39 Jézus nem volt népszerű

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 39 Jesus Was Unpopular

Szeretnénk egy kicsit továbbmenni, hogy megnézzük Jézus földi életét, mint a szent élet példáját, amit nekünk is meg kellene élni.

Ahogyan Jézus életét nézzük, azt látjuk, hogy Isten nemcsak elküldte a Fiát, hogy meghaljon a világ bűneiért, hanem azt is, ahogyan élt a földön. Az mindannyiunk számára kell, hogy bemutassa, Isten hogyan szeretné, ha az emberek élnének. Látjuk Jézus alázatosságát és látunk egy keveset a szentségéből is. Az élete egy győztes élet volt a bűn felett; egy tiszta élet volt. Mi volt ennek a forrása?

Jézus szentsége az Isten Igéjén való elmélkedő életből származott. A Lukács 2-ben azt olvassuk, hogy amikor 12 éves volt eléggé ismerte a Szentírást ahhoz, hogy még a kora nagy írástudóit is zavarba hozza. Emlékezzünk arra, hogy azokban a napokban nem volt nyomtatott Biblia, mint most nekünk; az embereknek nem volt Bibliájuk az otthonaikban. Senkinek sem volt Bibliája otthon. Az Ószövetség kézzel írott volt és csak a falu vagy város zsinagógájában volt egy példány. Csak a gazdag emberek engedhették meg maguknak, hogy az Ószövetség egyes részei a birtokukban legyenek.

Ezért, akik figyelmesen hallgatták a rabbik tanítását a zsinagógában, csak azok ismerhették meg, hogy mit mond a Szentírás. Jézus kisfiúként figyelmes hallgató volt. Emlékezzünk rá, hogy Ő megüresítette magát minden természetfeletti képességétől, amivel Istenként rendelkezett. Kis csecsemőként jött el a földre. A Biblia azt mondja, hogy bölcsességben nőtt fel. Más szóval, az Ő növekedése pontosan olyan volt, mint a miénk, növekedve az Ige ismeretében. Csak így lehet példakép számunkra. Isten Igéjén való elmélkedéséből Ő látta és megértette, hogy mit akart az Atya, pontosan úgy, ahogyan mi is megérthetjük azt. Ő látta, hogy Isten Igéjének mélyebb mondanivalója van, mint amit annak szövegéről felületesen gondolunk. Ő mélyre ásott. A Biblia azt mondja, csak ha mélyre ásol, mintha rejtett kincseket keresnél, akkor fogod megtalálni Isten ismeretét.

Felületes bibliaismerettel rendelkezni könnyű. Elolvashatod a Bibliát, mintha egy fizika vagy kémia könyvet olvasnál és ismereteket szerzel belőle. Istent megismerni azonban az Igén keresztül teljesen más dolog. Jézus nemcsak az elmélkedés által jutott hozzá ehhez, hanem Isten Igéjének való engedelmesség által is. Sok ember azért olvassa a Bibliát, hogy üzeneteket kapjon a prédikációjához, különösen, ha igehirdető. Nagy veszélyben vagy, ha csak azért olvasod a Bibliát, hogy üzeneteket kapj belőle, vagy azért olvasol könyveket, hogy felkészülj egy igehirdetésre, vagy hallgatsz kazettákat az igehirdetésedhez. Ez nagyon veszélyes gyakorlat, mert inkább abban vagy érdekelt, hogy mit mondj másoknak, mint amit Isten akar mondani neked.

Nos, az igehirdetésre való felkészülés legjobb módja mindenekelőtt meghallani, hogy mit mond Isten neked és engedelmeskedni annak, és azután a te életedből fakadóan mondani azt el, mint egy üzenetet másoknak; azt, amit te már megemésztettél. Isten Igéje olyan, mint egy kétélű kard. Egyik élének téged kell vágnia, mielőtt használnád a másik élét a szolgálatodban, hogy a felszínre hozd a másokban lévő bűnt. Amikor Jézus elmélkedett Isten Igéjén, rájött, hogy sok dolog volt ott, ami teljesen ellentétes azzal a hagyománnyal, amit az emberek az Ő idejében gyakoroltak.

Az nem csupán egy Igén való elmélkedés volt, hanem Jézus függött a Szent Szellemtől. A Biblia azt mondja, hogy Szent Szellemmel teljes volt. Jézus teljesen hozzánk hasonlóan élt. Az Ő szentsége Isten Igéjén való elmélkedő életéből fakadt és telve volt Szent Szellemmel. Ha az Ő lábnyomát követjük, akkor nekünk is kijelentést kellene kapnunk az Ő Igéjéből, és a mi életünk is szentté válna, hiteles szentséggé, összhangba kerülve Isten gondolkozásával. A Biblia beszél arról, hogy a mi értelmünk megújult, ami az Isten Igéjén való elmélkedésből származik.

Amikor Jézus kihirdetett bizonyos normákat és dolgokat Isten Igéjéből, hirdette azt akkor is, ha a prédikációja szembehelyezkedett kora minden népszerű tradíciójával. Jézus nem úgy lépett fel, mint egy írástudó, vagy mint aki valamelyik bibliaiskolán végzett. Úgy lépett fel, mint aki titokban elmélkedett Isten Igéjén, megélte azt titokban és hallotta Istent szólni hozzá a Szellem által. Jézus úgy beszélt, mint egy próféta és nem úgy, mint egy igehirdető; hatalommal szólt. Ez tette Őt olyanná, hogy leleplezze a képmutatásokat és a farizeusok világiasságát. Más emberek nem láthatták azt; más emberek egyszerűen vakon azt gondolták, hogy a farizeusok szellemi emberek voltak. Jézus nem egyszerűen csak leleplezte a farizeusok képmutatását, leleplezte a tanbeli hibáikat is - a Szentírás rossz magyarázatait, amit a szadduceusok képviseltek.

Jézus szentsége abban a tényben is megnyilvánult, hogy sosem kereste a prédikálásakor a népszerűséget. Óriási kísértés az igehirdető számára, hogy a népszerűséget keresse, főként, ha pénzt szeretne kapni az igehirdetéséért. Ha olyan dolgokat hirdetsz, ami megbántja az embereket, akkor nem fogsz adományt kapni; nem fognak még egyszer meghívni. Akkor azonban nem fogod Isten Igéjét hűségesen hirdetni. Mindenkinek, aki Isten Igéjét hirdeti, Isten szájaként, prófétikusan kell azt kihirdetni. Ez része a szentségnek. A szentségünknek meg kell látszódnia nemcsak az életünkben, hanem a beszédünkben is. Teljesen hűségesnek kell lennünk Istenhez. A szentségnek nem emberek tetszésében, hanem Isten tetszésének keresésében kell megnyilvánulni.

Volt idő, amikor még az ellenségei is azt mondták Jézusnak, ahogyan azt a Máté 22:16-ban (Living Bible) olvassuk: „Tudjuk, Tanító, hogy nagyon becsületes vagy, és az igazságot tanítod, következményeitől függetlenül, félelem és részrehajlás nélkül." Nektek, akik Igét hirdetnek, szeretnék feltenni egy személyes kérdést. El lehet mondani az igehirdetésetekről, hogy becsületesek vagytok, és az igazságot hirdetitek a következményektől függetlenül, félelem és részrehajlás nélkül? Ilyen igehirdetőre van szüksége Indiának, hogy minden gyülekezetben hallják. Jézus ilyen volt. Ha Jézusra nézünk, láthatjuk, hogy nekünk hozzá hasonlónak kell lenni ezen a területen.

Jézusban egy óriási buzgóság volt Isten házának tisztaságáért. Amikor az emberek megverték Őt, megrángatták a haját és a szakállát, és kegyetlenül bántak vele oly sokféle módon, a démonok fejedelmének nevezve Őt, Ő sosem haragudott meg. Sosem mondott semmit. Eltűrte azt. Tehetnél bármit Jézussal és sosem mondana semmit; egyszerűen megbocsátana neked. Amikor azonban azt látta, hogy Isten házát az emberek bemocskolták, mert megpróbáltak pénzt keresni a vallás nevében, teljesen másként viselkedett. A János 2:15 azt mondja, hogy korbácsot ragadott és kiűzte a kufárokat a templomból. A következőt mondta: „N e tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává." Ekkor a tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva az ószövetségi írásokban, hogy „a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem." Igazságos harag gyulladt lángra benne.

Ismeritek az Ef. 4:26 vers jelentését, ami azt mondja: „ haragudjatok, de ne vétkezzetek?" Ebben a versben van egy parancs, ami arra kér, hogy légy haragos. Mi azt gondoljuk, hogy a harag minden esetben bűn. A harag bűn, bizonyos helyzetekben. Bizonyos más esetekben, mint azt az Ef. 4:26 mondja, haragudnunk kell. Honnan ismerhetjük fel a különbséget? Jézus életéből. Mikor nem volt mérges? Amikor bántották, gonosznak nevezték, megütötték, megverték, megrángatták a szakállát, leköpték, keresztre feszítették, akkor sosem volt haragos. Ezt mondta: „Atyám, bocsásd meg nekik." Mikor volt haragos? Amikor Isten házát bemocskolták; amit a szegény emberekkel műveltek, amikor a farizeusok és a zsinagóga vénei nem engedték, hogy meggyógyítson egy elszáradt kezű embert szombatnapon.

Látunk tehát egy olyanfajta haragot, amivel rendelkeznünk kell, amikor Isten házának és nevének megcsúfolását látjuk; amikor szegény embereket látunk kihasználni. Akkor sose legyünk haragosak, amikor emberek bántalmaznak minket, megsértenek bennünket, kihasználnak bennünket, és mindenféle gonosz dolgot tesznek velünk, és mindenféle gonosz dolgot mondanak rólunk? Bármi, velünk kapcsolatos bántás esetén, sosem szabad haragosaknak lennünk. Ha Isten házának tisztaságát bemocskolják, és kihasználnak másokat, akkor haragosaknak kell lennünk.

Sajnálatos módon a világban ez másképpen van. Ez tragikus. Az emberek a világban akkor lesznek haragosak, amikor ők a sértettek. Amikor Isten nevét látják megcsúfolni a gyülekezetben, akkor nem haragosak. Ez pontosan az ellenkezője annak, ahogyan az Jézussal történt. Jézus akkor volt haragos, amikor Isten házát megszégyenítették. Van egyfajta harag, ami szent és van egy másfajta harag, ami bűnös. Amikor Jézus egy nap használta a korbácsot a templomban, nem nyugtalanította, hogy az emberek félreértik-e Őt. Még amiatt sem nyugtalankodott, hogy a tanítványai mit gondolnak róla. Egyedül Isten házának a tisztasága miatt volt nyugtalan. Nem veszítette el az önkontrollt maga felett. Tökéletesen kontrollálta magát. Nem volt diplomatikus sem. Nem ment oda a pénzváltókhoz, hogy azt mondja nekik: „Uraim, nem vinnétek el az asztalotokat?" Sosem mondott semmi ilyesmit, hanem felborította az asztalokat és a pénzérmék szanaszét gurultak, és kikergette a birkákat, az ökröket és a madarakat az épületen kívülre. Igen, ez nem volt egy úriemberhez méltó cselekedet. Amikor azonban Isten házának tisztasága veszélybe került, Jézus tűzbe jött. Jézus azért jött, hogy kardot hozzon és használta is azt gyakran. A kard vágott, megsebesített, és így az Atya dicsősége megnyilvánult.

Ezért a Jézus életében lévő szentség sok meg nem értést, ellenállást és üldözést eredményezett. Ez van ma is a világban. Nem leszel népszerű, ha szent életet élsz. Azt gondolom, hogy ha csak az adomány megfizetésére gondolsz, a lábmosásra, cselekedve helyes dolgokat, és sosem leplezed le a bűnt a keresztyénségben, akkor népszerű lehetsz. Ekkor jó diplomata vagy, de ha minden utadban Jézust követed, a szentséged a bűn leleplezéséhez fog vezetni. A Biblia az Efézus 5-ben azt mondja, hogy az életünkkel kell leleplezni és megdorgálni a sötétség munkáját. Jézus élete volt a legcsodálatosabb, a legrendezettebb, a legbékésebb és legboldogabb ezen a világon, ami valaha látható volt, mert egyedül Istennek akart tetszeni. Nem érdekelte, hogy embereknek tetsszen. Nem törődött az emberek véleményével.

Tudod, hogy te és én is élhetünk ilyen életet? Vágysz egy ilyen életre? Meghajtanád a fejed most, amikor végigolvastad ezt a tanulmányt, hogy elimádkozz egy egyszerű imát? Mondd a következőt: „Úr Jézus, sokszor igyekeztem embereknek is tetszeni. Bocsáss meg nekem. Segíts nekem, hogy Téged kövesselek és egyedül a Te tetszésedet keressem."

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)