27 A dicsőítés kiűzi a Sátánt

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 27 Praise Drives Satan Out

Folytatni fogjuk annak a csodálatos kulcsnak a vizsgálatát, amit Isten adott nekünk, hogy megnyisson minden ajtót a földön, és ez a kulcs Isten dicsőítése.

Isten egy jó Isten. Minden egyes dolog, amit tesz és megenged az életünkben, a javunkra fog válni. Néhány közülük lehet fájdalmas, és nem értjük, de a javunkra fog válni. Éppen úgy, ahogyan a gyerekeink sem értik néha, hogy mi válik a javukra. Amikor erőlteted, hogy a gyermekednek az iskolába kell menni hétfőn reggel, egy első osztályos gyerek nem érti ezt. A gyerek inkább otthon maradna, játszana és aludna, vagy valami hasonló, és nem érti, hogy miért erőlteted, hogy megtegye, ami jó számára. Hasonló módon, sok dolog, amit Isten megenged az életünkben, nem érthetjük azt, mert éretlenek vagyunk, de azokat Isten eltervezte az életünkben, mert a javunkra válnak. Egyedül a gonosz az, aki elpusztít minket.

Jézus eljött a földre és két dolgot tett nyilvánvalóvá. Az egyik, amit kinyilvánított az a mennyei Atyánk végtelen jósága és a másik, amit nyilvánvalóvá tett az az ördög végtelen gonosz természete, aki azt keresi, hogy sokféle módon becsapjon minket. Van egy vers az Ézsaiás 61-ben, ami arról szól, milyen szolgálata volt Jézusnak, amit el kellett végeznie. Jézus tulajdonképpen ezt idézte a Lukács 4-ben az első igehirdetésében, amikor a názáreti zsinagógában prédikált. Ezt mondta: „Az Úr Szelleme van énrajtam, mert az Úr felkent engem." Mi volt az, amire az Úr, az Atya felkente, hogy elvégezzen?

„A szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást." (Ézsaiás 61:1).

Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az embereket . A gonosz azért jött el a földre, hogy megkötözöttséget hozzon az embereknek, Jézus azonban azért jött, hogy megszabadítsa az embereket. Továbbá azért jött, hogy Sion gyászolóinak virágfűzért adjon a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicséretnek palástját a csüggedt lélek helyett." (Ézsaiás 61:3). Jézus eljött, hogy az örömnek olaját adja nekünk és a dicséretnek palástját a levertség és a depresszió szelleme helyett.

Tudjátok, hogy a levertség szelleme az nem Istentől van? Az valami olyan, amit a gonosz próbál ránk adni, mint egy kabátot. Csak le kell azt vetned magadról. A következőt kell mondanod: „A Jézus nevében, ellene állok a Sátánnak. Nem tudod a depressziót rám ragasztani. Ellenállok neked. Én megfeszíttettem a Krisztussal együtt. Jézus vére teljesen megtisztított engem a múltbeli bűneimtől. A bűnösségem megszűnt. Nem tudsz engem vádolni többé, Sátán." Mondd ezeket a szavakat a Sátánnak, a gonosznak, és a levertség és a depresszió szelleme elmegy tőled, amit a Sátán próbált rád ragasztani.

Jézus azért jött, hogy véglegesen kiűzze a gonosz szellemet az életedből, és nem azért akarja kiűzni, hogy üres maradj. Ha üresen hagy téged, akkor a depressziónak a ruhája ismét vissza fog jönni. Nem, Ő felöltöztet téged ahelyett a dicséret palástjával. Ezt mondja: a dicséret palástját adja a csüggedt szellem helyett. Nem csodálatos? Ha el tudod ezt hinni, ez valóság lesz számodra. Nem Isten akarata, hogy depressziósok, csüggedtek vagy rossz hangulatúak legyünk bármikor. Az lehet egy kísértés. Le kell ráznunk azt magunkról és Isten segíteni fog nekünk leráznunk azt.

Amit a Biblia az 1 János 2:6-ban mond az nagyon fontos. Nem tudom, hogy közületek hányan ismerik azt: „Aki Krisztusban van, annak úgy kell járnia, mint Krisztus járt." Más szavakkal, ha azt mondod, hogy „keresztyén vagy," a Living Bible így fejezi ki azt: „úgy kell élned, mint Ő élt." Ez az elhívásunk, hogy úgy éljünk, mint Ő élt, úgy járjunk, mint Ő járt. Depressziós volt Jézus? Csüggedt volt valaha is, vagy rossz hangulata volt bármikor? Nem, soha. Volt azonban egy dolog Jézus életében, éspedig az, hogy felvette a keresztet. Mindennap felvette a keresztet és engedelmeskedett az Atyja akaratának. Nos, ha ezt az utat választottuk, ez a vers be fog teljesedni az életünkben, nemcsak alkalmilag, hanem minden egyes nap; a dicséret palástja a csüggedt szellem helyett, az örömnek olaja a gyász helyett. Ez egy csodálatos élet.

Nézzük most meg a Zsoltár 8:3-t, ahol azt a kijelentést olvassuk, amit Jézus egyszer a templomban idézett, amikor kisgyerekek kiabáltak és dicsőítették Istent. A Máté 21:15-16-ban arról olvasunk, hogy az emberek pálmaágakat ragadtak és lehelyezték a ruháikat Jézus elé az útra, hogy azon vonuljon be szamárháton Jeruzsálembe. Abban az időben, amikor Jézus bement a templomba, hallotta a gyerekeket, ahogy ezt kiabálták: 'Halleluja, Hozsánna Dávid Fiának." A főpapoknak nem tetszett a sok zaj és ez az egész. Ők azt gondolták, hogy csak egyetlen módja van Isten dicsőítésének - csendesen és komolyan, mint egy temetési menet. Vannak emberek, akik azt gondolják ma is, hogy az Isten dicsőítésének egyetlen igazi módja a halk és ünnepélyes dicsőítés, mintha temetésen lennétek.

Teljes szívemből hiszem, hogy van lehetőség Isten dicséretére csendben. Elfogadható azonban Isten számára az örömmel ujjongva történő dicsőítés is. A Biblia azt mondja: „Örvendezzetek az Úrnak." Dicsőítsük Istent hangos dicsőítéssel és ünnepélyesen csendben is. Nem csupán mindig az egyik vagy másik módon, de itt teljesen igaz volt a gyermekekre, hogy izgatottak voltak és dicsérték Istent. Láttad valaha, hogy az emberek hogyan dicsőítették azokat, akik csupán egy krikett meccset nyertek? Pl. mondjuk egy krikett meccs volt India és Pakisztán között és India nyert. Képzelheted, hogy a stadion milyen ujjongásban tört ki. Akkor a keresztyének miért ne ujjonghatnának azon a tényen, hogy Jézus megbocsátotta a bűneiket, hogy legyőzte a gonoszt, hogy mindent legyőzött a kereszten, hogy Krisztus visszatér dicsőségben és be fog ülni a királyságába a földön?

Az emberek megnyúlt arccal ülnek Isten jelenlétében. Jézus örvendezett, hogy hallja a dicsőítés zaját és így, amikor a Főpap kritizálta, hogy a kisgyermekek Istent dicsőítik, a Zsoltár 8:3-t idézve ezt mondta: 'Nem olvastátok, hogy a Biblia azt mondja: csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd." Mit olvastok tehát ott? Azt, hogy a dicséret azt jelenti, ami által Isten befogja az ellenség száját . Nagyon fontos, hogy megértsük ezt. A dicsőítés által Isten befogja a gonosz száját, és nagyon gyakran nem tudod befogni a gonosz száját az életedben, vagy az otthonodban, mert nem dicsőíted Istent.

A gonosz gyűlöli a dicsőítést. Elmondom neked, hogy gyűlöli a dicsőítést otthon, az életben és gyűlöli a gyülekezetben. Ez az oka annak, hogy az emberek általában olyan rosszkedvűvé, megkeseredetté, mogorvává és panaszkodókká váltak, mert a gonosz uralkodhat az életükben és az otthonukban. A Sátán nem tud megállni az Istent dicsőítő őszinte kiáltások előtt. Ezért nem tartózkodhat a mennyben, mert a mennyben minden angyal Isten dicséretét harsogja. Hogyan állhat meg ott az ördög? Nem állhat meg egyetlen olyan gyülekezetben sem, ahol mindenki hangosan dicséri Istent és hálát ad neki; nem tud. Nem tud egy olyan otthonban, ahol az emberek dicsérik Istent. Nem kaphat helyet olyan életben vagy szívben, ahol az emberek Istent dicsérik.

Jézus izgalomba jött, amikor azokat a kisgyermekeket látta Istent dicsőíteni. Az az Ő otthonára, a mennyre emlékeztette Őt. Jézus korábban a mennyben élt az örökkévalóságban, ahol hallotta az angyalokat Istent dicsőíteni, ami olyan volt, mint a mennydörgés hangja és aztán eljött a földre és Názáretben élt. Olyan sok, megkeseredett, szomorú, panaszkodó embert látott. Megsajnálta őket, de amikor látta, hogy a gyermekek kiáltozva dicsérik Istent, az a mennyei otthonára emlékeztette Őt.

A vallásos emberek azonban nem tudták megérteni ezt. Ők nem tudtak kiállni az ilyenfajta dicsőítés mellett. Valójában mit bizonyít ez? Azt, hogy ők valójában a gonosszal voltak közösségben. A gonosz gyűlölte az ilyen dicsőítést, és azok a vallásos emberek is gyűlölték az ilyen dicsőítést. Hogy van ez a te életedben? Teret adtál a gonosznak a panaszkodás és morgolódás szelleme által? Mit olvasunk a Zsoltár 8-ban a dicsőítés kifejezéséről, ami a csecsemők szájából származott? Az erőt jelentett az ellenség szájának bezárásához és a bosszúálló személy megállításához.

Ha körülnézünk ma a keresztyénség körében, akkor láthatjuk, hogy a Sátán mindenhol sikeres volt. A legtöbb helyen, kétféle módon teszi azt. Az egyik, hogy leállítja a hangos dicséretet végképp, és ez az, amit elvégzett sok ember otthonában, sok gyülekezetben, és sokak életében, ahol nincs hangos dicsőítés. Ha ez nem sikerült neki, akkor volt egy másik módszere, ami abból állt, ha az emberek dicsőítik Istent, vallásos szokásból tegyék azt. Ez azt jelenti, hogy a szájukkal dicsőítenek, de az nem a szívükből jön és nem igaz az életükre vonatkozóan. Így mindkét módszer sikeres.

Ezért vannak gyülekezetek, ahol egyáltalán nem dicsőítik Istent, és vannak más gyülekezetek, ahol az egy szokás vasárnap délelőtt, de az nem igaz a mindennapi életükre. Így a gonosz mindkét fajta gyülekezetben győzedelmeskedik, de mi az, amit Isten vár tőlünk? Vár a gyülekezetekre, az otthonokra, az egyénekre, mint te, aki eldöntötted, hogy kiűzöd a gonoszt az életedből, az otthonodból és a gyülekezetedből az őszinte dicsőítés által.

Miért gyűlöli a Sátán Isten őszinte dicsőítését? Azért, mert ahogyan a Zsoltár 8-ban láttuk, el fogja veszíteni az erejét feletted. A dicsőítés üres kiáltásai nem egy Szent életből származnak, nem egy őszinte szívből származnak, ezért semmi erő nincs benne. Nem, az egy olyan szívből származik, ami valóban elkötelezett Isten felé, abban óriási erő van.

Az izraeliták az aranyborjút dicsőítették és Jehovának hívták azt, Jehovához kiáltottak, legalábbis, amit Jehovának hívtak. Olyan hangosak voltak, hogy Mózes és Józsué már messziről hallották azt, de az nem igazi dicsőítés volt. Az tartalmatlan és üres volt. A dicsőítés közben erkölcstelenségek történtek, ahogyan ma is megtörténnek. Az emberek hangosan dicsőíthetik Istent, és Jézus dicsőítése közben ott lehet az erkölcstelenség. Ahol azonban őszinte szívből jön, egészen bizonyos lehetsz benne, hogy az elég erős ahhoz, hogy elűzze a gonoszt. Miért ne gyakorolnád ezt mától fogva?

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)