07 Megtérés

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 07 Repentance

A megtérés egy teljes fordulatot jelent az életünkben. Ez segít nekünk, hogy Isten felé forduljunk. Istennek meg kell látnia, hogy egy ember Őt választotta, mielőtt a bűnét megbocsáthatja neki. Isten senkit sem kényszerít, hogy elfogadjon valamit, amit nem akar. Isten szabad akaratot adott neked. Ha nem akarod azt, amit Ő felajánl, nem fogja lenyomni a torkodon. A Biblia azt mondja: Jézus a szíved ajtaja előtt áll és kopogtat. Ő vár rá, hogy megnyisd az ajtót, mert Ő egy úriember. Sosem fog rád erőltetni semmit, amit nem akarsz. Azt akarja, hogy válaszolj a hívására.

Közösségre lépni Krisztussal olyan, mint megházasodni. Ha egy férfi azt mondja: 'Igen, kész vagyok elvenni' egy lányt; a házasság azonban nem teljes, míg a lány is azt nem mondja: 'Én is kész vagyok hozzámenni.' Amikor mindketten kifejezik a készségüket, a házasság csak akkor történik meg. Egy férfi mondhatja, hogy el akar venni egy lányt és lehet, hogy öt évet kell várnia, míg a lány azt nem mondja: igen. Így van ez Istennel is. Ő is azt mondja neked: 'Szeretnék közösségre lépni veled. Szeretném megbocsátani a bűneidet, szeretnék beköltözni és élni a szívedben, szeretnélek megáldani téged. Szeretném megváltoztatni az életedet, és szeretnélek megszabadítani a rossz szokásaidtól.' Ő azonban nem fogja ezt megtenni, amíg igent nem mondasz. Nem fogja magát belekényszeríteni egy házasságba veled, ha te nem akarod. Ezért él a világban olyan sok ember Isten nélkül.

Sok ember él ebben a világban vallásos életet. Vallásos életet élni nem azonos azzal, mint Istennel élni. Óriási a különbség! Olyan sok vallás létezik a világon, beleértve a keresztény vallást is. Az embereknek rendszerint van egy vallásuk, mert beleszülettek. Beleszülettek egy bizonyos családba és ezért nekik járni kell egy bizonyos templomba. Sok különbség van azonban ez, és az között, hogy eggyé váljunk Isten személyével. Jézus nem azért jött, hogy egy új vallást alapítson. Nem, ez egy félreértés. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy megtanítson minket végigcsinálni egy csomó szertartást és a templomba járni minden vasárnap. Nem. Elsősorban azért jött, hogy Istennel, mint Atyával való kapcsolatra vigyen el minket; egy személyes kapcsolatra; egy házasságra, ahogyan mondtam. Ő már kimondta az igent, amikor meghalt érted a kereszten, és feltámadt a halálból. Most arra vár, hogy válaszolj neki ugyanúgy, ahogyan egy lánynak is igent kell mondania az őt megkérő fiúnak. Abban a pillanatban, amikor azt mondod igen, a házasság létrejött. Egyesültél vele örökre. Annak érdekében azonban, hogy ez megtörténjen (igent mondj neki), meg kell még tenned valamit, amit a Biblia megtérésnek hív.

A megtérés nagyon egyszerű szó, ami azt jelenti, hogy 'megfordulni .' Talán láttál már katonai parádét, amikor a parancsnok azt mondja: 'hátra arc!' Amikor a parancs elhangzik, minden katona 180 fokos fordulatot tesz és az ellenkező irányba néz, mint korábban. Ez egy 'hátra arc' és alapvetően ez az, ami valójában a megtérést jelenti. Mi Istennek hátat fordítva születtünk. Valójában nem érdeklődtünk Isten iránt. A Biblia azt mondja, hogy a világon senki sem keresi Istent. Sok vallásos ember van, de Istent keresni az valami teljesen más a vallásossághoz viszonyítva. Úgy születtünk, hogy a saját javunkat keressük, sőt a vallásos emberek is a saját javukat keresik. Gondoljatok mindazokra az emberekre, akik különböző zarándokhelyekre mennek. Miért mennek ők oda? Azért mennek oda, hogy valami hasznuk legyen belőle. Látjuk, hogy ez valóban önzőség; semmiben sem különbözik a nem vallásos üzletembereknek attól a cselekedetétől, amikor a saját hasznukat keresik, amikor azt keresik, hogyan szerezzenek pénzt az üzleti világban. Az Isten felé fordulás azt jelenti: elfordulni attól, hogy csak a magam útját járva éljek. Ki kell mondani: 'Uram, el akarok fordulni mindentől, ami tisztességtelen és nem tetszik neked. Szeretnék megfordulni és arccal feléd fordulni. Mostanáig a hátamat mutattam neked és arcomat a világ felé, a bűnös élvezetek felé; a saját utamat jártam, magamnak kedveskedtem. Most szeretnék megfordulni, hátat fordítani mindezeknek és arccal feléd fordulni a Te tetszésedet keresve.'

A Biblia az 1 Thessz. 1:9-ben ezt megtérésnek hívja, ami 'elfordulás a bálványoktól és odafordulás Isten felé.' Ha bármi mást imádunk az igaz Isten helyett - lehet az pénz, önmagunk - az olyan lesz, mint egy bálvány az életünkben és az elválaszt minket Istentől. Az a dolog válik az istenemmé, az a dolog lesz az első helyen a gondolataimban. A megtérés egy elfordulás mindezektől a dolgoktól és odafordulás az egy igaz Istenhez. Az a csinos lány, akit szeretsz, a bálványod lehet; aki olyan lehet az életedben, mint Isten, olyan sok időt elfoglalva. Lehet a pénzed, a munkád, a házad, az autód, lehet bármi a bálványod. Mindaddig, míg nem vagy hajlandó elfordulni ezeknek a dolgoknak az imádatától és azt nem mondod, hogy 'Istenem, mennyek Teremtője, én Teremtőm, szeretném, ha Te lennél az első helyen az életemben,' (ez a megtérés: elfordulni és Istent tenni a középpontba az életemben), addig nem kerülhetsz kapcsolatba Istennel.

Nagyon gyakran könnyű megtéveszteni magunkat. Azt gondolhatjuk, hogy miután elmondtuk ezeket a szavakat, megtértünk. A Biblia azonban azt is mondja, hogy meg kell teremnünk a megtéréshez illő gyümölcsöket. Hogyan tudjuk bizonyítani, hogy valóban elfordultunk a régi életünktől? Egy módon lehetséges. Ha pénzt loptál el a múltban valakitől, vagy ha adóval becsaptad a kormányt, ha megtértél abból, akkor fizesd vissza azt. Odamész ahhoz a személyhez és azt mondod: „Bocsáss meg, elloptam valamennyi pénzt tőled. Talán nem is tudsz róla. Itt van a szóban forgó pénz, amit visszafizetek neked.' Ha adóval csaptad be a kormányt, akkor azt a pénzt meg kell fizetni a kormánynak. Ha jegy nélkül utaztál a vonaton, a jegy árát meg kell fizetni a vasúttársaságnak. Ezekkel a cselekedetekkel bizonyítanád, hogy a megtérésed komoly volt. E nélkül pusztán csak szavak lennének.

Manapság sok ember csupán szavakkal fordul Isten felé. Van egy vers a Bibliában (Ézs. 29:13), ahol Isten azt mondja: ezek az emberek csak szájukkal tisztelnek engem (azaz, csak a szájukkal fordultak Isten felé), de a szívük távol van tőlem és az imádatuk puszta szokás. Így van ez a legtöbb vallásos emberrel a világban; a vallásuk olyan valami, ami sosem okoz nekik semmi kényelmetlenséget. Tudod, hogy milyen kellemetlen visszamenni és visszafizetni a pénzt, amit valakitől jogtalanul elvettél? Ez megalázó, de ez bizonyítja, hogy valóban fel szeretnéd adni a korábbi életmódodat. Ez jelenti azt, hogy ha valaki felé elvesztetted a türelmedet és kiabáltál vele, vagy valakit csúfnevén szólítottál, akkor oda kell menned ahhoz személyhez és azt mondani: 'Bocsánat azért, amit tettem. Ez az én hibám volt, kérlek, hogy bocsáss meg nekem.' Látod, ez csak néhány szó. Csupán 15 másodpercet vesz igénybe, hogy elmondd azt valakinek. Rá fogsz azonban jönni, hogy olyan nehéz ezt megtenned.

Miért olyan nehéz számunka kimondani azt a 10-15 szót valakinek? A büszkeség miatt, mert nagyon büszkék vagyunk. Ez az oka, hogy nagyon sok ember nem tud Isten felé fordulni. Krisztus meghalt a bűneinkért, de nekünk Ő felé kell fordulnunk, hogy bűnbocsánatot nyerjünk. El kell fordulnunk a régi életünktől, amit választottunk és el kell mondanunk: 'Uram, szeretném elfogadni, amit adsz nekem.' Ahhoz, hogy megtérésről beszéljünk, szükség van egy megfordulásra. Ha csak a szavaimmal mondok valamit Istennek, hogy bocsánat, de nem vagyok hajlandó rendezni azokat a rossz dolgokat az emberekkel, amiket elkövettem ellenük; az azt jelenti, hogy valójában nem veszem komolyan a régi életemtől való elfordulást. Ez azt jelenti, hogy Isten bűnbocsánatát olcsón akarom megszerezni. Tudod, hogy a bűnbocsánat nem olcsó? Istennek el kellett küldenie a fiát, Jézus Krisztust, hogy meghaljon és keresztülmenjen mindenféle szenvedésen, hogy megszerezze a bűnbocsánatunkat. Ha olcsón akarod megszerezni azt, ha nem akarod a bűneidet beismerni az emberek előtt és megvallani azt annak a személynek, akkor nem részesülhetsz bűnbocsánatban.

Ezért a megtérés annak a felismerését jelenti, hogy más dolgokat imádok és nem Istent. Ezért Istenhez kell jönnöm és azt mondani: 'Uram, Te vagy egyedül méltó az imádatra. Te, akit nem láthatok a szememmel - ennek a világmindenségnek a láthatatlan Teremtője - Te vagy egyedül méltó az imádatra. Bocsáss meg nekem, hogy teremtett dolgok imádatával töltöttem az életemet. Szeretnék odafordulni hozzád.' A megtérés nem azt jelenti, hogy otthagyod a munkahelyedet és remete leszel, vagy nem foglalkozol a családoddal, vagy bármi hasonló dolog. Ez nem a földi dolgok feladását jelenti, hanem sokkal inkább a földi dolgokhoz való kötődés feladását. Ez nagy különbség! Isten még inkább megengedheti neked, hogy legyen lakásod, munkád, családod, de ne kötődj azokhoz, ne tedd azokat az isteneddé! Ha isteneddé teszed azokat, az tönkretesz téged. Nem bűn elfogadni a kényelmet, amit a modern civilizáció biztosít számunkra, de bűn jobban szeretni a kényelmet, mint Istent.

Látod, Isten úgy teremtette a testünket, hogy megtapasztalhatjuk az evést, az alvást és sok más hasonló dolgot. Semmi rossz nincs ezeknek az örömöknek a megtapasztalásában, de ha ezek a dolgok fontosabbak, mint Isten, azok bálványokká válhatnak az életünkben. Még egy dolog: ha mi nem bocsátunk meg másoknak, Jézus azt mondta, hogy akkor a mi Mennyei Atyánk sem fog megbocsátani nekünk. Ezért van még egy dolog, amit meg kell tennünk. Ha valóban megtértünk, meg fogunk bocsátani minden egyes személynek, aki megbántott minket, ahogyan Isten, a mi Mennyei Atyánk is megbocsátott nekünk.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)