67 A harag

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 67 Anger

Ismét az emberi faj egy bizonyos jellemző tulajdonságát nézzük meg, ami nagyon elterjedt az egész világon, az érzelmileg túlfűtött népek, nemzetek, rasszok és kultúrák között, ami pusztít és rombol az otthonokban és mindenhol, és egyedül Isten az, aki meg tud minket szabadítani tőle. A haragról beszélek.

Egy korábbi tanulmányunkban azt néztük meg, hogy a Sátánnak adunk lehetőséget az életünkben, ha nem bocsátunk meg valakinek; egy lehetőséget, hogy megvesse a lábát az életünkben, hogy tönkretegyen minket. A Biblia egy másik dologról is beszél, amivel a gonosz szintén lehetőséget kap az életünkben, és ez a harag. Az Efézus 4:26-27 azt mondja: „Haragudjatok, de ne vétkezzetek … és le ne menjen a nap a ti haragotokkal, és ne adjatok helyet az ördögnek." Létezik egyfajta harag, ami bűnös és olyan harag is, ami nem bűnös. A Márk 3-ban arról olvasunk, hogy amikor Jézus bement a zsinagógába, volt ott egy elszáradt kezű ember és a farizeusok éberen figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombatnapon őt. Amikor Jézus látta a szánalom hiányát ezeknél a farizeusoknál, akkor ezt olvassuk:

Ő pedig nézte őket haraggal, és bánkódott a szívük keménysége miatt…" (Márk 3:5).

Jézus nem veszítette el a kontrollt önmaga fölött, mert ha elveszítette volna, akkor nem lett volna szomorú. Szomorú volt és haragudott ezekre az emberekre. Jézus haragudott, amikor látta, hogy a pénzváltók üzletelnek a templomban a vallás nevében. Kiűzte őket a templomból, de akkor sem veszítette el a kontrollt önmaga fölött.

„A szellem gyümölcse az önuralom" (Gal. 5:22 - GJV). Jézus haragudhatott, amikor olyan embereket látott, mint a farizeusok, a szánalom hiányával a szegény emberek felé, vagy amikor a pénzváltókat látta üzletelni a vallás nevében, nem veszítette el azonban a kontrollt önmaga fölött. Az olyan harag, ami Isten dicsőségét és más emberek javát szolgálja, az nem bűn. Az öncélú harag azonban bűn; azért haragszom, mert valaki becsapott engem, vagy valaki kellemetlenséget okozott nekem, vagy összezavarta a tervemet, vagy nehéz helyzetbe hozott engem, vagy megbántott engem. Amikor arcul ütötték Jézust, és megtépdesték a szakállát, Ő nem haragudott. Egy szólt sem szólt, hanem megbocsátott nekik.

Ezért amikor azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, szükséges, hogy különbséget tudjunk tenni, melyik harag bűn és melyik nem. Az a fajta harag, ami semmilyen hatással nincs ránk, hanem csupán Isten dicsőségét és mások javát szolgálja, az jogos harag. Az a fajta harag azonban, ami valami miatt velünk kapcsolatos, az a mód, ahogyan valaki viszonyul hozzám, vagy megsebez engem, bármi is az, az mindig bűn. Ekkor érvényes az, amit az Efézus 4:26 mond, ha ilyen módon vétkezel, bizonyosodj meg róla, hogy a haragod nem tart tovább 12 óránál. Isten tisztában van vele, hogy sok hívő nem fog tudni győzelmet aratnia a harag fölött, mert nem kellően őszinték. Ha tiszta szívűek lennének, akkor győzelmet vehetnének a harag fölött, a káros harag fölött. Isten tudja, hogy sok ember, aki nem a legjobbat fogja választani, az üdvösségük érdekében ezért a második legjobbat ajánlja nekik. Azt mondja: „Bizonyosodj meg róla, hogy a nap le ne menjen a haragoddal."

Abban az időben a nap két részre volt osztva: nappalra és éjszakára, eltérően attól, ahogy ma van. A nappal reggel 6 órától este 6 óráig vagy naplementéig tartott, és az éjszaka a naplementétől a következő reggeli napkeltéig. Ezért amikor itt azt mondja, hogy ne engedjétek meg, hogy a nap lemenjen a haragodon, ami alapvetően azt jelenti, hogy ne feküdj le haraggal, hogy le ne rendezd azt. Abban az időben az emberek elektromosság hiányában naplementekor elmentek aludni és napkeltekor keltek fel. A megfelelő szó számunkra ma az, hogy ne feküdjünk le valami megoldatlan, rendezetlen haraggal a szívünkben. Milyen gondosan figyelnek az emberek arra, hogy fogat mossanak lefekvés előtt? Sok ember nagyon körültekintő, hogy semmi ételmaradék ne maradjon a fogai között, ami tönkretenné a fogait. Mennyivel inkább oda kellene figyelnünk arra, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy valami visszamaradt keserűség vagy harag ne maradjon a szívünkben, kitisztítatlanul, amikor lefekszünk azzal! Ez azt jelenti, hogy egy férj és feleség, még ha nem is értettek egyet, vagy feszültség volt közöttük a nap során, rendezniük kellene lefekvés előtt. Nagyon kevés hívő, férj és feleség engedelmeskedik ennek a figyelmeztetésnek. Elveszíted a türelmedet, megharagszol? Jó, törekedj rá, hogy győzedelmeskedj azon. Addig azonban bizonyosodjál meg egy dologról, ami a minimum, rendezd le a dolgot, mielőtt aludni mész. Ez az abszolút végső korlát. Ne lépd át azt. Mit mondjunk akkor azokról a hívőkről, akik haragot, keserűséget és gyűlöletet hordoznak szívükben mások ellen napokig, hónapokig és évekig? Azt kell mondanunk, hogy nem félnek Istentől; nem tisztelik Isten beszédét. Amikor hagyod, hogy a harag a szívedben maradjon, „lehetőséget adsz az ördögnek" (Efézus 4:27). Megadod az ördögnek a lehetőséget, hogy belépjen az életedbe, hogy elpusztítson, irányítson és tegyen valamit az életedben, hogy zavart okozzon. Ne adj lehetőséget az ördögnek.

Ha visszamegyünk a Biblia elejére, miután Ádám és Éva kivettetett az Édenkertből, arról olvasunk, hogy két gyermekük volt. Nemcsak ketten voltak, rajtuk kívül volt sok más is, de a Biblia őket említi itt: Káint és Ábelt. Ők mindketten áldozatot vittek Istennek. Ábel egy bárányt áldozott fel és Káin valamilyen zöldségfélét. Az Úr elfogadta Ábelt és az ő áldozatát (1 Mózes 4:4), de nem fogadta el Káinét. Ott olvasunk az első bűnről, amit a Biblia az Édenkert elhagyása után megemlít. Kétségtelen, hogy Ádám és mások sok bűnt elkövettek azelőtt, de az első bűn, amit a Biblia megemlít az Édenből való kivetés után, az a harag. Káin nagyon haragos lett és az arca megnyúlt. Amikor egy ember haragos, azt megláthatod az arcán. Nem tudja elrejteni azt. Isten úgy teremtette az arcunkat, hogy ha haragszunk, mindenki látni fogja azt.

Az Úr azt mondta neki:'Miért gerjedtél haragra? Miért csüggeszted le a fejed? H a jól cselekszel, emelt fővel járhatsz - vidám és nem haragos leszel. Káin nem hallgatott Istenre, és mert nem hallgatott Istenre, amikor Isten megpróbálta figyelmezetni őt, elment és gyilkos lett belőle. Az Úr azt mondta neki: „A bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta." (1 Mózes 4:7).

Ez az első hely a Bibliában, ahol Isten maga prédikál a bűn feletti győzelemről. Isten hirdette az első üzenetet a bűn feletti győzelemről. A bűn vágyik rád, de neked uralkodni kell rajta. Látjuk a haraggal való foglalkozás fontosságát, amint jön és Isten minden nap figyelmeztet minket, a Szent Szellem által. Káin azonban nem figyelt erre. Ha nem figyelsz, a bűn ugyanúgy növekedni fog, mint a rák. Ha nem vágod ki, rosszabb lesz. Végül olyan rosszra fordult, hogy Káin ment és megölte a testvérét.

Azt látjuk, hogy a harag a féltékenységből származik. Itt volt Káin, aki látta, hogy Isten megáldja Ábelt és nem tudta ezt elviselni, különösen azért, mert Ábel fiatalabb volt. Féltékeny vagy valakire, aki fiatalabb, mint te, akit az Úr hatalmasan megáldott? Hogyan viszonyulsz hozzá? Ugyanúgy örülnél a test egy másik tagjának, vagy féltékeny vagy, mert Isten őt használja és nem téged? Ha ez igaz, akkor te gonosz vagy. Ez a féltékenység haraghoz vezet, és soha nem lehet tudni, mi lesz a végeredmény. Az 1 Sámuel 18-ban látunk egy másik példát. Amikor Dávid megölte Góliátot minden asszony kijött Izrael városaiból táncolva és énekelve, és azt mondták: „Saul megölte az ő ezerét és Dávid az ő tízezerét." (1 Sámuel 18:7). Pontosan az a helyzet, mint Káin esetében. Saul, akit hajdan Isten kiválasztott, hogy király legyen, nagy haragra gerjedt, és végül egy gonosz szellem megszállta őt, mert megengedte, hogy a harag túlmenjen egy határon. A haragja féltékenységből származott. Ezt mondta: Dávidnak tízezret tulajdonítottak és nekem csak ezret?" (1 Sámuel 18:8). És a következő napon egy gonosz szellem jött Saulra. Veszélyes hagyni, hogy a harag folytatódjon. Ez gonosz szellem általi megszállást okozhat az életedben. Ez az, amit itt látunk. Ez olyan rosszra fordult, hogy Saul vette a dárdáját és megpróbálta megölni Dávidot. A harag vezethet gyilkossághoz. Természetesen, Ábeltől eltérően Dávid kimenekült.

Jézus azért jött, hogy megmentsen miket a bűnből. Keresd Istent teljes szívvel, hogy szabad légy a haragtól. Kérd Istent, hogy szabadítson meg teljesen! Kiálts Istenhez mindig, amikor elgyengülsz és elbuksz. Menj Istenhez és mondd a következőt: 'Uram, vétkeztem, szabadíts meg engem ebből teljesen.' Ne vedd ezt könnyedén. Jézus meg tud szabadítani téged teljesen ebből a rossz magatartásból.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)