51 Szerző: Sandor Istenfélő gyermekek nevelése

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 51 Bringing Up Godly Children

Az utolsó két tanulmányban megvizsgáltuk a keresztyén otthont, azt a helyet, amit a Sátán Ádám és Éva napjaitól kezdve igen erősen támadott, és ami a mai napig óriási támadás alatt van. Az utolsó két tanulmányunkban a férj és a feleség közötti kapcsolatot vizsgáltuk meg. Ebben a tanulmányban folytatásként szeretnénk megvizsgálni Isten tervét a gyermekneveléssel kapcsolatosan.

A gyermekek, része voltak Isten tökéletes tervének attól fogva, hogy Isten megteremtette a férfit és a nőt. Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, az első szavai, amik Ádámhoz és Évához szóltak, az 1 Mózes 1:28 szerint a következők voltak: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet és hajtsátok uralmatok alá." Ádámnak és Évának testi kapcsolatot kellett létesíteniük egymással, és gyermekeket nemzeni. Ez volt Isten akarata. Az Ószövetség legutolsó oldalán (a Malakiásban) is ezt látjuk hangsúlyozni.

Miért mondja Isten Ádámnak és Évának, hogy szaporodjanak? Azért, mert a gyermekeiknek, ahogyan Ádámnak és Évának, pontosan úgy Isten képét kellett visszatükrözniük. Isten teremtette Ádámot és Évát és azt követően ők visszatükrözhették Isten képét. Ádám nem tehette azt meg egyedül. Éva sem tehette azt meg egyedül. Együtt kellett bemutatniuk Isten jellemét és természetét. Vannak dolgok, amiket egy férfi tud bemutatni Isten természetéből és vannak dolgok, amiket egy nő tud bemutatni Isten természetéből. Együtt egészítik ki egymást. A gyermekeiknek pedig folytatniuk kellene ennek a szolgálatnak a beteljesülését a következő generációban.

A Malakiás 2:14-15-ben az Úr két fontos dolgot említ. A 14. vers közepén ezt olvassuk: „A z Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged!" Az első dolog, amiről az Ószövetség utolsó oldalán beszél hozzád, az a feleségeddel való kapcsolat - az ifjúkorod felesége! Miért hangsúlyozza azt? Talán ma mindketten 50-60 évesek vagytok, de amikor a házastársadat választottad, akkor ő még fiatal és szemrevaló személy volt a szemedben. Neked pedig feleség, a férjed jóvágású fiatalember volt a szemedben, de hűtlenek voltatok egymáshoz. Nem voltál hűséges annak ellenére, hogy szövetség szerint társad és feleséged.

Tudod, hogy a házasság egy szövetség? Megígérted, hogy hűséges leszel hozzá. A feleségnek a férj társának és barátjának kell lenni. Hány férj tudja őszintén elmondani, hogy a felesége a legjobb barátja? Annak kell lenni! Isten ezt mondja az Ószövetség utolsó lapján. Hányan tudják elmondani, hogy 'nem voltam hűtlen hozzá?' Ha pedig az voltál, meg kell bánnod és azt kell keresni, hogy mostantól fogva hűséges légy hozzá! Ez Isten akarata. Aztán továbbmegy és a Mal. 2:15-ben ezt mondja: „ Mit keresett Isten a férj és a feleség egységében?"

Megmagyarázom az üzenetet: Isten egy istenfélő magot keresett. Kereste az istenfélő gyermekeket, hogy a következő generációban ők tudják továbbadni Isten képét a saját generációjuknak. Nem csupán utódokat keresett Isten, hanem egy istenfélő magot, hogy továbbadják Isten képét a következő generációnak.

Nem nagy dolog, hogy gyermekeid legyenek, de istenfélő módon felnevelni őket, egy egész életre szóló feladat. Ez áldozatvállalást igényel. Őszinteséget és teljesszívűséget igényel az életünkben Isten felé. Ahogyan Isten az összekötő erő a férj és a feleség között, ami együtt tartja őket, ugyanúgy Isten ereje az, ami által képesek leszünk istenfélő módon felnevelni a gyermekeinket ebben a gonosz generációban. Ahogyan a gyermekeid élete alakul az egy jelzés, hogy istenfélő módon éltél-e vagy sem a saját otthonodban. Tudod, hogy mit mond a Biblia arról, hogyan alakul a gyermekek élete? A Péld. 22:6-ban azt mondja: Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." Nos, ez vagy ostoba emberek véleménye, vagy Isten inspirált szava. Mit gondolsz erről? Ha elfogadod ezt, Isten, a Szent Szellem inspirált beszédének, akkor figyelj arra. Ha megteszed annak a versnek az első részét, a második rész automatikusan következik abból. Mit jelent ez?

Ha felneveled a gyermekeidet és azt akarod, hogy aszerint járjanak, ez nem szellemi dologról szól. Nem. Ez az ige nem azt mondja, ha istenfélő módon neveled fel a gyermekeidet. Nem. Talán azt akarod, hogy a gyermekeid pénzt keressenek a világban. Tanítsd a gyermekeidet úgy, ahogyan szeretnéd, hogy járjanak, és amikor idősek lesznek, nem fogják azt abbahagyni. A gyermekeid miért futnak a pénz után ma? Mert erre tanítottad őket! A gyermekeid miért a világban keresik a nagyszerűséget? Mert ezt akartad, hogy így viselkedjenek! Beszélhetsz ékes szellemi nyelven, és lehetsz vén egy gyülekezetben, és sok ehhez hasonló, ha azonban a gyermekeid világiak, önfejűek, és megtéretlenek, akkor kedves szülő, nem szeretnélek elítélni téged, de arra szeretnélek bátorítani, hogy vállald a felelősséget, ahelyett, hogy a körülményeket, az embereket stb. hibáztatnád. Alázd meg magad és mondd ezt: 'Uram, ez az én hibám, hogy a gyermekeim nem tértek meg. Az én hibám, hogy a gyermekeim nem követik az Urat.'

Ha beismered a hibádat, Isten segíthet neked annak ellenére, hogy te hibáztál. Tudod, hogy Isten segíthet neked akkor is, ha a gyermekeid már elhagyták az otthonodat? Ők elmentek és ma jöttél rá, hogy sajnos kudarcot vallottál azzal, ahogyan felnevelted őket, és ennek eredménye ma az, hogy megtéretlenek.

Amikor azt mondom, hogy nekik Istennek kellene élniük, nem azt akarom mondani, hogy teljes idejű szolgálókká; prédikátorokká, evangélistákká, vagy pásztorokká kellene válniuk. Nem. Ez elhívás kérdése. Isten nem hív el mindenkit teljes idejű keresztyén munkára, de újjá kell születniük; Jézus tanítványainak kellene lenniük. Az emberek 99.9%-a világi munkahelyen dolgozik, az Úr munkája számukra az, hogy mindegyiküknek Jézus tanítványainak kell lenni. Ezért nem arra kellene nevelnünk a gyermekeinket, hogy teljes idejű munkássá, pásztorrá, prédikátorrá, evangélistává, vagy misszionáriussá váljanak. Nem, nem ez az elsődleges. Tanítsuk meg őket arra, hogy Isten akaratát cselekedjék; Jézus tanítványai legyenek, akármire is hívja el Isten őket, tegyék azt. Ha Isten arra hívja el őket, hogy evangélisták legyenek, az jó, de ettől függetlenül nekik tanítványoknak kell lenni, akár nővérek, akár tanárok, akár hivatalnokok, vagy mérnökök, vagy misszionáriusok, vagy evangélisták, vagy pásztorok, bármik is legyenek. Nekik Jézus teljes szívű tanítványainak kell lenniük. Akár tanárok, akár hivatalnokok, akár katonák, nem számít. Jézus teljes szívű tanítványainak kell lenniük.

Ezért a legkorábbi gyermekkortól fogva nevelni kell őket, megmutatni nekik, hogy egyetlen értékes dolog van ebben a világban, ami Isten királysága és az Ő igazsága . A gyermekeknek meg kell látni ezt a szüleikben. Látniuk kell azt az életmódot, ahogyan a szüleik élnek. Ha a gyermekek látják, hogy ti, mint szülők hajszoljátok a pénzt még akkor is, amikor gyülekezetbe jártok, és azt keresitek, hogy jól hangzó szellemi dolgokról beszéljetek ott, ugyanakkor nem fedditek meg őket. Így ha felnőnek, azt fogják cselekedni, amit láttak otthon, hogy ti is cselekedtetek. Ha ők ezt látták otthon, annak ellenére, hogy csodálatos dolgokról prédikáltál a gyülekezetben vasárnap, de otthon más normák szerint éltél képmutató módon, nem feddted meg a gyermekeidet, ha elhajlottak. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól." Hiszem, ez Isten Igéje. Munkálkodhatok a gyermekeim javára, vagy kárára, attól függően, hogyan nevelem fel őket.

Mit gondoltok, miért tért rossz útra Iskariótes Júdás? Mert nem volt elkötelezve az Úrnak, mint kisgyermek? Valószínűleg pontosan úgy vitték őt a templomba, mint ahogyan Jézust és odaszentelték az Úrnak, de miután az Úrnak szentelték, valószínűleg a szülei a világ számára nevelték fel. Talán, amikor Júdás egy apró rossz dolgot tett, mint gyermek, olyasmit mint pl., hogy hazahozta az iskolából valaki másnak a ceruzáját vagy radírját, vagy valami ilyesmit, a szülei nem foglalkoztak azzal. Ha figyelmen kívül hagyod a kis lopást, vagy kis hazugságot, akkor a gyermekeid azt fogják mondani, hogy arra tanítod őket, hogy tolvajok és hazugok legyenek, amikor felnőnek. Egy apró dologgal is így van!

Tételezzük fel, hogy a gyermeked egy nap jön haza az óvodából egy ceruzával, amit nem te adtál neki. Te megkérdezed őt: 'Honnan van ez a ceruza?' Feltételezhetően ezt válaszolja: 'Valaki ellopta a ceruzámat, nem tudom ki volt. Így megtaláltam valakinek a ceruzáját és elvettem azt.' Ha azt a benyomást kelted benne, hogy egy ügyes fiú, akkor arra tanítod őt, hogy amikor felnő egy Iskariótes Júdás legyen. Egy kis ceruzával kezdődik, de bankrablással végződhet. Mit kell akkor mondani annak a gyermeknek? Azt kell mondani a gyermekednek: 'Ha valaki más ellopja a ceruzádat, az nem azt jelenti, hogy te is lophatsz mástól. Holnap menj és add azt vissza a tanárnak vagy annak a személynek, akié és mondd ezt: Bocsáss meg, hogy ezt tettem.'

Kedves barátaim, legtöbbször a szülők felelősek az istenfélő életmódért, amiben a gyermekek felnőnek. Tudatában vagy, hogy az Isten akarata az, hogy istenfélő utódokat nevelj fel? A felelősség elsődlegesen az atyák vállán van. Az Efézus 6:4 ezt mondja: Ti atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint." Két dolog van, amit adnunk kell a gyermekeinknek: útmutatást és intést. Útmutatások az Úrban nem csupán József, Dániel és Mózes történeteit jelentik. Az jó, de ugyanakkor tanítsd az igazság, a szülők tiszteletére, tisztelettel beszélve az idős emberekkel . Ki fogja tanítani mindezekre a gyermekeit? Ki fogja tanítani a kislányokat, hogy egyszerű ruhát viseljenek? Szülők, ha nem tanítjátok a kislányaitokat az egyszerű magatartás alapelemeire, olyan gyakorlatokat fognak felvenni a TV-ből és a filmcsillagoktól, amit látnak .

Ezt a felelősséget vegyétek komolyan a mai naptól. Ha hibáztál és a gyermekeid felnőttek, tarts bűnbánatot. Ismerd el a hibádat és kérd meg az Urat, hogy változtassa meg őket, mától fogva. Ha szerencséd van és a gyermekeid még mindig veled élnek, akkor mondd el a következőt: 'Uram, adj nekem kegyelmet, hogy istenfélő módon neveljem fel őket!'

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)