37 Jézus minden embert tisztelt

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 37 Jesus Valued All People

El szeretnénk gondolkozni egy szón, amit sok ember használ -'szeretet,' de amit a legtöbb ember nem ért. Az igazi szeretet önzetlen. Az a szeretet, amire a legtöbb ember gondol, az valójában egy önző vágy. Szeretnénk megnézni, hogy mit jelent valóban szeretni, amint az Jézus Krisztus, a mi Urunk életében látható.

Amikor szentségről beszélünk, sok ember úgy gondol a szentségre, mint valami száraz, merev vallásosság, vagy valami ellenszenves, kemény, szigorú dolog. Ez azonban nem az a szentség, ami Jézus életében megnyilvánult. Isten szent, tökéletesen szent. A Biblia azt is mondja, hogy Isten szeretet. Tehát az igazi szentség a tökéletes szeretet. Ismét el szeretném mondani: Az igazi szentség a tökéletes szeretet. Ha szentek vagytok szeretet nélkül, az nem Jézus Krisztus szentsége. Az egy un. farizeusi szentség, önigazultság. Az lehet egy fegyelmezett élet; esetleg befizeted az adódat, imádkozol, olvasod a Bibliát, fizeted a tizedet, és olyan sok dolgot teszel, de olyan vagy, mint egy csontváz.

Nem tudsz embereket magadhoz vonzani, ha egy csontváz vagy; az emberek nem vonzódnak egy csontvázhoz. Tételezzük fel, hogy egy sötét utcán sétálsz egy éjszaka, és meglátsz egy csontvázat feléd jönni, csak egy csontvázat - csak koponyát és csontokat, amint feléd sétál a szemközti irányból, mit tennél? Úgy érzed, hogy szeretnéd megölelni? Futsz felé, hogy találkozz vele? Vagy, úgy érzenéd, hogy megfordulnál és elfutnál? A farizeusok ilyenek voltak. Az emberek azt érezték, hogy szeretnének elfutni előlük. Sajnálatos, hogy milyen sok önigazult keresztyén van. Még sokan keresztyének is, akik azt mondják, „mi független gyülekezet vagyunk, és nem vagyunk olyan, mint egy halott felekezet, mi megszakítottuk a kapcsolatot azokkal, mert szentek vagyunk," de közben olyanok, mint a csontvázak. Az emberek elfutnak tőlük. Olyanok, mint a farizeusok. Jézus azonban nem ilyen volt.

Igen, szükséges, hogy szentek legyünk, és szükséges, hogy igazak legyünk. A Biblia azt mondja a János 1:14-ben, hogy Isten dicsősége, a kegyelem és az igazság teljessége látható volt Jézusban.

Itt egy egyensúly van. Nézzük meg a testünket! Szükségünk van csontokra, igaz? Ha nincsenek csontjaid nem lennél képes felállni, nem lennél képes leülni. Összeroskadnál, mint egy medúza, amiben nincsenek csontok. Szellemi értelemben nézve néhány ember ilyen. Vannak bizonyos hátrányai, hogy csontunk van. Pl. nem tudsz átbújni egy nagyon szűk nyíláson. Egy medúza azonban bármin átbújik. Elvékonyodik, mivel nincsenek csontjai és átkúszik, mint a szivacs. Egy szivacsot bármilyen alakú, bármilyen méretű nyíláson átnyomhatsz. Mi azonban nem tudunk átmenni, mert csontozatunk van.

Néhány ember szellemi értelemben olyan, mint a medúza; megalkuvók. Nincs meggyőződésük. Nem állnak ki az igazságért. Nem állnak ki a szentségért. Ők olyan emberek, mint akiknek nincs csontozatuk. Bizonyára nem ez Isten akarata. Másrészt viszont, ha csupán csontozatunk van, amint mondtam olyanok lesztek, mint egy csontváz; elriasztjátok magatoktól az embereket. Isten azonban olyan csodálatossá alkotta meg ezt a testet. Mi az, ami vonzóvá teszi a testünket? A csontokat hús takarja el. Ha jóképűnek láttok valakit, vagy egy lányt csinosnak, mit gondoltok? Nem a csontváza az, amiről beszéltek. Azt gondolom, ha a hús nem lenne ott, a csontváz ugyanolyannak látszana, mint a világ legcsúnyább embere. A csontvázat elfedő hús csodálatos alakja tesz vonzóvá valakit.

Most alkalmazzuk ezt a keresztyén életre. Az nem csupán igazság. Az igazságot körbevevő kegyelem teszi a szavakat vonzóvá. Ez a szeretet és a szentség. Isten világosság és Isten szeretet. A kettő elválaszthatatlan. Az igazi szentség szeretetteljes, és az igazi szeretet tökéletesen tiszta . Így ebben az értelemben, azok nem különböznek. Úgy értem, azt mondják az emberek, hogy nagyon szeretnek minden embert, de közben nem élnek tisztán és becsületesen, és ez éppen nem isteni szeretet, hanem csak üres érzelgősség. Akik azt állítják, hogy nagy szentek, de nincs bennük szánalom és szeretet az emberek iránt, azok farizeusok.

Hogy van ez Jézussal? Ő nem csontváz volt és nem is medúza - nem egy teddide-teddoda alak. Jézusnak minden igazság a birtokában volt. Síkra szállt mindenért, ami Isten törvénye szerint való volt, jobban, mint ahogyan azt a farizeusok tették. Neki nem csak csontjai voltak; a csontjait hús fedte, amilyennek Isten eltervezte, hogy az emberek legyenek. Ez az isteni dicsőségnek a kiegyensúlyozása, a Szent Szellem azért jött, hogy ezt közölje veled és velem . Nem azért, hogy olyanná tegyen, mint egy csontváz, egy olyan keresztyénné, aki eltaszít más embereket. Isten azt sem akarja, hogy ízetlen teddide-teddoda alakok legyünk, megalkudva dolgokkal, képesek legyünk bármire nyitottnak lenni és alkalmazkodni. Nem, Isten nem akarja ezt sem.

Azt olvassuk, hogy Jézus az igazságot mondta, de szeretetben beszélt. Az Ő szava hatalommal bírt, de mégis kedves volt. Amikor azt mondja, hogy Isten szeretet, az nem azt jelenti, hogy csupán szeretetteljesen cselekszik. Nos, egy személy tud kedves lenni és cselekedni anélkül, hogy szeretet lenne a szívében. Az lehet csupán egy külső cselekedet, amit azért csinál, hogy jó benyomást keltsen másokban. Jézus nem egyszerűen csak szertejárt és jót cselekedett. Utánozhatunk valakit és sok jó dolgot cselekedhetünk, mint segíteni a szegényeket stb. Nem, Jézus szeretete a szíve mélyéről jött. Ahogyan a szentség és az alázatosság, a szeretet is lehet külsődleges. Akkor az csupán egy ruha, amit a személy felvehet vagy levethet.

Jézus azt mondta: „ Aki hisz benne, annak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömleni." A Szent Szellemmel betöltekezett ember olyan ember, akinek a legbelső lényéből ered az alázatosság, a szentség és a szeretet. A gondolataink és a magatartásunk szentté és szeretetteljessé válik, és nem csupán szavak és cselekedetek, ami lehet egyszerűen diplomatikus viselkedés is. Amikor valamit mondunk vagy cselekszünk, a gondolataink és a magatartásunk egy másik személy felé vagy más emberek felé, az életünknek egy bizonyos illatát vagy szagát árasztják. Mások könnyen megérzik azt. A szeretet szavai és a cselekedetek nem számítanak semmit, ha a mások felé való gondolataink és magatartásunk kritikus és önző. A Biblia a Zsoltár 51:8-ban azt mondja (Dávid mondta miután vétkezett): „Te az igazságban gyönyörködsz, ami a bensőmben van." Az Isten akarata az, hogy a szeretet áradjon a szívünkből. Ez Jézus esetében így volt.

Ezért, ha Jézus életére nézünk, láthatjuk, hogy a Szent Szellem a mi életünket is olyanná akarja tenni. Hadd mondjam el mindenekelőtt, hogy ha szeretsz egy embert, értékelni fogod őt. Látod, hogy Jézus nagyon sokra értékelt minden emberi lényt. Nem számított, hogy azok műveltek, képzettek, értelmesek, okosak, ügyesek vagy gazdagok voltak. Nagyon könnyű nagyra értékelni művelt, értelmes, gazdag embert, de egy istenfélő ember minden embert kell, hogy értékeljen; akár öltönyben és nyakkendőben van, vagy egy koldus. Ha nem tudsz úgy értékelni egy koldust, mint Isten egyik teremtményét, mint aki Isten képére van teremtve, akkor nem fogod szeretni őt. Tudod, hogy a Biblia a Jakab 3:9-ben azt mondja, „minden emberi lény Isten hasonlatosságára van teremtve?" Igen, Jakab ezt a 8. vers szerint a nyelv használatával kapcsolatban mondja. Az emberek Isten hasonlatosságára lettek teremtve.

Mi a helyzet egy koldussal, a rongyos ruhájával, a hiányos műveltségével és az írástudatlanságával? Isten képűre van teremtve? Ha igen, tisztelni fogod őt. Jézus minden embert tisztelt. Nem tett semmi megkülönböztetést gazdag és szegény között; képzett és képzetlen között; művelt és műveletlen között; még becsületes és bűnös között sem. Mindenkit értékelt, mert mindenkit Isten teremtett. Isten mindenkit szeretett. Azért jött, hogy mindenkiért meghaljon.

Gondolhatunk arra, hogy amikor elkezdjük a hívő társainkat szeretni egy helyi gyülekezetben, az valami csodálatos. Bizonyára. Jézus azonban minden embert szeretett. Gondoljátok, hogy csak azokat a betegeket gyógyította meg, akik hittek benne, megszabadítva őket a bűntől? Nem, Ő sok olyan beteg embert gyógyított meg, akiket nem érdekelt, hogy bármi mást kapjanak tőle. Ilyen volt az Ő jósága. Jézus sosem nézett le senkit csak azért, mert valaki szegény, tudatlan, vagy csúnya. Nem, Jézus egyszer azt mondta, hogy az egész világ nincs olyan értékes, mint egy emberi lélek. Ő így értékelte az embereket.

Csak gondolj bele, mennyire értékeled a vagyontárgyaidat; az értékpapírjaidat és az osztalékodat, a házadat, a földet, a bankszámlát, az aranyrudakat, az autót, és bármi mást, amivel rendelkezel, add ezt mind össze. Jézus egyetlen emberi lényt többre értékelt mindennél, sokkal többre ezeknél. Azt mondta: egy ember értékesebb, mint az egész világ. Ezért lelte örömét az emberekben; tisztelte őket. Látta azokat az embereket, akiket a Sátán megkötözött és megtévesztett. Vágyott rá, hogy a világosságra hozza és megszabadítsa őket.

Az emberek iránti szeretete olyan hatalmas volt, hogy kész volt a legnagyobb árat, az életét is odaadni érte, hogy az emberek életét kiszabadítsa a bűn fogságából. Mivel Ő kész volt meghalni az emberekért, hogy megmentse őket a bűneikből, ezért neki joga volt nagyon erőteljesen prédikálni a bűn ellen. Tudod, hogy Jézus odafordult a farizeusokhoz és azt mondta: „Viperák fajzata." Gondolod, hogy te vagy én mondhatunk ilyet vallásos embereknek, még akkor is, ha ők valóban olyan rosszak, mint a farizeusok? Jó, mondhatod azt, ha eléggé szereted őket ahhoz, hogy meghalj értük; különben nem. Nagyon könnyű ilyet mondani. Minden ostobának eszébe juthat és mondhat ilyen szavakat, de Krisztus szellemében mondani azt, az egy teljesen más dolog. Emlékezzünk rá, hogy Ő kész volt meghalni, hogy megmentse őket a bűneikből, és ezért neki joga volt ilyen erős szavakat használni. Nincs jogunk a bűn ellen prédikálni, ha nem vagyunk készek megtenni bármit, hogy megmentsük az embereket a bűnből.

Ezt jelenti igazságot szólni szeretetben. Igazságot szólni könnyű. Bárki meg tudja tenni. Néhány ember azt gondolja, nagy próféta: „Egy nagy próféta vagyok, én meg fogom mondani az igazságot." Nekünk azonban olyannak kell lenni, mint Jézus, szeretetben kell tenni azt. Figyeljük meg Jézus életét alaposabban és meglátjuk, hogy ez a szeretet az Ő életéből fakad, és kérjük a Szent Szellemet, hogy töltse be a szívünket ugyanazzal a szeretettel.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)