66 Ne hidd el a Sátán hazugságait

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 66 Don’t Believe Satan’s Lies

Ebben a tanulmányban szeretnénk megnézni valamit a megtévesztéssel kapcsolatban. Az utolsó tanulmányunkban megnéztük a hazugságot, és a megtévesztés szorosan kapcsolódik hozzá. Sok problémát elkerülhetünk az életünkben, ha be tudjuk azonosítani a Sátán megtévesztését.

Nézzük meg a 2 Thessz. 2-t, ahol egy uralkodóról olvasunk, aki el fog jönni, hogy uralkodjon az egész világon az utolsó napokban, aki egy eszköz lesz a Sátán kezében. A Sátán természetfeletti erejével fogja segíteni őt, aki sok embert meg fog téveszteni.

Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával , jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban." (2 Thessz. 2:9-12)

Itt azt látjuk, hogy a Sátán meg fogja téveszteni az embereket az utolsó napokban. Az 1 Tim. 4:1-ben is azt olvassuk:

„A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz szellemek tanításaira hallgatnak."

Miért engedi meg Isten a megtévesztő szellemeknek, hogy bejöjjenek a népe közé olyannyira, hogy néhányan még a hittől is el fognak szakadni? Szükséges ennek megértenünk az okát. A menny az igazmondás helye. Jézus az igazság. Az Ő szelleme az igazság szelleme. Isten az igazság Istene . Istennek szét kell választania azokat, akik az Ő gyermekei; akik az igazságot szólják azoktól, akik a hazugságot szólják. Isten sok körülményt, helyzetet felhasznál, a megtévesztő szellemet is, hogy szétválassza ezt a két csoportot. Vannak un. hívők, akik hazudnak is, ha abból számukra valami haszon származik. Van a hívőknek egy másik csoportja, akik nem fognak hazudni semmilyen körülmény között akkor sem, ha annak meg kell fizetni az árát. Az embereknek ez a két csoportja nem keverhető össze. Ma együtt ülnek a gyülekezeti épületben, de a mennyben nem fognak együtt ülni. Isten szét fogja választani azokat, akik szeretik az igazságot azoktól, akik nem szeretik az igazságot.

Valaki azt gondolhatja, hogy mindenki, aki azt állítja, hogy keresztyén, szereti az igazságot, de ez nem így van. Csak aki az igazságban jár; aki szereti az igazságot és azt keresi, hogy becsületesen megálljon az igazságban az élete minden területén, csak az lesz megvédve a Sátán hazug megtévesztésétől. A legelső terület, ahol a Sátán igyekszik megtéveszteni az embereket: megakadályozni őket abban, hogy bizonyosságuk legyen az üdvösségüket illetően. A saját életemből tudom milyen sok év kellett ahhoz, hogy bizonyos legyek benne, meg vagyok mentve. Elfogadtam Jézust, mint megváltómat, talán százszor is kérve Őt, hogy jöjjön be a szívembe 13-19 éves koromban. Nem tudom, hogy valójában mikor jött be, egyáltalán nem tudom azt a napot. Mindig bizonytalanság volt bennem, hogy meg vagyok-e mentve, vagy sem? Aztán egy napon olvastam egy verset, a János 6:37-et, ahol Jézus azt mondja, hogy „..aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem."

El tudtam mondani: 'Uram, én már hozzád jöttem legalább százszor, ha nem többször. Ma azonban elhiszem, hogy nem vetsz ki engem.' Ez valószínűleg igaz volt hosszú ideje ezt a napot megelőzően is, de csak ezen a napon hittem el, és kaptam bizonyosságot az üdvösségemre. Attól fogva, hogy megkaptam az üdvösség bizonyosságát, többé sosem távozott el tőlem 39 éven keresztül, mostanáig. Isten Igéje igazság, és ha elhiszem Isten Igéjét, az meg fog szabadítani a Sátán minden hazugságától. A Sátán nagyon sok ideig megpróbálta nekem azt mondani, hogy nem vagyok Isten gyermeke, de Isten Igéje a Szellem bizonyságával a szívemben bizonyosságot adott nekem, hogy az voltam.

A másik dolog, amit a Sátán próbál megtenni: azt hazudja neked, hogy Isten nem bocsátotta meg az összes múltbeli bűnödet. Megbocsátotta talán a legtöbbet, amit elkövettél, de azok közül néhány valóban olyan súlyos bűn, hogy azokat nem bocsátotta meg. Olyan sok hívő él kárhoztatás alatt, mert elhiszik ezt a gonosz hazugságot. Ne hidd el ezt, Ő hazug! A Biblia azt mondja az 1 János 1:7-ben: „Ha pedig a világosságban járunk (és ez azt jelenti, hogy becsületesek vagyunk Isten előtt) …. az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." Minden bűn tisztára van mosva a vér által, amikor a világosságra megyünk és elismerjük a kudarcainkat és a bűneinket.

A harmadik módszer pedig, amit a Sátán alkalmaz, hogy megtévesszen, az a következő: azt mondja az embereknek, hogy ha Isten meg is bocsátott neked, attól még mindig úgy lát téged, hogy még mindig emlékszik mindazokra a szörnyű dolgokra, amiket elkövettél ellene. Ez egy másik hazugság. Ne higgy a Sátánnak, Ő hazug! A Zsidó 8:12-ben azt mondja az Úr:

„Mert m egkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem."

Azt követően, hogy bizonyosságot kaptam az üdvösségemről, néhány éven keresztül volt egy problémám. Tudtam, hogy Isten megbocsátott nekem, de nem voltam teljesen biztos benne, hogy emlékszik-e még mindazokra a dolgokra, amiket elkövettem és számon tartja-e azokat? Mindaddig ezt gondoltam, míg egy napon el nem hittem azt, ami a Zsidó 8:12-ben van megírva: a bűneidre többé nem emlékezem. Ekkor azt mondtam: 'Uram, én elhiszem ezt, hogy egyetlen bűnre sem fogsz emlékezni azok közül, amiket valaha elkövettem az életemben.' Isten nem tart számon egyetlen bűnt sem, amit elkövettél ellene. Amikor rád néz, olyannak lát, mintha sosem követted volna el azokat. Ez a helyzet, ha becsületes voltál Istennel.

Olvasunk róla, hogy a Sátán megkísértette Jézust. Egészen meglepő ezt látni, hogy ez megtörtént. A Máté 3:17-ben olvassuk, hogy a mennyei hang Jézus bemerítkezésekor ezt mondta: „Ez az Én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm." Ezt követően Jézus azonnal a pusztába ment, ahol a gonosz megkísértette Őt. Az első dolog, amit a gonosz mondott neki, az a következő volt: „Ha Isten Fia vagy" - megkérdőjelezte Isten hangját, ami a mennyből jött! A hang nagyon világosan ezt mondta: „Ez az Én szerelmes Fiam," és a gonosz azt mondta: „valóban az vagy? - ha Isten fia vagy …." Ez a kísértés az, ami velünk, Isten gyermekeivel is megtörténik. A Szent Szellem azért jött, hogy bizonyosságot adjon nekünk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és Istent a mi Atyánknak hívjuk. A gonosz azonban jön, és azt mondja nekünk: „Valóban az vagy?" Most melyiknek fogsz hinni? Azoknak az érzéseknek, amiket a gonosz ad neked, vagy Isten kétségbevonhatatlan szavának? Érzések jönnek és mennek, és minden érzés megtéveszt, Isten szava azonban nem változik, és erre alapozzuk a hitünket.

A gonosz arra törekszik, hogy sok olyan hazugsággal kárhoztasson minket, mint ez is. Azt mondja nekünk, hogy Isten a cselekedetek alapján fogad el minket. Ez egy másik hazugság. Minket nem a cselekedeteink alapján fogad el Isten. Minket a bűnbánatunk és a Krisztusban való hitünk alapján fogad el Isten. A Krisztusban vagyunk elfogadottak Isten által. Mit kell ezen érteni? Tételezzük fel, hogy egy reggel nem szakítasz időt arra, hogy Bibliát olvass és rohansz a munkába. Balesetet fogsz szenvedni aznap? A gonosz azt fogja mondani neked, hogy lehetséges. Ez babonaság, ez egy hazugság! Isten nem azért fogad el engem, mert reggel Bibliát olvastam. Az egyetlen dolog, ami megszakíthatja az Istennel való közösségemet, az a tudatosan elkövetett bűn , amikor szándékosan engedetlen vagyok Istennek valamilyen területen, ahol az Ő akarata világos számomra. Ha szándékosan vétkeztem Isten ellen, akkor a közösségem Istennel megszakad, máskülönben nem. Lehet, hogy nem volt időm Bibliát olvasni, vagy imádkozni és úgy mentem dolgozni. Ha a lelkiismeretem tiszta, és az tiszta, ha nincs tudomásom róla, hogy bűnt követtem el, akkor az Istennel való közösségem is rendben van. Olvashatom a Szentírást a nap hátralévő részében is. Nem kell, hogy balesetet szenvedjek emiatt. Nem kell elhinnünk azokat a hazugságokat, amiket a gonosz mond.

Gondolj azokra a hazugságokra, amiket a gonosz a jövővel kapcsolatban mond neked. Miért kellene aggodalmaskodni? Az aggodalmaskodás mindannak a hazugságnak a következménye, amit a gonosz mond nekünk, hogy meg fog történni velünk a jövőben. Azt gondolom, hogy az igazság az, hogy a 99%-a sosem történik meg azoknak a dolgoknak, ami miatt aggódunk. Gondolj azokra a dolgokra, amik miatt a múlt években aggódtál. Nem történtek meg az életedben. Te azonban aggódtál azok miatt, idegeskedtél és sok időt elvesztegettél, talán sok alvást is, de azok közül a gonosz dolgok közül, amikre gondoltál, hogy talán megtörténik, egy sem, vagy legfeljebb 1%, ha megtörtént. Észrevetted, hogy milyen sok időt és energiát - érzelmi energiát vesztegettél el az elmúlt években, aggódva olyan dolgok miatt, amik sosem történtek meg? Ki cselekedte ezt? Ki okozta mindezt az idegeskedést és aggódást az elmédben? A Sátán volt az. Ő volt az, aki folyamatosan azt mondta neked, hogy ez a dolog és az a dolog és amaz a dolog megtörténhet veled, vagy a gyermekeiddel, vagy a feleségeddel.

Hozzunk egy döntést ma, nem fogjuk hagyni a gonosznak, hogy többé becsapjon minket. Az igazságot fogjuk szeretni és leleplezzük a Sátán megtévesztését és hazugságait.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)