10 Isten Igéje az eledelünk

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 10 God’s Word Is Our Food

Úgy kell gondolnunk Isten Igéjére, mint ami hatalmat ad nekünk a győzelemhez a Sátán elleni harcainkhoz és erőt ahhoz, hogy szembenézzünk minden jövőbeni helyzettel.

A Biblia Isten beszéde, amit a Szent Szellem által ihletett emberek írtak, ami eledel az olyan keresztyén lélek számára, aki hitre jutott a Krisztusban és újjászületett. Éppen úgy, ahogy egy csecsemő már a megszületés pillanatában felsír a tej után, egy igazi keresztyén is, ha szellemileg fel akar növekedni, akkor neki is szüksége van Isten Igéjére, mint eledelre. Szeretnék megmutatni nektek egy verset, ami arról szól, hogy Isten igéje mit cselekszik a hívő élet kezdetén. Az 1 Péter 1:23-ban a következőt olvassuk:

Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké."

Sok elrontott életű ember azt érzi, bárcsak újra élhetné az életét. Isten pontosan ezt a lehetőséget kínálja fel nektek, amikor azt mondja: „Újjá kell születnetek."

Gondolj arra, ha csecsemőként újra kezdhetnéd az életedet, akkor nincsen a múltban elkövetett bűneidről egy hosszú lista; hanem azok mind el vannak törölve. Ezt jelenti újjászületettnek lenni. A múltad el van törölve, mert újonnan születtél. Arra a kívánságodra, hogy „ó, bárcsak újrakezdhetném az egész életemet" Isten a következőt válaszolja: „Teljesíteni tudom a kívánságodat." Ez történik, amikor befogadjuk Krisztust az életünkbe. A fenti versben azt is látjuk, hogy ez az újjászületés egy mag által történik, pontosan úgy, ahogyan a fizikai születésed isaz édesapád magja által kezdődik. Szellemi értelemben véve Isten Igéje az a mag, ami elindítja az újjászületésedet, de hogyan? Elhitted és válaszoltál Istennek arra az Igéjére, hogy Krisztus meghalt a bűneidért. Elfogadtad Isten Igéjét, hogy te egy bűnös vagy. Elhitted, hogy Krisztus feltámadt a halálból és te újjászülettél. Befogadtad a Szent Szellemet hit által, mert Isten megígérte az Ő Igéjében, hogy elküldi Őt. Az Ige által egy új kapcsolatba kerülsz Istennel.

Most hogy újjászületett csecsemő lettél, azt kell mondanunk, hogy Istennek ugyanaz az Igéje, ami mint egy mag, beleesett a szívedbe és új életet hozott létre, most olyanná válik, mint a tej az újszülött csecsemő számára. Az 1 Péter 2:2 a következőt mondja erről:

Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok , hogy azon növekedjetek."

Egy újszülött csecsemőnek növekednie kell. Isten nemcsak azért bocsájtja meg a bűneinket, hogy elvihessen minket a mennybe. Ahogyan ez a vers is mondja, Isten azt akarja, hogy növekedjünk. Az üdvösségünk érdekében egyre inkább szeretne megszabadítani minket minden romlottságtól, ami az első apánktól, Ádámtól örökölt természetünket jellemzi: önzés, büszkeség, önteltség, keserűség, féltékenység, gonoszság és más hasonlók. Mindezektől meg kell szabadulnunk. Ezek nem tűnnek el egy pillanat alatt, amikor újjászületünk. Amikor újjászületünk, akkor egy új élet kezdődik el az életünkben, és ez lehetőséget ad arra, hogy legyőzzük ezt a gonosz magatartásunkat. Ezt a lehetőséget azonban ki kell használni, hogy növekedni tudjunk.

Egy ma született csecsemőnek lehetősége van rá, hogy izmos óriássá váljon. Ez azonban nem fog megtörténni, ha nem eszik ételt és nem iszik tejet. Táplálni kell, eledellel etetni, hogy növekedjen. Ezt a hibát követi el sok keresztyén. Azt gondolják, ha már bűnbocsánatot nyertek, és befogadták a Szent Szellemet, ez minden és semmi több nem kell. Nos, sokkal többről van szó. Rendben, ti újjászülettetek, de mondhatjátok azt, hogy ha egy csecsemő megszületik a világon, ez minden és semmi több nem kell? Semmi többre nincs szüksége a csecsemőnek? Mondhatod ezt, de ha így fogsz hozzáállni, akkor az a csecsemő meg fog halni. A legelső dolog ugyanis, amit egy csecsemő tesz a születésekor, hogy felsír, mert már a legelső napon vágyik a tejre. Rettenetesen sír. Hallottál már csecsemőt sírni tejért? Egy igazi keresztyénnek pontosan így kell felsírni Isten Igéje után, hogy Isten táplálja őt az Igéje által. Ha a csecsemő nem sír fel így, akkor elmondhatod, hogy az a csecsemő beteg, vagy haldoklik. Az egészséges csecsemők folyamatosan sírni fognak, hogy tejet kapjanak. Az egészséges keresztyént tehát az jellemzi, hogy sír Isten Igéje után, hogy táplálja őt, mint egy újszülött csecsemőt. Óriási vágynak kell lenni bennünk Isten Igéje iránt. Isten Igéje a tej, ami segít nekünk növekedni az üdvösségben.

A Biblia legelején egy csodálatos képet látunk erről. Mózes első könyvében arról olvasunk, hogy a föld kietlen volt. A Biblia azt mondja, hogy a föld kietlen, puszta és sötét volt. Az emberiség állapota is ilyen az Istentől elfordult állapotában: kietlen, puszta és sötét. Ilyenek voltunk az újjászületésünk előtt. Hogyan változtatta meg Isten ezt a kietlen, puszta és sötét világot és hogyan tette azt ilyen csodálatos világgá, hogy a fejezet végén Isten azt mondja: „Jó." Hogyan cselekedte ezt Isten?

Két dolgot nagyon fontos meglátnunk itt. Mindenekelőtt: „Isten Szelleme eljött erre a földre." Isten minden munkája a Szent Szellemnek a kietlen állapot felé való elmozdulásával kezdődik és megpróbálja megoldani a problémát, de ez nem minden. Másodszor azt olvassuk: Isten szava kiment. Isten Szelleme mozdult és Isten szólt. Ez a kettő mindig együtt munkálkodik: Isten Szelleme és Isten beszéde. Mit mondott Isten? "Legyen világosság." Ez volt az Ige. Világosság lett, amint az Igéje kiment Isten szájából. Később azt olvassuk, hogy Isten ezt mondta: "legyen menny a víz fölött," és megteremtette a mennyet. Majd azt mondta: "a vizek gyűljenek egybe és a szárazföldek emelkedjenek ki" és létrejött a szárazföld. Azt látjuk, hogy Isten akárhányszor szólt - az első, a második, a harmadik napon - valami mindig történt. Ami kietlen volt, az megváltozott.

Nem változott meg egyetlen nap alatt az egész föld. Ahhoz hat napra volt szükség, és nem azért, mert Istennek ennyi időre volt szüksége. Isten megváltoztathatta volna azt egy pillanat alatt. Létrehozhatta volna az egész csodálatos földet egy pillanat alatt, egyetlen szavával. Ő azonban megpróbál valamit megtanítani nekünk a Biblia első lapjain és ez a következő: Isten lassan munkálkodik bennünk - napról napra. Minden egyes nap meg akar cselekedni valamit bennünk, hogy megváltoztassa a kietlent, a pusztaságot és a sötétséget, ami az életünkben nem hasonlít Krisztusra. A 2 Kor. 4:16 írja:

„A belső emberünk napról napra megújul." Az első nap lesz egy változás, a második nap ismét lesz egy változás, valami változás lesz a harmadik napon is … az egész életünk során. Isten lassanként akar megváltoztatni minket, mígnem az életünk végén egy nap Isten elmondhatja a következőt: 'Nagyon jó, be tudtam fejezni a munkámat ebben az emberben.'

A szomorú dolog sok keresztyén esetében az, hogy ez nem történik meg, mert nem válaszolnak Istennek. A Mózes első könyvében azt látjuk, hogy amikor Isten szólt, a föld válaszolt és valami történt. Ha te is válaszolsz Isten beszédére, ami a szívedbe jön, akkor valami a te életedben is meg fog változni. Ha befogadod az Igét, ha elhiszed az Igét, ha engedelmeskedsz az Igének, valami történni fog az életedben pontosan úgy, ahogyan azt a Mózes első könyvében olvashatjuk. Mindig történt valami, amikor Isten szólt, és arra azt mondta, hogy az jó. Isten akarata számotokra az, hogy minden nap be kellene fogadnotok Isten valamelyik igéjét a szívetekbe, ami változást fog hozni az életetekben. Még a mindennapi fizikai tápláléknál is sokkal fontosabb tehát az, hogy minden nap fogadjátok be Isten Igéjét.

Emlékezzetek rá, hogy mi volt az első kísértés, amivel Jézusnak szembe kellett néznie a pusztában. Jézus negyven napon át böjtölt, a gonosz odament hozzá és azt mondta: 'Miért nem változtatod ezeket a köveket kenyérré? Éhes vagy, meg fogsz halni, ha nem fogsz enni.' Ez igaz. Ha nem eszel fizikai táplálékot negyven napon át, és tovább folytatod, akkor lehet, hogy meg fogsz halni. Jézus azonban így válaszolt a Sátánnak: fontosabb befogadni Isten Igéjét, mint fizikai táplálékot enni. A Máté 4:4 megmagyarázza ezt, ti is olvastátok ezt az Igét: 'Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, ami Isten szájából származik.' Mit mondott ezzel Jézus? Isten Igéjének befogadása fontosabb annál, mint hogy fizikai táplálékot vegyünk magunkhoz.

Hány keresztyén hiszi el azt, hogy Isten Igéjének naponkénti befogadása fontosabb a lelke számára, mint a fizikai táplálék a teste számára? Jól tudjuk, hogy a fizikai táplálék fontos a test számára; tudjuk, hogy nem növekedhetünk fizikai táplálék nélkül. Élvezzük az ételt, élvezzük a jó ételeket. Mi az oka, hogy sok keresztyén mégsem élvezi ugyanígy Isten Igéjét? Azért, mert nem értették meg annak a fontosságát éppen úgy, ahogy néha a kisgyermekek sem értik meg a fizikai táplálék fontosságát. Mondod nekik, hogy egyenek, de mégsem esznek. Mondod nekik, hogy igyanak tejet, de mégsem isznak tejet. A szülők néha erőltetik őket, hogy egyenek. Így van ez sok keresztyénnel is. Ha egyszer megérted, hogy Isten Igéje tud téged eljuttatni az érettségre; tehát erőssé tud tenni téged; azt tudja tenni veled, hogy győztes legyél a Sátán felett, ha engedelmeskedsz az Igének, akkor a korábbi zűrzavaros életed csodálatossá fog válni. Megváltoztathatja az egész életedet, ha mától fogva így kezdesz el élni. Hozz egy döntést ma, hogy naponta fogod olvasni Isten Igéjét, hogy elhiszed azt, és engedelmeskedsz annak minden nap.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)