22 Egyik ok, amiért elbukunk

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 22 One Reason For Failure

Meg fogjuk nézni annak okait, hogy miért bukunk el a bűnben, és hogy miért nem kellene elesnünk. Biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon fontos tanulmány lesz számotokra.

Az utolsó tanulmányunkban azt néztük meg, hogy a kegyelem meg tud védeni minket attól, hogy bűn uralkodjon rajtunk. Az ember legnagyobb problémája az, hogy a bűn uralkodik rajta! Jézus által Isten készített egy utat nemcsak a bűneink bocsánatára, hanem arra is, hogy megszabadítson minket a bűn hatalmából. Ez az evangélium jó híre: meg tudunk szabadulni a bűn hatalmából. Különbség van a bűnök megbocsátása és a bűnből való szabadítás között. Sok ember képtelen lenne megmagyarázni a kettő közötti különbséget. Engedjétek meg, hogy ennek magyarázataként egy képet használjak.

Tételezzük fel, hogy a városi hatóság emberei felszedték az útburkolatot a házam előtt és egy mély gödröt ástak ki. Ha van egy kiskorú gyermekem otthon, akkor azt fogom mondani neki: „nos, fiam ne menj annak a gödörnek a közelébe, mert beleeshetsz és megsebesítheted magad." De tudjátok milyenek a kis gyermekek; nem figyelnek a szüleikre. A gödör közelébe megy, beleesik, és a gödörből kiabál: Papa! Papa! Segíts nekem! Hallom a hangját, futok és azt mondom: „Mi történt fiam?" Ő azt válaszolja: „Papa, bocsáss meg, nem engedelmeskedtem neked és beleestem ebbe a gödörbe." Mondjuk, hogy a gödör két méter mély, és azt mondom: „nos, rendben van fiam, megbocsátok neked, viszontlátásra" - otthagyom és elmegyek. Megbocsátottam neki az engedetlenségét? Igen, de megszabadítottam őt? Nem, nem szabadítottam meg.

Értitek már a különbséget a megbocsátás és a megszabadítás között? Dávid azt mondta: „Áldjad én lelkem az Urat, aki megbocsátotta minden vétkemet." Dávid azonban nem vált szabaddá a bűn hatalmától. Minden személlyel ugyanez volt a helyzet az Ószövetség idején. Amikor azonban az Újszövetség lapjaira lapozunk, a legelső oldalon ezt a verset találjuk: „Ne vezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét a bűneiből." (Máté 1:21) Nemcsak megbocsátja a bűneiket. Ő fogja megszabadítani a népét nem a bűneiben, hanem a bűneiből . Ha az evangélium üzenete csupán annyi lenne, hogy Jézus meg tud nekünk bocsátani, de nem tud megszabadítani, akkor mondhatnánk, hogy az jó hír, de nem olyan jó, mint lehetne. Hasonlóképpen mondhatnánk egy házasságtörésen kapott asszonynak, amit a János 8-ban olvasunk. Emlékeztek, hogy Jézus mit kérdezett tőle: „Senki sem ítélt el téged? Ő azt válaszolta: „Senki, Uram." Jézus ekkor két dolgot mondott: „Én sem ítéllek el, menj el és többé ne vétkezz." (János 8:11). Ez az evangélium kettős üzenete:

  • Nem ítéllek el téged.
  • Menj el és ne kövess el ismét bűnt.

Nos, ha az evangéliumnak csak egy üzenete van - a „nem ítéllek el téged", akkor elmehetsz, és ismét elbukhatsz a bűnben; ismét házasságtörésben élhetsz. Az nem lenne egy nagyon jó evangélium. Az evangéliumnak két oldala van, mint a pénzérmének, és ha az egyik oldal hiányzik, az nem a teljes evangélium. Az emberek gyakran beszélnek teljes evangéliumról. A János 8:11-ben van erről szó: én sem ítéllek el téged, és ne kövess el ismét bűnt; irgalom és kegyelem; bűnbocsánat és győzelem. A törvény idején csak bűnbocsánat volt. Most mindkettő létezik: bűnbocsánat és győzelem. A bűnnek semmi uralma nem lesz az életünk felett többé.

Nos, ha így van, ez azt jelenti, hogy sosem fogunk többé vétkezni? Nem, nem azt jelenti. Isten azt mondta, hogy meg fogja változtatni a természetünket és egy isteni természetet ad nekünk; az Ő saját isteni természetét. Amikor az isteni természet a részemmé válik és megengedem, hogy az a természet fokozatosan uralkodóvá váljon az életemben, akkor egyre inkább szabaddá válok a bűntől és nem akarok több bűnt elkövetni. Tudjátok, hogy mi a különbség a disznó és a macska között? Mondhatjuk azt, hogy egy disznómindig belemegy a sáros vízbe, de a macskasosem megy bele a sáros vízbe, mert a macskák nem tudnak ismét belemenni a sáros vízbe. A különbség, amit elmondhatunk, amikor ez a két állat belemegy a sáros vízbe, hogy az egyik szereti ezt a megtapasztalást a másik azonban azonnal kiugrik belőle. A macska nemcsak azonnal kiugrik, hanem elkezdi nyaldosni is magát, hogy megtisztítsa magát.

Nos, elmondhatjuk, hogy ez a szemléletes példa bemutatja a különbséget egy megtéretlen személy és egy olyan személy között, aki újjászületett. Nem mondhatjuk, hogy az újjászületett személy nem fog elkövetni bűnt. Nagyon világos, hogy az újjászületett emberek is elkövetnek bűnt, a Bibliában és a tapasztalatunk szerint is: te és én is. Különbség van azonban közöttük, és a különbség a természet különbözősége. Abból ismered fel, hogy újjászülettél-e vagy sem, hogy milyen a hozzáállásod a bukáshoz, amikor bűnt követsz el. Ha lelkiismeret-furdalásod van és szeretnél felállni, szeretnél tiszta lenni; szeretnél szabad lenni a bűntől; nos, az azt bizonyítja, hogy Isten elvégezte a munkáját a szívedben. Ha azonban boldog vagy, hogy senki sem látta azt, jól érzed magad, és nem szeretnéd feladni azt; nos, az azt bizonyítja, hogy csupán vallásos vagy, belül nem változtál meg.

Miért buknak el akkor mégis a keresztyének? Lehetséges olyan módon győzni, hogy a továbbiakban nem kell elbuknunk ugyanabban a bűnben? A keresztyén élet egy fejlődő, egy növekvő élet. Nem olyan, ahol 25 éven keresztül folyamatosan vereséget szenvedünk, mondjuk a harag, a szennyes gondolatok, a féltékenység, a keserűség vagy más miatt. Nem, hanem növekedni kell. A Biblia beszél a kegyelemben való növekedésről. Összehasonlíthatjuk ezt egy gyermek előrehaladásával az iskolában.

Egy gyermek iskolába megy, és ahogyan múlnak az évek, fokozatosan halad előre. Megtanul dolgokat egy adott évfolyamon, amiket az előző évben nem tanult meg. Mondhatjuk, hogy győztes bizonyos problémák felett: matematikai problémák felett egy adott évben, amiken nem tudott győztes lenni a korábbi években. Mondjuk, hogy egy gyermek nem ismeri az összeadást, de aztán egy év múlva tudja, hogyan kell összeadni, nem tudja azonban, hogyan kell kivonni. Aztán egy évvel később talán már tudja azt is, hogyan kell kivonni, nem tudja azonban, hogyan kell szorozni. Aztán a következő évben megtanulja, hogyan kell szorozni. Aztán megtanulja, hogyan kell osztani és azután azt, hogyan kell négyzetgyököt vonni és így tovább. Ezt jelenti a fejlődés, a növekedés.

Ez a példa megmutatja, hogyan kellene lennie ennek egy keresztyén életében is. A növekedés az, ha az életünkben területről-területre előrehaladva győzelmet aratunk, ahol korábban vereséget szenvedtünk. Pontosan úgy, ahogyan a gyerek győz lépésről lépésre előrehaladva a matematika egész területén, ahol valaha teljesen tudatlan volt. Ez a kegyelemben való növekedés. Mit mondhatunk akkor egy gyerekről, aki az első osztályban állandóan megbukik? Isten akarata az? Bizonyára nem. Sohasem leszünk teljesen tökéletesek ezen a földön, de törekednünk kell a tökéletességre; pontosan úgy, mint egy gyermek, aki az óvodában kezdi és osztályról osztályra előre haladva azt reméli, hogy talán egy napon eléri a doktori fokozatot is. Ehhez azonban törekedni kell minden évben valamivel magasabbra.

A Biblia azt mondja:

Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig." (Péld. 4:18)

Világosabb, egyre világosabb; pontosan úgy, mint a nap, virradattól délig. A Nap sosem megy le és nem lesz sötétebb. Egyre fényesebb lesz és ez Isten tökéletes akarata számunkra. Éppen így van ez az iskolába járó gyerekkel. Ha az adott évben az első osztályba jár, akkor azt várjuk tőle, hogy a következő évben a második osztályba járjon. Nem fog a tizedik osztályba menni a többi kilencet átugorva, de azt elvárjuk tőle, hogy a következő évben a második osztályba járjon, az utána következő évben pedig a harmadik osztályba és így tovább.

Isten akarata barátom számodra az, hogy a dicsőség egyik fokáról a másikra juss, győzelemben haladva előre. Nem kell, hogy éveken keresztül ugyanabban a bűnben bukjál el. Győztesnek kell lenned. Miért van az, hogy néhány tanuló ismételten megbukik és évet ismétel ugyanabban az osztályban? Nos, ennek sok oka lehet. Hívők életében a bukás egyik alapvető okának az istenfélelem hiányát gondolom. A Példabeszédek könyve mondja: „Az istenfélelem a bölcsesség kezdete" (Péld. 9:10). Más szavakkal ez az első lecke a bölcsesség iskolájában; az ABC megtanulásához hasonlít. Amikor egy gyermek iskolába megy, az első dolog az ABC megtanulása. Mi a bölcsesség ABC-je? Az istenfélelem. Azt is mondja a Péld. 8:13, hogy „az Úr félelme a gonosz gyűlölete." Gyűlölnünk kell a gonoszt, mert Isten is gyűlöli a gonoszt. Amikor azt halljuk, hogy Isten arra hívott el minket, hogy szentek legyünk, mert Ő szent, ez megragad minket, és elkezdjük mi is gyűlölni a bűnt.

Hadd tegyek fel egy kérdést: miért van az, hogy amikor néhány hívő van a közeledben, akkor nem buksz el néhány bűnben, amiben elbuksz, amikor teljesen egyedül vagy? Amikor teljesen egyedül vagy a szobában, és senki sincs körülötted, miért akkor buksz el bizonyos bűnökben? És ha abban a pillanatban egy hívő kopog az ajtón, és belép a szobába, már nem gondolsz arra, és nem is ábrándozol, hogy elkövesd azt a bűnt. Megmondom neked az okát: mert félsz az emberek véleményétől. Az emberek véleményétől való félelem fontosabb neked, mint az istenfélelem. Amikor egyedül vagy, csak Isten van a szobában, és amikor egy személy bejön, akkor az a személy van a szobában. Ha annak a személynek a jelenléte megakadályozhat abban, hogy elkövesd azt a bűnt, és ha az a személy elmegy, és csak Isten van ott, elköveted azt a bűnt, ez azt mutatja, hogy nem féled Istent. Jobban félsz az emberektől, mint Istentől.

A legelső dolog, amit meg kell tenned barátom, hogy imádkozz Istenhez és mondd a következőt: „Uram, segíts nekem, hogy féljelek Téged. Kérlek, segíts nekem, hogy sírjak, amikor elbukok, amikor nem tudok megfelelni az Isten által elvárt életminőségnek." Most engedjétek meg, hogy egy feladatot adjak nektek: ha kész vagy sírni minden egyes esetben, amikor elbuksz, és azt mondod: 'Uram, elbuktam. Bocsáss meg! Segíts nekem, hogy féljelek Téged. Szeretném megismerni a jelenlétedet. Szeretnék a Te orcád előtt élni.' Fel fogod fedezni, hogy azok, akik sírnak, megerősödnek és te egy győztes lehetsz.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)