65 Hazugság

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 65 Lying

Ebben a tanulmányban meg fogjuk nézni az emberi faj egy bizonyos jellemzőjét, ami valószínűleg a leggyakoribb, ami olyan sok rombolást és kárt okoz a kapcsolatokban. Ez valami olyasmi, ami felett sosem lehetünk győztesek Isten segítsége nélkül. Minden ember beleesik ebbe a bűnbe, egyedül Isten tud belőle megszabadítani.

A János 8:44-ben Jézus azt mondta a benne hívő zsidóknak: „Ti az ördög atyától valók vagytok." Valóban meglepő azt látni, hogy Jézus ilyen szavakat mondott azoknak az embereknek, akik láthatóan hittek benne (János 8:30-31). Létezik egy olyan hit Jézusban, ami az értelmen alapszik. Ez azonban az ördög gyermeke állapotában hagy egy embert. Ma az emberek nem elég bátrak ahhoz, hogy azt mondják másoknak, ők az ördög gyermekei. Jézus azonban nem ilyen volt, Ő azt mondta: „Ti az ördög atyától valók vagytok és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni." Jézus nem sértette meg őket, sem meg nem átkozta őket. Egyszerűen megmondta nekik a tényt, és megmutatta nekik, hogyan tudnának szabadulni abból a helyzetből és válhatnának Isten gyermekévé. Ők azonban nem szabadulhattak meg mindaddig, míg szembe nem néztek azzal a ténnyel, amik ők valójában voltak. Amíg nem ismerjük fel, hogy mik vagyunk, Isten addig nem tud megszabadítani minket. Jézus a János 8:44-ben azt mondta még:

„Az ördög emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság."

Itt láthatjuk a Sátán egyik jellemző tulajdonságát: nincs benne igazság és nem tud megállni az igazságban. Majd Jézus továbbment és azt mondta:

Mikor a Sátán hazugságot szól, a saját természetéből szól, mert hazug és a hazugság atyja."

Ahogyan azt egy korábbi tanulmányunkban láttuk, hogy Isten a szeretet és a Sátán a gyűlölet, ehhez hasonlóan Jézus azt mondta: 'Én vagyok az igazság' és a gonosz egy hazug. A gonosz nem áll meg az igazságban, és nincs benne igazság. Amikor hazugságos szól, akkor a saját természetéből szól. Az ő természete az, hogy hazugságot mondjon, mivel hazug, a hazugság atyja. Minden hazugság a Sátántól származik, mert ő a hazugság atyja. Ha hazugságot szólsz, az a hazugság egy gyermek, ami a Sátántól született, mert ő az atyja, te pedig az anyja. Átadtad a szívedet és a nyelvedet a Sátánnak egy időre, hogy megszüljön egy gyermeket, amit hazugságnak hívnak. Távol áll Istentől, hogy a hazugság atyja legyen, ezért nagyon fontos megtanulni, ha egyszer keresztyénné váltunk, hogy mindig igazságot szóljunk.

Jézus azt mondta ezzel kapcsolatban: „Legyen a ti beszédetek igen, igen, vagy nem, nem és minden, ami ezen kívül van, az a gonosztól van" (Máté 5:37). Jézus azt is mondta: „Ne esküdjetek!" (Máté 5:34). Nem kell esküt tennetek, mert amikor egy ember esküt tesz, akkor a kezét a Bibliára teszi vagy a mennyben lévő Istenre esküszik, vagy valami hasonlóra. Miről tesz bizonyságot egy ember ilyenkor? 'Arról, hogy ideje nagy részében hazudik, most azonban az igazat mondja. Igazat mondok, mert esküt teszek.' Jézus azonban azt mondja: "Nem kellene ennek így lenni. Igazat kellene mondanod mindig, és nincs szükség eskütételre egyáltalán." Az eskü alatti kijelentés nem tesz igazabbá, az eskü nélkülihez képest. Egyformának kell lenni. Bármi ezen kívül az ördögtől van.

Mi az első dolog, amit elvár tőlünk Isten, amikor hozzá jövünk? Nem a tökéletességet, nem a tisztaságot, nem a jóságot, nem a szeretetet, egyiket sem ezek közül. Az egyetlen dolog, amit Isten elvár tőlünk, amikor hozzá jövünk, hogy legyünk őszinték. A Jeremiás 3.13-14-ben arról olvasunk, hogy mit mond Isten a prófétája által:

„Csak ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez, … Térjetek meg, …. és magamhoz veszlek titeket, …. és beviszlek titeket Sionba."

Ma ez azt jelenti, hogy beviszlek téged a gyülekezetbe, ha beismered a bűneidet. Más szavakkal, ha becsületes leszel. Mivel rendelkezett a házasságtörésen rajtakapott asszony? Őszinte volt! Nem volt más erkölcsi értéke. Mi volt a helyzet azzal a tolvajjal, aki a kereszten függött? Azt mondta: 'Megérdemeltem ezt.' Elismerte, hogy bűnöző volt és megérdemli a halált. A másik tolvaj nem volt kész arra, hogy beismerje a bűnét. Azt mondta Jézusnak: 'Szabadíts meg minket ettől a kereszttől. Nem érdemeljük meg, hogy meghaljunk.' Ő a pokolra ment, de nem azért mert bűnöző volt, hanem mert nem volt becsületes. A Jézus másik oldalán lévő bűnös ember talán még nagyobb bűnös volt, mint az, aki a pokolra ment, de ő becsületes volt. Azt mondta: 'megérdemlem ezt,' és ő a paradicsomba ment.

A paradicsom nem a tökéletes emberek számára készült, hanem a becsületes emberek számára. Azoknak készült, akik igazat mondanak. Az első bűn, amit megemlít a Biblia, az a hazugság. Az 1 Mózes 3-ban olvasunk a Bibliában az első bűnről, és az nem az a bűn, amit Éva elkövetett, amikor evett a tiltott fáról. Az 1 Mózes 3-ban még azt megelőzően van egy bűn, amit nem ember követett el, hanem a Sátán. Amikor a Sátán odament Évához, megkérdezte őt: 'Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?' Éva azt mondta a kígyónak:

"A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepén van, azt mondta Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok". 1 Móz.3.2-3.

A kígyó pedig azt mondta az 1 Mózes 3:4-ben: ' Bizony nem haltok meg.' Ez hazugság volt. Ez volt az első hazugság és az első bűn, amit a Szentírás megemlít: nem fogtok meghalni. Engedetlen lehetsz Istennek, de nem leszel megbüntetve azért, nem fogsz a pokolba menni. A bűnnek nincs büntetése. Ez volt az a hazugság, amivel a Sátán becsapta Évát, és attól fogva az egész emberiséget évezredeken keresztül, a mai napig. Vannak igehirdetők, akik vigasztalják a bűneikben lévő bűnösöket, és azt mondják nekik: 'Elfogadott téged az Úr. A mennybe fogsz menni, nem számít, mennyi bűnöd van.' A Biblia azt mondja a Préd. 8:11-ben:

Mivel az ítélet nem kerül azonnal végrehajtásra a gonoszságot cselekvőn, ezért az emberek fiai teljesen odaadják a szívüket a gonosz cselekvésére."

Mivel Isten nem büntet azonnal, ezért az emberek továbbra is bűnben élnek. Ezért a gonosz azt mondja: 'Nem lesztek megbüntetve. Nézzétek meg a körülöttetek lévő embereket! Nézzétek ezeket a bűnöket, amiket elkövettek! Nézzétek meg azokat a hívőket, akik olyan sok rossz dolgot elkövetnek, és mégis megússzák!' Sikerül nekik. Isten büntetése, az Ő ítélete még nem jött el. Ez minden. Van egy hazugság, amivel a Sátán mindenhol becsapja az embereket: elkövethetsz bűnt és nem fogsz bűnhődni. A Biblia azt mondja: „ Ha test szerint éltek meghaltok." (Róma 8:13). A Sátán azonban azt mondja: 'Nem, nem fogsz meghalni. Isten irgalmas. Isten könyörületes. Megkérted Jézust, hogy jöjjön be az életedbe. Ezért, még ha test szerint is élsz, nem fogsz meghalni.' Ez egy becsapás. Ha test szerint élsz, meg fogsz halni! Ez kétségtelen. A Sátán hazug, és azt keresi, hogy a saját természetét adja tovább a gyermekeinek. Nagyon könnyű a hívőknek is megfertőződni ezzel. Amikor hazugságot mondasz, felajánlod magad a Sátánnak, hogy még egy gyermeket szüljön meg.

A Biblia a Jel. 22:15-ben beszél utoljára a bűnről. Ez azokról beszél, akik az utolsó napon kívül maradnak Isten városán: „K inn maradnak … mindenki, aki szereti és szólja a hazugságot." Megfigyelted korábban, hogy az első és az utolsó bűn, amit a Biblia megemlít az a hazugság? A hazugság nagyon komoly dolog. Akár Istennek, akár embereknek hazudni, minden hazugság atyja a Sátán. Péter ezt mondta Anániásnak: „Miért hazudtál a Szent Szellemnek? Ezért halt meg. Az első bűn, ami megítélésre került a korai gyülekezetekben az a hazugság volt. Ez rendkívül komoly dolog. Ezért szülőként az egyik legfontosabb dolgunk megtanítani a gyermekeinknek, hogy nem hazudjanak. A gyermekeink a mi természetünkkel születnek. Ők is hazudnak születésüktől fogva, kivéve, ha megtanítjuk nekik, hogy az milyen komoly dolog. Addig azonban, míg nem látják azt a mi életünkben, nem fogják megtanulni azt. Meg kell látniuk, hogy mint szülők, az igazság szólását nagyon komolyan vesszük, és ha mondunk valamit, azt meg fogjuk tenni. Ha megígértük, hogy megteszünk valamit a gyermekeinknek, be kell tartanunk a szavunkat vagy megmagyarázni, ha valami körülmény közbejött és megakadályozta, hogy megtegyük azt.

Az igazmondás érték és erény. Tiszta szívvel kell harcolnunk, ha szert akarunk tenni arra. A Szent Szellem az igazság szelleme. Ha szavahihetők akartok lenni, meg kell kérnetek a Szent Szellemet, hogy töltsön be és vessen véget a hazug beszédeteknek. Ha ezt tesszük, meg fogjuk látni, hogy Isten ad nekünk ítélőképességet azokkal a hazugságokkal kapcsolatban, amikkel a Sátán be akar csapni minket.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)