54 Ne semmitmondó ismétlésekkel imádkozzunk

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 54 Not Praying With Meaningless Repetition

Az egyik legfontosabb dolog a keresztyén életben az Istennel való beszélgetés, az ima. Gondoltatok egyáltalán erre? Az egyik legnagyobb előjogunk, hogy éppen úgy beszélgethetünk Istennel, mint más emberrel, és halljuk, hogy Ő is szól hozzánk. Szeretnénk folytatni annak a vizsgálatát, hogy Jézus mit beszélt és tanított a tanítványainak az Istennel való beszélgetésről, amit imának hívunk; Istennel kommunikálva, beszélve vele.

Láttuk az utolsó tanulmányunkban, hogy a legfontosabb dolog az imával kapcsolatban nem a kimondott szavak, hanem a szív állapota, ahogyan Istenhez közeledünk. A legfontosabb, amit Jézus ezzel kapcsolatban mondott, hogy ne színészkedjünk, ne azért imádkozzunk, hogy embereknek tetsszünk. Vagy Istentől várjuk az elismerést, vagy az emberektől. Pl., ha imádkozol, és mások tudomására hozod, hogy milyen nagy embere vagy az imának, vagy mindig az imával eltöltött időről beszélsz, hogy napokat töltesz imával, böjtölsz és hasonló dolgok, valószínű, hogy semmi választ nem fogsz kapni az imáidra. Tudod ezt?

Ha embereknek akarsz tetszeni, imádkozhatsz és böjtölhetsz napokon keresztül, és nem kapsz választ Istentől egyik imádra sem. Ha arról beszélsz másoknak, hogy 'imádkoztam és böjtöltem 3 vagy 7 napon keresztül Isten előtt,' tudod, hogy mit mond ezzel kapcsolatban Jézus a Máté 6:5-ben? Azt mondta az ilyen emberekről, hogy ők már elvették a jutalmukat. Mi az ő jutalmuk? Az, hogy tetsszenek az embereknek. Ők nagyon vallásos emberek, és hírnevet szereztek maguknak az emberek között, és ez a jutalmuk. Az emberek azt gondolták, hogy ők nagyon istenfélő emberek, Jézus azonban azt mondta, hogy amit akartak azt kapták. Nem fognak kapni semmit Istentől; nem lesz semmi mennyei jutalmuk. Az összes ima és böjtölés időpazarlás volt.

Másrészt vannak azok, akik nem engedik meg senkinek, hogy belelássanak az ő imaéletükbe, az egész titokban történik, bezárt ajtó mögött imádkoznak. Esetleg a felesége, vagy azok, akik vele laknak tudnak róla, de amennyire lehetséges eltitkolja, elrejti azt sok ember elől. Sosem beszél az imaéletéről senkinek. Titokban imádkozik az Atyához. Nem kap semmi jutalmat emberektől, mert senki sem tud semmit az imádkozásáról. Bőséges jutalmat kap azonban Istentől, mert Ő titokban látja őt. A kérdésem most az hozzád, drága barátom, hogy ebből a két csoportból melyikbe tartozol? Emberektől akarsz jutalmat, ahol hírnévre tehetsz szert, mint istenfélő, imádkozó ember, vagy azt szeretnéd, hogy Istennek tetsző legyen az életed, válaszoljon az imádra és megáldjon téged? Isten akkor meg fog jutalmazni nyilvánvaló módon. Az emberek látni fogják, hogy Isten áldása van az életeden, hogy olyan valaki vagy, aki titokban imádkozik Istenhez és Isten megjutalmaz téged.

Ezért az első dolog, amit Jézus az imával kapcsolatban mondott az az, hogyhogyan nem szabad imádkozni. Ha Jézus azt mondta, hogy az imával kapcsolatban van egy nagy veszély, akkor teljesen biztosak lehetünk abban, hogy van egy dolog, amivel kapcsolatban nagyon óvatosaknak kell lennünk. Az emberek alapvetően vallásosak. Szeretnének kitűnni sok vallásos cselekedetükkel, hogy hírnevet szerezzenek maguknak az emberek előtt, mert nagyon vallásosak és szent emberek. Az egyik módja, hogy hírnevet szerezzünk magunknak, ha megengedjük az embereknek, hogy megtudják, milyen sokat imádkozunk, milyen sokat böjtölünk, és milyen sok pénzt adunk az Úr munkájára, vagy milyen áldozatokat hoztunk az Úrért, stb. Jézus azt mondta: 'Legyetek nagyon óvatosak és ne mondjátok el ezeket senkinek. Egyedül Isten lássa azt, és az elég.'

A másik dolog, amit Jézus mondott nekünk, hogy ne tegyük a következőt:

„A mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg." (Máté 6:7).

Ez a másik hiba, amit sok ember elkövet, amikor imádkozik. Azt gondolják, hogy Isten azért hallgatja meg őket, mert sokat beszélnek. Ugyanazt a dolgot ismétlik ismét, ismét, ismét és ismét, mintha Isten süket lenne, és nem hallaná meg őket, ha egyszer elmondják. Azt gondolják, hogy Isten azért hallgatja meg az embereket, mert ők hosszan imádkoznak, és nem hallgatja meg azokat, akik rövid ideig imádkoznak. Ez egy másik tudatlan elgondolás. Azt gondolod, ha egy órát imádkozol, Isten biztos, hogy meghallgatott téged, ha viszont csak egy percet imádkozol, akkor Isten nem fogja meghallgatni azt, mert túl rövid? Honnan származik ez a gondolkozás?

Amikor Péter a vízen járt és levette a szemét Jézusról, elkezdett süllyedni a tengerben. Odafordult az Úrhoz és azt mondta: 'Uram, ments meg engem!' Ez az ima egy vagy két másodpercet tehetett ki. Ilyen hosszú volt az imája és az Úr megválaszolta azt. Milyen hosszúnak kell az imádnak lenni az Úr előtt, hogy Isten megválaszolja azt? Péter imája rövidebb volt két másodpercnél. Ezért semmit sem számít az idő hosszúsága és az ismétlések sem - főként a semmitmondó ismétlések. Azt olvassuk, hogy Jézus a Gecsemáné kertben ugyanazt a dolgot háromszor imádkozta el, de az nem semmitmondó volt, mert a szívéből jött. Néha, amikor egy teher van a szíveden, lehelyezed azt Isten elé ismét, ismét, ismét, mindaddig, míg a teher le nem megy rólad.

Ezért ez nem az a fajta ismétlés, amiről Jézus beszél. Jézus maga mondta egy másik igeszakaszban az imáról egy özvegyasszonnyal kapcsolatban, aki elment egy bíróhoz. A Lukács 18:1-7-ben olvashatunk erről. Az asszony állandóan csak egy dolgot kért: 'Szolgáltass igazságot nekem az ellenségemmel szemben.' Az asszony visszament és ugyanazt a dolgot mondta el ismét, ismét, és ismét, míg végül a bíró meghallgatta őt. Jézus azt mondta, hogy így kell neked is imádkoznod. „Isten választottai hozzá kiáltanak éjjel és nappal, és ne gondold, hogy Isten szemrehányást tesz nekik ezért."

Jézus azt mondta az egyik példázatában, amikor az imáról beszélt, hogy egy ember odament a szomszédjához és azt mondta: 'Egy vendég jött a házamhoz és nincs semmi ennivalóm.' A szomszéd nem nyitott ajtót, mert már késő volt. Mindaddig kopogott, amíg a szomszéd ajtót nyitott és adott neki valamennyi kenyeret. Ez a tanítás ugyanerről szól. Kitartásra van szükség, ha valamit kérünk, ezért ismét, ismét és ismét elmondjuk azt.

Ezért az ismétlődő imával kapcsolatosan nem beszélünk az ismétlő imának arról a típusáról, amire Jézus maga bátorít a Lukács 11-ben és 18-ban. Jézus az értelmetlen ismétlésektől óv minket. Pl. rögtön azt követően, amikor Jézus azt tanácsolta, hogy hogyan ne imádkozzunk, megmondta azt is, hogy hogyan imádkozzunk. Ezt mondta: 'Amikor imádkoztok ezt mondjátok: 'Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben,' és így tovább a Máté 6:9-ben. Elővehetitek ezt az imát és ismételgethetitek azt értelmetlenül Isten előtt, mint a papagáj. Tételezzük fel, hogy elismétlitek azt 20-szor - 'Mi Atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,' és így tovább, és elmondjátok 20-szor, de Isten meg fogja azt hallgatni? Egy másik ember elimádkozza azt 50-szer. Isten inkább őt fogja meghallgatni?

Néhány ember azt gondolja, ha 30-40-szer elismétli azt az imát, és te többször elismétled azt, akkor Isten téged fog meghallgatni. Jézus azonban nagyon világosan elmondta a Máté 6:7-ben, hogy a tudatlan emberek gondolkoznak így. A szív határozza meg, hogy mit hallgat meg Isten. Ha valami nem a szívből jön, és ha az csak egy semmitmondó ismételgetése a szavaknak, annak semmi értéke nincs. Ne gondold, hogy Isten azért hallgat meg téged, mert sokat beszélsz. Nem a szavak száma határozza meg, hogy Isten meghallgat-e minket, vagy sem, a szívünk állapotán múlik minden. Jézus tehát két dologra figyelmeztetett, hogy hogyan ne imádkozzunk. Aki egyrészt emberek elismerését keresi színészkedéssel és önmagát szentnek mutatva, másrészt pedig semmitmondóan állandóan önmagát ismételgeti, és azt gondolja, hogy a hosszú imádkozása miatt Isten meg fogja hallgatni. Ez az a két dolog, amitől Isten komolyan óvott minket. Csak ezt követően mondta el a tanítványainak, hogy hogyan kellene imádkozniuk. A pogányok üres ismételgetési gyakorlatával kapcsolatban pedig még egy dolgot mondott: Ne legyetek olyanok, mint a pogányok (a tudatlanok), mert "jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek." (Máté 6:8). Ez egy nagyon fontos dolog, amire emlékeznünk kell.

Látjátok, hogy amikor valamiért imádkoztok Istenhez, nem olyan valamiről informáljátok Őt, amiről Ő ne tudna. Ha megcsörgettek egy telefont és elmondjátok valakinek, hogy ez és ez történt, vagy erre és erre van szükséged, lehet, hogy az a személy korábban sosem hallott arról. Amikor azonban elmondod Istennek pl., hogy 'Uram, valaki beteg,' Ő már tud róla. 'Uram, valakinek pénzre van szüksége, hogy életben maradjon,' Isten azt is tudja. Semmi sincs, amiről Isten ne tudna. Kérlek, emlékezz erre, amikor imádkozol, hogy az imád nem Isten informálását jelenti valamiről, amiről Ő úgyis tud. Néhány ember mégis ezt teszi.

Az emberek néha azt gondolják, hogy az ima arra készteti Istent, hogy megszánjon egy olyan személyt, akihez Isten egy kicsit keményszívűen viszonyult. Ez teljesen nevetséges! Isten nagyobb részvéttel van mindenki felé a világon, mint te és én valaha is lehetünk. Ő sokkal előbb tud mindent, hogy mi történt, mint ahogy arról te és én tudomást szereznénk. Ismeri a szükségünket mielőtt kérnénk tőle. Ez azonban nem ok arra, hogy ne imádkozzunk érte. Azért imádkozzunk, hogy kifejezzük az Istentől való függőségünket, a hitünket és a bizonyságunkat, hogy Ő az egyetlen, aki betölti minden szükségünket. Ha megszabadultunk a rossz elgondolásoktól, akkor képesek leszünk pontosan úgy imádkozni, ahogyan Isten akarja, hogy imádkozzunk

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)