50 A férj és a feleség felelőssége

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 50 Responsibilities Of Husband And Wife

Szeretnénk folytatni a vizsgálódást egy kicsit mélyebben Isten tervével kapcsolatban a tökéletes házasság kérdését illetően. Ha kiemelt figyelmet szentelünk ennek a tanulmánynak, hiszem, hogy megváltoztathatja az életünket.

Láttuk a korábbi tanulmányban, hogy Isten kell, hogy legyen a férj és a feleség között; egyedül Isten kell, hogy legyen, aki összeköti a férjet és a feleséget az egész földi életük során, mert Isten a legerősebb összetartó erő a világmindenségben. Ha bármi más áll közéjük; pénz, szülők, munka, gyermekek, akkor zavar keletkezik. Tisztelnetek kell a szüleiteket? Feltétlenül! Ne engedjük meg azonban nekik, hogy a házaspár közé álljanak. Gondoskodnotok kell a gyermekeitekről? Igen, áldozatot kell hoznunk a gyermekeinkért, megtenni sok dolgot értük, de ne szeressétek jobban a gyermekeiteket, mint egymást. Ez nem Isten akarata. Sok szülő jobban szereti a gyermekeit, mint a házastársát. Ekkor azonban nem engedelmeskednek Istennek. Hívő szülőkről beszélek!

A Biblia nem beszél sehol olyan kapcsolatról, ami szorosabb lenne, mint a férj és a feleség kapcsolata. Ismeritek a példát, amit az Efézus 5 használ, hogy a férj a feleség feje, de mit jelent ez? Ez nem olyan, mintha egy szervezet főnöke lenne. Tudjátok mi a különbség egy szervezet főnöke és a fizikai test feje között? Egy szervezet főnöke lehet, hogy semmi érdeklődést nem mutat a szervezet tagjai iránt, de a fizikai tested feje nagyon is élő módon érdekelt a fizikai tested minden tagja jóléte felől. Ez Isten akarata.

Ezért egy férj és egy feleség közötti kapcsolatot az Efézus 5. fejezete ugyanolyan szoros és intim kapcsolatnak írja le, mint a fejed és a tested többi része közötti kapcsolat. El tudsz képzelni egy szorosabb kapcsolatot annál, mint a fejed és a fizikai tested? Az a legszorosabb, a legintimebb kapcsolat, amit valaki elképzelhet. Még egy apa és egy fiú kapcsolata sincs leírva úgy a Bibliában, mint a fej és a test kapcsolata. Anya és lánya sem. Nem! Szülők és gyermekek kapcsolata nem írható le így, csak egy férj és egy feleség kapcsolata. Isten azt akarja, hogy a férj és a feleség ilyen közvetlen kapcsolatban éljenek. Más szavakkal, a férjnek és a feleségnek jobban kell szeretni egymást, mint bárki mást. Ha jobban szereted a gyermekeidet, azzal tönkreteszed a házasságodat. Ha jobban szereted a szüleidet, azzal tökreteszed a házasságodat. Ha jobban szereted a munkádat, azzal tönkreteszed a házasságodat. Ha jobban szereted a szolgálatodat, azzal a házasságodat teszed tönkre. Amikor azt mondtam, hogy az Urat kell az első helyre tenni az életünkben, ne értsd félre; ne az Úr munkáját tedd az első helyre. Nem, mert különbség van az Úr és az Úr munkája között. Sok ember nem érti ezt meg. Vannak emberek, akik mellőzik a feleségüket és azt mondják: 'Én az Úr munkáját cselekszem.' Mi az eredmény? Tönkremegy a házasságuk és végül az un. Úr munkája is tönkremegy. Ez nem Isten akarata. Hogyan kellene felépülni a szellemi életünknek?

Engedjétek meg, hogy egy háromszintes ház példáját használjam. Figyeljétek meg, hogyan épül fel egy háromszintes ház: földszint, első emelet, második emelet, vagy 1. szint, 2. szint, 3. szint. Az első, az alap lehelyezése, ami Isten irántunk való tökéletes szeretete kinyilvánítva Jézus Krisztusban. Ezen az alapon kell építkeznünk. Nincs más alap. Ezen az alapon először felépítjük az első szintet vagy földszintet, akárhogy is hívod. Az első szint a személyes istenfélő életünk. Ez az Istennel való kapcsolatot jelenti, ahol világosságban jársz, tisztán tartod a lelkiismeretedet, és figyelsz a Szent Szellem hangjára, aki megmondja neked, hol kell megtisztítani magad a test és a szellem minden szennyétől. Ez az első szint. Függetlenül attól, hogy házas, vagy egyedülálló vagy, ez az első szint, amit először fel kell építened. Miután felépítetted ezt, csak azt követően menj tovább a 2. szint építéséhez. Mi a második szint? Ha házas vagy, akkor a második szint a feleségeddel való kapcsolatod. Ezért miután felépítettük az Úrral való kapcsolatot, a feleségünkkel való kapcsolat felépítésével kell foglalkozni. Ez a 2. szint, az otthoni kapcsolatunk. Azt követően jön a 3. szint, ami a szolgálatunk pl. a gyülekezetben.

Ha vén (elöljáró) vagy egy gyülekezetben, tudod, hogy mit mond az 1 Tim. 3 egy vén minősítéséről? Rendezett otthonának kell lenni, egy feleségű férfi kell, hogy legyen, és példamutató módon kell felnevelni a gyermekeit. Miért? Olvasd el az 1 Tim. 3:5 verset figyelmesen: „Ha egy férfi nem tudja a saját házát jól igazgatni, hogyan lenne képes egy gyülekezetet?" Ezért mi az első: a ház vagy a gyülekezet? Ebből a versből nagyon egyértelmű, hogy az otthon az első. Először tanuld meg jól igazgatni a saját házadat és akkor képes leszel pásztorolni a gyülekezetet is. Ha nem tudod jól igazgatni a saját házadat, nem fogod tudni pásztorolni a gyülekezetet sem. Ezért a szolgálat mindig a család után jön, ezt mondja Isten Igéje! Isten az első, aztán az otthon és aztán az Isten munkája. Ebben az esetben jó alappal fogsz rendelkezni, hogy Isten munkáját cselekedd.

Ez az a terület, ahol a gonosz olyan sok embert tönkretett. Rávette őket, hogy az Úr munkájára összpontosítsanak. Mi lett az eredmény? Megtéretlen, eltévelyedett gyermekek. Ez szégyen. Hiszem, hogy az ilyen embereknek le kellene mondani Isten szolgálatáról és otthon ülni. Először a kapcsolatot kellene építeni a feleségével és a gyermekeivel. Nem mondom, hogy a feleségednek szelleminek kell lenni ahhoz, hogy az Urat szolgáld. Sok ember van, akik az Urat szolgálták világias feleséggel, beleértve olyan nagy embereket is, mint John Wesley, akinek teljesen testi, valószínűleg megtéretlen felesége volt. A feleséghez való viszonyt azonban te irányítod, aminek egy tökéletes szeretetnek kell lenni, mégha a feleség a leggonoszabb személy is a világon. Ha a feleségedhez való viszonyod nem szeretetteljes, akkor nem cselekedheted Isten szolgálatát.

Az, hogy jó kapcsolatod van vagy sem, természetesen kétoldalú dolog, és ha a másik oldal részéről nincs együttműködési készség, akkor nem lehet jó a kapcsolatod. Ez egy másik dolog, a te részedről azonban mindig késznek kell lenni megalázni magad, mindig késznek kell lenni megmosni a lábát. A Biblia azt mondja: a férjnek úgy kell szeretnie a feleségét, ahogyan Jézus szerette a gyülekezetet. Mit kell a férjnek tenni? Késznek kell lenni megmosni a feleség lábát. Más szavakkal, légy kész a koszos munkát megtenni a feleségedért. Jézus is ezt tette a gyülekezetért. Hányszor bocsát meg Jézus a gyülekezetnek - milliószor? Hányszor kellene egy férjnek is megbocsátania a feleségének - milliószor? Számtalanszor! Ezt jelenti úgy szeretni a feleségedet, mint ahogyan Krisztus szerette a gyülekezetet. Ha azt akarod, hogy boldog házasságod legyen, kövesd a 'Gyártó' útmutatásait az Efézus 5:22-23 szerint.

Mi a helyzet a feleségekkel? A feleségekre vonatkozó parancsolat valójában a férjekre vonatkozó parancsolat előtt van. Ha feleség vagy, mit mond neked Isten, hogy mit kell tenned? Olvasd figyelmesen: „ Legyetek engedelmesek a férjeteknek" (Ef. 5:22). Aztán a 24. vers azt is megmondja, hogy hogyan kell engedelmesnek lenni. Ez nagyon érdekes: „Miként a gyülekezet engedelmes a Krisztusnak , úgy a feleségeknek is engedelmeskedniük kell a férjüknek mindenben." Hogyan engedelmeskedik a gyülekezet Krisztusnak, az Úrnak? Nem vitatkozva, nem harcolva és nem vonakodva, hanem örömmel mindenben. Ezért mindaddig, míg a férjed nem mond neked valamit, hogy tegyél meg, ami ellentétes Isten Igéjével, mert ebben az esetben Istennek kell engedelmeskedned és nem a férjednek. Minden más területen egy feleségnek engedelmeskednie kell a férjének. Ez Isten Igéjének a tanítása.

Most szeretném felhívni a figyelmet itt egy dologra. A legnagyobb veszély, még keresztyén családokban is az, hogy a férjek hivatkoznak erre a versre és emlegetik azt a feleségeiknek és úgy használják azt, mint egy kalapácsot, amivel fejbe verik a feleségeiket. Látod, mit mond a Biblia? „Engedelmeskednek kell nekem." Most felhívjuk a férjek figyelmét arra, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy 'a férjek érjék el a feleségeiknél, hogy engedelmeskedjenek nekik .' Nem. A te feladatod csupán annyi, hogy szeresd a feleségedet, mint Krisztus szerette az egyházat. Ez minden. Hadd mondjak valamit nektek is feleségek: Nincs igevers a Szentírásban, ami azt mondja: 'a feleségek érjék el a férjeiknél, hogy úgy szeressék őket, mint Krisztus szerette az egyházat.' Néhány férj és feleség azonban így értelmezi ezt. Kiragadnak egy igeszakaszt, mint ez és a férj elolvassa azt, hogy mit kell tenni a feleségnek ahelyett, hogy elolvasná azt, hogy neki mit kell tenni. A feleség elolvassa, hogy a férjnek mit kell tenni ahelyett, hogy elolvasná, hogy neki mit kell tenni. Ekkor teljes zavar lesz. Pontosan úgy, mint az Édenkertben. Ádám az ujjával Éva felé mutatott. Isten azt mondta (engedjétek meg, hogy megmagyarázzam Isten beszédét): "Mi a probléma oka?" Ádám az ujjával a felesége felé mutatott és azt mondta: "Ő a probléma oka." Ez az 1 Mózes 3-nál kezdődött, ujjaival a feleségére mutatott, és azt mondta: az egész probléma vele kezdődött és aztán közvetett módon Istenre panaszkodott; "Ez az a feleség, akit te adtál nekem. Mit tehetek?" Tehát nem veszi magára a felelősséget. Aztán Isten megkérdezte a feleséget: "Mi okozta a problémát?" Ő ujjával a kígyóra mutatott és azt mondta: "A probléma oka a gonosz. A gonosz okozta azt. Úgy gondolom nem az én hibám, a gonosz tett valamit."

Szeretném elmondani nektek kedves barátaim, amíg egymást és a gonoszt hibáztatjátok, ki lesztek dobva a paradicsomból. Ez történt Ádámmal és Évával. Isten kiküldte őket - mindkettőjüket - a paradicsomból, mert nem voltak készek elfogadni a feddést. Ők vétkeztek. Mi volt Ádám vétke? Nem foglalta el a helyét, mint a ház feje. Amikor Éva evett abból a gyümölcsből, Ádámnak le kellett volna állítani őt és azt mondani neki: 'Ez rossz.' Ő azonban csak szótlanul nézte. Az első férj egy elpuhult férj volt. Nem tudta elfoglalni a helyét, mint fej az otthonában. Ha a férj nem foglalja el a helyét, mint a ház feje, ott zavar jön be az otthonba. Amikor a feleségek nem foglalják el a helyüket otthon, hanem elkezdik átvenni a vezető szerepet, mint Éva tette az Édenkertben, akkor a gonosz jön be és okoz zavart.

Ezért le kell állni egymás hibáztatásával! Ha egy férj vagy, akkor mondd ezt: 'Uram, az én kötelességem nem az, hogy kitaláljam, mit kell tenni a feleségemnek. Az én kötelességem az, hogy szeressem őt, ahogyan Krisztus szerette az egyházat.' Ha pedig egy feleség vagy, akkor azt kell mondanod: 'Uram, az én kötelességem nem az, hogy kitaláljam, mit kell tenni a férjemnek, hanem hogy engedelmeskedjem neki.' Ha mindegyikőtök meg tudja tenni, amit Isten akar, ahelyett, hogy azzal foglalatoskodtok, valamilyen hibát találjatok a társatokban, azt mondva: 'Ő nem cselekszi azt, amit Isten mondott neki,' lehet ott békesség? Folyamatos zavar lesz. Miért nem kezditek a hibát magatokban keresni, megalázva magatokat a mai naptól, és meg fogjátok tapasztalni, hogy Isten tökéletes házasságot akar adni nektek.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)