43 Megtalálni a biztonságot Istenben, mint Atyában

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 43 Finding Security In God As A Father

Ebben a tanulmányban szeretnénk megvizsgálni, hogy miért érzi magát oly sok ember bizonytalannak, a bizonytalanságból származó problémákat, és azok megoldásait.

Amikor Jézus elhagyta ezt a világot, a keresztre feszítése előtti éjszakán azt mondta a tanítványainak: „Nem hagylak titeket árván; eljövök hozzátok" (János 14:18). Jézus eljövetele a Szent Szellem eljövetelével történt meg, Pünkösd napján. Mit jelent árvának lenni? Az árva az, akinek se apja se anyja. Nagyon nagy a különbség egy olyan gyermek között, aki egy olyan otthonban nőtt fel, ahol megtapasztalta az apa és az anya szeretetét, és egy olyan gyermek között, akinek nem volt se apja, se anyja. Az árva azt jelenti, hogy az apa és az anya meghalt, amikor a gyermek még kicsi volt és a gyermeket mostoha apának és mostoha anyának, vagy nagybácsinak és nagynéninek, vagy nagyszülőknek, vagy néha árvaháznak kellett felnevelni. Az árvák bizonytalanok, mert nem tapasztalták meg a szeretetet gyerekkorukban, azt a szeretetet, amit csak egy apa és egy anya adhat meg; sem a nagybácsi és a nagynéni, sem a nagyszülők, sem az árvaház.

Ha a szeretet hiánya miatt van ez a fajta bizonytalanság, akkor a gyermekek hajlamosak, hogy nagyon provokatívak legyenek. Hajlamosak azt érezni, hogy az egész világ, minden ember ellenük van és nekik meg kell védeni magukat. Ezért befelé fordulóvá, magukba mélyedővé, csüggedtekké és másokra - akiknek több van, mint nekik - féltékennyé válnak. A bizonytalanságuk miatt erős a birtoklási vágy a barátaik felé. Azt akarják, hogy valaki csak őket szeresse és senki mást. Nem szabad elítélnünk az ilyen árvákat. Még 40-50 éves korukban is megmaradhatnak ilyennek, mert a gyermekkorukban nem tapasztalták meg egy apa és egy anya szeretetét. Közülünk azok, akiknek vannak szülei, néha nem értékelik azt a tényt, hogy vannak szüleik. Ez szomorú! Néhány gyermek valószínűleg nem értékeli eléggé, hogy milyen értéket jelentenek a szüleik. Hálát kell adni Istennek a szüleitekért, mert sok gyermek van a világon, akinek nincs apja és anyja.

Szeretném ezeket a jellemzőket szellemi értelemben alkalmazni. Mit jelentett az, amikor Jézus azt mondta, hogy „nem hagylak titeket árván?" Szellemi értelemben mondva azt mondhatjuk, hogy a világ tele van árvákkal, mert nekik nincs Atyjuk; nincs Istenük, mint Atya. Nem ismerik Istent, mint Atyát és anyát. Mindazokat a jellemzőket, amiket megtalálhattok a fizikai értelemben vett árvaságnál, megtalálhatjátok a szellemi árvaságnál is. A világ tele van bizonytalan emberekkel; akik azt érzik, hogy a többiek az ellenségeik. Ezért harcolnak, védik magukat, erős bennük a birtoklási vágy. Ez azért van, mert szellemileg árvák. Szeretik a pénzt, mert bizonytalanok. Nincs mennyei Atyjuk, ezért sokat aggódnak.

Jézus a földi szolgálata során erősen törekedett arra, hogy a tanítványai elméjébe vésse azt a tényt, hogy Isten egy szerető Atya. Azt tanította nekik, hogy így imádkozzanak: „Mi Atyánk." Az Ószövetségben senki sem imádkozhatott így! Ezt mondta: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: „Mi Atyánk," és a feltámadása után azt mondta: „Az én Atyám a ti Atyátok." A János 1:18-ban van egy csodálatos vers: „Istent soha senki sem látta. Jézus azonban eljött és bemutatta nekünk." Más szavakkal Jézus, az Ő élete és a tanítása által bemutatta nekünk, hogy milyen Isten.

A világ tele van olyan emberekkel, akik sosem látták Istent. Egyikőnk sem látta Istent. Erről szól ez a vers. Az, hogy nem láttuk Istent az olyan, mint amikor egy ember sosem látott elefántot. Tételezzük fel, hogy el kell menned valamelyik országba, mondjuk valamelyik nyugati országba, ahol néhány gyermek csak képről látott még oroszlánt és tigrist, de még sosem láttak elefántot, még képről sem. Ha egy gyermeket megkérsz rá, hogy rajzoljon egy képet egy elefántról, mit gondolsz, hogy nézne ki az az elefánt? Gondolod, hogy a világon bármelyik gyermek gondol egyáltalán arra, hogy egy hosszú orrot rajzoljon, amit ormánynak hívunk? Nem, mert egyetlen más állatnak sincs olyan. Olyan állatot fognak rajzolni, ami egy oroszlánra, egy kutyára vagy a legtöbb négy lábú állatra hasonlít, de senki sem fog elefántot rajzolni. Ha nem látott elefántot vagy egy elefánt képét, hogyan tudná elképzelni azt?

Ha néhány teremtett állattal ez a helyzet, hogy nem tudunk egy helyes képet lerajzolni róluk, hogyan tudnál helyes képet alkotni Istenről? Lehetetlen, az általad rajzolt kép teljesen rossz lesz. Olyan sok ember van, akinek saját véleménye van Istenről. Mi ennek az eredménye? Ma sok vallás van, mindegyik a maga Istenről alkotott elképzelésével. Ez olyan, mint amikor kétszáz ember, akik sosem láttak elefántot vagy elefánt képét, megpróbálnak lerajzolni egy elefántot. Melyiküké helyes? Mindegyiküké rossz. Az az ember azonban, aki már látott elefántot, ő képes lesz helyesen lerajzolni. Amikor Jézus eljött a mennyből, ő volt az egyetlen személy, aki elmondhatta nekünk, hogy milyen Isten.

A legtöbb ember Istenről alkotott képe olyan, mint egy nagyon szigorú ember, aki olyan, mint egy rendőr, aki arra készül, hogy elkapjon valami apró szabálytalanság miatt. Mint a közlekedési rendőrök, akik a sötét sarkok mögül csak arra várnak, hogy levágják-e a kanyart, vagy megsértik-e valamelyik közlekedési szabályt. Azt gondolják, hogy Isten is ilyen, aki a sarok mögött elbújva arra vár, hogy lecsapjon rád, amint valami hibát csinálsz. Ezért a legtöbb ember egy torz istenfélelemben él. Attól félnek, hogy Isten meg fogja büntetni őket, vagy kárt okoz nekik. Minden vallásban vannak igehirdetők és papok, akik kihasználják az embereknek ezt a fajta félelmét. Azt mondják, hogy kedvében kell járni ennek az istennek valamilyen módon, különben meg fog büntetni téged. Majdnem minden vallásban, beleértve a keresztyénséget is, a papok és az igehirdetők azt mondják, hogy úgy tudunk tetszeni Istennek, ha pénzt adunk neki.

Ezért adakoznak az emberek. Elmennek hosszú zarándokutakra különböző helyekre és százezer rúpiákat adakoznak. Ennek a pénznek a nagy része ezeknek a papoknak, igehirdetőknek és pásztoroknak a zsebébe vándorol. Ez mind arra irányul, hogy kihasználják az emberek árvákra jellemző gyengeségét, mivel tudják róluk, hogy valamiféle bűntudatuk vagy félelmük van, és ráveszik őket, hogy adják oda a pénzüket. Ez egy óriási megtévesztés. Jézus azért jött, hogy teljes egészében megszüntesse az embereknek az Istenről alkotott ilyenfajta elképzelését. Jézus azt mondta, hogy Isten egy szerető Atya. Istent te érdekled és nem a pénzed! Isten szeretne segíteni neked.

Melyik apa az, aki mindig azzal próbálkozik, hogy pénzt csikarjon ki a kisgyerekéből? Egy apa mindig segíteni próbál a gyermekének; táplálja őt, ruházza őt, taníttatja őt, sok pénzt költ rá, és semmit sem vár el viszonzásként. Jézus bemutatta Istent, mint Atyát. Ha azt érzed, hogy Isten olyan, mint egy vezérigazgató, aki valamelyik gyár legfelső emeletén él, akit sosem látsz, akkor rossz elképzelésed lesz Istenről, és árva maradsz. Ennek következménye lesz a sok bizonytalanság, aggodalom, félelem, feszültség az életedben, ami nem kell, hogy így legyen.

Jézus azt mondta, hogy nézd az ég madarait, ki táplálja őket? Nincsenek élelmiszer raktáraik, ennek ellenére hány éhségtől megdöglött madarat látsz az úton? Még egyetlen döglött madarat is alig találsz az úton. Nagyon ritkán fordul elő, hogy döglött madarat találhatsz az úton. Hogy van ez? Hogy van az, hogy nem döglenek meg az éhségtől? Sok ember magokat szór ezeknek a madaraknak minden nap? Hányszor tettél ilyet? Nem, ők megtalálják azt; valami módon a mennyei Atyánk táplálja őket. Ők nem aggódnak. Jézus azt mondta: 'Nem gondoljátok, hogy sokkal értékesebbek vagytok, mint a verebek?' A verebek az összes madár között a legkevésbé értékesek.

Van egy kis vers két kis madárról. Egy fán ülnek és beszélgetnek egymással. Az egyik madár megkérdezi a másikat, 'Mit gondolsz, ezek az emberek miért aggodalmaskodnak állandóan? Azt látni, hogy állandóan olyan feszültségben élnek.' A másik madár válaszol: 'Azt gondolom, hogy nekik nincs mennyei Atyjuk, mint nekünk. Mi nem aggodalmaskodunk, mert a mennyei Atyánk bőségesen gondoskodik rólunk.' Mit gondolsz barátom, amikor ennek a két madárnak a beszélgetését hallod? Nem szégyenletes dolog, amikor a keresztyének aggodalmaskodnak?

Ha aggodalmaskodunk, az ingerlékennyé tesz minket. Feszültté tesz minket; védekezővé tesz minket azokkal az emberekkel szemben, akikről azt gyanítjuk, hogy bántanak minket. Az olyan ember, akinek bizonyossága van Istennel kapcsolatban, az sosem hozható zavarba bármit is mondanak az emberek. Tétezzük fel, hogy sétálsz az úton és kutyaugatást hallasz egy zárt kapu mögül, vagy az út túlsó oldaláról. Mit fogsz tenni? Veszekedni fogsz azzal a kutyával? Harcba fogsz szállni azzal a kutyával és megkérdezed: 'Miért ugatsz engem?' Ez annyira ostoba dolog lenne, mint olyan emberrel vitatkozni, aki vádol és gúnynéven szólít téged, vagy hamis történeteket mesél rólad.

Mit tennél? Mit teszel, ha egy ugatós kutyát látsz az út túlsó oldalán? Egyszerűen elkerülöd azt. Ha azonban bizonytalan vagy, és olyan vagy, mint egy árva, nem leszel képes megtenni ezt. Ideges leszel, aggodalmaskodsz és csak mész és harcolsz azzal a kutyával. Így harcol sok ember és vitatkozik azokkal az emberekkel, akik csúfneveken szólítják őket. Valaki egy rosszindulatú, bántó szándékú levelet ír nekik és ők válaszolnak rá. Mindez a bizonytalanság következménye. Hogyan cselekedett Jézus, amikor az emberek a démonok fejedelmének hívták Őt? Otthagyta őket. Vádolták Őt. Mindenféle történeteket mondtak róla, de Ő egyszerűen kikerülte őket, és egy cseppet sem zavarta Őt.

Ezért a legfontosabb dolog, hogy megismerjük Istent, mint Atyát. Isten nem rendőr. Szeret téged. Gondot visel rólad. Ismeri az életed minden részletét. Ha megnyitod a szíved és hagyod, hogy Jézus Krisztus bejöjjön a szívedbe, Isten az Atyáddá válik. Ez a te döntéseden múlik. Ha nem vagy benne biztos, hogy Isten az Atyád, akkor most megteheted. Csak nyisd meg a szíved és mondd el, hogy 'Úr Jézus, szeretném, ha bejönnél a szívembe. Szeretnék biztos lenni abban, hogy Isten gyermeke vagyok.' Kérd meg Őt, hogy adjon neked bizonyosságot, és Ő el fogja küldeni az Ő Szent Szellemét a szívedbe, hogy bizonyosságot adjon, hogy Isten az Atyád. Ha már keresztyén vagy, kérd meg Istent, hogy adjon neked bizonyosságot, hogy Ő a te Atyád, aki gondot visel rólad. Ez teljesen meg fogja változtatni az életedet.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)