34 Alázatosság Krisztus halálában

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 34 Humility In Jesus Death

Még egy kicsit foglalkozunk Jézus Krisztus alázatosságával, ami követendő példa számunkra. Fontos, hogy ezt a példát kövessük, mert Isten azt mondja, hogy csak az alázatosoknak ad kegyelmet.

Jézus a keresztre feszítése előtti éjszakán, közvetlenül azt követően, hogy megmosta a lábukat, azt mondta: 'Ti Úrnak és Mesternek hívtok engem és én mégis megmostam a lábatokat. Nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.' (János 13:13-14). Mit jelent ez? Sok ember úgy érezte, ez azt jelenti, hogy nekünk mindannyiunknak vizes tálat kell ragadni és megmosni egymás lábát; még akkor is, ha a mi lábunkon zokni és cipő van és nem koszos. Ez értelmetlen ceremónia.

Mit tett Jézus valójában azon napon, amikor megragadta a vizes tálat? Ha azok a tanítványok zoknit és cipőt viseltek volna, mint mi ma, különösen hideg időben, akkor egyáltalán nem lett volna szükséges megmosni a lábukat. Miért mosta meg Jézus a lábukat? Az nem egy vallásos rituálé volt, amit Jézus végigcsinált. Nem, az egy szükséges cselekedet volt. Jézus meglátta, hogy szükséges ezt a piszkos munkát elvégezni az Ő tanítványaival, és Ő megtette. Ezért mondta a következőt:

„P éldát adtam néktek. Ha Én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait." (János 13:14; 15).

Meg kell kérdeznünk magunktól: Mi volt az, amit Jézus az apostolokkal cselekedett? Egy mondatban megmondhatjuk: betöltött egy fizikai szükséget, elvégzett egy piszkos munkát. Mi tehát ennek az üzenete számunkra? Azt mondja nekünk, hogy legyünk készek megtenni a piszkos munkát egymásért, ahol ilyen szükség van, és ne egy rituálét csináljunk végig. Ha pl. egy összejöveteli teremben tartózkodtok, az emberek lábmosásával egyenértékű lenne, bemenni a WC-be és feltakarítani azt, hogy tiszta legyen. Ez felelhetne meg ma a lábmosásnak.

A kérdés az, hogy amikor látunk egy speciális szükséget, töltsük be azt. Amit Jézus a vizes tál megragadásával és a lábmosással tett, az jellemezte az egész életét. Hiszem, hogy egész életében minden ember szolgája volt. Nem ismerjük, hogyan élt 30 éven keresztül Názáretben, de el tudom képzelni hogyan élt. Mások felé kellett szolgálnia: a fiatalabb testvérei felé, a fiatalabb nővérei felé, Mária felé, mások felé a szomszédságukban - kész volt megtenni mindenféle feladatot mindenki felé; ha meglátott egy szükséget, gyorsan betöltötte azt. Ezekben látjuk az Ő alázatosságát. Ezekből látjuk, hogy mi Isten akarata az ember élete számára.

Kedves barátom, Isten azt akarja, hogy ti is így éljetek. Ha megértettétek ezt, és Jézus dicsősége által megragadtátok ezt, az életetek átformálódhat. Ne aggódj amiatt, ha a körülötted lévő keresztyének nem így élnek. Ne ítéld el őket. Ne keresd a hibát bennük. Az nem a mi feladatunk. Isten minden ember bírója és mi nem ítélhetünk el senkit. Te azonban lehet, hogy ilyen vagy, nem gondolod? Mennyire lehetsz boldog? Jézus, azt követően, hogy arról beszélt, készeknek kell lenniük megmosni egymás lábát, valóban megtette azt, és azt mondta: "ha megértitek ezt, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezt" (János 13:17). Nem, ha csak gondolsz arra. Az az életmód, amit Jézus bemutatott az a legmagasabb boldogság útja. Nem vagytok boldogok, ha csak ültök, mint egy nagy maharadzsa vagy egy lord a karosszéketekben és más emberek szolgálnak felétek. Ha valóban szeretnél boldog lenni, akkor legyél szolga.

Jézus nagyon szoros kapcsolatot ápolt kora legalacsonyabb társadalmi rétegével. Közöttük mozgott, mint aki velük egyenlő. Láttatok halászokat az indiai tengerparton? Menjetek le a vízpartra és sok helyen láthattok halászokat. Milyen társadalmi szinten élnek ők? Lenézettek, mert a társadalom legalacsonyabb rétegéhez tartoznak. Nem azokra a gazdag halászokra gondolok, akik vonóhálóval és motoros csónakokkal mennek ki halászni. Nem, én azokról az emberekről beszélek, akik bevetik a hálójukat a tengerbe és halat fognak. Péter, Jakab és János ilyenek voltak. Ha szeretnéd látni, hogyan élnek, menj és meglátod ezeket a halászokat, ahogyan kimennek a kis csónakjaikon és kivetik a hálóikat a tengerbe. Jézus velük barátkozott.

Jézus nemcsak a társadalom legalsó szintjén lévő emberekkel tartott szoros kapcsolatot, hanem azokkal is, akik alacsonyabb erkölcsi szinten álltak; prostituáltak, részegesek, szélhámosok. Jézus bűntelen és tökéletes volt, és mégis közéjük ment. Nem zavarta, amikor az emberek azzal sértegették, hogy a bűnösök barátja. Sosem éreztette egyetlen bűnössel sem a tökéletes szentségét. Az alázatos ember ismertetőjele az, hogy sosem érzed magad kellemetlenül mellette, hanem mindig kellemesen érzed magad a jelenlétében, még akkor is, ha Ő szent. Jézus ilyen volt.

A farizeusok nem ilyenek voltak. Ők felsőbbrendűek voltak. Nem engedtek senkit közel magukhoz, mert magukat olyan szentnek tartották. Jézus azonban nem ilyen volt. Jézus a legalacsonyabb társadalmi rétegű emberekkel tartott kapcsolatot, és otthon érezte magát közöttük. A tanítványaival olyan szabadon járkált mindenfelé, hogy Péter néha megfeddte Őt, mert szabadnak érezte magát, hogy tanácsot adjon Jézusnak. El tudod ezt képzelni? A tanítvány szabadnak érzi magát, hogy tanácsot adjon: 'Uram, mi azt gondoljuk, hogy ezt vagy azt kellene tenned.'

Nos, hogy van ez ma sok keresztyén vezetővel? Látod őket elvegyülni az emberek között? Nem. A keresztyénség nem mutatta be a mi országunkban, hogyan élt Jézus a földön. Hibát követtünk el. El kell ismernünk. Sose mutogass másokra. Ti, akik ezt az írást olvassátok, bemutathatjátok Krisztus életét a saját életetekben, a településeteken. Ha mindegyikünk megteszi a maga kis részét a saját országában, akkor az emberek egyszer megláthatják az igazi keresztyénséget olyan emberek által bemutatva, akik úgy élnek, mint Jézus.

Lásd meg Jézus alázatosságát a szellemi birodalomban. A Gecsemáné kertben rettenetes nyomás alatt volt. A Biblia azt mondja a Máté 26:38-ban, hogy felette szomorú volt a lelke mindhalálig. Mit cselekedett ekkor? Nem úgy cselekedett, mintha önelégült lenne; és nem lenne szüksége senki segítségére. Nem, Ő Pétert, Jakabot és Jánost hívta és megkérte őket, hogy imádkozzanak érte. Gondolj arra, hogy megkérsz valakit, imádkozzon veled. Egy büszke ember sosem kér meg senkit, hogy imádkozzon vele. Nem érzi ennek szükségét, Jézus azonban Isten Fia, aki ilyen tökéletes életet élt, és megkérte ezeket az egyszerű, buta tanítványokat, akiknek olyan sok gyengeségük volt. Ezt mondta nekik: 'Gyertek és imádkozzatok velem, mert rettenetes nyomás alatt vagyok.' Jézus, emberi lényként tudatában volt a gyengeségének és kereste a tanítványaival való imaközösséget. Te hogy cselekszel? Önelégült vagy? Látod kedves barátom, milyen messze vagyunk Jézus Krisztus alázatosságától? Ez azért van, mert nem valljuk be becsületesen, hogy semmik vagyunk. Ez azért van, mert Isten ereje nem tudott megnyilvánulni az életünkön keresztül. Miért nyilvánult meg Isten ereje olyan fantasztikus módon Jézus életében? Mert felismerte, hogy Ő semmi. Ő egyszerűen élte az életét az Atyja előtt, mint egy senki - és az Atya meg tudta mutatni minden erejét Krisztuson keresztül.

Csak két szellem működik a világban: az egyik felfelé törekszik, a másik lefelé. Felfelé, olyan értelemben, hogy valaki büszkeségében felemeli magát és lefelé, olyan értelemben, hogy valaki megalázza magát: Lucifer szelleme és Krisztus szelleme. Ezek munkálkodnak mindenhol. Ezek munkálkodnak a keresztyénségben is. Találkozhatsz vele keresztyén szervezetekben, keresztyén gyülekezetekben is; keresztyének megpróbálnak lenyomni más embereket, hogy a vállukon felkapaszkodjanak a csúcsra, felkapaszkodjanak egyre magasabb pozíciókba. Milyen szellem ez? Krisztus szelleme? Nem, ez Lucifer szelleme. A Sátán szelleme munkálkodik a gyülekezetekben és keresztyén szervezetekben. Nem szomorú ez? Jézus Krisztus egy önmagát megalázó más szellemmel jött, alászállt. Szeretném elmondani nektek, hogy ez az a mód, amivel azonosítani tudjuk Jézus igaz tanítványait. Egyáltalán nem vágyik rá, hogy felemelkedjen vagy naggyá váljon sem a gyülekezetben sem a világban. Csak lefelé akar törekedni. Meg akar áldani másokat. Nem akarja felemelni magát senki fölé sem, sehol.

Végül, Jézus halálában látjuk az alázatosságát tökéletesen beteljesedni, mert a megpróbáltatásaiban és halálában, sosem bántak vele igazságosan. Megalázták, nevetségessé tették, kigúnyolták, durván bántak vele és úgy kezelték, mint a föld söpredékét. Látjátok az Ő alázatosságát? Egyetlen angyalt sem hívott segítségül. Hívhatott volna 12 légiónyi (72 000) angyalt egyetlen szavával. Miért nem tette ezt? Mert Ő megalázta magát. Nem megragadott valamit. Az egész élete során Ő széttárta a tenyerét, hogy másoknak adjon. Végül széttárta a tenyerét, hogy beleverjék a szöget a kereszten. Ez az a mód, ahogyan Jézus élt és ez az a mód, ahogyan Isten akarja, hogy te és én is éljünk; egy széttárt tenyérrel és nem összeszorított ököllel, hogy harcoljunk egymással. Nem, hanem nyitott tenyérrel adjuk fel a saját igazságunkat. Nem elítélve másokat, hanem meghagyva Istennek, hogy Ő ítéljen.

Jézus azt mondta a János 8:15-ben: 'Én nem ítélek el senkit.' Engedelmeskedett a megalázó halálnak, amit az Atya eltervezett számára. Nem számított, hogyan kell meghalnia. Elfogadta azt. Engedelmes volt a haláláig. Kedves barátaim, ez a Szentírás igazi Jézusa. Ő nem volt megbecsült, mint egy celeb vagy egy filmsztár, mint sok mai evangélista. Ezzel szemben az emberek elutasították, lenézték Őt és felszögelték Őt egy keresztre.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)