16 A Tízparancsolat megtartása

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 16 Keeping the Tenth Commandment

Folytatni fogjuk a vallásos és a szellemi ember közötti különbség vizsgálatát, ahogyan azt az utolsó három tanulmányunkban tettük. Kicsit mélyebbre tekintünk, hogy világos képet kaphassunk erről a nagyon fontos kérdésről.

Legtöbbünk ismeri a Tízparancsolatot, amit Isten Mózesnek adott. Lehet, hogy nem mindet ismeritek, de jó ismerni mindet. Szeretném valamire ráirányítani a figyelmeteket a Tízparancsolatban arra, amit eddig valószínűleg nem vettetek észre. Ha megértettük azt, akkor látni fogunk egy keveset abból, hogy miért adta Isten a Törvényt, még akkor is, ha tudta, hogy a Törvény sosem segít abban, hogy valaki szellemivé váljon, vagy istenfélő életet éljen. A Zsidó 8:7-ből valójában nagyon világosan fogjátok látni, hogy az Ószövetség nem volt kifogástalan. Az Újszövetségre azért volt szükség, a Törvény nem volt kifogástalan.

Isten valami hibás dolgot adott? Hibát követett el? Bizonyára nem tett ilyet. Ismerte a kezdetet és a véget. Azzal a céllal adta azt, hogy segítsen nekünk meglátni, hogy szükségben vagyunk. A Törvény azért adatott, hogy nyilvánvalóvá tegye a bűnöket. Mondhatjuk azt is, hogy a Törvényt azért adta Isten, hogy megvizsgálja általa az embert. Isten meg akarta látni, hogy sok ember megelégszik-e az igazságosság külső látszatával, ami kivívja az emberek tiszteletét, vagy azért a belső tisztaságért keresik-e sokan Istent, ami egyedül tetszik Istennek.

Emlékeztek, hogy amikor Jézus a farizeusokhoz beszélt, akkor azt mondta nekik: „Ti olyan emberek vagytok, akik csak az edény külsejét tisztítjátok meg, Isten azonban látja a szívünket és Ő azt szeretné, hogy az edény belseje is tiszta legyen. Ti látható szinten mindenféle jó dolgot cselekedtek, ami az emberekre hatással van, Isten azonban mélyen belétek lát; és Ő a motiváció belső tisztaságát nézi." Elmondhatjuk, hogy a farizeusok olyanok voltak, mint Ádám, elfedve magukat fügefalevelekkel, és tudjátok az előző tanulmányból, hogy azon átok van. Ezért látjuk azt, hogy Jézus állandó harcban állt a farizeusokkal.

A farizeusok megtartották a törvény betűjét a legapróbb részletig, és a tanításaik olyan mértékben helyesek voltak, hogy Jézus azt mondta még a tanítványainak is, hogy kövessék a farizeusok tanítását. (Máté 23:2-3). Felfigyeltetek erre? Azért mondta ezt, mert amit mondtak, az mind igaz volt. Az egyetlen dolog, amire azt mondta Jézus, hogy ne kövessék, az az életük példája volt, mert ők nem a tanításaiknak megfelelően éltek a mindennapi életükben. A farizeusok tanításában nem volt tehát semmi rossz.

Jézus idejében volt egy másik csoport is, a sadducceusok, akiknek a tanítása eltért az igazságtól. Jézus sosem mondta a tanítványainak, hogy kövessék a tanításukat, mert ők nem hittek az angyalokban, a Szellemben és a feltámadásban. Valójában nagyon földi gondolkozásúak voltak, egyáltalán nem gondoltak az eljövendő életre. A tanításuk rossz volt, a farizeusok azonban olyan emberek voltak, akiknek a tanítása helyes volt. Egy személynek lehet minden tanítása helyes, a tanítása teljes egészében evangéliumi lehet, és a személy mégis lehet vallásos. Lehet, hogy csak olyan tanítása van, ami külsődleges.

Most gondolj a Tízparancsolatra, ahol Isten a következőket mondta: „Ne legyenek néked idegen isteneid, ne csinálj magadnak bálványokat, ne vedd a szádra hiába Isten nevét, tartsd meg a szombatot, megszentelve azt. Tisztelned kell atyádat és anyádat, ne kövess el gyilkosságot, ne kövess el házasságtörést, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot. " Nos, ez kilenc parancsolat. Ezt a kilenc parancsolatot bárki képes megtartani a Szent Szellem segítsége nélkül. Ezt igazolja, hogy az Ószövetség idején az emberek megtartották ezt a kilenc parancsolatot, a Szent Szellem segítsége nélkül.

Az Ószövetség idején őket nem segítette a Szent Szellem és Pál is elmondhatta: teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek mind e mai napig." (Ap.csel. 23:1). Amikor Jézus ezeket a parancsolatokat felsorolta a gazdag ifjú is ezt mondta: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva." (Márk 10:20). Egy istenfélő ember képes volt megtartani mindezeket a parancsolatokat a Szent Szellem segítsége nélkül, csupán a saját erejéből. Minden vallásos személy képes megtartani ezt a kilenc parancsolatot Isten segítsége nélkül, mert az ember rendelkezik bizonyos erővel, hogylátszat szerint erkölcsös életet éljen. Ha nem élsz látszólag erkölcsös életet, senki sem fogja elfogadni a vallásodat. Az emberek elvárják egy vallásos embertől, hogy legalább látszólag erkölcsös legyen!

Ha azonban a tizedik parancsolathoz jutunk, a tizedik parancsolat nem a külsővel - a látható dolgokkal -, hanem a belső életünkkel foglalkozik. A parancsolat a következő volt: 'Ne vágyakozz, vagy ne kívánj, vagy ne vágyj erősen' - ez a három szó ugyanazt jelenti. Sajnálatos módon a vágynak egy gonosz mellékjelentése van az emberi gondolkozásban. Itt egy erős vágyról van szó, ahogyan a Gal. 5:17 mondja: "A Szent Szellem a test ellen törekszik." Mit jelent ez? A Szent Szellem nem cselekszik semmi gonosz dolgot. Erős vágy van benne, ami a test ellenében munkálkodik, a testnek pedig erős vágyakozása van arra, hogy a Szent Szellem ellenében munkálkodjon.

A 2 Mózes 20:17-ben ugyanaz a szó szerepel a tizedik parancsolatban: „Ne kívánd a szomszédod házát vagy a szomszédod feleségét." Ez ugyanazt jelenti, mint a 'Ne vágyakozzál a szomszédod háza és a szomszédod felesége után.' Ez ugyanazt jelenti, mint a 'ne legyen erős kívánságod a szomszédod háza és a szomszédod felesége iránt, vagy ne legyen erős vágyakozásod, hogy megszerezd a szomszédod szolgáját és vágyjál arra, hogy az a szolga, aki a szomszédod házában dolgozik legyen a te szolgád, mert ő egy hűséges szolga. Nem kellene a szomszédod üzletére vágynod, vagy az ő szamarára, vagy bármire, ami a szomszédodé. A tizedik parancsolat egy belső vágyra vonatkozó parancs. A helyzet az, hogy másvalaki nem tudhatja meg, hogy megtartod-e azt vagy sem. Lehetetlen.

Pál egy nagyon becsületes ember volt, aki azt mondja nekünk: „a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam." (Fil. 3:6). Betartotta pontosan a törvényt. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy megtartotta mind a tíz parancsolatot? Bizonyára nem; csak kilencet tartott meg, de ez volt minden, amit akkoriban elvártak. Senki sem volt képes megtartani a tízedik parancsolatot. Senki sem tudta azt mondani, hogy én sosem vágytam semmi után; sosem vágytam a szomszédom felesége vagy a szomszédom lánya után; és ne felejtkezzetek el a világ összes asszonyáról sem, aki éppen vagy a szomszédod felesége, vagy a szomszédod lánya, szóval minden asszony a világon. Nem mondhatod azt, hogy sosem vágytál arra ami, vagy aki valaki máshoz tartozik.

Nincs olyan ember ezen a földön, aki elmondhatná ezt, még Pál apostol sem. Pál nagyon becsületes volt és azt mondja nekünk: " Mit mondjunk tehát? A törvény bűn-e? Távol legyen." Ezzel folytatta: „Nem ismerhettem bűnt, csak a Törvény által" (Róma 7:7). Ekkor a tizedik parancsolatot említi meg, nem az első kilencet, mert az első kilencet megtartotta. Azt mondja, hogy amikor a tizedik parancsolathoz jutott, ami azt mondja, hogy 'ne kívánd, ne vágyakozz, ne legyen erős vágyakozásod semmire, ami a szomszédodé,' „felfedeztem mindenféle kívánságot a szívemben" (Róma 7:8). Pál becsületes volt és azt mondta: 'Azt gondoltam, hogy tetszettem Istennek, de ez a parancsolat megmutatta nekem a bűn romlottságát az életemben. Megláttam, hogy Isten szemében halott voltam szellemileg, mert felfedeztem mindenfajta vágyat magamban.' Pál 'mindenféle kívánságról, mindenféle erős vágyról' beszél.' (Róma 7:8).

Miért adott Isten olyan parancsolatot, ha tudta, hogy senki sem képes megtartani azt a Szent Szellem segítsége nélkül? A válasz a következő: Isten megadta a lehetőséget, hogy az emberek becsületesen beismerjék, hogy hiányosságuk van ezen a területen. Tudjátok barátaim; az első lépés ahhoz, hogy szellemiek legyünk a becsületesség. Isten nem azt kéri tőled először, hogy szent legyél; közülünk senki sem lehet szent. Továbbá nem azt kéri tőlünk, hogy szeretetteljesek, vagy alázatosak, vagy bármilyenek legyünk, mert mindezek időt igényelnek.

Egy dolog van, amit megtehetsz ma, ami az első lépés ahhoz, hogy valóban szellemi legyél, és az a becsületesség. Pál becsületes volt és azt mondta: 'Igen, mindenféle kívánságot találtam a szívemben, bűnös vagyok.' Pál beismeri: 'olyan bűnös, aki azt gondolta, hogy él, de valójában halott a bűn miatt.' Egy ember, aki megtartott minden külsődleges parancsolatot beismeri, hogy ő teljesen halott a bűn miatt, mert felfedezett mindenféle vágyat a szívében.

Hogyan tudod felfedezni azt a szívedben? Csupán őszintének kell lenned. Ha őszinte vagy, akkor Isten fog tovább vezetni. Ha azonban nem vagy őszinte, és úgy teszel, hogy semmi ilyenfajta vágyad nincs, és olyan tiszta és becsületes vagy, mint ahogyan azt a farizeusok gondolták magukról, akkor Jézus a farizeusokhoz hasonlóan gúnyosan azt fogja mondani neked: "Nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért, hogy megtérésre hívjam őket." És Ő teljesen figyelmen kívül hagy téged, te pedig a farizeusokhoz hasonlóan teljesen el fogod hibázni az Úrral való személyes találkozást.

Miért vétették el az Urat? Mert az Úr magukra hagyta őket? A következőt mondta: "Ti egészségesek vagytok, én pedig a betegekhez jöttem; a beteg embereknek van szüksége orvosra. Miért lenne rám szüksége az egészséges embereknek?" Gondolod, hogy egészségesek voltak? Korántsem. A farizeusok a legbetegebb emberek voltak Izraelben. Miért mondta Jézus, hogy „ ti egészségesek vagytok?" Mert gúnyolta őket. Megpróbált rámutatni, hogy mennyire képmutatók. Nyilvánvalóvá tette számukra, hogy nem tud segíteni azoknak, akik nem becsületesek.

Látod milyen könnyű az Úrhoz jönni. Csak becsületesnek kell lenned a szívedben lévő bűnöket illetően és azt mondani: 'Uram, mindenféle vágy van bennem.' Tudod mi lett annak az eredménye, hogy Pál becsületes volt? Felfedezte, hogy a Szent Szellem ereje segíteni tudta őt, hogy megtartsa még a tízedik parancsolatot is; megszabadíthatta őt a Szent Szellem ereje a szívében lévő vágyakozástól.

Jézus vére megtisztíthatta őt a múltbeli hibáitól és a Szent Szellem ereje pedig szabaddá tudta tenni őt. Ezt mondta: "Az élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényéből" (Róma 8:2). Meg akarod ezt tapasztalni? Szeretnél eljutni egy olyan életre, ahol a Szellem Törvénye szabaddá tesz téged a szívedben lévő vágynak a rabságából? Légy becsületes! Mondd azt az Úrnak, hogy hibáztál, kudarcot vallottál, vétkeztél a szívedben, és kérd Őt, hogy bocsásson meg neked és tisztítson meg téged az Ő vérével. Mondd el a következőt: 'Uram, sosem szeretnék többet hazudni neked.' Kérd meg Őt, hogy töltsön be a Szent Szellemével, adjon neked belső erőt és akkor tiszta lehetsz.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)