01 A gonoszság eredete

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 01 The Origin Of Evil

Nézzük meg a legnagyobb rejtélyt a világon, amit az emberek minden erőfeszítésükkel próbáltak megérteni: ez a gonoszság rejtélye. Hogyan jöhetett létre gonoszság egy olyan világban, amit egy tökéletesen jó, bölcsességgel teljes Isten teremtett? Miért engedte meg Isten a gonosznak a létezését és olyan nagymértékben való szétterjedését? Miért tudja a gonosz uralma alatt tartani a világ minden részét? Miért van olyan sok betegség, szegénység és szomorúság? Nem érdekelt Isten abban, hogy segítsen nekünk? Létezik válasz arra, hogy miért engedte meg Isten a gonosz létezését. Azért, mert Isten nem lenne képes ellenőrzése alatt tartani azt? Nagyon gyakran olyan sokféle emberi szenvedéssel találkozunk a világ különböző részein, hogy megindul rajta a szívünk – hát még akkor Isten szíve, aki tele van együttérzéssel? Mielőtt továbbmennénk szükséges megértenünk, hogy az emberi értelmünk nem képes megmondani nekünk, amit Isten szeretne, hogy milyen is Ő valójában. Egy kutya nem képes megérteni egy embert, mert az ember a teremtés magasabb szintjén foglal helyet, mint a kutya. Hasonló módon, mi sem tudjuk megérteni Istent. Ahhoz, hogy egy kutya megértse az embert, az embernek meg kell tanítania az emberi utasításokra. Hasonlóképpen ostobaság lenne, hogy megértsük Istent az értelmünkkel, mint ahogy a kutya megpróbálná megérteni az embert: ez lehetetlen. Helyette meg kell engedni Istennek, hogy kijelentse magát nekünk. Ezért olvassuk a következőt a Bibliában: Isten kijelentette magát nekünk az Ő Igéjében. A Bibliában egy olyan Istenről olvasunk, aki szeretne személyes kapcsolatba lépni minden egyes emberrel a föld színén. Őt nagyon komolyan és mélyen érdekli az életünk minden részlete. Isten bölcsességgel teljes; Mindenható, Teljhatalmú, Mindentudó; ismeri a jövőt és teljesen az ellenőrzése alatt tartja az egész világmindenséget – nem csupán a földet, hanem az egész világmindenséget a sok millió csillaggal. Isten végtelenül tiszta, mi nem érthetjük meg az Ő tisztaságát. Végtelenül szerető is; tele van szeretettel és jósággal. Isten szeretete teljesen önzetlen. Az a szeretet, amit a földön megtapasztalunk az nagyon gyakran egy önző szeretet, és nem Isten szeretete. Az Ő szeretete teljesen önzetlen. A kezdetektől fogva, amikor az embert teremtette, Isten szerette volna megosztani az Ő örömét és boldogságát másokkal, így velünk is. Ezért teremtett élőlényeket. Mielőtt az emberi fajt megteremtette, a Bibliában azt olvassuk, hogy sok millió angyalt teremtett. Sokkal korábban, mint amikor az emberi fajt teremtette. A terve a teremtett angyalokkal az volt, hogy megossza a boldogságát és a dicsőségét mindazokkal, akik tökéletesen engedelmeskednek Isten parancsolatainak, ami kezdettől fogva beléjük volt ültetve. Az angyalokat és az emberi fajt azonban Isten szabad akarattal teremtette. Más szóval, a bolygókkal, a csillagokkal, a növényekkel és a fákkal ellentétben Isten az angyalokat és az emberi fajt szabad akarattal teremtette, hogy ha akar, engedelmeskedik, ha pedig nem akar, nem engedelmeskedik Istennek. A növények természetesen a természet törvényének engedelmeskedve növekednek, amit Isten ültetett beléjük. Nekik nincs szabad akaratuk, hogy engedelmeskedjenek-e, vagy sem. Ezért egy csillag, egy bolygó, vagy fa, vagy növény sosem válhat gonosszá, mert nincs választási lehetőségük. Jóllehet a fák és a növények sok jó dolgot tehetnek nekünk, mert Isten azért teremtette azokat, hogy hasznosak legyenek; azonban képtelenek rá, hogy saját, önkéntes választásuk alapján jót tegyenek. Egy bolygó, egy csillag, vagy egy fa saját választása alapján nem tud jót tenni. Egy fa bizonyos törvények szerint nő fel, ami belé van ültetve, és így nincs választási lehetősége. Ezért levonhatjuk azt a következtetést, hogy ezek a lények azok, amelyeknek nincs választási lehetőségük; a teremtésnek ezek a fajtái, mint a csillagok, a bolygók és a fák nem tudnak jót vagy gonoszt cselekedni. Olyanok, mint a beprogramozott robotok. Ha van egy számítógép által vezérelt robotod otthon, beprogramozhatod úgy, hogy felvegye a papucsodat és megtegyen más dolgokat is. A robot behozhatja az újságot, talán még elkészíthet egy csésze kávét is. Számos dolog van, amit be lehet programozni a robotba, hogy megcselekedje azt. A robotnak azonban nincs semmiféle érzése, ami a sajátja lenne. Sosem lehet engedetlen feléd, ha pontosan beprogramoztad; megtesz minden dolgot, amit szeretnél, hogy megtegyen. Isten megteremthette volna az embereket úgy, hogy képtelenek lennének bármi rosszat tenni, mint ahogy a robot, de akkor automaták, vakok és ostobák lennének, ahelyett, hogy mindenben Istennek engedelmeskednének. Isten azonban sosem gondolta azt, hogy az emberi faj ilyen legyen. Akkor sosem lehetnének az Ő gyermekei. A robotok sosem lehetnének a gyermekeink akkor sem, ha engedelmeskednének. Bármelyik atya azt mondaná: „Inkább legyen egy komisz, engedetlen fiam, mint egy robot.” Így van ezzel Isten is. Tudod, hogy a robotok és a gépek nem okoznak örömöt egy gyermektelen párnak? Tudod, hogy egy atya miért szeretne inkább egy engedetlen gyermeket, mint egy engedelmes robotot? Mert Isten képére vagyunk teremtve, valami isteni természet van bennünk. A házaspárok arra vágynak, hogy gyermekeik legyenek. Sosem lesznek boldogok engedelmes gépekkel, hanem gyermekeket akarnak. És ebben Isten szívét látjuk: Isten is gyermekeket szeretne. A gyermekeink szemtelenül engedetlenek lehetnek, és sok szomorúságot okozhatnak a szívünknek. És ezért megértjük, hogy Isten miért teremtett angyalokat és emberi lényeket szabad akarattal, eltérően a csillagoktól és a bolygóktól. Ez az első dolog, amit meg kell értenünk: a szabad akarat az első lényeges dolog valaki számára, hogy egy erkölcsi érzékkel rendelkező lény legyen. Ha nincs szabad akaratunk, akkor nem lehetünk erkölcsi érzékkel rendelkező lény. A második lényeges dolog a lelkiismeret; ez olyan valami bennünk, ami megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz. Figyeljük meg a madarakat és az állatokat! Nekik is van szabad akaratuk – ők jobbak, mint a fák és a csillagok a választási képességeiket tekintve. Egy kutya választhatja azt, hogy engedelmeskedjen, vagy ne engedelmeskedjen, de ők nem erkölcsi érzékkel rendelkező lények; nincs erkölcsi érzékük, mert nincs lelkiismeretük. Jóllehet van szabad akaratuk, de nincs lelkiismeretük. Mi emberek mindkét lényeges dologgal rendelkezünk, hogy erkölcsi érzékünk legyen: van szabad akaratunk és lelkiismeretünk. Ezen két lényeges dolog hiánya miatt a madarak és az állatok sosem válhatnak bűnössé vagy szentté, vagy Isten gyermekévé. Egy kutya nem lehet Isten gyermeke, mert nincs lelkiismerete. Taníthatsz egy kutyát egy időszakon keresztül, és megtaníthatod bizonyos dolgokra, hogy mit tegyen, és mit ne tegyen, de az elért engedelmesség nem egy belső lelkiismeret, hanem egy külső betanítás eredménye. Ez a betanítás hasonló egy számítógép programozással való betanításához, hogy bizonyos dolgokat bizonyos módon megtegyen. Ha azonban az emberi fajt nézzük, nekünk van lelkiismeretünk. Isten az emberi faj megteremtése előtt sok millió angyalt teremtett, mindet szabad akarattal. Az angyalok között volt egy, aki a vezetőjük volt. Az ő neve Lucifer. A Biblia az Ezékiel 28:12-15 azt mondja, hogy ő tökéletes volt bölcsességben és szépségben, és magas pozícióban volt. Azonban fokozatosan kezdtek rossz gondolatai lenni és nagyravágyóvá vált. Hogyan történhetett ez? Azért, mert szabad akarata volt, és itt kezdődött el a gonoszság először ebben a világmindenségben. Lucifer gondolatai nemcsak gonoszak voltak. Gőgös és lázadó gondolatai voltak, elégedetlen volt azzal a sorssal, amire Isten jelölte ki. Addig az ideig a világmindenség tökéletesen tiszta volt, a gonoszság azonban most felemelte a fejét egy Isten által teremtett angyal szívében. Így jött be a gonoszság a világba. Kezdetben ez a gonoszság a Lucifer nevű angyal szívében volt, és nem nyilvánult az meg semmiféle külsődleges módon. A gonoszság mindig a szívben kezdődik. Az ember egy gyilkosságot is a szívében tervez el, ami a szívből kimegy és cselekedetté válik; így volt ez Luciferrel is. Amikor azonban ez a gonoszság eljött az ő szívébe, Isten megláthatta azt. Isten képes belelátni minden ember szívébe, és Isten kivetette Lucifert a jelenlétéből. Ebből megtanulhatunk valamit: Isten gyűlöli a gonoszságot. Amikor azonban erkölcsi érzékkel rendelkező lényeket teremtett, annak az erkölcsi érzékkel rendelkező lénynek szabad akaratot kellett adni. Ez a gonoszság eredete. Van azonban egy megoldás, amit Isten Jézus Krisztusban készített el, és szeretnénk megnézni azt nagyobb részletességgel. Emlékezzünk vissza erre a gonoszságra, hogy az nem esik Isten ellenőrzési körén kívül. A gonoszság olyan valami, amiről Isten tudta, hogy el fog jönni, Ő mégis megengedte azt, elfogadta azt, és biztosított egy megoldást arra. Ez a megoldás Jézus Krisztusban van.
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)