06 Miért kellett Krisztusnak meghalni?

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 06 Why Christ Has To Die

A bűn elválasztja az embert Istentől. Ez az első probléma amivel foglalkozni kell, mielőtt az ember helyreállíthatja a közösséget Istennel.

Isten egy szent Isten, egy szerető Atya és olyan Isten, aki tele van jósággal és szeretettel. Bármennyire szerethet is minket, de nem tekinthet el a lázadásunktól és a bűneinktől, mert Ő szent. Nos, ez a kiegyensúlyozottság az Isten szentsége és szeretete között, amit sok ember úgy tűnik nem értett meg. Sok ember azt gondolja, hogy csak odamegy Istenhez és azt mondja: 'Rendben van Istenem, bocsáss meg azért, amit elkövettem,' és Ő meg fog bocsátani neki. Mi azonban az alapja annak, hogy Ő megbocsásson nekik? Ha elkövettél egy bűntettet egy ország törvénye ellen és a rendőrség a bíróságra vitt téged, és valaki bíróként, aki a vér szerinti atyád volt, aki rendkívüli módon szeretett téged mondhatja azt? „Rendben van fiam, szeretlek és szabadnak nyilvánítalak téged.' Rendkívüli módon szerethet téged, de ameddig ott ül bíróként, igazságtalan lenne részéről, hogy hagyjon téged elmenni.

Ha egy földi ember ilyen igazságos, méltányos és igaz lehet, el tudod képzelni, mennyivel igazságosabb és igazabb Isten? Mit tud akkor tenni a vér szerinti atyád érted? Megbüntethet téged a törvény teljes szigorával. Mondjuk, megítél 100 000 rúpia bírságot büntetésként. Aztán leszállhat a bírói székéből, leveheti a palástját és odamehet hozzád, mint az atyád, és kiállíthat neked egy csekket a saját nehezen megszerzett keresményéből arra a 100 000 rúpiára és odaadja neked, hogy fizesd ki a büntetést. Ez nem lenne igazságtalanság, mert megbüntetett téged a törvény teljes szigorával, és aztán maga fizette ki a büntetést. Ez az egyetlen módja annak, ahogyan Isten meg tudja bocsátani a bűnünket. Nem csupán bűnbánatot érzünk a bűneink miatt, hanem Isten biztosított egy utat is számunkra az Ő igazságosságával, hogy a bűneink ára ki legyen fizetve.

Ez a Biblia teljes üzenete. Jézus Krisztus ezért halt meg. Isten eljött a földre Jézus Krisztus személyében, és kifizette ezt az árat. Megbüntetett minket a törvény teljes szigorával: a bűn büntetése halál. Neked és nekem el kell fogadni azt a halált függetlenül attól, hogy sok vagy kevés bűnünk van. Egy embert, aki gyilkosságot követett el felakasztanak, és felakasztják azt is, aki több gyilkosságot követett el. A bűnök száma nem tesz különbséget. Ha bűnösök vagyunk, akkor megérdemeljük a halált függetlenül attól, hogy egy vagy sok bűnünk van. Isten azonban az Ő szeretetében elkészítette azt az utat, ami által a bűneink megbocsátásra kerülhetnek: Jézus Krisztus lejött a földre és elvette a mi büntetésünket, amikor meghalt a kereszten. Istennek éppen olyan emberré kellett válnia, mint mi. Neki ugyanolyan kísértésekkel és harcokkal kellett élnie, mint amikkel mi emberek szembenézünk. Ő áldozatként halt meg helyettünk, magára véve a mi büntetésünket.

Emlékezzetek rá, hogy a bűn büntetése nem fizikai szenvedés, betegség, szegénység, vagy a világban egy alacsonyabb társadalmi rétegbe való lecsúszás, vagy bármi más. A bűn büntetése örök halál. Ez azt jelenti, hogy a bűnös ember örökre el van választva Istentől. A bűneink miatt tartozásunk van Isten felé. Amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor kifizette a tartozásunkat. A jó cselekedeteink Isten szemében a Biblia szerint olyanok, mint a szennyes ruhák. Mi úgy gondolkozunk bizonyos cselekedetekről, hogy azok jó cselekedetek és bizonyos cselekedetekről pedig, hogy rossz cselekedetek, de ez azért van, mert magunkat más emberekhez hasonlítjuk, akik gonoszabbak nálunk. Vegyünk egy példát egy osztály tanulóiról, ahol egy tanuló 25%-os eredményt ért el matematikából. Nagyon jónak gondolhatja magát egy másik tanulóval összehasonlítva, aki csak 5%-ot ért el. Ez igaz lehet, de ő ugyanúgy megbukott, mint a másik tanuló, és ők mindketten ugyanabba az osztályba fognak járni a következő évben is, még akkor is, ha az egyik 20 %-al többet ért el, mint a másik. Amikor tehát azt mondjuk, hogy mi jók vagyunk vagy valaki jó, az egy relatív fogalom, összehasonlítva valaki mással: Az, aki jó az 20%-ot kapott, szemben azzal, aki 10%-ot kapott. A Mindenható Isten 100%-os elvárásával összehasonlítva azonban senki sem éri el a kívánt mértéket. Ezért mondja a Biblia, hogy még azok a jó dolgok is, amiket cselekedtél nem képviselnek értéket Isten szemében. Azok olyanok, mint a szennyes ruhák Isten szemében; azokat nem tudod elfogadhatóvá tenni Isten szemében. Ez azért van, mert nem értettük meg Isten normáit. Ezért azt gondoljuk, hogy néhány jó cselekedet, amiket cselekszünk, az elfogadhatóvá tesz minket az Ő számára.

Isten szentséggel kapcsolatos elvárása végtelen és sosem képes azt senki elérni. Mindannyian egy reménytelen állapotban vagyunk. Ha a jó cselekedeteink és a legjobb cselekedeteink, amiket megtehetünk, azok sem felelnek meg az isteni elvárásnak, akkor milyen reményünk lehet? Reménytelenül elveszettek vagyunk. Isten ezért készített egy utat a saját Fiának, Jézus Krisztusnak az elküldése által, hogy meghaljon a bűneinkért. Krisztus halála által az egész emberiség minden bűne teljesen kiegyenlítésre került - ami azt jelenti, hogy kifizette értünk az árat. A tartozásaitok ki lettek fizetve. Ahogyan azonban egy vér szerinti atya példázatát használtam korábban, aki leszáll a bírói székéből, kiállít egy csekket és átadja azt a fiának, hogy fizesse ki a büntetést, az a fiú mindaddig nem lesz szabad, amíg át nem veszi a csekket az atyától. Nem elegendő az, hogy az atya megírta a csekket. A fiúnak át kell vennie azt, és Isten vár az emberre, hogy ezt megtegye.

Isten már kifizette az árat az emberiség bűnéért, amikor 2000 évvel ezelőtt Krisztus meghalt a kereszten. A bűnbocsánat azonban nem lehet a tiéd, amíg el nem fogadod azt. Át kell venned azt, el kell mondanod, hogy 'köszönöm Uram, hogy meghaltál értem.' Látod milyen ostobák az emberek, hogy nem fogadják el azt, ami ingyen fel van ajánlva nekik! Mit gondolsz arról a fiúról a bírósági teremben, amikor az apja kitölti számára a 100 000 rúpiáról szóló csekket és ő nem fogadja azt el? Ez emberi ostobaság bárhol, ha a fiú azt mondja: 'Nem, én magam fogom kifizetni a bírságot.' Rendben, de akkor ő éveket börtönben tölt és még kevésbé lesz képes kifizetni a bírságot. Ez az ember állapota. Az ember képtelen megfizetni a bűnei büntetését. Az egyetlen mód, hogy a bűneinkre bűnbocsánatot nyerhessünk: felismerjük a szükségünket, egyszerűen jövünk az Úrhoz és azt mondjuk neki: 'Uram, én képtelen vagyok teljesíteni a bűnbocsánat velem szemben támasztott követelményét. Tőled szeretném azt megkapni. Sosem leszek képes kifizetni a bűneim büntetését. Köszönöm, hogy Jézus meghalt értem, hogy amikor kifolyt a vére a kereszten és odaadta a testét áldozatként, minden bűnöm büntetését lerendezte.' Ekkor teljesül Isten igazságszolgáltatási követelménye.

Honnan tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak az áldozatát elfogadta a Szent Isten? Nagyon fontos ezt tudni! A bizonyíték az, hogy három nap múlva Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ez a két dolog teszi a Biblia üzenetét és a keresztyén evangéliumot különlegessé. Ez különbözteti meg más üzenetektől. Elmondhatjuk, hogy a világon minden vallás azt tanítja nekünk, hogy jónak és kedvesnek stb., kell lenni. Ez mind igaz, de a keresztyén evangéliumban van egy alap, ami különleges, és mi ez az alap? Alapvetően két dolog: A keresztyén evangélium nem azzal kezdődik, hogy 'légy jó, kedves és ne hazudj, stb.,' az később jön, hanem azzal kezdődik, hogy 'te nem lehetsz jó, nem lehetsz becsületes, és minden, amit teszel az elfogadhatatlan Isten számára. Mindenekelőtt a múltbeli bűneidet kell rendezni. Rendezni kell a régi számládat, mielőtt elkezdesz egy új életet. A régi tartozásokat rendezni kell.' Hogyan lehet azt rendezni? Krisztus meghalt a világ bűneiért. Ez a módja az 'ellenünk szóló kézírás' tisztázásának, mert szükséges, hogy a tartozás ki legyen egyenlítve.

A második bizonyíték, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Csak egyetlen személy van az emberi történelemben, aki kijött a sírból és legyőzte az ember legnagyobb ellenségét, a halált. Ez az egyetlen dolog, amit az ember sosem fog tudni legyőzni. Az ember elfoglalt területet; legyőzött sok betegséget, de sem a múltban nem volt képes és a jövőben sem lesz képes legyőzni a halált. Jézus Krisztus az egyetlen, aki legyőzte a halált. Ez a bizonyíték az egész emberiség számára, hogy Isten elfogadta az Ő áldozatát. Most csak annyit kell tennünk, hogy elhiggyük ezt és elfogadjuk. A Biblia azt mondja: „ ha hiszed a szívedben, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, és ha a száddal Úrnak vallod Jézus Krisztust, akkor megmenekülsz." A bűneid meg lesznek bocsátva - ez olyan, mint elfogadni azt a csekket, amit az atya ad és azt mondod: 'Köszönöm neked atyám, hogy kifizetted a büntetésemet és elmehetek ebből a bírósági teremből teljesen szabadon.'

A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus azért kell, hogy visszajöjjön erre a világra, hogy megítéljen minden embert, aki valaha élt a földön. Mielőtt eljönne ennek az ideje, nekünk bizonyosságot kell szereznünk, hogy az életünk rendben van Istennel, hogy minden bűnünk megbocsáttatott. Ez egy meghívás ma, ami neked szól. Mit kell neked megtenni? Felismerni, hogy bűnös vagy. Hinni abban, hogy Krisztus meghalt a bűneidért és fel is támadt. Befogadni Őt az életedbe. Megkérni Őt, hogy bocsásson meg neked. Megvallani Őt, mint Uradat. Ez azt jelenti, hogy kimondod a száddal, hogy 'Jézus Krisztus mostantól fogva az én Uram.' Ez ilyen egyszerű. Isten segítsen neked, hogy meghozd ezt a döntést ma.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)