41 Jézus mindig szeretettel beszélt

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 41 Jesus speech was always loving

Újból szeretnénk megnézni egy földön járt tökéletes ember, Jézus Krisztus példáját, hogy Őbenne egy követendő példaképet lássunk, különösen a szeretet területén.

Egy korábbi tanulmányunkban láttuk, hogy Jézus szeretete nem érzelgős szavakban nyilvánult meg, hanem abban, hogy értékelte az embereket; szánalommal fordult az emberek felé. Jézus számára az emberek fontosabbak voltak, mint az anyagi dolgok. Jézus szeretete meglátszott abban, hogy kész volt meghalni, hogy megmentse az embereket a bűneikből. Mert ú gy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta. Isten szeretetének a legnagyobb bizonyítéka az, hogy halálra adta a Fiát értünk. Jézus azt mondta a János 15:13-ban: " Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért." Nemcsak fizikailag történt meg, hogy Jézus meghalt. Minden nap az emberekkel való kapcsolatában meghalt önmagának. Ez a kereszt, amit mondott nekünk, hogy naponta vegyünk fel. A legnagyobb bizonyítéka a mások felé való szeretetemnek, hogy kész vagyok meghalni magamnak, a saját igazságaimnak, a saját jó híremnek, a saját érdekemnek azzal a személlyel kapcsolatban. Ami ennél kevesebb, az nem szeretet.

A világ tele van olyan emberrel, aki a maga hasznát keresi; aki mindig azt keresi, hogy milyen hasznom van nekem ebből. Ezt gondolom az embereknek saját célra történő kihasználásáról. Az igazi szeretet a másik személyben érdekelt és nem abban, hogy milyen hasznom lehet abból a személyből a magam számára. Ha nem tisztítjuk meg magunkata szellemnek és a testnek ettől a szennyétől, ami mindannyiunkban ott van, sosem leszünk képesek szeretni másokat Isten szeretetével. Kérni kell a Szent Szellemet, hogy távolítsa el ezeket belőlünk, segítsen nekünk keresztre feszíteni ezeket a rossz magatartásokat, hogy képesek legyünk szeretni az embereket Isten szeretetével.

Ez volt az egyik oka, amiért Jézust sosem bosszantották az emberek, még akkor sem, ha nyersek vagy ostobák voltak, vagy hibákat követtek el. Lehettek lusták, de ez sosem idegesítette fel Őt. Sosem hozták zavarba Őt az emberek; a koszosságuk, a rendetlenségük, a lustaságuk, a gondatlanságuk sosem okozott türelmetlenséget vagy bosszúságot neki. Miért bosszantanak téged azok a dolgok, amiket másokban látsz? Megmondom neked az okát. Mert nem vagy kész meghalni önmagadnak. Ez az oka. Nem ismered a szeretetet.

Énekelünk a szeretetről, beszélünk a szeretetről, de mi a szeretet bizonyítéka? Az, hogy kész vagyok meghalni; amikor valami lustaságot, rendetlenséget, vagy ápolatlanságot látok abban a személyben. Először szeretni kell őt. Azt mondod, 'de nem gondolod, hogy helyre kellene igazítani őt?' Igen, mindenképpen. Jézus is helyreigazította az embereket. Miért fogadták el az emberek Jézus helyreigazítását és miért nem fogadták el a helyreigazítást a farizeusoktól? Mi volt a különbség aközött, hogy amikor Jézus mondott nekik valamit, akkor odafigyeltek, és amikor a farizeusok mondták ugyanazt a dolgot, akkor nem figyeltek oda? Azért, mert látták, hogy Jézus szerette őket.

Ha az emberek látják, hogy szereted őket, akkor el fogják fogadni a helyreigazításodat. Ha nem szeretjük és helyreigazítjuk őket, akkor mi is farizeusok leszünk. Ha engem felingerel egy személy, akkor nem vagyok alkalmas rá, hogy helyreigazítsam őt, először magamat kell helyretennem. Ha türelmetlen vagyok az emberekkel, nem vagyok kész arra, hogy helyreigazítsam őket. Először a saját türelmetlenségemet kell helyreigazítani, de hányan látják ezt? Látod, hogy neked kell helyreigazítanod a saját idegességedet, a saját szeretethiányodat, mielőtt más emberek rendetlenségét, koszosságát, gondatlanságát, vagy lustaságát helyreigazítanád? Jézus azt mondta, hogy mielőtt meglátod a szálkát a mások szemében, vedd ki előbb a gerendát a saját szemedből. Egy tökéletes személy képes türelmes lenni a tökéletlen emberekkel . Jézus tökéletes volt. Ezért, még ha egy teljesen tökéletlen világban is élt, Ő képes volt türelmes lenni az emberek tökéletlenségekor. Mi, akik egyáltalán nem vagyunk tökéletesek, akik olyan tökéletlenek vagyunk, miért van az, hogy nem vagyunk képesek türelmesnek lenni más tökéletlen emberekkel? Mi tökéletlenek vagyunk és ők is tökéletlenek. Nekik türelmesnek kell lenniük hozzánk, és nekünk is hozzájuk. Miért van az, hogy olyan nehéznek találjuk, hogy türelmesek legyünk a körülöttünk lévő többi tökéletlen emberrel? Megmondom neked az okát barátom; azért, mert tökéletlenek vagyunk.

Minél inkább törekszünk a tökéletességre, annál inkább felvesszük a keresztet és meghalunk önmagunk számára. Minél inkább türelmesek leszünk, annál inkább elnézők leszünk mások hibáival szemben. Képesek leszünk megbocsátani nekik. Nem fogunk kijönni a sodrunkból, nem leszünk idegesek. Akkor ezt fogjuk mondani: „Mit számít ez 2000 év múlva?" Semmit sem fog számítani ez az apróság, ami téged felidegesített. Nézd az örökkévalóság szemszögéből a dolgokat. Vedd észre, hogy jobban kell szeretni azt a személyt. Ne törődj vele, ha hibát követett el.

Nézd meg, hogy egyes szülők milyen idegesek a gyermekeikkel. Gondolod, hogy valóban szeretik őket? Igen, szeretik őket annyira, hogy megetessék, öltöztessék, taníttassák őket és sok dologban áldozatot hozzanak értük. Amikor azonban a gyermek valami olyan dolgot tesz, ami kellemetlenséget okoz a szülőknek, a szülők elvesztik a türelmüket. Szükséges minden kapcsolatunk számára meghalnunk. Ha szeretünk valakit, akkor helyre tudjuk igazítani őt. Ha kiveszem a gerendát a saját szememből, akkor tisztán tudok látni és képes leszek kivenni a szálkát más emberek szeméből. Figyeld meg Jézus szeretetét olyan módon, hogy hogyan beszélt az emberekkel. A beszédünk csodálatosan rávilágít, hogy mi van a szívünkben.

Jézus azt mondta, hogy a szív teljességéből szól a száj. Akármi van a szívedben, az fog kijönni, amikor beszélsz. Sokáig nem tudod azt elrejteni. Miért becsülnek le az emberek másokat, megjegyzéseket és vicceket mondanak más emberekről, amivel megbántják őket? Miért teszik ezt? Mert nem szeretik Krisztust. Nincs bennük szeretet. Kíváncsi vagyok, vajon újjászülettek-e? Az ilyen emberek úgy tűnik, mintha nem érzékelnék, hogy durva dolgokat mondanak más emberekről, olyan dolgokat mondanak, amivel megbántanak másokat. Ez szomorú. Finom sértő kijelentéseket tesznek. Látjátok, hogy néha a férj és feleség is kemény szavakat, sértő megjegyzéseket tesznek egymásra. Jézus sosem tett ilyet; egyszer sem.

Tudta, hogyan kell szigorúan megdorgálni az embereket. Egyszer odafordult Péterhez és azt mondta: „Távozz tőlem Sátán," de nem ingerülten mondta azt. Nem haraggal mondta azt. Jézus azért mondta azt Péternek, hogy észrevegye abban az állításban, amit Péter akkor tett Jézusnak, hogy elkerülje a keresztet; az sátáni volt. Isten azt akarta, hogy Jézus a keresztre menjen, és a Sátán Péteren keresztül megpróbálta megállítani Jézust, hogy a keresztre menjen. Ezért, hogy segítsen Péternek meglátni a dolog súlyát, ezért mondta azt sátáninak. Egyébként sosem bántott volna meg embereket. Sosem tett semmi apró, sértő kijelentést senkire. Sosem beszélt a tanítványok gyengeségeiről a hátuk mögött.

Honnan tudjuk ezt? Nem meglepő, hogy három éven keresztül, amit a tanítványaival töltött, Jézus sosem beszélt Iskáriótes Júdásról a többi tizenegy tanítványnak? Sosem leplezte le Júdást a három év alatt. Egy bizonyítékot adok nektek erre. Ha Jézus beszélt volna Júdás gyengeségeiről a többi tizenegy tanítvánnyal Júdás háta mögött, akkor az utolsó vacsorán, amikor Jézus azt mondta, hogy egyikőtök elárul engem, mindenki tudott volna róla. „Ja, igen tudjuk", válaszolták volna mindannyian, ha Jézus már beszélt volna nekik Júdásról. Mindenki azt mondta volna: „Tudjuk ki az,' de senki sem tudta. Azt mondták: „Uram, én vagyok az?" Hogy van az, hogy közülük senki sem tudta? Ez azt bizonyítja, hogy Jézus sosem beszélt még Iskáriótes Júdásról sem. Jézus nem volt rágalmazó. Jézus nem pletykált. Sok hívő pletykál. Sok hívő rágalmazó. Tudod miért? Mert nem látják Isten dicsőségét. Nem látják Jézus Krisztus jóságát és szeretetét. Azt mondják, be vannak töltekezve Szent Szellemmel, természetfeletti megtapasztalásaik vannak, és dicsőítenek és kiáltoznak, de nem szabadok a rágalmazástól és a pletykától.

Szükséges meglátnunk Jézus dicsőségét, és az csak akkor lehetséges, ha hasonlítunk Őhozzá. A Szent Szellem meg akarja mutatni nekünk, hogyan élt Jézus. A Szent Szellem azt mondja: „Engedd meg nekem, hogy Jézushoz hasonlóvá tegyelek téged." Nem azt mondja: „Légy hozzá hasonló." Nem, hanem azt mondja: „Engedd meg nekem, hogy hozzá hasonlóvá tegyelek téged." Hát nem jó? Tételezzük fel, hogy a Szent Szellem csupán bemutatta nekem Jézus dicsőségét és azt mondta: „Légy hozzá hasonló," fel fogom adni bátortalanságomban. Azt fogom mondani: „Uram, én nem vagyok képes rá." A Szent Szellem azonban nem ezt mondja. A Szent Szellem megmutatja nekünk Jézus szépségét, ahogyan Ő beszélt, és ekkor azt mondja nekünk: „Nos, gyermekem megengeded nekem, hogy a te beszédedet is ilyenné tegyem - tisztává, jóságossá, és szeretetteljessé? Megengeded nekem, hogy uralkodjam a nyelveden? Megengeded nekem, hogy uralmat vegyek a beszédeden a mai naptól fogva?" Ezt jelenti a Szent Szellemmel való teljesség.

A Szellem gyümölcse az önkontroll . Be lehetünk töltekezve Szent Szellemmel úgy, hogy sosem sértünk meg senkit a szavainkkal vagy bármi dologgal. A Szent Szellem az önmagunknak való meghalás ösvényén vezet minket. Jézus pozitív módon használta a nyelvét, hogy bátorítsa az embereket, hogy helyreigazítsa az embereket. A nyelvét az élet eszközévé tette Isten kezében. Az Ézsaiás 50:4 egy csodálatos ige, ahol Jézus nyelvéről beszél: Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősítni a megfáradtat beszéddel."

Csak gondolj arra, hogy van egy ilyen szolgálatod. Nem kell, hogy igehirdető legyél. Talán sosem állsz a pulpitusnál, csak van egy jó szavad a fáradt emberek számára. Tudod, hogy milyen sok megfáradt ember keresztezi az utadat minden nap? Szerinted hány emberrel találkozol egy nap - az irodádban, a szomszédságodban? Legalább néhánynak kell lenni, és néhányan közülük megfáradtak. Van egy szavad, hogy bátorítsd őket, vagy csak hátratett kézzel ülsz és beszélgetsz a politikáról, az időjárásról, és ők megfáradtak maradnak? Isten akarja használni a nyelvedet. Isten használni akarja a te nyelvedet is, hogy bátorító szavakat szóljál, és néha egy helyreigazító szót is. Jézus használta kardként is a nyelvét, hogy levágja a büszkeséget és a gőgöt.

Gondoljatok arra, hogy a római századost mennyire bátoríthatta, amikor Jézus ezt mondta neki: „Még sosem láttam ilyen nagy hitet," vagy a kananeus asszonyt, akiket megdicsért a hitükért. A Máté 8-ban és a Máté 15-ben olvashattok ezekről. Gondoljatok arra a bűnös asszonyra a Simon házában (Lukács 7), akit Jézus bátorított, amikor megdicsérte őt, mert megmosta a lábát. A bethániai Máriát megdicsérte az áldozati ajándékáért. Ők sosem felejtették el Jézusnak ezeket a szavait. Gondoljatok arra, hogy mennyire megerősítette Pétert, amikor Jézus azt mondta neki: „Imádkozni fogok érted." Csupán néhány bátorító szó! Sok embernek hallania kell ilyen szavakat Jézus szájából, és a ti szátokból is kijöhetnek ilyenek, ha kéritek a Szent Szellemet, hogy adjon nektek isteni szeretetet a szívetekbe az emberek felé.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)