36 Jézus Isten akaratát cselekedte

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 36 Jesus Did God’s Will

Szeretnénk még egy kicsit tovább gondolkodni arról, hogy Jézus Krisztus milyen példakép számunkra, hogy keresztyénként egy szent élet megélésében az életeteket többé ne a bűn uralja.

Jézus két csodálatos kijelentést tett a tanítványainak a keresztre feszítése előtti éjszakán. Komolyan gondolta azt, amit mondott. Ha komolyan vesszük azt, amit mondott, még ha nem is értjük, keressük annak a megértését. Lenni kell ugyanis egy mélyebb jelentésének és valami nagyon fontosnak. Ez a János 14:12-ben van megírva. Így kezdte: „ Aki hisz énbennem." Ez minden hívőre vonatkozik. Jézus egy adott ponton nem az apostolaira utalt és mondta: „Ezt az erőt nektek adom." Nem, ez azokra vonatkozik „akik hisznek bennem." Kire vonatkozik ez? Nos, ha egyike vagy azoknak, akik hisznek benne, akkor rád vonatkozik.

Amit mondott, az a következő: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem."

Más szóval, Jézus azt mondja nektek (szentelj körültekintő figyelmet erre), hogy te cselekedheted azokat a cselekedeteket, amiket Jézus cselekedett. Igaz ez, vagy nem? Nos, Jézus vagy igazat mondott vagy hazudott. Hiszem, hogy igazat mondott. Sosem hazudott. Nem is ugrat minket. Ő valóban azt gondolja, hogy azokat a cselekedeteket, amiket Ő cselekedett, mi is megcselekedhetjük. Továbbmegy, és azt mondja, hogy egy ilyen személy „nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az Atyámhoz megyek." Mit jelent ez?

Mik voltak azok a cselekedetek, amiket Jézus cselekedett? Mi azonnal a halálból való feltámadására, az 5000 megvendégelésére, a vízen járásra stb., gondolunk. Nos, ez volt bizonyosan néhány azok közül, de Ő sok más cselekedetet is tett. Rátette a kezét a leprásra, megvigasztalt embereket, akik bűnben voltak, megbocsátott egy házasságtörő asszonynak, és megbocsátott azoknak, akik Belzebúbnak, a démonok fejedelmének hívták Őt. Ezek nem látszanak olyan látványosnak, de ezek is olyan cselekedetek voltak, amiket Ő tett.

Mit gondolt azokról a cselekedetekről, amiket cselekedett? Használhatunk egyetlen kifejezést mindazokra a cselekedetekre, amiket tett? Igen. Ez pedig az, hogy engedelmeskedett az Atyja akaratának; az Atya akaratát cselekedte. Ezek voltak azok a cselekedetek, amiket Ő tett. Ha az Atyja azt akarta, hogy járjon a vízen, akkor Ő járt vízen. Ha az Atyja azt akarta, hogy tegye a kezét egy leprásra, Ő rátette. Ha az Atyja azt akarta, hogy bocsásson meg egy asszonynak, aki házasságtörést követett el, Ő megtette. Ha az Atyja azt akarta, hogy mossa meg a tanítványai lábát, Ő megtette. A cselekedetei az Atyának való engedelmesség cselekedetei voltak. Valójában nem csodatevések.

Ezért, amikor azt mondta, hogy mi is cselekedhetjük ugyanazokat a cselekedeteket, Jézus gondolata az volt, hogy mi is engedelmeskedhetünk az Atya bármelyik ránk vonatkozó akaratának. Nos, ha nem az Atya akarata számodra, hogy feltámadj a halálból, nem kell feltámadnod a halálból. Ez minden. Az ember felment a holdra. Amikor azonban Jézus a földön volt, Ő nem ment fel a holdra, mert az nem az Atya akarata volt számára. Jézus még Rómába se ment el, és nem foglalkozott a holddal sem. Ezért azt gondoljuk, hogy az nem egy olyan dolog volt, amit meg kellett tenni. Ha az Atya akarata számodra, hogy vendégelj meg 5000 embert 5 kenyérrel és 2 hallal, megteheted azt. A lényeg az, hogy mi az Atya akarata? Bármi is volt az Atya akarata Jézus számára, Ő megtette azt. Pl. 30 éven keresztül sosem vendégelt meg 5000 embert, és nem járt vízen, nem támasztott fel egyetlen halottat sem, még csak betegeket sem gyógyított, mert nem ez volt az Atya akarata, de mindig az Atya akaratát cselekedte 30 éven keresztül.

Dióhéjban azt mondhatjuk, hogy azok a cselekedetek, amiket Jézus cselekedett, a mennyei Atyja akaratának való engedelmesség cselekedetei voltak . Amikor azt mondja, hogy „ az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem," mit jelent itt az azokat? Bizonyára minden egyes dolog, ami Isten akaratában az életed során elvégezhető. Hogyan tette Jézus mindezt? A Szent Szellem ereje által. Amikor a tanítványok Pünkösd napján betöltekeztek Szent Szellemmel, az Ap.csel. 2-ben azt olvassuk, hogy ők vettek erőt, hogy mit tegyenek? Vettek erőt, hogy tegyék az engedelmességnek ugyanazon cselekedeteit, amit Jézus cselekedett; hogy tegyék az Atya akaratát. Ha az Atya azt akarta tőlük, hogy betegeket gyógyítsanak, megtehették azt; hogy halottat támasszanak, megtehették azt. Amikor az Szent Szellem eljött és betöltötte őket, vettek erőt, hogy tegyék azokat a cselekedeteket, amiket Jézus tett.

Mit jelent, amikor a János 14:12-ben azt mondja, hogy nagyobbakat is cselekedhettek azoknál? Ez arra utal, hogy a többi embert is elvezeti egy ilyen életre. Figyeljük meg, hogy mit mond: mert én az én Atyámhoz megyek." Mi történhetett meg, amikor Jézus az Atyához ment? A Szent Szellem elküldése. Pünkösd napja után a Szent Szellem eljött és az emberek szívében lakhat. Lehetővé teszi az emberek számára, hogy egy ilyen életet éljenek.

Hadd mondjak egy példát. Jézus - a tanítványainak való - három és fél évi prédikálás után nem tudta elérni, hogy közülük ketten egyek legyenek. Azért imádkozott a János 17.21-ben, hogy ők egyek legyenek, mint ahogyan az Atya és a Fiú egyek, mert nem voltak egyek. Mindannyian a legmagasabb pozícióra vágytak. Mindannyian arra voltak kíváncsiak, ki nagyobb közülük. Nos, ha mind a 12 embert az a gondolat foglalkoztatta, hogy ki a nagyobb közöttük, akkor bizonyára nem voltak egyek, hanem megosztottak voltak. Ma azonban úgy gondoljuk, hogy hirdethetjük azt, hogy az emberek eggyé váljanak. Már ha két ember is eggyé válna ma, az nagyobb dolog lenne, mint amit Jézus tett az egész élete során. Ez azonban nem azért van, mert mi nagyobbak vagyunk, mint Jézus volt, távolról sem.

Ő ugyanis elment az Atyához és elküldte a Szent Szellemet. Amikor Jézus a földön járt, a Szent Szellem nem lakozott azoknak a tanítványoknak a szívében. Ha a Szent Szellem azoknak a tanítványoknak a szívében lakozott volna, akkor egyek lehettek volna. Attól fogva azonban, hogy Pünkösd napján a Szent Szellem eljött, meg van a lehetősége nagyobb dolgokat tenni, mert a Szent Szellem most lakozást vesz az emberek szívében. Mit gondolunk, mi Isten célja azzal, hogy betölt a Szent Szellemmel minket? Így megcselekedhetjük azokat a cselekedeteket, amiket Jézus cselekedett, más szóval, Isten akaratát. Ez az az élet, amit Isten ajánl a Szent Szellem ereje által az Újszövetségben, amit az emberrel kötött.

Lapozzunk a Róma 8:3-4-hez, ahol csodálatos szavak vannak arról, hogy Isten mit tehet értünk. Nos, ez egy rendkívül gyakorlati kérdés. Hiszem, hogy az egész Biblia a gyakorlati keresztyén élet céljából adatott; elsősorban nem teológiai tanulmányozásra készült. Mit olvasunk a Róma 8:3-ban? „Ami a törvénynek lehetetlen volt, mert erőtlen volt a test miatt, Isten azt megtette". Mi volt az, amit a törvény nem tudott megtenni? A törvény nem tehet engem tisztává belül; a törvény nem tehet engem győztessé a szívemben lévő bűn felett. Csak a külsődleges bűnök feletti győzelemben segíthet nekem. Isten akkor hogyan tette ezt meg?

„Elküldte az Ő fiát, bűn testének hasonlatosságában." Ez azt jelenti, hogy hasonlít hozzánk, de Ő nem követett el bűnt. Csupán hasonlatosságban jött el, de nem bűnös testben, hanem a bűnös test hasonlatosságában. Jézus odaadta a testét bűnért való áldozatként a Golgotán, és ott Isten megítélte a bűnünket Jézus testében. A Róma 8:4-ben olvasunk róla, Isten azért tette ezt, hogy a törvénynek az igazsága beteljesüljön bennünk." A Róma 7:7 szerint a törvény által válik ismertté számunkra a kívánság bűne: 'ne kívánd.'

A 'ne kívánd' ellentéte az, hogy szeress! A 'ne paráználkodjál' ellentéte az, hogy szeress! A törvény ezen igazságának az elvárása most bennünk is valósággá válhat. A tisztaság és a szentség törvényének elvárása most valósággá válhat bennünk, ha a Szent Szellem erejében járunk. Jézus ezért jött, hogy ezt elvégezze számunkra. Jézus földre való eljövetelének és halálának ez az értelme, és hogy adja nekünk a Szent Szellemet.

Nos, Isten nem ígérte meg, hogy tökéletesen bűntelenné tesz minket a földön. Senki sincs a földön, aki tökéletesen bűntelen életet élt, Jézus Krisztuson kívül; Pál sem, senki. A Biblia azonban azt mondja nekünk, hogy törekedjünk a tökéletességre. Jézus bűn nélkül jött és ezért Ő bűn nélküli, tökéletes életet élt. Mi azonban a test romlottsága miatt tudattalanul sok bűnt követünk el. Azért van ez, mert olyan sokáig bűnben éltünk. Az egész földi életünk során sosem válhatunk tökéletesen bűntelenné.

János arról beszél, hogy ha valaki azt mondja nincs bűn benne, az hazudik, magát csapja be. Mi azonban törekedhetünk a tökéletességre, mint azt a Zsidó 6:1 mondja, és egyre tökéletesebbé válhatunk a szentségben. Pl. vegyük a beszédünket. Jézus beszéde tökéletesen tiszta volt. Csúnya és haszontalan szó sosem hagyta el a száját, sem hazugság. Mindig igazat mondott. Nem akart rászedni senkit. Nem elegyedhettél volna Jézussal haszontalan beszélgetésbe. Nem beszélgethettél volna Jézussal úgy, hogy gonosz dolgokat mondj másokról. Nem, az Ő gondolata tiszta volt.

Jézus használt anyagi dolgokat, de nem szerette azokat. Az Ő szentsége belső szentség volt, nem külső szentség volt, ami az ételben, speciális ruhában vagy a szent emberekkel való barátkozásban nyilvánult meg. Az Ő szentsége nem azt jelentette, hogy remete vagy szerzetes lett volna kint élve a pusztában. Nem, Ő a többi ember között élt, ugyanúgy dolgozott, mint a többi ember, ugyanazokat a típusú ruhákat viselte, amiket mások viseltek, és ugyanazt ette és itta, mint mások; élvezte a jó dolgokat, amiket Isten azért adott, hogy az ember élvezze, de mégis szentségben. Az ételt illetően nem kényeztette magát, és nem hordott divatos ruhákat. Nem kereste a vallásos emberek társaságát, hanem a bűnösökét.

Ez Jézus szentsége, ami egy tiszta élet volt. Nem csupán elkerülni a bűnt, hanem elkerülni bármit, ami szükségtelen és pazarló. Ez ad nekünk is példát arra vonatkozóan, hogy milyen az igazi szentség. Hiszem, ha egyre többször Jézus életére nézünk, a 2 Kor. 3:18 csodálatos ígérete szerint, a Szent Szellem által fokozatosan át fogunk változni egyik dicsőségről a másikra, az Ő hasonlatosságára. Fogadjuk be ezt az ígéretet a szívünkbe és mondjuk el a következőt: „Uram, tölts be engem Szent Szellemmel, és formálj át engem Krisztus hasonlatosságára."

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)