35 Jézus győzött a bűn felett

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 35 Jesus Overcame Sin

Folytatnánk Jézus életének megnézését, mint tökéletes példát, amit Isten adott nekünk a földön, bemutatva ezáltal, hogy Isten hogyan szeretné, hogy éljünk. Ebben a tanulmányban Jézus szentségét és tisztaságát nézzük meg.

Isten szent és azt mondja nekünk: "Mivel én szent vagyok, ti is szentek legyetek." Számunkra azonban, akik emberi lények vagyunk szabad akarattal teremtve, a szentség csak a kísértések felett aratott győzelem által lehetséges ; a kísértésekre való nemet mondás által.Eredendően nem vagyunk szentek. Amikor megszületünk, eredendően bűnösök vagyunk. Valójában, a teremtéskor Ádám sem volt eredendően szent, hanem eredendően bűntelen volt. Neki Isten mellett kellett döntenie és nemet mondania a kísértésre annak érdekében, hogy szent legyen. Nos, ma hasonló módon ahhoz, hogy szentek legyünk, kísértéseket kell elszenvednünk. Valójában ez a kísértés egyik célja. A kísértés nem azért van, hogy bűnbe vigyen minket; hanem pontosan az ellenkezője. Azért van, hogy szentségre vezessen minket.

A szentség a szellemi egészséghez és erőhöz hasonlítható. Az emberek nem azért mennek el konditerembe és csinálnak ott gyakorlatokat súlyzókkal, megdolgoztatva az izmaikat, hogy ellenállóak és rugalmasak legyenek a különböző terhelésekkel szemben, és hasonlók? Mire szolgálnak mindazok az eszközök, amelyek a konditeremben vannak? Nem könnyű felemelni azokat a súlyokat és mindenféle rugózó és különböző gyakorlatokat csinálni velük. Az valójában erőfeszítés. Akkor miért csinálják végig az emberek azokat az erőfeszítéseket? Még pénzt is hajlandók fizetni érte, hogy végigcsinálják azokat az erőfeszítéseket!

Tudjátok miért? Mert azt akarják, hogy fizikailag megfelelő testük legyen. Tudják, hogy csak akkor lehet fizikailag megfelelő a testük, ha a testük izmai kidolgozottak és feszesek lesznek, hogy képesek legyenek ellenállni. Ezért mindazok az eszközök a konditeremben arra szolgálnak, hogy felkészítsék a test különböző izmait az ellenállásra. Egy személy, akinek az izma nem találkozik ellenállással, csak kövér, petyhüdt ember lehet. Amikor az orvosok egy kövér, petyhüdt embernek azt javasolják, hogy adjon le a súlyából, akkor testedzést javasolnak neki, más szóval, dolgoztassa meg az imait valami ellenállással szemben. Pontosan ugyanez az elv szellemi területen is.

Nekünk is felkészültnek kell lennünk, hogy ellenállhassunk. Szükségünk van rá, hogy valaki ellenálljon nekünk; és nekünk is ellent kell állni és győzni, hogy szellemileg alkalmasak, izmosak és erősek legyünk. Más szavakkal: váljunk szentté! Ezért mondja a Biblia: "Teljes örömnek tartsátok, amikor különböző kísértések érnek titeket." (Jakab 1:2). Nos, sokan nem értik meg, hogy szembe kell néznünk kísértésekkel. A legtöbb ember azt gondolja: 'Te jó ég, kísértés, azt kívánom, hogy sosem nézzek szembe vele.' Ez olyan, mintha egy kövér ember azt mondaná: 'Ó, én nem akarok semmiféle gyakorlatot elvégezni, az munka, az probléma.' Mi az eredmény? Sosem lesz izmos. Ha egy keresztyén azt mondaná: 'Nem szeretnék szembenézni próbákkal, nem szeretnék szembenézni semmiféle kísértéssel,' akkor ő sosem lehet szellemileg izmos, egészséges keresztyén, lehetetlen.

A szentség csak akkor érhető el, ha készek vagyunk nemet mondani a kísértésre. Ezért mit mond Jakab, mit kell tenned? Teljes örömnek tartani. Ahogyan a kövér ember bemegy a konditerembe és teljes örömnek tartja, hogy ezekkel a körülötte lévő különböző eszközökkel elkezd gyakorlatozni. A kövérség fokozatosan lemegy a testéről és később, kb. egy év múlva kijön egy egészséges, erős izmos ember. Nem lenne az jó? Nem teljes örömnek kellene azt tartania, amikor megdolgozza az izmait, hogy ellenállók legyenek? Pontosan erről beszél Jakab. Mivel az emberek nem értették ezt meg, azt gondolják, hogy az a legjobb módszer, ha elkerülik a kísértést és a próbát. Nem ez a legjobb módszer!

Nos, a meglepő az, hogy még az olyan valakinek is, mint Jézus, aki bűntelen volt, neki is kísértést kellett elszenvednie. Ez egy eléggé rejtélyes dolog. Miért kellene, hogy megkísértessen? A Máté 4-ben azt olvassuk, hogy a gonosz odament hozzá és megkísértette Őt. Három kísértés van ott megemlítve. A Zsidó 4:15 azt mondja nekünk, hogy Ő hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, de egyszer sem vétkezett . Csodálatos, hogy Jézus Krisztus, a tökéletesen bűntelen Isten Fia, szintén ki volt téve kísértésnek minden területen. A Biblia a Zsidó 6:20-ban azt mondja, hogy Jézus a mi előfutárunk. Az előfutár azt jelenti, hogy valaki előttünk fut a versenyen, és mutatja számunkra az utat, amit követnünk kell. Ezért, aki a frontvonalban előttünk haladt, ma azt mondja nekünk: "kövess engem."

A Biblia a Zsidó 12:1-2-ben azt mondja: „Nézvén Őreá, aki előttünk futott a versenyen, mi is fussuk meg a versenyt, követve Őt." Majd ezt olvassuk: Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, aki ellenállt a bűnnek a haláláig " (Zsidó 12:3-4)

Jézus elszenvedett mindenfajta kísértést, amit ember valaha elszenvedhetett. Minden területen meg volt kísértve, amivel mi is vagyunk, és Ő, mint ember győzött a Szent Szellem erejével. Ha Ő, mint Isten nézett volna szembe azokkal a kísértésekkel, akkor semmi nagyszerű nem lenne abban. A Biblia valójában azt mondja, hogy Isten nem kísérthető (Jakab 1:13).

Jézusnak ezért fel kellett adnia ezt az előjogát, amikor emberi formában a földön járt, hogy kísérthető legyen, hogy példa lehessen számunkra. Ha Ő Isten erejével győzött a kísértés felett, és mint Isten azt mondja nekünk, hogy emberi lényként valahogyan győzzünk, holott mi nem vagyunk Isten, az olyan lenne, mintha egy apa 80 mérföld/órával vezetne egy autót és azt mondaná a kisfiának, hogy fuss utánam az úton: „kövess engem." Nem nevetséges lenne? Egy apa 80 mérföld/órával száguld egy autóban, és azt mondja a fiának, fusson utána? Hogyan mondhatná Jézus, hogy „kövess engem," ha Ő Istenként kerül szembe a kísértéssel? Semmiképpen sem, mert mint korábban mondtam, Isten nem kísérthető.

Tény, hogy Jézus ember formájában találkozott kísértésekkel, és győzött a Szent Szellem erejével; és Ő ugyanezt az erőt kínálja fel nekünk. Ez ad nekünk reményt, amikor szembenézünk a kísértésekkel. A gonosz szeretné elrabolni tőled ezt a reményt azáltal, hogy megpróbálja azt mondani neked: „nem, te nem győzhetsz a kísértés felett. Te mindig vesztes leszel." Te azonban azt mondod neki: akkor „hogyan győzött Jézus?" A gonosz mondhatja azt, hogy „Jézus, mint Isten győzött," de ezt mondja a Biblia? Nem. Jézus azzal győzte le a Sátánt, hogy Isten Igéjét idézte neki. Te is legyőzheted a Sátánt ugyanilyen módon. A Biblia arra kér téged, hogy ragadd meg a szellem kardját, ami Isten beszéde, és te is elűzheted a gonoszt a Szent Szellem erejével. Jézus segítséget kérve imádkozott, és győzött.

Tételezzük fel, hogy valami olyan kísértéssel kellene szembenéznünk ma, amivel Jézus sosem nézett szembe, akkor mi azt mondhatnánk neki: „Uram te nem érted, hogy én mivel nézek szembe." Mi azonban sosem mondhatjuk ezt, mert megérti. A Biblia azt mondja, hogy Ő együtt tud érezni a harcainkkal, és a gyengeségeinkkel. (Zsidó 4:15). Az egyetlen dolog, amit Jézus emberként bemutatott a saját életén keresztül a földön, hogy a Szent Szellem erejével engedelmeskedni tudunk Isten minden parancsolatának. Ha nem tesszük azt, az azért van, mert nem vagyunk teljesszívűek, mint Ő volt. Ezért mondja a Biblia: Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt." (1 János 2:6). Lehetséges ez? Ha ez nem lenne lehetséges, akkor nem lenne ilyen parancs a Szentírásban.

A Living Bible azt mondja: „Aki keresztyénnek hívja magát, annak úgy kellene élnie, ahogyan Jézus élt." Valóban így van? Krisztus élete egy bemutató volt arról, hogyan kellene élnünk. Mi azonban nem mondhatjuk el, hogy úgy élünk, mint Krisztus. Valójában, sosem találkoztam senkivel a földön, aki úgy élt, mint Krisztus, te sem lennél rá képes. Ha azonban ezt tűzzük ki célként, és van hitünk, akkor törekedhetünk arra a tökéletességre, ahol elmondhatjuk: „Uram, én szeretnék úgy élni, mint te." Ekkor a dicsőség egyik fokáról a másikra előrehaladva, a Szent Szellem Krisztushoz hasonlóvá fog formálni minket.

Pál azt mondta, hogy még nem érte ezt el, de törekedett rá. Ezt mondta: nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára." Ő úgy akart élni, mint Jézus élt. Ugyanazt a célt tűzte ki, és lépésről-lépésre elérte azt. Egy olyan személy azonban, akinek nincs célja, sosem fog eljutni sehová. Ez olyan, mint a hegymászás. Ha nem a hegy tetejét tűzöd ki célként, akkor mi fog történni? Az alapszinten leszel még 25 év után is. Ha azonban a hegycsúcsot tűzöd ki célként, akkor minden évben egyre magasabb szintre jutsz, és egyre jobban fogsz hasonlítani Krisztusra. Ez a keresztyén növekedés. Hogyan győzött Jézus? Amikor kísértéssel találta magát szemben, és érezte annak vonzását, ellenállt neki a Szent Szellem erejével; meghalt önmagának, és győzött. Ezért mondja a Biblia: „fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal" (1 Péter 4:1-2).

Nos, itt lehet egy félreértés közöttünk, mert néhányan közülünk nem értik, hogy mi a bűn lényege. Minden bűn lényege, hogy a saját akaratunkat cselekedjük. Ha ez a bűn lényege, akkor mi a szentség lényege? Megtagadni a saját akaratunkat és Isten akaratát cselekedni . Ez a szentség. Azt olvassuk a János 6:38-ban, hogy Jézus a következőt mondta: „ Azért jöttem erre a földre, hogy ne a saját akaratomat cselekedjem," azaz, hogy ne vétkezzen, "hanem Isten akaratát cselekedjem, annak akaratát, aki elküldött engem." Ez a szentség. A Gecsemáné kertben ezt mondta: "Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd." Jézus felajánlotta a saját emberi akaratát, mint egy örökkévaló áldozatot. Ezt mondta: „Sosem akarom a saját akaratomat cselekedni." Ezt jelenti az, hogy Jézus sosem követett el bűnt. Ő sosem tette a saját akaratát. Az emberi természet pont az ellenkezője. Látjuk, hogy egy kisgyerek a saját akaratát akarja tenni. A makacsság bűn.

Jézus figyelmeztette a tanítványait a Gecsemáné kertben. Azt mondta: "Imádkozzatok, mert a test erőtlen. A szellemetek kész lehet, hogy egy szent életet éljetek, de a testetek erőtlen." Ezért van szükségünk a Szent Szellem erejére, hogy megtagadjuk a saját akaratunkat, és Isten akaratát cselekedjük. Tedd ezt a céloddá, kedves barátom. Hidd el, hogy lehetséges ma számodra, hogy szent életet élj; hogy megmászva ezt a hegyet egyre magasabbra juss, egyre inkább hasonlóvá válva Jézus Krisztusra.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)