68 Keresztyén alaptanítások (1)

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 68 Proving God's Perfect Will (1)

Ebben és a következő két tanulmányban azt fogjuk megnézni, hogyan tudjuk megtalálni Isten tökéletes akaratát az életünkben. Ez egy rendkívül fontos téma. A Biblia a Róma 12:2-ben beszél Isten tökéletes akaratának megtalálásáról. Ezt mondja:

N e szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata."

Isten egy tökéletes életet tervezett el számodra. Attól fogva, hogy újjászülettél, és átadtad az életedet Krisztusnak, a földi életed végéig, Isten körvonalazott, megtervezett, kijelölt és előkészített egy részletes, tökéletes tervet az életed minden részletére vonatkozóan: hol kellene élned, kivel kellene házasságot kötnöd, mit kellene cselekedned, milyen világi elfoglaltságodnak kellene lenni, mik azok a próbák, amiken keresztül kellene menned, mik azok a kísértések, amikkel szembe kellene nézned, és milyen szolgálatodnak kellene lenni Krisztus testében. Ezek mind Isten tervének részét képezik az életedben. Sosem fogod megismerni és betölteni ezt a tervet, kivéve, ha vágysz arra. Isten senkit sem kényszerít, hogy e szerint a terv szerint éljen. Azt sem erőlteti, hogy az emberek a mennybe menjenek. Nem állítja meg az emberek pokolba való menetelét sem, ha oda akarnak menni. Isten azokat jutalmazza, akik szorgalmasan keresik Őt.

A Szent Szellem a világban van, mozog mindenfelé, hogy az embereket Isten felé fordítsa, vezesse a hívőket, hogy válaszoljanak a hívására, átadják magukat és keressék Isten tökéletes akaratát. Ha azonban a Szent Szellem úgy találja, hogy nem veszed igazán komolyan, hogy Isten tökéletes akaratát cselekedd az életedben, akkor teljesen magadra fog hagyni téged. Nem fog nyomulni utánad. Lehet, hogy egy ideig sír miattad, de ha úgy találja, hogy nincs benned erős vágy Isten akaratának cselekvésére, mert úgy nem tudsz olyan sok pénzt keresni, vagy nem leszel képes megszerezni sok dolgot a világban Isten akaratának keresése miatt, akkor teljesen magadra fog hagyni. Az örökkévalóságban nagyon fogod sajnálni ezt. Amikor megtervezed az életedet, egy vak emberként tervezed meg. Teljesen vak vagy a jövődet illetően; azt sem tudhatod, hogy mi fog történni holnap. Teljesen vak vagy minden veszélyt és csapdát tekintve, amik előtted vannak, az emberek, a Sátán és az ő démonai által elkészítve.

A jövőt illetően teljesen vakok vagyunk. Ez olyan, mint amikor egy vak megpróbál járni egy teljesen ismeretlen ösvényen. Nem lenne jó egy ilyen ember számára, hogy legyen egy vezetője, akinek szeme tágra van nyitva, és aki messzi előre tekinthet, a messzi távolba? Pontosan ez az, amit Isten meg akar tenni érted. Isten a teljes jövőt ismeri. Pontosan tudja, hogy mi a jó neked. Ismer minden csapdát, minden kelepcét, ami elő van készítve számodra emberek vagy démonok által, és Ő meg tud védeni ezektől. Vezetni tud téged az ösvényen a földi életedben, ami olyan tökéletes lesz, hogy egy nap, amikor az életed végére érsz, és megállsz az Úr előtt és visszanézel az egész életedre, fel fogod fedezni, hogy nem a te terved volt a legjobb. A következőképpen látom ezt: ha ismertem volna minden tényezőt, ami befolyásolni fogja az életemet a jövőben, ha ismertem volna minden egyes dolgot, ami megtörténhet velem ezen az ösvényen járva, és a másik ösvényt, és azokat a lehetőségeket, amiket választanom kellett volna, ha ismertem volna a jövőt minden szempontból, és ha úgy ismertem volna magam, mint ahogyan az Úr ismer engem; a képességeimet, a személyiségemet, ha Isten bölcsességével rendelkezhettem volna, az általam elkészített terv pontosan megegyezett volna azzal, amit Ő készített el számomra. Mindannyian a saját hasznunkat keressük, azt keressük, hogy mi a jó nekünk. Tudod, hogy Isten is azt keresi, hogy mi a jó számodra? Van egy vers a Jeremiás 29:11-ben, ahol Isten ezt mondja:

Mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek."

Isten tökéletes terve számunkra olyan, ami kívánatos, ami nagyon jó számunkra. Ezért, ha őszinte tanítványai vagytok Jézus Krisztusnak, keresni fogjátok az Ő akaratát az életetek minden területén. Azt fogod mondani: 'Uram, én nem akarok élni egyetlen városban vagy faluban sem, ahol nem akarod, hogy éljek. Nem akarok megházasodni egyetlen lánnyal vagy fiúval sem, akivel nem akarod, hogy megházasodjam. A te választásod lesz legelső az életem minden egyes területén. Úgy szeretném elkölteni a pénzemet, ahogyan te szeretnéd, hogy elköltsem. Úgy szeretném eltölteni az időmet, ahogyan te akarod, hogy eltöltsem azt. Csak azt szeretném megtenni, amit te szeretnél, hogy ezen a földön megtegyek.' Ha egy ilyen személy vagy, akkor szeretnék megosztani veled néhány alapelvet, ami által meg tudod találni Isten tökéletes akaratát. Szeretnék egy 12 kérdésből álló kérdéslistát adni, amelyeket megkérdezhetünk magunktól, ha meg akarjuk találni Isten tökéletes akaratát minden dologban. Néha szembetalálhatjuk magunkat egy kérdéssel, amiben nem vagyunk bizonyosak. Isten akarta ez vagy sem? Ha ekkor feltesszük magunknak ezt a 12 kérdést és keressük azokra a válaszokat olyan becsületesen, amennyire csak tudjuk, amikor a kérdéslista végére érünk, egyre világosabbá válik számunkra, hogy mi Isten akarata. Engedjétek meg, hogy először felsoroljam ezeket a kérdéseket, és aztán végig fogunk menni azokon egyesével - most és a következő két tanulmányban.

1) Ez a dolog a meglátásom szerint ellentétes Jézus és az apostolok bármely tanításával, vagy az Újszövetség szellemével, amennyire ismerem azt? Más szavakkal, van arra vonatkozóan valami tiltás Isten Igéjében, különösen az Újszövetségben?

2) Meg tudom tenni ezt a dolgot tiszta lelkiismerettel?

3) Meg tudom tenni Isten dicsőségére?

4) Meg tudom tenni azt a dolgot Jézussal való közösségben?

5) Kérhetem Istent, hogy áldjon meg engem, amikor megteszem azt?

6) Ha megcselekszem, tompítani fogja az valami módon a szellemi éleslátásomat?

7) Szellemileg hasznos és építő lesz a legjobb ismeretem szerint?

8) Boldog lennék, ha ezt cselekedve találna engem Jézus a visszajövetele pillanatában?

9) Mit gondolnak arról a bölcsebb és érettebb testvérek?

10) Ez a cselekedetem szégyent hoz Isten nevére vagy tönkreteszi a bizonyságomat, ha mások tudomására jut?

11) A cselekedetem oka lehet mások elbukásának, ha tudomást szereznek róla?

12) Szabadnak érzem a szellememet, hogy megtegyem azt?

Először , ha egyenként megnézzük ezt a 12 kérdést, egyre világosabbá fog válni, mi Isten akarata valamely területen. Ha valami meg van tiltva a Szentírásban, akkor nem kell azon tovább gondolkozni. Ez nagyon világos a Szentírásban. Hazudhatok? A Szentírás mond valamit a hazugságról? Bizonyára. Lehet bármi mentségem arra, hogy ne bocsássak meg ennek a személynek? Ezeken a területeken a Szentírás teljesen világos. Mindig meg kell bocsátanunk és igazságot kell mondanunk. Sok más terület is van, ahol Isten beszéde kristálytiszta, és nem kell imádkoznunk vagy Istent keresni egyáltalán. Ha úgy látod, hogy valami ellentétes Isten Igéjével, ha valami ellentétes az Újszövetség szellemével; lehet, hogy a Szentírásban nincs konkrét Ige arra a konkrét kérdésre, ami engem érdekel, ha azonban megértettem az Újszövetség alapelveit, meg tudom kérdezni magam: 'Ellentétes ez az Újszövetség szellemével?' Már ez által is tudnom kellene, mint tegyek. Ez az első kérdés. Ezért fontos számunkra, hogy megismerjük, mit mond a Szentírás. A 2 Tim. 3:16-17-ben ezt olvassuk:

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."

Ebből azt látjuk, hogy a Szentírás azért adatott, hogy korrigáljon minket, hogy vezessen minket az igazság ösvényén, és minden jócselekedetre készítsen fel. Ha nem ismered jól az Újszövetség tanításait, előfordulhat, hogy nem fogod tudni, mi Isten akarata az életedben. Nem fogod tudni, ha nem fordítottál gondot a Szentírásra, és nem tanulmányoztad azt. Ezért olyan fontos odaszánni magunkat, hogy figyelmesen tanulmányozzuk az Újszövetséget, hogy megtaláljuk Isten akaratát azokon a terülteteken, ahol az Ő akarata ki van jelentve a Szentírásban. Így sokkal könnyebb lesz megismernünk Isten akaratát sok más területen is az életünkben, ami nincs kijelentve a Szentírásban, mert meg fogjuk ismerni a Szentírás szellemét. Pl., ha érdekel egy munkakör, vagy, hogy kivel köss házasságot, nem fogod megtalálni egyértelműen a Szentírásban. Ha azonban az életedet Isten keresésével töltöd, hogy engedelmeskedj az Ő akaratának minden terülten, hogy meglásd azt a Szentírásban, Isten bizonyossá fogja azt tenni és nem fogod elhibázni az akaratát olyan fontos területeken, mint a házasság! Ez a haszna, amire szert tehetünk, ha engedelmeskedünk Isten Igéjének.

Másodszor,

szükséges megkérdeznek magadtól: 'Olyan dolog ez, amit tiszta lelkiismerettel meg tudok tenni?' A lelkiismeret nem tökéletes vezető, de nagyon erőteljes, hogy megmutassa nekünk, mi Isten akarata. Az 1 János 3:21 mondja:

„Ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez."

Ez felbátorít minket. Ha cselekedet végrehajtására gondolsz, szabadságot fedezel fel a lelkiismeretedben? Vagy zavart jelez a lelkiismereted, hogy ez nem jó? Ez nem olyan, amit Jézus szeretne, hogy megtedd. Ha a lelkiismereted zavart jelez, ne tedd meg azt. Gondolj tehát a következő két dologra: Egyezik az Isten Igéjével? Meg tudom azt tenni tiszta lelkiismerettel

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)