Engedelmeskedjetek a hatalmasságoknak

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of Submission to Authorithy

Azt szeretnénk megláttatni ebben a tanulmányban, hogy a hatalmasságoknak való engedelmesség az otthonunkban, a munkahelyünkön, vagy a gyülekezetünkben fontos dolog, hogy mikor kell engedelmeskedni és mikor nem. Ez nagyon lényeges kérdés a döntések során, amit figyelembe kell venni a mindennapi életünkben.

Ha a bűn eredetét nézzük (megnéztük erről egy tanulmányunkban jóval korábban), akkor azt találjuk, hogy a bűn a világmindenségbe akkor lépett be, amikor egy teremtett angyal fellázadt Isten hatalma ellen. Lucifer az összes angyal főnöke volt. Eldöntötte, hogy nem fog engedelmeskedni Istennek, a Teremtő hatalmának, és fellázadt a hatalma ellen. Amint fellázadt, Isten azonnal kivetette őt a mennyből, ő pedig Sátánná változott. Látjuk tehát, hogy a hatalomnak való engedelmesség valami olyan dolog volt, ami régen, már a teremtés kezdetén megjelent. A nagy kérdés ott az volt, hogy engedelmeskedni kell-e a hatalomnak, vagy nem? Végig a különböző korszakokban ez volt a legfontosabb kérdés, ami sok problémát okozott minden területen. Mikor kell engedelmeskednünk a hatalomnak, akit Isten helyezett fölénk, és mikor mondhatunk nemet? Kell, hogy mindenféle vélemény nélküli szolgák legyünk, vagy van valami, amit megtehetünk saját akaratunkból? Vakon meg kell tennünk, amit mások mondanak nekünk?

Mindenekelőtt hadd idézzem a következő verset az Ap.csel. 5:29-ből, amikor az apostolok a főpapok előtt álltak, és amikor megkérdezték őket, ők azt mondták nekik: „Inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint embereknek." Nincs két lehetőség. Istennek kell engedelmeskedni inkább, mint embereknek. Ha az a kérdés, hogy 'Istennek kell-e engedelmeskedni vagy embereknek,' a válasz egyértelmű: 'Istennek kell engedelmeskedni.' Tehát, ha egy ember azt mondja nekem, hogy tegyek meg valamit, ami ellentétes azzal, amit a Biblia mond, nem kell hallgatni rá még akkor sem, ha hatalommal rendelkezik felettem otthon, a munkahelyen, a gyülekezetben, vagy bárhol máshol. Csak olyan dologról lehet azonban szó, amit Isten egyértelműen kijelentett az Igében. Pl., Isten azt mondta: 'Ne boruljunk le a bálványok előtt.' Ha valaki azt mondja neked, hogy borulj le a bálványok előtt, akkor azt mondhatod: 'Bocsánat uram, de nem tehetem.' Vagy, ha feleség vagy, és a férjed azt mondja neked, hogy menj és gyilkolj meg valakit, vagy kövess el házasságtörést, akkor mondhatod azt, hogy 'nem, nem fogom megtenni. Nem fogok engedelmeskedni neked azon a területen.' Ezek példák, ahol egy feleség nemet mondhat a férjének. Még egy gyermek is nemet mondhat a szüleinek.

Amikor arról beszélek, hogy mit mondott neked Isten, nem arra gondolok, hogy amit úgy érzel, hogy Isten szólt a szívedhez. Ennek az az oka, hogy néhány azok közülük valószínűleg csak a saját megérzéseid. Azt mondod: 'Igen, Isten azt mondta nekem, hogy menjek oda.' Ez nincs benne a Szentírásban. Ha hatalom alatt vagy, amit Isten helyezett föléd, akkor jobb engedelmeskedni annak a hatalomnak. Ha azt mondja neked, hogy ne menj oda, akkor ne menj oda, még akkor sem, ha azt érzed a szívedben, hogy menned kellene. Ha az a személy hatalommal rendelkezik feletted, engedelmeskedned kell az ő hatalmának. Ez fordítva is igaz. Ha azt mondja neked, hogy menj el valahova és nem érzed azt a szívedben, hogy odamenj, ha azonban az a személy hatalommal rendelkezik feletted, akkor engedelmeskedned kell neki.

Amikor Jézus eljött a földre, hogy lerontsa a gonosz munkáját, Isten József és Mária hatalma alá helyezte 30 évre, nem egy vagy két hétre, hanem 30 hosszú évre, amikor gyermek, tinédzser, majd a húszas éveiben járó fiatalember volt. A Lukács 2:51-ben olvasunk róla, hogy Jézus folyamatosan engedelmeskedett Józsefnek és Máriának Názáretben. Az életének 30 évéről ezt írja az Ige. Jézus eljött, hogy lerombolja a Sátán munkáját. A Sátán a lázadás szerzője, aki fellázadt a hatalom ellen. A gyermekeket is arra tanítja, hogy lázadjanak fel a szülői hatalom ellen.

Alapvetően három terület létezik, ahol hatalmi viszonyról beszélhetünk. Az egyik a szülői ház, ahol a szülők rendelkeznek hatalommal a gyermekeik felett. A másik a társadalom, ahol a kormány, a rendőrség, a világi vezetők rendelkeznek hatalommal feletted, a munkahelyeden pedig a főnököd. Ezek mind világi hatalmasságok, amelyeket Isten helyezett föléd a társadalomban, hogy a dolgok rendezett módon történjenek. Ahogyan Isten tervezte el azokat a társadalomban, ugyanúgy a szülőket helyezte halalomba a szülői házban. Köteles vagy engedelmeskedni ezeknek az Isten által rendelt hatalmasságoknak. A harmadik terület a gyülekezet, ahová Isten véneket helyezett, az ő hatalmuknak szintén engedelmeskedned kell. Ha bármelyik területeken fellázadsz a hatalom ellen, amit Isten helyezett föléd, akkor a Sátánnal kerülsz közösségbe, mert ő volt az első, aki fellázadt a hatalom ellen, és ő volt az, aki lázadást szít az emberek között, hogy lázadjanak fel a hatalom ellen ma is. Ő uszítja a gyermekeket, hogy lázadjanak fel a szüleik ellen, a tanulókat, hogy lázadjanak fel a tanáraik ellen, a munkásokat, hogy lázadjanak fel a főnökeik ellen és az alkalmazottakat, hogy alakítsanak szakszervezetet és menjenek sztrájkolni és harcoljanak a vezetőség ellen és sok hasonló dolog. Most azt kérded, milyen jogod van neked gyári munkásként. Ha jogos kérésed van, és, ha egy szakszervezet kéri is azt, a halatom ellen lázadni akkor is egy rossz dolog.

Észre kell venni, hogy a lázadás a Sátántól van. Amikor azt látjuk, hogy Jézus engedelmeskedett Józsefnek és Máriának Názáretben, feltehetjük magunknak a következő kérdést: 'Ki volt tökéletes Názáretben abban a házban?' József és Mária tökéletesek voltak? Egyikük sem volt tökéletes! Ők valójában egy ószövetség szerinti házaspár voltak, akik vitatkoztak és problémáik voltak, mint minden más házasembernek. József és Mária ugyanúgy elveszítették a türelmüket egymással szemben, mint minden házaspár. Voltak véleménykülönbségeik és feszültségek közöttük, és olyan nap is, amikor nem szóltak egymáshoz, és sok hasonló dolog. Távolról sem voltak tökéletesek. Egy ószövetségi házaspár voltak, akik egy olyan időben éltek, amikor a bűn feletti győzelem ígérete még nem létezett. Amikor egy újszövetségi házaspár életét látod ma, elképzelheted hogyan élt egy ószövetség szerinti házaspár. Az nem volt egy tökéletes otthon, távolról sem volt tökéletes. Ne gondold, hogy József és Mária szentek voltak. Ez egy tévedés, amivel a Sátán sok embert becsap. Hétköznapi emberek voltak, akiknek Megmentőre volt szükségük.

Jézus tökéletes volt, és sosem vétkezett. József és Mária vétkeztek miközben Jézus az életének 30 évét egy tökéletlen hatalomnak való engedelmességben élte. Minden, amit mondtak neki és kértek tőle, hogy tegyen meg, az valószínűleg nem volt tökéletes, de megtette. Ha nem volt ellentétes Isten akaratával, akkor megtette. Talán, hívták Őt, hogy tegyen meg valamit egy adott időpontban, amikor nagyon fáradt volt; Ő akkor is ment és megtette. Nem követett el bűnt. Neki valószínűleg ugyanúgy voltak kísértései, mint minden gyermeknek. Úgy érezte, hogy valami nem volt igazságos, mégis megtette. Hozzánk hasonlóan minden kísértésben része volt. Nemcsak 5-6 éves koráig élt így, hanem 30 éves koráig, míg el nem hagyta az otthonát.

El szeretném mondani nektek fiatalemberek, hogy amíg a szüleitek házában éltek és eltartanak titeket, addig Jézus példáját kell követnetek. Nem tehettek jobbat ennél. Ezek az első lépések ahhoz, hogy szellemi emberekké váljatok. Gyermekek, tiszteljétek az apátokat és anyátokat, és engedelmeskedjetek nekik! Tegyétek meg, amit mondanak, és jó dolgotok, hosszú életetek lesz a földön. A példa számotokra maga Jézus. Nem számít, ha a szüleid hibát követnek el. Jézus földi szülei is követtek el hibát, de Ő mégis engedelmeskedett nekik. Isten nem azt kéri tőlünk, hogy egy tökéletes hatalomnak engedelmeskedjünk. Nincs tökéletes hatalom sem otthon, sem a társadalomban és sehol a világon. Mindenki tökéletlen, és Ő azáltal vizsgálja az alázatosságunkat, hogy megkér, engedelmeskedjünk egy tökéletlen hatalomnak.

Hasonló a helyzet a társadalomban. A Biblia a Róma 13:1-2-ben azt mondja:

Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak ; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene ; akik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek."

A 4. versben pedig ezt mondja, hogy „Isten szolgája Ő."

A 6. versben pedig, hogy azok, akik beszedik az adót Isten szolgái, ezért fizesd be az adódat nekik. Azok, akik nem fizetik be az adót a hatalom ellen lázadnak.

Ugyanez a helyzet a gyülekezetben. A gyülekezetben Isten helyezett el véneket és a Biblia a Zsidó 13:17-ben azt mondja: „Engedelmeskedjetek az elöljáróitoknak és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók". Ez nem azt jelenti, hogy engedelmeskednünk kell egy vallási vezetőnek, aki a gyülekezetünkben van és papnak vagy pásztornak hívja magát, de nem szellemi ember. Vagyis nem számoltatható el a lelkedért. A szüleidet nem tudod megválasztani. Az országod kormányát sem tudod megválasztani. Amikor azonban a gyülekezetről van szó, ha azt érzed, hogy a gyülekezet, ahol vagy, ott a vezetőség nem szellemi, akkor Isten nem kér arra, hogy maradj ott. Elmehetsz és kereshetsz egy másik gyülekezetet, ahol a vezetőség szellemi, de ha találsz egy ilyen gyülekezetet, akkor engedelmeskedned kell a vezetőségnek. Ez nagyon fontos.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)