49 Isten köti össze a férjet és a feleséget

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 49 God Binds Husband And Wife Together

Ebben a tanulmányban szeretnénk megvizsgálni valami nagyon fontos, nagyon kritikus kérdést, éspedig az Isten terve szerinti tökéletes házasságot. Hiszem, hogy ez nagyon életbevágó kérdés napjainkban, amiben élünk.

A Máté 19:3 arról ír, hogy „a farizeusok odamentek Jézushoz, hogy kísértsék Őt és azt kérdezték tőle: ' Szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani?"'

Jézus válasza a következő volt:

Nem olvastátok, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremtette őket," később így folytatta: „és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza."

A lényeg, amit hangsúlyozni szeretnék, még ha az Ószövetségben Mózes meg is engedte a válást, ahogyan arra a farizeusok hivatkoztak a Máté 19:7-ben, az csupán egy átmeneti rendelkezés volt. Jézus azt mondta: Ha szeretnéd megismerni Isten tökéletes akaratát, akkor menj vissza a kezdetekhez! Ezért használja a „kezdet" szót a 4. versben. Ha tehát meg akarjuk érteni, hogy mi Isten akarata egy férfi és egy nő számára, akkor vissza kell mennünk az 1 Mózes 2. fejezetéhez. Jézus innen idézett a Máté 19:5-ben: „A férfi elhagyja atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté." Ezért mondta Jézus, hogy nem kérdés a válás.

Sajnálatos, hogy a keresztyének között is, akiknek a világ világosságának kellene lenniük, sok házasság nem boldog. Nem válnak el abban az értelemben, hogy nem költöznek külön, hogy külön házban éljenek, de szellemileg szétválnak. Jóllehet fizikailag nem váltak el, de szellemileg elváltak. Élhetnek ugyanabban a házban 20 éven keresztül, és mégis úgy élnek, mint két magányos egyén. Ebben az esetben nem töltik be Isten tervét a házasságra vonatkozóan, mert Isten terve az, hogy a kettő eggyé váljon. Isten terve az, hogy a kettő eggyé váljon. Meg kell vizsgálni, hogy a kettő miért nem válik eggyé.

Ha visszamegyünk a kezdetekhez (1 Mózes 2), ott azt olvassuk, hogy nem Ádám volt az, aki odament Istenhez, hogy azt mondja: 'Uram, magányosnak érzem magam, tudnál nekem adni egy feleséget?' Érdekes nem? Isten volt az, aki ezt mondta (1 Mózes 2:18), amikor a férfire nézett: "Nem jó a férfinek egyedül. Szerzek neki egy hozzáillő segítőtársat." Nos, a kérdés a következő: 'Miért nem egyszerre teremtette Isten Ádámot és Évát?' Nagyon könnyen megtehette volna. Azt mondja az Ige, hogy Isten a föld porából teremtette Ádámot. Ugyanabban az időben Isten teremthette volna Évát is, és beléjük lehelhette volna az élet leheletét úgy, hogy amint kinyílt volna a szemük megláthatták volna egymást. Miért Ádámot teremtette elsőnek, egyedül, és később, miközben álmot bocsátott Ádámra, kivette az oldalbordáját és megformázta belőle az asszonyt?

Jó oka van ennek. Szellemi mondanivalója van ennek, és Isten megpróbálta Ádámnak és Évának is elmagyarázni, hogy mi a titka annak, hogy a kettő eggyé váljon. Mi volt az a titok? Amikor Isten Ádámot teremtette, életre kelt és kinyitotta a szemeit, ki volt az első személy, akit meglátott? Isten volt az! Istennel találkozott és beszélt vele. Nem volt felesége. Csak ő és Isten voltak. Csak sokkal később kapott feleséget. Mi volt tehát az, amit Isten megpróbált ezzel Ádámnak tanítani? Isten próbálta megtanítani Ádámot egy egyszerű leckére: "Én legyek az életedben az első állandóan, és mielőtt meglátsz egy feleséget, előtte engem kell meglátnod. Többre kell értékelned engem, mint a feleségedet." Ez az oka, hogy Isten Ádámot egyedül teremtette egy vele való közösségre, mielőtt még a feleség létezett volna.

Mit kell ebből megtanulnunk? Azt, hogy az egész életedben, még ha 50 vagy 75 éve vagy is házas, Isten kell, hogy legyen az első az életedben minden nap. Sok ember először a feleségével kezdi, ha egymásba szeretnek. Néhány esetben a szülők az elsők, de engedjétek meg, hogy később rátérjünk erre. Engedjétek meg, hogy most Éva teremtéséről beszéljünk. Isten álmot bocsátott Ádámra - egy mély álmot említ az 1 Mózes 2:21, úgy hogy Ádám ne tudjon felébredni. Ekkor Isten veszi Ádám egyik oldalbordáját, a rajta lévő hússal együtt és abból megformázza az asszonyt. Amint Isten megformázta az asszonyt az oldalbordából, életet lehelt bele. Ekkor életre kelt és megnyíltak a szemei, és kit látott meg először? Nem Ádám volt az.

Nem is tudott Ádám létezéséről. Azt gondolta, hogy csak egyetlen emberi lényt teremtett Isten. Semmit sem tudott Ádámról. Amikor megnyíltak a szemei Istent látta meg először, pontosan úgy, mint Ádám a teremtését követően. Ádám valahol máshol volt a kertben és mélyen aludt. Nem tudott az asszony létezéséről, és az asszony sem tudott a férfi létezéséről. Az asszony találkozott Istennel. Isten volt az első személy, aki beszélt hozzá és csak sokkal később vitte őt oda Ádámhoz. Mit próbált Isten ezzel tanítani Évának? Ugyanazt a leckét, amit próbált megtanítani Ádámnak is. "Istennek kell az elsőnek lenni az életedben. Közösségben kell lenned vele, mielőtt közösséged lesz a férjeddel."

Értitek már, mi Isten terve egy tökéletes házassággal? Ádámnak közösségben kellett lenni Istennel, mielőtt közösségre lépett Évával, és Évának is közössége kellett, hogy legyen Istennel, mielőtt közösségre lépett Ádámmal. Ez minden, ami le van írva itt. A kezdettől azt akarta Isten, hogy ilyen legyen a házasság. Amikor Isten van a férj és a feleség között, ahol a házastársak azt keresik, hogyan tegyék Istent az első helyre a személyes életükben, tudod mi fog történni? Eggyé fognak válni. Isten a legnagyobb összekötő erő a világmindenségben. Ha Ő egyben tart két embert, lehetetlen bárki számára, hogy szétválassza őket; sem a gonosz, sem a démonok, sem a körülmények, sem a szegénység, sem az egész világ, még a halál sem tudja elválasztani őket.

Amikor Isten nincs ott, hogy összetartson embereket, akkor az embereket más erők tartják együtt. Más erők azonban nem olyan erősek. Nem tudom láttad-e már a Fevicol ragasztó újsághirdetését? Egy újsághirdetésen azt láttam, de a Fevicol palackon is az látható, ahol két dolog van összeragasztva egymással. Az egyik oldalon egy elefánt megpróbálja húzni és szétválasztani azokat. Amikor egy férjet és egy feleséget Isten ragaszt egybe, az még ennél is erősebb. Az elefántok sem tudják szétválasztani őket. Démonok sem tudják szétválasztani őket. Egyetlen ember sem tudja szétválasztani őket. Ehhez azonban Istennek kell lenni középen. Isten erősebb ragasztó, mint a Fevicol, vagy az Araldit, vagy bármi más szuperragasztó. Ha Isten van egy férj és egy feleség között Ő össze fogja ragasztani őket úgy, hogy semmi sem választhatja szét őket.

Ezért körültekintőnek kell lennetek. Ne engedjétek meg, hogy férjként és feleségként, vagy feleségként és férjként bármi közétek álljon Istenen kívül. Mi a kötőerő sok házasságban a fiatalemberek esetében? Nagyon gyakran a külső. Egy fiúnak azért tetszik egy lány, mert jól néz ki. A jó külső nem elegendő ahhoz, hogy az megtartson egy házasságot 50 évig. Nézd meg azokat a házasságokat, ahol az emberek a jó külső miatt házasodtak össze és három hónap múlva már harcolnak egymással. Nem tudnak kitartani egymás mellett. Nem vagyunk a jó külső ellen. Természetes, ha egy jó kinézetű lányt veszünk el, de nem ez az elsődleges szempont, mert ez sosem fog egy házasságot együtt tartani. Mi alapján választ sok lány egy fiút? Jó munka, jó család, sok pénz. Gondolod, hogy ez össze fogja tartani a házasságot? Soha! Néhány fiú azért vesz el egy lányt, mert nagy hozományt kap. Ez sosem tart együtt egy házasságot. Ez lehetetlen.

Ahogyan Isten cselekedte kezdetben, az az a mód, ami összetart egy házasságot, ahol az Úr az első, ahol mindkét személy erősebb kapcsolatban van Istennel, mint a másikkal. Más szavakkal, ha férj vagy, akkor nem azt kell keresned, hogy első legyél a feleség szeretetében. Az Úrnak kell lenni az első helyen az ő szeretetében. Ha feleség vagy, az Úrnak kell lenni az elsőnek a férjed szeretetében, és neked kell lenni a másodiknak. Azok, akik az Urat teszik az első helyre az életükben és világosságban járnak, ahogyan a Biblia mondja az 1 János 1:7-ben: „ Ha világosságban járunk, mint ahogyan Isten maga a világosság," akkor közösségük lesz egymással, és a kettő eggyé válik.

Mik állhatnak a férj és a feleség közé? Lehetnek a szülők. Az 1 Mózes 2:24 ezt mondja: „A férfinak el kell hagyni az apját és az anyját és ragaszkodni a feleségéhez." Csak így tudnak egy testté válni. Figyeljük meg ismét, amit a vers mond: el kell hagyni valamit és akkor tudsz ragaszkodni. Ha megpróbálsz ragaszkodni elhagyás nélkül, akkor sosem fogtok eggyé válni. Nem meglepő? A Szentírás megparancsolja nekünk, még mielőtt a bűn bejött volna a világba, hogy hagyd el az apádat és az anyádat. Meg szeretnélek kérdezni titeket, akik házasok vagytok, hogy elhagytátok-e az apátokat és az anyátokat? Ezt nem fizikailag kell érteni. Természetesen gondot kell viselni a szülőkről a haláluk napjáig. Ezt meg kell tenni. Tisztelni kell a szüleinket, de ne engedjétek meg nekik, hogy közétek álljanak a házaséletetekben. El kell hagyni a szülőket érzelmileg. Sok éven keresztül ők neveltek fel titeket, és ez jó dolog, de most, hogy házasok vagytok, ezért el kell hagynotok őket. Sok férj nem képes elhagyni érzelmileg a szüleit, ami zavart okoz a házasságukban. Sok feleség sem képes elhagyni érzelmileg a szüleit, és ezért nem tud eggyé válni a férjével. Ez tragédia.

Ha nem az Úr az első az életetekben és a szülők közétek állnak, az zavart okoz a házasságotokban. Néha a munka az, ami nagyon fontos neked és közétek áll a házasságban. Sok más dolog is lehet Istenen kívül, ami a férj és a feleség közé áll: lehet az pénz, lehet sok más dologgal való elfoglaltság, esetleg a gyerekeitek. Ez gyakran megtörténik Indiában, de ennek nem így kellene lenni. Mi a válasz a boldog házasságra? A válasz a következő: tedd az Urat az első helyre minden helyzetben, világosságban kell járni, meg kell ítélni magatokat és meg fogjátok találni az összekötő erőt a házastársaddal, amit semmi sem szakíthat el.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)