11 Isten Igéje segít a Sátán legyőzésében

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 11 God’s Word Helps Us Overcome Satan

Meg kell ismernünk egy fontos fegyvert, amit Isten adott nekünk azzal a céllal, hogy győzhessünk szellemi ellenségünk, a Sátán felett. Ez a fegyver Isten Igéje. Isten Igéje egyrészt olyan, mint egy mag, ami elvezet minket az újjászületésre (1 Péter 1:23. Az 1 Péter 2:2-ből pedig azt tanulhatjuk meg, hogy Isten Igéje másrészt olyan, mint a tej, ami segít a hitben való növekedésünkben. Az Efézus 6-ban azonban azt is látjuk, hogy Isten Igéje olyan, mint egy kard , a szellem kardja, amivel harcolhatunk a Sátán ellen; " … a Szellem kardja, ami Isten Igéje " (Ef. 6:17). Ez egy csodálatos eszköz, amit Isten adott nekünk a Sátán támadásainak visszaverésére.

Sok hívő bátortalan. Tudjátok, hogy miért? Mert nem képesek használni ezt a kardot, amikor a Sátán megtámadja őket az elbátortalanodással. Sok hívő a kárhoztatás és a bűntudat érzésével él. Ki adta ezt nekik? Semmiképpen sem Isten! Bűntudat és kárhoztatás érzésével éltek? Bizonytalanságban élsz, hogy Isten elfogadott-e téged, Isten szeret-e téged, Isten megbocsátotta-e a bűneidet, Isten még mindig emlékszik-e - veled ellentétben - a múltadra? Ez néhány dolog azok közül, amikkel a Sátán zaklatja a hívőket. A hívőket ez a körülöttük lévő világ a bűneivel együtt annyira leterheli, amit nem tudnak elhordozni.

Hogyan győzhetünk a Sátán ellen? Hogyan győzhetsz te a Sátán ellenében? Vajon azok az érzések, amelyek eltávolítanak Istentől - bátortalanság, kárhoztatás, bűnösség érzése - ezek mind legyőzhetők, ha Isten Igéjét, mint fegyvert használod? Pl. tételezzük fel, nem vagy biztos benne, hogy Jézus Krisztus elfogadott téged; tételezzük fel, hogy egy démon megtámad és azt mondja: „Igen, azt gondolod, hogy Jézus elfogadott téged? Jézus túlságosan szent ahhoz, hogy elfogadjon egy olyan bűnöst, mint te." Mit fogsz cselekedni, amikor ezt mondja neked? Vitába szállsz vele? Hadd mondjam el neked, hogy vereséget fogsz szenvedni.

Sose kezdj el vitatkozni a Sátánnal. Túlságosan okos hozzád képest. Amikor a Sátán megkísértette Jézus Krisztust a következőt mondta neki: "Ha Isten fia vagy változtasd ezeket a köveket kenyérré." (Máté 4:3). A Sátán megkérdezte Jézust: valóban Isten Fia vagy? Ha a Sátán képes volt feltenni egy ilyen kérdést magának Jézus Krisztusnak, gondolod nem fog próbálkozni, hogy neked is feltegye ezeket a kérdéseket? Természetesen fel fogja tenni. Azt fogja cselekedni, hogy kételkedj, vajon Isten gyermeke vagy-e? Hogyan tudjuk legyőzni őt? Szükségünk van Isten Igéjére. Van egy Ige, amit használhatunk ilyenkor. Jézus a következőt mondta:„Aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem." (János 6:37) .

Sok évvel ezelőtt, nem napok, nem hónapok, hanem évekkel ezelőtt, amikor fiatal fiú voltam és megkértem Jézust, hogy jöjjön be az életembe, kétségek között éltem, hogy Krisztus valóban elfogadott-e engem? Azokban az években, amikor kétségek között éltem nem tudtam tenni semmi szellemi előrehaladást az életemben, és ez valószínűleg így van veletek is. Egy napon azonban, 38 évvel ezelőtt, amikor elhittem ezt az Igét és azt tudtam mondani a Sátánnak: 'Jézus elfogadott engem, úgy ahogyan vagyok, mert Ő azt mondta: „ Aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem." Ekkor azt mondtam az Úrnak: 'Úr Jézus, jövök hozzád. Mától fogva elhiszem, hogy semmiképpen sem vetsz ki engem.' Ez olyan volt, mint egy horgony leeresztése. Ettől fogva 38 éven keresztül sosem estem ki ebből a pozícióból.

Azt kívánom, hogy ragadjátok meg az Igét és higgyetek benne a mai naptól, ha Jézushoz jöttök. Nem számít, hogy a legnagyobb bűnösök vagytok a világban. Ha hozzá jöttök, azt mondja nektek: "Semmiképpen ki nem vetlek." Ez biztos. Nem kell, hogy elhiggyétek a gonosz hazugságait többé. Mondd azt a gonosznak: 'Bizonyos vagyok benne, hogy Jézus elfogadott engem.'

Nos, kinek fogtok hinni a mai naptól: Jézusnak vagy az ördögnek? Te választasz. Ha szeretnél továbbra is az ördögnek hinni, akkor senki sem tud segíteni rajtad. Ha azonban Isten Igéjének hiszel - ragadd meg azt, mint egy kardot és az ördög menekülni fog tőled. Sosem fogsz kételkedni a hátralevő életedben, hogy Krisztus elfogadott téged.

Néhányatoknak más problémája lehet. Érezhetitek azt, hogy bizonyos bűnök, amiket a múltban elkövettetek, nagyon súlyosak voltak. Talán néhányan elkövettetek házasságtörést vagy gyilkosságot, vagy más szörnyű dolgot. Érezheted azt, hogy néhány kevésbé súlyos bűnt Isten megbocsátott, de néhány szörnyű, gonosz dolgot, amit senki sem tud csak te, Isten még mindig emlékszik azokra, amikor rád gondol. Így van ez?

Tudjátok, hogy van ez? Tételezzük fel, hogy valaki megölte a fiadat és te eléggé irgalmas vagy, hogy megbocsáss neki. Mégis akárhányszor látod őt, annak ellenére, hogy megbocsátottál neki, emlékezni fogsz rá, hogy ez az ember az, aki megölte a fiamat. Isten is így tekint ránk? Akárhányszor lát minket, úgy gondol ránk, mint aki elkövette mindazokat a gonosz dolgokat húsz évvel ezelőtt, vagy tíz évvel ezelőtt vagy az elmúlt héten? Mit mond a Biblia? Tudnod kell, hogy a válasz ismét Isten Igéjében van. A Sátán jönni fog hozzád mindezekkel a kínzó gondolatokkal. Az ő célja az, hogy távol tartson téged Istentől. Nem tudod legyőzni őt vitával vagy pszichológiával, vagy hasonló dologgal. Idézned kell Isten Igéjét!

Tudjátok, hogy amikor a Sátán megkísértette Jézust, akkor mit mondott neki? Ezt mondta: 'Meg van írva, Isten Igéje ezt mondja.' Másodszor a Sátán egy másik kísértéssel jött hozzá és mondta: 'Isten Igéje ezt mondja.' Amikor a Sátán Isten Igéjét idézve jött Jézushoz, Jézus válasza a következő volt: 'Viszont az is meg van írva Isten Igéjében ….' A három kísértés során minden egyes alkalommal Jézus a pusztában egyedül a Szentírást idézve győzte le a Sátánt; nem vitatkozott vele. Éva volt az, aki beszédbe elegyedett a Sátánnal és tudjátok mi történt vele: elbukott!

Jézus sosem tett ilyet. Ő csak idézte Isten Igéjét, és ez az, amit nekünk is tennünk kell. Istennek van egy ígérete: Megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem." (Zsidó 8:12). Nemcsak 'megbocsátom a bűneiteket,' ami önmagában is csodálatos dolog, hanem 'a bűneitekre többé nem emlékezem!' Ez azt jelenti, hogy amikor Isten rám tekint, nem emlékezik a korábbi bűneimre, amiket a múltban követtem el; egyre sem, amit elkövettem 40 évvel ezelőtt és egyre sem, amit tegnap követtem el. Ha megvallottam a bűneimet, akkor a Biblia a következőt mondja: „Isten hű és igaz és megbocsátja minden bűnünket; Jézus vére megtisztít minden bűntől."

Ezek erőteljes fegyverek. Istennek ezen Igéi olyanok, mint a kardok. Elmondhatjuk, hogy a Biblia olyan, mint egy fegyverraktár, amiben sok kard van és nektek a megfelelőt kell megragadni, amikor a gonosz jön egyik vagy másik fajta támadásával. Amikor a Sátán arra emlékeztet, hogy olyan sokat vétkeztél a múltban, akkor a következőt tudod mondani: 'Jézus vére megtisztított engem minden bűntől'. A Sátán egy nagy vádló. Azt keresi, hogyan vádolja, kínozza, zaklassa a hívőket, megakadályozva őket abban, hogy boldogok legyenek. Olyan sok hívő járkál lógó orral. Ez nem Isten akarata számodra, barátom! Gondolod, hogy az Isten akarata, hogy egy lógó orral járkálj ebben a világban? Hogyan ábrázolhatnád ki egyáltalán Krisztust, ha lógó orral járkálsz? Hogyan lehetnél boldog? Nem vagy képes pszichológiai erőfeszítéssel kimunkálni a boldogságodat, vagy képes vagy? Tudnod kell, hogy a bűneid meg vannak bocsátva; Krisztus elfogadott téged! Nem csupán ez, hanem még ennél is több: Isten nem fog többé emlékezni a bűneidre.

Szeretnélek egy lépéssel tovább vezetni titeket. Isten nem csupán megbocsátotta a bűneinket. Nem csupán nem emlékezik többé a bűneinkre, hanem valami ennél is többet tesz. A Róma levélben fordul elő a „megigazít" szó, hogy Isten megigazított minket. Ez a következőt mondja:„Megigazulván hit által." (Róma 5:1). Tudod, hogy mit jelentmegigazultnak lenni? Azt jelenti, hogy 'igaznak nyilvánítva'. Ez azt jelenti Isten kijelentette, hogy te egy igaz személy vagy. Most engedjétek meg, hogy egy példával mutassam be ezt. Tételezzük fel, hogy megvádoltak egy bűnténnyel, és elvisznek a bíróságra és azt mondja a bíró: 'Rendben, bűnbocsánatot nyertél.' Boldog vagyok, mert bűnbocsánatot nyerve jövök el a bíróságról, de mégis lógó orral járok, mert egy szörnyű bűnténnyel vádolnak. Ha viszont a bíró azt mondja: 'Nos, figyelembe véve minden bizonyítékot nem hiszem, hogy bűnös vagy, ezért nincs szükséged bűnbocsánatra: 'igaz vagy'. Hazamehetsz. Ekkor nem úgy jövök el a bíróságról, mint egy bűnbocsánatot nyert bűnös, hanem mint olyan valaki, akit semmi bűnnel nem vádolnak, ezért felemelt fejjel járhatok. Ez a megigazulás jelentése. Ez több mint bűnbocsánatot nyerni. Sok keresztyén azonban nem értette meg ezt.

Isten nemcsak megbocsát, hanem igaznak is nyilvánít. Igaznak nyilvánított engem. Más szavakkal: Ő felöltöztet engem Krisztus igazságosságával. Felöltöztet Krisztus jóságával, rám adja, mint egy ruhát. El tudod ezt képzelni, hogy fel vagy öltöztetve Krisztus jóságával? Hogy nézel ki, amikor fel vagy öltöztetve Krisztus jóságával? Megmondom neked: tökéletesen. Elhiszed ezt? Itt van azonban egy probléma, mert nem hiszed el ezt! Akkor pedig sosem lesz igaz rád nézve. Azt mondja az Ige: megigazultunk hit által. Elhiszed, hogy Isten felöltöztet Krisztus jóságával? Köszönd meg ezt neki és állj ellent a Sátánnak Isten Igéjének ezzel a fegyverével. Mondd ezt: 'Krisztus elfogadott engem.' Mondd azt most: 'Elfogadott vagyok, bűnbocsánatot nyertem. Isten nem emlékszik többé a múltamra. Megigazultam. Igaz személy vagyok felöltözve magamra Krisztus jóságát. Éppen olyan értékes vagyok Isten szemében, mint Jézus maga.

Ezek azok a fegyverek, amelyek segítenek nekünk a Sátán megfutamításában.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)