38 Jézus többre értékelte az embereket, mint a dolgokat

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 38 Jesus Valued People More Than Things

Tudjátok, hogy Isten mit szeretne, ha cselekednénk az emberekkel, ellentétben a dolgokkal? Mi azt gondoljuk, hogy szeretjük az embereket és használjuk az anyagi dolgokat, de tudjátok, mi történik a világban ma? Az emberek az anyagi dolgokat szeretik és használják az embereket. Pont az ellenkezője. Ez azért van, mert az emberek a Sátánt követik. A mi példaképünk Jézus. Nézzünk Őrá és tanuljunk tőle.

Egyetlen dolgot tett ebben a világban a bűn, hogy mindent a feje tetejére állított . Az értékítéletünk a feje tetejére állt. A világ tele van olyan emberekkel, akik azt gondolják, hogy a pénz fontosabb, mint Isten. A szájukkal azt mondják, hogy Isten fontosabb, mint a pénz, de az életükben, ami mozgatja, motiválja őket, amiért élnek, az azt bizonyítja, hogy a pénz fontosabb, mint Isten. Nem gondolod, hogy ez egy feje tetejére állított világ?

Ebbe a feje tetejére állított világba Isten elküldte az Ő gyermekeit, hogy megmutassa nekik az igazi életmódot; de hogyan élnek Isten gyermekei? Hány keresztyénnel találkoztatok életetekben, akikről az életüket megfigyelve elmondhatjátok, hogy Isten fontosabb nekik, mint a pénz? Nagyon kevesen vannak. A keresztyének óriási többsége az országunkban szintén azt hiszi, hogy a pénz fontosabb, mint Isten. Ez egy elrettentő példa egy feje tetejére állított világról. Ha a pénz fontosabbá válik, mint Isten, akkor a pénz fontosabbá válik az embereknél is. Jobban szeretjük a pénzt, mint az embereket. Ez tragédia.

Jézus eljött, hogy megmutassa nekünk az igazságot, hogy Isten fontosabb, mint a pénz. Ha ennek megértése még nem jutott el az elmédbe barátom, akkor el szeretném mondani neked az igazságot, hogy a te gondolkozásod még mindig romlott; a feje tetején áll. Isten azért adott nekünk dolgokat, hogy használjuk azokat. Nos, minden anyagi dolog - pénz, étel, gyümölcsök, zöldségfélék és minden a világonnem azért adatott, hogy szeressük, hanem hogy használjuk azokat. Az embereket azonban Isten nem arra teremtette, hogy használjuk őket, hanem hogy szeressük őket. Te használod az embereket?

Tudjátok, hogy a világ tele van olyan gyárakkal és hivatalokkal, ahol az üzletemberek saját céljaik megvalósítására használják az embereket? A saját céljaik eléréséhez embereket használnak. Természetesen olyan alacsony bért fizetnek nekik, amennyire csak lehetséges, hogy maguk és az üzletük is sikeresek legyenek. Jó, ez érthető az üzleti világban, de ugyanez megtörténik a keresztyén szervezetekben és gyülekezetekben is, ahol az un. keresztyén vezetők a saját sikerük érdekében felhasználják az embereket. Elmondhatjuk, hogy az ilyen emberek nem értették meg Jézus szeretetét. Nem értették meg az emberi értékeket. A saját céljaikra használják az embereket. A gondolkodásuk még a megtéretlen ember gondolkozását tükrözi; még nem újult meg. De, hogy van ez Jézussal?

Jézus sosem használt fel senkit, hogy magát felemelje; Ő szerette az embereket. Tudta, hogy az emberek sokkal fontosabbak, mint az anyagi dolgok. Gondolj Iskariotes Júdásra, és egy világos példát fogsz látni erre. Iskariotes Júdás a tanítványok csoportjának pénztárosa volt. Az emberek akármikor pénzt adtak annak a csoportnak, amelyik Jézussal volt, Júdás, mint pénztáros eltette azt a pénzt. Nos, gondoltatok valaha arra, hogy az emberek kinek adták azt a pénzt? Azért adták, mert Júdást, vagy, mert Jézust értékelték? Ez egyértelmű. Azért adták a pénzüket, mert értékelték Jézus szolgálatát; talán a gyógyítását, vagy a prédikálását. Jézus elfogadta a pénzt, és azt mondta Júdásnak, hogy vigyázzon rá. Az egyáltalán nem Júdás pénze volt. Azt a pénzt Jézus szolgálata miatt kapták.

Mit tett azonban Júdás azzal a pénzzel? Ellopta, és saját céljára használta fel. Mindeközben Jézus szerette Júdást. Kész volt veszni hagyni a pénzt, ha esetleg Júdás lelkét megmentheti. Jézus nem aggódott amiatt, hogy Júdás ellopta a pénzt. Jézust Júdás lelke érdekelte. Ez egy példa Jézusnak az emberekkel kapcsolatos magatartására. Jézus meg akarta menteni az embereket a bűn romlottságából, mert az anyagi dolgokat többre értékelték, mint az embereket. Jézus osztozkodott az emberek terhében. Kedves szava volt azokhoz, akik az élet harcaiban vereséget szenvedtek; bátorító szava volt az elnyomottakhoz. Jézus sosem tekintett egyetlen emberre sem úgy, mint értéktelenre. Lehettek azok műveletlen, faragatlan, rossz beszédkészségű, vagy írástudatlan emberek, de olyan emberek voltak, akiknek szükségük volt megváltásra, és Jézus azért jött, hogy az életét odaadja értük.

Amikor a Biblia azt mondja, hogy a Szent Szellem betölti a szívünket Isten szeretetével, ez megtörténik; ez az, ami ilyenné tesz minket az emberek előtt, ez tesz minket Krisztushoz hasonlóvá. Szeretnélek megkérdezni téged, ha keresztyén vagy; a Szent Szellem betöltött téged? Tudjátok, sok ember mondja azt, hogy be van töltekezve Szent Szellemmel? A válasz azonban a Róma 5:5-ben van: „Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által." Egyik jele annak, hogy be vagy töltekezve Szent Szellemmel az, hogy a szíved tele van szeretettel az emberek felé, és a jó oldalon állsz; nem a fejtetődre állítva. Ha így van, akkor többre fogod értékelni az embereket, mint az anyagi dolgokat.

Jézus sosem tartotta sokra az anyagi dolgokat, hanem használta azokat. Egy ácsműhelyben dolgozott, ahol mindig használt anyagot, azokkal dolgozott sok éven keresztül, mint ács, hogy biztosítsa a megélhetését. El tudod képzelni, hogy valamelyik szomszéd gyerek bejárt volna abba a műhelybe, és egy nap összetört volna valami drága dolgot, amit Jézus éppen elkészített? Mit gondolsz, mit tett volna Jézus? Gondolod, hogy Jézus kijött volna a sodrából és kiabált volna azzal a gyerekkel és kikergette volna őt a műhelyből? Nem, én azt gondolom, hogy Jézus felkapta volna azt a gyereket és megcsókolta volna és azt mondta volna neki: „Ne aggódj fiam, semmi gond. Tudok csinálni egy másikat."

Jézus szerette az embereket, és szerette a gyermekeket. Az anyagi dolgok nem jelentettek neki semmit. Az anyagi dolgokra azért van szükség, hogy azok használata segítse az embereket. Jézus nem azért lett ács, hogy meggazdagodjon. Nem, Ő az embereket szerette, nem a dolgokat. Tudod, hogy mi történik, amikor a Szent Szellem megújítja a gondolkozásunkat? Képesek leszünk úgy látni, mint Isten. Úgy látjuk az embereket, mint ahogy Isten látja az embereket. Úgy látjuk az anyagi dolgokat, ahogyan Isten látja az anyagi dolgokat. Hiszem, hogy az egyik legfontosabb ima, amit el kell imádkoznod, ha szeretnél szellemi ember lenni, meg kell kérni az Urat, hogy segítsen neked úgy látni az embereket, ahogyan Ő látja őket; és úgy látni az anyagi dolgokat, ahogyan Isten látja azokat.

A Biblia azt mondja a Sofóniás 3:17-ben, hogy Isten énekelve örvendezik az Ő népe felett."

Nos, gondolj erre a versre: Isten örvendezik minden ember felett, és nem a tökéletes emberek felett. Nincs tökéletes ember sehol a világon. Isten örvendezik a tökéletlen emberek felett, akik kifejezték a vágyukat felé és szeretni akarják Őt minden tökéletlenségükkel. Amikor Jézus ezen a földön járt, Ő megosztotta az Atya örömét az emberekkel. Gondolj a tanítványokra, akik Jézussal voltak. Ők nem voltak tökéletesek; hétköznapi emberek voltak, botladozó bűnösök, pontosan úgy, mint te meg én. Jézus azonban úgy nézett rájuk, ahogyan az Atya látta őket. Szerette őket. Nem kritizálta őket állandóan a hibáik, az ügyetlenségük, a faragatlanságuk miatt, mert együttérzett velük.

A Márk 12:37-ben azt olvassuk, hogy a köznép örömmel hallgatta Őt. Az emberek érzékelték azt a csodálatos illatot, ami a szelleméből áradt; Isten szeretetét, ami a szívéből áradt ki. Jézus folyamatosan könyörületes volt, amikor beteg embereket, szükségben lévőket, éhezőket vagy pásztor nélküli embereket látott. Jézus az ő helyükbe képzelte magát. Átérezte a szenvedésüket és ezért képes volt vigasztalni őket. Csak akkor tudsz vigasztalni más szenvedő embereket barátom, ha azonosulsz velük. Nagyon könnyű szép szavakat mondani, de képzeld magad az ő helyükbe, hogy megértsd, min mennek át. Jézus ezt tette.

A képzelőerőnket a múltban olyan sokszor használtuk gonosz dolgokra. Nem igaz? Arra használtátok a képzelőerőtöket, hogy szennyes dolgokra gondoljatok, rossz dolgokra más emberekkel kapcsolatban, és mindenfajta gonosz dolgokra. Most, hogy megtértünk, mire használjuk a képzelőerőnket? A legtöbb keresztyén nem használja semmire. Engedjétek meg, hogy valami jó dolgot mondjak nektek, amivel a képzelőerőtöket jó célra hasznossá tehetitek. Használjátok a képzelőerőtöket arra, hogy képzeljétek magatokat más, szenvedő emberek helyébe, valakit, akit ismertek magatok körül, amikor látjátok őt, amikor hallotok róla, képzeljétek magatokat az ő helyzetébe. Használjátok a képzelőerőtöket, gondoljátok azt, ti vagytok ott; ti éltek abban a kis kunyhóban, vagy te élsz együtt azzal a problémás férjjel, vagy problémás feleséggel, vagy van egy problémás gyermeketek, és ti lennétek az ő szülei. Képzeljétek magatokat az ő helyükbe és próbáljátok meg megérteni, amin ők keresztülmennek. Ez lenne a szereteted bizonyítéka. Jézus ezt tette.

Jézus nagyon szomorú volt, amikor látott egy megtört szívű embert, amikor egy hátrahúzódó, elszáradt kezű embert meggyógyított a zsinagógában. Egy nap séta közben meglátott egy özvegyet egy halottas menetben, ahol az egyetlen fia volt a halott. Leállította az egész gyászmenetet, felnyitotta a koporsót, és feltámasztotta a fiút a halálból, visszaadta őt az anyjának. Ez a csoda az embereknek nem Isten erejét mutatta meg. Nem, Isten szeretetét kellett, hogy megmutassa nekik. Jézusban szánalom volt. Jézus minden csodája szánalomból fakadt. Ha azt keresed, hogy Istenért csodát tegyél, és nincs szánalom benned, sosem leszel képes Jézust követni. Nem vagy alkalmas, hogy az Ő szolgája légy.

Jézus mindig meghalt a saját igazságának. Ő nem a saját bánata és fájdalma miatt sírt, hanem vércseppeket hullatott a mi szomorúságunkért; Ő viselte a terheinket. Ő sosem sértődött meg amiatt, amit az emberek mondtak neki, vagy tettek vele. Sosem sértődött meg amiatt, hogy mások nem tették meg azt, amit tenniük kellett volna érte, mert Ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak." Ő sosem rakott terhet másokra. Azért jött, hogy mások terheit hordozza, hogy szolgálja őket és nem, hogy neki szolgáljanak. Ő így élt, az Ő szeretete kiáradt, mint egy édes illat, és az emberek vonzódtak hozzá.

Miért van az, hogy Krisztus üzenetét már nem fogadják el az országunkban? Nem azért van ez, mert a keresztyének nem azt keresik, hogy rendelkezzenek ezzel a szeretettel? Ha keresztyén vagy, igényt tartva Jézus nevére, akkor szeretnélek bátorítani téged. Teljes szívvel keresd, hogy birtokában legyél annak a szeretetnek, ami édes illatként árad ki az életedből.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)