63 Hitetlenség

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 63 Unbelief

Folytatni fogjuk azoknak a komoly gonosz dolgoknak az áttekintését, amik tönkreteszik a belső életünket, amivel néha még kellően körültekintőek sem vagyunk. Isten igéje olyan, mint egy röntgengép vagy egy CT, ami megmutatja nekünk, hogy valójában milyen a belső szerveink állapota.

Most nézzük meg a Márk 4:37-et, ahol azt olvassuk, hogy amikor Jézus egy bárkában áthajózott a tengeren a tanítványaival, erős szélvihar támadt és a hullámok annyira elárasztották a bárkát, hogy az majdnem megtelt és féltek, hogy elsüllyednek. A tanítványok megrémültek, miközben Jézus aludt a bárkában. Felébresztették Őt, Jézus megdorgálta a szelet és a szél elcsendesedett. A tanítványok féltek, hogy elpusztulnak. Megkérdezték Jézust: „Mester nem törődöl vele, hogy elveszünk?" Ő azt mondta nekik: „Miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek?" (Márk 4:40) Minden esetben, amikor Jézus megdorgálta a tanítványait, azt látjuk, hogy a legerősebb dorgálását egy bűnre korlátozta, és az a hitetlenség volt.

Az előzőekben megnéztük azokat a bűnöket, amiket Jézus a legjobban gyűlölt, amiket a legtöbb ember a világban nem tekint bűnnek: képmutatás, büszkeség, önzés, gyűlölködés, és a listához hozzáadhatjuk a hitetlenséget. A hitetlenséget senki sem tekinti bűnnek a világban. Szomorú, de azt gondolom, hogy a hívők 99%-a, az újjászületett hívők sem tekintik bűnnek a hitetlenséget. Azt gondolják, hogy az egy gyengeség. 'Nekem nincs elég hitem testvér.' Ez olyan, mintha azt mondaná: 'nem vagyok képes felemelni olyan nagy súlyt. Gyenge vagyok. A jobb kezem gyenge.' Ha az egy gyengeség lenne, akkor nem lenne komoly dolog. Nem, az komoly dolog, mert bűn. Jézus megdorgálta azt, mint bűnt. Egy súlyos bűn, amire a Zsidó levél figyelmeztet minket: Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon." (Zsidó 3:12). Ez hívőknek szól.

Hogy hívja a hitetlen szívet? Egy gonosz, hitetlen szív! Egy házasságtörő szív esetén megértjük, hogy azt gonosz házasságtörő szívnek hívja. Jézus gonosz és házasságtörő nemzetségről beszélt a Máté 16-ban. Egy gyilkos szívre is mondhatjuk, hogy az egy gonosz gyilkos szív. Még egy önző szívre is mondhatjuk, ha egy kicsit érzékenyebbek lennénk, hogy az önző szív is egy gonosz szív, vagy a büszke szív is egy gonosz szív. Ha esetleg nagyobb világosságunk lenne, mondhatnánk egy képmutató szívre is, hogy egy gonosz szív. Ha nagyobb világosságunk lenne, egy gyűlölettel teli szívre is el lehetne mondani, hogy az egy gonosz szív. Tekintettel arra, hogy sok ember nem rendelkezik világossággal mindezekről a bűnökről, lehetne mondani egy hitetlen szívre is, hogy egy gonosz szív? A Zsidó 3:12 pontosan azt mondja. Ez azt eredményezheti, hogy teljesen elszakadjatok az élő Istentől.

Ez ennyire komoly dolog. Egy hitetlen szív el tud szakítani minket az élő Istentől. Látjuk tehát, hogy ez is egy olyan bűn, amit komolyan kell vennünk. Jézus hétszer dorgálta meg a tanítványait hitetlenségük miatt, beleértve a feltámadása utániakat is. Egyedül a hitetlenségük miatt dorgálta meg őket. Ez nem azt jelentette, hogy az életükben lévő többi bűn felett már győzelmet arattak. Bizonyos vagyok benne, hogy több száz bűnben buktak el. A tanítványok még mindig azt keresték, hogy ki a legnagyobb közöttük és sok hasonló dolog. Jézus azonban egyedül a hitetlenség miatt dorgálta meg őket.

A hitetlenség bűn, mert az sértés Istenre nézve. Ha Isten mondott valamit és te nem hiszed el azt, az egy sértés Istenre nézve. Tételezzük fel, hogy tanuló vagy az egyetemen és az édesapád küldött neked egy levelet, amiben azt írta: 'Fiam, elhelyeztem a bankszámládon 1000 rúpiát, hogy fizesd ki a tandíjadat.' Te azonban azt mondod: 'Nem vagyok biztos benne, hogy apám valóban rátette a pénzt, lehet, hogy blöffölt.' Nem gondolod, hogy ez sértés az édesapádra nézve? Minden bizonnyal az. Mennyivel inkább, amikor Isten mondott valamit és te nem hiszed el azt? Vagy azt kell mondanunk: 'Nem hiszem el, hogy a Biblia Isten szava.' Így rendben van. Ebben az esetben nem sérted meg Istent, mert nem tudod, hogy mit mondott Isten. Tételezzük fel, hogy egy vagy azok közül, akik elhiszik, hogy nincs olyan könyv a világon, ami Isten beszéde. Tudod, hogy vannak ilyen emberek. Nem hiszik, hogy a Biblia Isten beszéde, és hogy a Bibliát olyan emberek írták, akiknek kijelentette az Ő gondolatait. Ezek az emberek nem sértik meg Istent, mert semmi tudnak arról, mit mondott Isten. Te azonban, aki hívő vagy, azt mondod, hogy a Biblia Isten beszéde, ugyanakkor nem hiszed el, amit Isten leírt benne. Te olyan valaki vagy, akinek egy hitetlen gonosz szíve van, ami sérti Istent, mert azt mondod: 'Isten mondta, de nem hiszem el azt.'

Elhiszed azt, amikor Isten azt mondja: „Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled" (Zsidó 13:5), ami valójában azt jelenti, hogy Ő sosem fog cserbenhagyni téged? Hiszed azt, amit a Róma 8:28 mond, hogy minden egyes dolog, ami az életedben történik, nagy és kicsi, Isten azt mind a te javadra fordítja? Minden gonoszság, amit mások cselekednek veled; Isten a javadra fordítja. Elhiszed ezt? Ha elhiszed ezt, az megváltoztatja az egész viselkedésedet, az életedet. Nem gyűlölnéd azt az embert, aki gonosz dolgot cselekszik veled, mert a gonosz cselekedet a javadra van. Minden a hiten múlik. Ha van hited, meg fogod tapasztalni, hogy győzni tudsz sok más bűn felett is.

A Biblia azt mondja, hogy „az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk." (1 János 5:4) Miért van az, hogy sok hívő fél a gonosztól? Megmondom miért. Nem azért, mert a gonosz erős. Tudom, hogy a gonosz erősebb, mint bármelyik hívő, bármelyik ember. Ez azért van, mert nem hiszed el azt, hogy vereséget szenvedett a Golgotán. Ha elhisszük Isten beszédét, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, Ő erőtlenné tette a gonoszt (Zsidó 2:14), akkor nem félnél a gonosztól. Nem fog megölni téged, nem. A Biblia nagyon pontos. Azt mondja itt, hogy Ő erőtlenné tette a gonoszt. Ez azt jelenti, hogy nincs ereje Isten gyermekei felett. Ha ezt elhiszed, többé sosem fogsz félni a gonosztól. Nem félnél a boszorkánytól. Többé semmitől sem félnél. Ez csak a hiten múlik.

A hit és a félelem ellentétei egymásnak. Nem tudsz hittel és félelemmel élni egyidejűleg ugyanabban a szívben. A kettő közül csak az egyik lehet. Amikor a hit bejön, a félelem elmegy. Olyan ez, mint a világosság. Amikor felkapcsolod a villanyt, a sötétség megszűnik a teremben. Hogyan lehetne sötétség és világosság egyidejűleg valahol? Ez lehetetlen. Ha lekapcsolod a villanyt, akkor a sötétség lesz úrrá a teremben. Hasonló módon, ha a félelem bejön, a hitnek el kell távoznia. A tanítványok miért rémültek meg? Azt gondolták, hogy 'meghalnak, mert a csónak rögtön elsüllyed.' Te is kerülhetsz olyan helyzetbe, amikor úgy néz ki, hogy valóban el fogsz süllyedni és úgy tűnik, hogy Jézus alszik, és csodálkozol, hogy az 'Úr nem törődik veled?' Ez az a kérdés, ami gyakran előjöhet sok ember szívéből: 'Uram, nem törődsz velünk? Nem érted, hogy min megyünk keresztül?' El szeretném mondani neked, hogy Ő teljesen tisztában van vele.

A Jób könyvében ezt olvassuk: „Ő jól tudja az én utamat" (Jób 23:10), vagy tudja a módját, hogy legyen velem, ahogyan a NASAB változat a margón megjegyzi. A magyarázó Living Bible változatban ez így olvasható: „Isten tisztában van minden apró dologgal, ami velem történik." Tud minden apró dologról, ami velem történik! Elhiszed ezt? Elhiszed, hogy Isten ismeri minden problémád legapróbb részletét, amivel szembenézel az életedben? Minden bizonnyal. Jézus megpróbálta felgerjeszteni a hitet a tanítványaiban és azt mondta a Máté 10-ben: „Ne féljetek." Majd azt mondta: „Ti sok verebecskénél drágábbak vagytok, és egyetlen verebecske sem esik le a földre sehol a földön, anélkül, hogy a ti Atyátok ne tudna róla." (Máté 10:31). Azt is mondta: „A fejeden lévő összes hajszál meg van számlálva." Egyetlen ember sem képes számon tartani a hajszálainak számát. Ez lehetetlen, még akkor is, ha nagyon kevés haja van. Lehetetlen számon tartani a fején lévő hajszálak számát. A Biblia viszont azt mondja, hogy a mennyi Atyád pontosan tudja a fejeden lévő hajszálak számát.

Ha nem bízol benne, azzal megbántod Őt. Ezért olyan rettenetes bűn a hitetlenség. Ha azt gondolod, hogy Isten kárt okoz neked, ahelyett, hogy törődne veled és megvédene téged, az sértő Istenre nézve. Tételezzük fel, hogy az éjszaka közepén bemész a 4 éves fiad szobájába, mondjuk éjfél után 2-kor, és azt látod, mintha mélyen aludna, de rémülten felül az ágyban és azt kérdezed tőle: 'Fiam, valami rossz történt veled?' És ha ő ezt válaszolná: 'Papa, attól féltem az éjszaka közepén, hogy bejössz és megölsz engem, vagy valami hasonló,' mit éreznél, mint apa? A fiam azt gondolja, kárt okozok neki, miközben ő alszik. Hogyan érezne Isten, mint Atya, ha azt gondolod, hogy kárt fog okozni neked? Hogy Ő nem fog megvédeni téged? Hogy lehet a fiúnak ilyen félelme?

A hitetlenség sértés Istenre nézve, a hit viszont tetszik Istennek. A Biblia azt mondja: „Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni." A hitetlenség bűn. Jézus azért jött, hogy megmentsen minket a bűntől. Engedjétek meg, hogy emlékeztesselek ezekre a bűnökre. Sok más bűnnek ez a bűnök forrása, de emlékezzünk erre az ötre: képmutatás, büszkeség, önzés, gyűlölködés és hitetlenség. Kérd Jézust, hogy mentsen meg ettől az öt bűntől.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)