44 Isten adhat neked bölcsességet

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 44 God Can Give You Wisdom

Az utolsó tanulmányban azt kutattuk, hogy megtaláljuk a biztonságot Istenben, mint Atyában. Szükséges ezt a vizsgálódást kicsit tovább vinni. Azt gondolom, ha egyszer megoldjuk ezt a problémát - megtaláljuk a biztonságot - meg fogunk oldani sok más problémát is az életünkben.

Csodálatos azt látni, ahogyan Isten gondoskodott minden egyes szükségünk betöltéséről. Amikor Isten Ádámot teremtette, bizonyos vágyakat adott neki, amelyek nem voltak bűnös vágyak. Pl. az étel utáni vágy, annak az volt a következménye, hogy Ádám éhes lett, továbbá szomjúságot érezhetett, és vizet kellene innia. El tudjátok képzelni, hogy ha Isten teremtette az étel és a víz utáni vágyakat Ádámban, ne biztosított volna ételt és vizet ebben a világban? Milyen rettenetes lett volna! Ádám élete egy kínszenvedés lett volna; éhes lett volna, de nem lett volna étel, szomjas lett volna, de nem lett volna víz.

Azzal együtt azonban, hogy Isten ilyen vággyal teremtette Ádámot, biztosított neki ételt és vizet a világban, ami mindannyiunk számára elegendő. Hasonló a helyzet az alvással. A pihenés utáni vágy miatt mindannyiunknak szüksége van az alvásra. Ezért teremtette Isten a Napot, a Földet, hogy keringjen körülötte, és forogjon a tengelye körül, és a Nap felkel és lenyugszik, így biztosítva számunkra nappalt és éjszakát. Így az ember tud aludni és megpihenni. Isten gondoskodott róla. A testünk automatikusan elalszik, ha fáradtak vagyunk. Hasonló a helyzet a szexuális vággyal is. Ha egyszer Isten hatalmas szexuális vággyal teremtette az embert, de sosem adott volna neki feleséget, mi történt volna Ádámmal? Teljesen frusztrált lett volna. Amikor Ádámot ilyen vággyal teremtette, akkor adott neki egy feleséget is. Mit tanulhatunk mindezekből? Azt, hogy ha van egy vágy, amit Isten teremtett a szívünkbe, Isten gondoskodott arról is, hogy ki legyen az elégítve.

Szellemi értelemben ugyanez a helyzet. Vágyunk a szívünkben Isten után, és Ő be akarja tölteni azt teljesen. Az egyik legnagyobb szükségünk az életben megtalálni a biztonságot, hogy szabadok legyünk a magánytól, az elveszettség érzéstől, mert egyedül vagyunk ebben a világban. Nagyon könnyű ilyet érezni. Élhetsz egy házban sok gyerekkel mégis magányosnak érezheted magad. Tagja lehetsz egy nagy gyülekezetnek és mégis magányosnak érezheted magad. Sok ember találhat olyan kis házi gyülekezetet, ahol csak 5-6 ember van, mégis sokkal szabadabbak a magányosságtól, mint az az ember, aki egy 3000 fős gyülekezetet látogat. Nem a körülötted lévő sok ember szünteti meg a magányosság érzésedet az életedben.

El szeretném mondani nektek, ha meg akarjátok találni a választ a magányosságotokra, és csak az emberek barátságában keresitek azt, sosem fogjátok teljesen megtalálni. Egy napon csalódni fogtok. A magányosságodra a választ először Istenben, Jézusban kell megtalálnod. A Biblia azt mondja, hogy „van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél," és ez Jézus Krisztus. Ha megismerjük Istent, mint Atyát, aki gondot visel rólunk, akkor többé nem leszünk árvák.

Egy árva az, akinek se apja se anyja. Ha az árvának hirtelen szüksége van valamire, kihez fordulhat? Egy nagybácsihoz vagy nagynénihez, akihez úgy kell odamennie, mint aki koldul. Nem tudhatja, hogy a nagybácsi vagy a nagynéni fog-e segíteni neki. A nagybácsi vagy a nagynéni nagyon rosszul is bánhat vele. Ha azonban van egy apja, az apja nem fogja úgy kezelni a fiát, mint egy koldust. Odamehet az apjához és kérhet tőle bármit, bármennyi pénzt, és megkérheti, bármekkora kellemetlenséget is okoz vele. Vonakodik azonban megkérni a nagybátyját vagy a nagynénjét, vagy bárki mást. Ha van egy apja, akkor az biztonságot jelent. Ha van egy problémája, és nem tudja megoldani, akkor megbeszélheti az apjával. Ha egy távoli városban van, akkor fel tudja hívni az apját telefonon. Csodálatos dolog, ha itt a földön valakinek van apja, és ugyanez a helyzet szellemi értelemben is.

Ha rátalálsz Istenre, mint mennyei Atyádra, sosem fogod többé magányosnak érezni magad. Lehetetlen, mert a telefonvonal mindig él. Mindig felhívhatod Őt; mindig felhívhatod Őt, bárhol vagy. Felhívhatod Őt, bármilyen szükségben vagy. Ő már ismeri a szükségedet, mielőtt felhívnád. Tudja a választ minden problémádra, bármivel is nézel szembe az életedben. Hadd biztosítsalak erről. Remélem, elhiszed ezt. Nem számít, hogy milyen problémád van. Nem számít, hogy mennyire komoly. Szeretném elmondani neked, hogy Jézus nevében Istennek van megoldása számodra. Ha Őhozzá fordulsz, mint Atyához, Ő vágyik rá, hogy segítsen neked, nem fog megszidni téged.

Szeretnék mondani neked egy kedves ígéretet Isten Igéjéből, a Jakab leveléből, hogy a hited ne az én szavaimon nyugodjon. A hit Isten Igéjéből származik. Mondhatok valamit neked ebben a tanulmányban, de honnan tudod meg, hogy igazat mondok? Mondhatnék pszichológiailag szép dolgokat, hogy jó érzéseket keltsek benned, de az elpárolog. Ennek a tanulmánynak a befejezését követően néhány percig vagy óráig lehetnek jó érzéseid, és aztán amikor szembenézel az élet valóságával, beleragadsz. Ismét el kell olvasnod ezt, hogy megnyugtasson. Nem azért beszélek végig hozzád ebben a tanulmánysorozatban, hogy csak pszichológiailag megnyugtassalak.

Ezek valóságos válaszok az élet igazi problémáira. Isten Igéje ezt mondja:

Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki." (Jakab 1:5)

„Ha valakinek közületek nincs bölcsessége," - mi a bölcsesség? Különbség van a bölcsesség és az ismeret között. Az ismeret valamilyen konkrét téma tanulmányozását jelenti. Az lehet kémia, matematika, és lehet Biblia is. Lehetnek kémiai, matematikai vagy bibliai ismereteid. A kémiai ismereteid ellenére még mindig lehetnek problémáid. A bibliai ismereteid ellenére is lehetnek problémáid. A kémiai ismeret nem segít neked az életed konkrét gyakorlati problémáiban. A bibliai ismeret sem segít neked az élet gyakorlati problémáiban. Nagyon sok ember nagyon jól ismeri a Bibliát, mégis aggodalmaskodnak, nyugtalanok, feszültek, harcolnak, vitatkoznak, bizonytalanok, irigyek, versenyeznek és sok más dolgot tesznek. A bibliai ismeretük nem ér többet, mint a matematikai vagy más tudományos ismeretük.

Mi hát a bölcsesség? A bölcsesség Isten ismerete, ami segít nekünk megtalálni a gyakorlati megoldást. Nem olyan valamit, ami nem működik, ami egy elméleti megoldás lesz. Egy gyakorlati megoldást egy gyakorlati problémára, amivel szembenézünk. Ez a bölcsesség; Isten ismerete, nem egy könyvnek az ismerete. Tudod, hogy mi a nagy különbség a bibliaismeret és Isten ismerete között?

Tételezzük fel, hogy gyermekkorodtól fogva, 25 éven keresztül távol éltél az atyádtól. Elolvasol egy könyvet az atyádról, minden részletet tudsz az atyádról, amiket abban a könyvben olvastál, de mégsem ismered az atyádat. Sosem beszéltél vele 25 éven keresztül. Egy másik gyermek azonban, aki úgy nő fel 5-6 éven keresztül, hogy sose olvasott semmiféle könyvet az atyjáról, jobban ismeri az atyját, mint te. Sok ember ismeri a Bibliát. Ez olyan, mint amikor ismered az atyád életrajzát, de nem ismered az atyádat magát.

A bölcsesség Istennek, mint Atyának az ismeretét jelenti, és akkor megtalálom a megoldást bármilyen problémára, amivel szembenézek. Nem számít, hogy milyen problémáról van szó. Lehet az családi probléma, pénzügyi probléma, házassági probléma, a gyermekeid megházasodása, a gyermeked továbbtanulásának a problémája, vagy munkahely számukra, vagy találni egy házat, amiben majd élnek. Olyan sok nehézséggel találkozunk ebben a világban, amiben élünk, és a válasz ott van Istennél.

„Ha valakinek nincs bölcsessége" - a valaki az bárkit jelent. Fel vagy jogosítva, hogy te is valaki légy. Hiányzik a bölcsességed? Ez azt jelenti, hogy hiányzik a megoldás a problémádra, amivel szembenézel? „Kérdezd Istent." Mit kellene tenned? Körbe futkározni és sok embert megkérdezni, de ez nem oldja meg a problémádat. Miért nem teszel most valami mást? Miért nem kérdezed meg Istent? Isten jól hall téged ott, ahol vagy. Ha most szólsz Istenhez, meg tud hallgatni téged. Válaszolni fog neked? Bizonyára. Ő egy Atya, nem egy nagybácsi, nem egy szomszéd. Még egy segítőkész szomszéd is segíthet, de egy apa sokkal több náluk. Isten a legjobb Atya az összes között, és a legjobbat fogja adni neked.

Jézus egyszer azt mondta:

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle ?!" (Máté 7:11)

Ha a fiatok kenyeret kér, követ fogtok neki adni? Nem. Ha tojást kér tőletek, skorpiót fogtok neki adni? Olyan valamit adtok neki, ami kárt okoz neki? Nem, pontosan olyat adtok neki, amire szüksége van. Isten is pontosan így van ezzel. Pontosan azt adja nekünk, amire szükségünk van. A Jakab 1:5 azt mondja: „Isten adni fog nektek bőségesen," és nem néhány cseppet. Egy kanállal kértek és egy vödörrel fog adni. Egy kanálnyi bölcsességre van szükséged, de egy vödörnyit ad neked, bőségesen. Isten ilyen.

A másik, amit itt mond, hogy szemrehányás nélkül adja. Az apák időnként megszidják a gyermekeiket: 'Ó te buta, nem tudod erre a választ?' Isten sosem fog megszidni minket. Emlékezzünk erre. Ő sosem fog megszidni minket. Sosem fogja azt mondani: „Miért nem tudod a választ arra?" Meg fogja adni neked, amit kérsz. Csak egy feltétel van. Most figyelj erre a feltételre. A Jakab 1:6 azt mondja: Hittel kell kérned. Aztán továbbmegy és azt mondja: „ Ha nem hittel kéred Őt, akkor nem fogod megkapni azt."

Szeretnétek bölcsességet kapni, és Isten meg szeretné adni azt nektek. A szükség ott van, és a megoldás is ott van, de nem kapjátok meg, mert amikor kéritek, nem hisztek. Ez ilyen egyszerű. Talán ez az oka, amiért eddig még nem találtad a megoldást a problémáidra. Miért nem döntöd el előre, hogy hiszel Isten kijelentésében, amit Jézus hozott el számunkra? Isten, mint Atya az, aki ismeri minden szükségedet. Lehet az egy fizikai szükség a gyógyulásra. Talán egy szellemi szükség, bármi. Lehet egy megoldás a családi problémádra, ami sok év óta megoldatlan. Lehet, hogy nem leszel képes megoldani a teljes problémát, de képes lehetsz megoldani azt a részét, ami zavar téged.

Kérd hittel! Mondd ezt: „Uram, mostantól hinni fogok. El akarom hinni, hogy te megoldod ezt a problémámat. Miért? Mert te vagy az Atyám. Mert Jézus szeret engem, és meghalt értem, megtisztított a vérében, a fiad vagyok, a lányod vagyok. Jogom van kérni ezt, mert te vagy az Atyám." Miért nem kéred Istent most? Mondd el neki egy problémád. Légy konkrét, ne légy általános! Légy konkrét és mondd azt: „Uram, ez a konkrét probléma, amivel hozzád jövök, hiszek benne, hogy választ adsz rá." Teljesen bizonyos lehetsz benne, hogy Isten meg fogja adni neked gazdagon, szidás nélkül, és az Istent dicsőíti meg. Légy bizonyos, és adj neki dicsőséget, amikor a válasz megérkezik.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)