47 Add vissza, ami a másoké

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 47 Give Back What Belongs To Others

Szeretnénk egy kicsit jobban megvizsgálni ezt a témát, ahogyan megvizsgáltuk az utolsó két tanulmányunkban, ez pedig arról szól, hogy a pénz és az anyagi dolgok szeretete tönkretehet minket. Kérlek titeket, hogy olvassátok el figyelmesen, mert ez hatással van az életetekre.

Nézzük meg az 1 Tim. 6:9-10-et. Itt a következővel kezdi: „Akik meg akarnak gazdagodni." Ez nem vonatkozik mindenkire a világon, hanem csak azokra, akik meg akarnak gazdagodni. Ebbe a kategóriába tartozol? Sok ember igen, sőt még hívő is. Ha tehát ez rád is érvényes, akkor olvasd ezt el figyelmesen! A Biblia ugyanis előre figyelmeztet minket, hogy mi fog történni az ilyen emberekkel:

Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal."

Ez nem mindenkire vonatkozik, csak azokra, akik egyre több pénzre vágynak. Ebbe a kategóriába tartozol? Itt van az, amit a Mindenható Isten mond, hogy mi fog történni: eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal." Mi a következménye tehát a gazdagság és az egyre több pénz utáni vágynak, túl azon, amire szükségünk van? Kísértésbe esés, az ördög tőrébe esés, sok esztelen kívánság, sok káros kívánság, belemerülés a veszedelembe, belemerülés a romlásba, eltévelyedés a hittől, és magunk átszegezése sok fájdalommal. Vágysz egy ilyen életre? Csak annyit kell tenned ehhez, hogy a szükségeiden felüli pénzkeresetet hajszold. Az Úr nincs ellene a megélhetésünkhöz szükséges keresetnek. Az Úr nincs ellene, hogy a bevételünk növeléséhez keressünk magasabb fizetést jelentő munkahelyet. Nem erről van szó. Itt egy szenvedélyről van szó. A szeretet egy szenvedély, ahol a szívedet más birtokolja. Tudod, hogy mit jelent az, amikor egy lány és egy fiú szeretik egymást? Ők mindent jelentenek egymás számára. Amikor valaki hasonló módon a pénzt szereti, és egyre többet szeretne belőle, pontosan ez fog történni vele. A Sátán nem mondja meg neked előre, hogy mi fog történni, ha ezen az úton indulsz el. Először csábít minket, egy kis ízelítőt adva a gazdagság élvezetéből, pontosan úgy, mint az az ember, aki drogot árul és rászoktatja az embereket a drogra. Elkezdik egy kis adag drog adásával, esetleg édességben, néha ingyen, egy kisgyereknek az iskolában. Ha egyszer a gyermek megízleli azt, egyszer a fiatal fiú és a lány megízlelik annak az ízét, akkor többet akarnak. Ekkor szoktuk azt mondani, hogy bekapták a horgot, mint a hal a csalit. Egyre többet akarnak és aztán azok az emberek, akik a drogot árulják, hasznot húznak belőlük. A Sátán pontosan így cselekszik. Növeli a pénz és az anyagi dolgok utáni vágyunkat, először egy kis adagot adva nekünk mindaddig, míg magad és a családod is bele nem merült a veszedelembe és a romlásba. Az emberek kölcsönt vesznek fel, hogy ezt-azt vásároljanak. Ez azt eredményezi, hogy azok a keresztyének, akik életükkel a gyülekezetet akarták építeni, tönkretették az életüket a pénz utáni szenvedéllyel. Sok hívő valójában eladta a mennyei állampolgárságát egy tál lencséért, éppen úgy, mint Ézsau. Gondolj arra, hogy mennyire fogják majd bánni az örökkévalóságban. Ezért egyetlen okos hívő sem fogja hajszolni a szükségletén felüli vagyon gyűjtését, mint ahogyan nem fog kiugrani egy épület 10. emeletéről sem. Tegyük fel, hogy felmászol egy épület 10. emeletére, de ha okos ember vagy, nem ugrasz le onnan. A pénzt hajszolni még nagyobb őrültség. Miért teszik akkor ezt mégis az emberek? Azért, mert nem gondolnak arra a kárra, ami abból származni fog. Pontosan úgy, mint az ostoba ember, aki kiugrik a 10. emeletről és azt gondolja, hogy nem fog kára származni abból. Mondhatja, hogy 'mások kárt szenvedtek, de én nem fogok kárt szenvedni.' Így fut sok hívő is a pénz után mindaddig, míg tönkre nem teszi az életét. A pénz hajszolása és egy épület 10. emeletéről való kiugrás is tönkretehet téged. Ha megfogadod a Szentírás figyelmeztetését, meg fogod magad védeni. Ha azonban kiugrasz egy épület 10. emeletéről és azt mondod, hogy Isten meg fog engem védeni, ostoba vagy. Isten nem fog megvédeni egy embert, aki leugrik a templom tornyáról.

Lehet, hogy egy személy őszintén az mondja: 'Uram, szeretném tudni, hogyan lehetnék szabad ettől?' Hiszem, hogy sok hívő az egész világon hasonló módon keresi, hogy hogyan lehet szabad. Az ilyen embereknek két dolgot szeretnék mondani, amiket a Máté 22:21-el kapcsolatban említettem. Emlékezhettek rá, hogyan válaszolt Jézus, amikor valaki megkérdezte Őt: 'Kell nekünk adót fizetni?' Jézus megkérte őket, hogy mutassanak neki egy pénzérmét és aztán megkérdezte: „Kinek a képe van a pénzérmén?" Ők azt válaszolták, hogy a „császáré." Ekkor azt mondta: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené." Itt két állítás van, ami megszabadíthat téged a pénz hajszolásától. Jézus itt nekünk az anyagi dolgokkal kapcsolatos felelősségünkről beszélt. Először: „Add meg a császárnak, ami a császáré." Figyeld meg, hogy Jézus nem azt mondta, hogy először add meg Istennek, ami az Istené, és azután add meg a császárnak, ami a császáré. Nem. Be kell tartani a helyes sorrendet. Jézus itt nem Istent tette az első helyre. Azt mondta: Először, „add meg a császárnak, ami a császáré." Másodszor, „add meg Istennek, ami az Istené." Először azt mondta nekünk, hogy legyünkbecsületesek, és azután azt, hogy legyünk hűségesek a pénz dolgában. Ez két különböző dolog. Az egyik fontosabb, mint a másik: Mindenekelőttbecsületesnek kell lennünk a pénz dolgában, és azt követően kell hűségeseknek lennünk a pénz dolgában.

Mit jelent becsületesnek lenni a pénz dolgában? Ez az óvodai lecke a pénz kérdését illetően. Ez azt jelenti, hogy meg kell adnunk a császárnak, ami a császáré. A császár itt egy másik embert vagy a kormányt jelenti. Pl. ha kölcsönt kaptál valakitől, nevezd azt a személyt császárnak. Ne add azt a pénzt Istennek. Isten ezt nem akarja. Add meg az adósságodat a császárnak. Ami a császáré, azt először vissza kell adni a császárnak. Ezért tette Jézus Istent a második helyre. Érted már? Isten nem akarja a császár pénzét! Ezért jobb, ha megadod a császárnak, amivel tartozol neki, és aztán eldöntöd, hogy mit szeretnél adni Istennek. Akinek közületek adóssága van, azok mások pénzét birtokolják. Sajnos azt kell mondanom, hogy sok hívőnek nagyon rossz a hozzáállása ezen a területen.

Szeretnélek bátorítani titeket, hogy kezdjétek visszaadni, ami a másé, kivéve, ha az a másik személy felment téged az adósságod visszafizetése alól és azt mondja: 'Rendben, nem kell visszafizetned a pénzt.' Köteles vagy visszafizetni minden pénzt, még akkor is, ha 25 évvel ezelőtt vetted kölcsön; nem maradhat nálad, mert az olyan, mintha elloptad volna. Tételezzük fel, hogy elloptál valamit, ami más tulajdona; lehet, hogy valakinek a könyve ott van nálad sok év óta a lakásodban, mert sosem adtad vissza, egy könyv, amit valamikor kölcsönkértél. Esetleg egy kés, vagy egy csákány, vagy egy lapát, vagy valami, amit egyszer kölcsönkértél, de amit sosem adtál vissza. Add vissza! Add vissza a császárnak, ami a császáré. Ha jogtalanul elvett pénzről van szó, talán dolgoztál egy irodában és elloptál dolgokat az irodából; küldj egy csekket annak az irodának. Add vissza azt a pénzt. Lehet, hogy kórházban dolgoztál és gyógyszereket loptál a kórházból a családod számára, vagy valami mást. Add vissza a pénzt. Add vissza a császárnak, ami a császáré. Talán villamossal utaztál és nem vettél jegyet. Menj és vegyél jegyet arra a vonalra, és így add vissza a pénzt. Ha buszon utaztál, add vissza azt a pénzt annak a buszszolgáltatónak.

El kell kezdenünk visszaadni a császárnak, ami a császáré. Ha nem rendezed le ezt a dolgot megfelelő módon a császárral, akkor ne adj Istennek pénzt, mert Isten nem fogja elfogadni azt. Ezért mondta Jézus, hogy a császárt tegyük az első helyre. Ugyanez érvényes a kormányra is. Tételezzük fel, hogy a múltban csaltál a jövedelemadó befizetéssel, mert nem vallottad be a teljes keresetedet. Számolj utána és add vissza a pénzt. Esetleg külföldi útról jöttél haza, valamelyik öbölbeli országból, és sok dolgot hoztál és elrejtetted azokat a vámolásnál, hogy ne kelljen vámot fizetned. Esetleg, ami még rosszabb, megvesztegetted a vámost és így vittél át dolgokat a vámon. Mit kellene most tenned? Számítsd ki a tartozásodat és fizesd vissza a kormánynak. Erre azt mondod: 'Dehát olyan sok pénzt adtam a vámosnak.' Felejtsd azt el. A kormánnyal kell azt rendezned. A vámosnak adni az megvesztegetés, nem ugyanaz, mintha a kormánynak adnál; egyáltalán nem. Az a vámos zsebébe vándorolt.

Itt kell kezdeni. Vissza kell adni minden pénzt, amit jogtalanul elvettünk. Zákeus azt mondta az Úrnak: „A négyszeresét fogom visszaadni annak, amit jogtalanul elvettem az emberektől." (Lukács 19:8). Kiszámolta a kamatot és azt mondta: „Sok évvel ezelőtt vettem el. Az emberek betehették volna azt a bankba és sok kamatot kaphattak volna érte. Inkább visszaadom a négyszeresét.' Aztán gondolt mindazokra, akiknek nem tudta a címét és nem tudta hogyan adhatná vissza a pénzüket, ezért azt mondta: 'Visszaadom azt helyette a szegényeknek.' Ha tartozol olyan embereknek, akikről nem tudod, hol élnek ma, akkor a gyülekezetnek kell azt adni vagy a szegényeknek; egyiknek a kettő közül.

Még ha nagyon nagy is a tartozásod, ne bátortalanodj el. Kezdd el a kisebb összegek visszafizetésével minden hónapban, talán 10 rúpiával havonta, de kezdd el visszafizetni! Ha kész a szíved erre, Isten meg fog áldani téged az első naptól fogva, hogy elkezdted visszafizetni az adósságodat; még ha 15 évet vesz is igénybe a teljes adósságod visszafizetése. Isten nem fog várni, amíg a teljes adósságot visszafizeted. Látja a szíved készségét és látja, hogy kész vagy azt rendezni. Adj vissza a császárnak mindent, ami a császáré.

Nincs értelme a házadban egy olyan táblát kifüggeszteni, amire az van írva, hogy 'Isten megáldja az otthonodat', ha jogtalanul szerezted meg a házadban lévő dolgokat és a pénzt:

"senkinek semmivel ne tartozzatok,"

mondja a Biblia a Róma 13:8-ban. Kezdd el ma! Hozzál egy döntést most, amikor befejezed ennek a tanulmánynak az olvasását, hogy visszaadod mindenkinek azt, amivel tartozol nekik

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)