15 Fiú vagy szolga

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 15 A Son Or A Servant

Szeretnénk kicsit részletesebben megvizsgálni azt, amiről az utolsó pár üzenetben már szó volt, a vallásos és a szellemi ember közötti különbséget. Egy személy lehet vallásos és mégis nagyon önző, önközpontú, aki mindig csak a saját hasznát nézi. Ha egy személy szellemivé válik, akkor nem lehet önközpontú és önző. Nem gondolhat kizárólag csak arra, ami neki hasznára válik, hanem csak arra, ami Isten javát szolgálja, hogy Isten dicsőüljön meg.

Emlékeztek arra az imára, amit Jézus tanított a tanítványainak, amit általában az 'Úr imájaként' ismerünk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy," amit hat kérés követ. A hat kérés közül az első három Istenre vonatkozik: az Ő neve, az Ő királysága, az Ő akarata. A következő három a fizikai és anyagi szükségeinkre vonatkozik: a mindennapi kenyérre, a megbocsátás szükségességére a múltbeli életünkben, azaz "bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk másoknak," és a bűnből való szabadulásunk iránti szükségünkre a jövőben. Figyeljük meg, hogy Jézus megtanította a tanítványainak az imádkozás helyes módját, hogy az imádkozásban első helyre tegyük Isten dicsőségét, nevét, tiszteletét, az Ő akaratát, az Ő királyságát, és második helyre a saját szükségeinket.

Ha most megvizsgálnád a saját imádat, úgy értem, hogy elgondolkoznál azon hogyan imádkoztál Istenhez, még ha csak egy fél perces, vagy egymondatos ima volt is, vagy egy hosszú ima. Mondd, miért imádkoztál Istenhez elsősorban az elmúlt egy évben? Amikor imával töltötted az idődet vagy rövid kéréssel fordultál Istenhez, mit kértél elsősorban Istentől? Ha becsületes vagy, akkor rá fogsz jönni, hogy sok imád magadra és a családodra irányult. Ez rámutat arra, hogyan is éled az életedet: Hogyan költöd el a pénzedet, mivel töltöd az idődet és hogyan használod fel képességeidet? Előfordulhat, hogy ezekre a kérdésekre adott válasz azt mutatja, hogy az életed önmagad és a családod körül forog. A lelkiismereted megnyugtatása érdekében esetleg adsz egy kis időt Istennek vasárnap délelőtt, vagy szerda este. Ekkor úgy érzed, hogy szellemi vagy, mert adtál egy kis időt Istennek, vagy úgy éled meg ezt, mint egy Istennek tetsző életet.

Valóban szelleminek lenni az többet jelent, mint elmenni két összejövetelre egy héten. Valójában akkor is lehet egy ember szellemi, ha egyetlen összejövetelre sem megy el egész héten. Ha pl. valaki be van zárva egy börtönbe, akkor nem tud elmenni egy összejövetelre, vagy ha kórházban van, vagy beteg, akkor sem tud elmenni az összejövetelre, mégis lehet szellemi. Nem lehetsz azonban szellemi, ha a saját hasznodat keresed. Egy vallásos ember végigcsinálja a vallásos cselekedeteket, hogy megnyugtassa a lelkiismeretét, de az életének középpontjában mélyen, még mindig az EGO ül a trónon. Ezért mondta Jézus: „ ha fel nem veszitek a keresztet, nem lehettek az én tanítványaim": megtagadni önmagunkat, aki a trónon ül. (Lukács 9:23). „Amíg meg nem tagadod magad, le nem taszítod az egódat a trónról, meg nem öldöklöd azt, és úgy nem követsz engem, nem lehetsz az én tanítványom." Azt mondta: "ezt kell tennetek minden nap."

Látjuk tehát, hogy egy vallásos személy esetében még mindig ÖNMAGA ül a szívének trónján, és minden külsődleges dolgot megcselekszik. Elmehet minden összejövetelre, elmehet hat vagy hét összejövetelre egy héten, részt vehet az evangelizálásban, még teljes idejű szolgáló is lehet, aki feladja a világi munkáját, elutazhat néhány különleges helyre, hogy Isten igéjét hirdesse, mindezek ellenére lehet, hogy csak vallásos. Jézus egyszer azt mondta a farizeusoknak, akik az Ő idejének vallásos emberei voltak: keresztül utaztok országokat és tengereket oda-vissza, hogy megtértekké tegyétek az embereket, de mit értek el vele? Külsőleg magatokhoz hasonlóvá formáljátok az embereket, akik kétszeresen a pokol gyermekeivé válnak. Valójában jobb lenne, ha magukra hagynátok őket, mert csak magatokhoz hasonlóvá teszitek őket: önközpontúvá, azt gondolva, hogy szellemiek, holott csak vallásosak'. Sok ilyen megtért ember van.

Manapság a keresztyénség körében még a megtért emberek is vallásos módon viselkednek. Egyáltalán nem válnak szellemivé, mert önmaguk ülnek a trónon. Sosem jutott eszükbe, hogy mindennap felvegyék a keresztet. Gondolj magadra! Tanított valaki arra, hogy mit jelent naponta megtagadni magad, felvenni a keresztet minden nap, ahogyan azt a Lukács 9:23-ban olvasod? Miről van itt szó? A következőt mondja: 'ha nem teszed azt minden nap, nem lehetsz az Ő tanítványa, nem követheted Őt; az lehetetlen.' Ugyanezt mondja a Lukács 14:27-ben is.

A vallásos ember a következőt gondolja, azaz amikor keresztyénné válik, így kezd el gondolkozni: Mit kaphatok az Úrtól? Meg tudja az Úr bocsátani a bűneimet? Igen, akkor akarom azt. Tud nekem gyógyulást adni? Igen, akkor szeretném azt. A mennybe tud juttatni, miután meghalok? Igen, azt is akarom. Meg tud áldani engem? Igen, azt is akarom. Meg tud engem áldani anyagilag? Azt is szeretném. Fel tud engem kenni úgy, hogy nagy és híres igehirdető legyek, és a képemmel tele legyenek a keresztyén folyóiratok mindenfelé? Ezt is szeretném.

Nos, azt gondolod, hogy az ilyen ember szellemi? Beszélhet sok keresztyén tevékenységről, de a célja valójában önző. A saját neve dicsőségét, hírnevét, a saját hasznát, a saját jólétét, a saját áldását keresi, mindent önmagáért.Az élete trónján saját maga ül. Látszólag istenfélővé válhat, és lehet teljes idejű szolgáló is, sok teljes idejű keresztyén szolgáló azonban ma a saját haszna érdekében cselekszi ezeket. Ha korábban civil munkakörben dolgoztak, nem keresték volna még a felét sem annak, amit a keresztyén munkájukkal keresnek. Ez hozott nekik hasznot. Üzletet csinálnak Isten szolgálatából. Jézus a maga idejében kiküldte az ilyen embereket a Templomból: azokat, akik a maguk hasznát keresik, akik azért vannak ott, hogy eladják a juhot és a galambot, hogy segítsenek az embereknek áldozatot bemutatni a Templomban, akik valójában csak a saját hasznukra gondoltak. Tudjátok, hogy milyen óriási mennyiségű vallásos tevékenység van jelen a keresztyénségben ma, ami észrevétlenül, keresztyén munkának álcázva működik? Nagyon sok.

Egy szellemi ember azonban nem arra gondol, hogy milyen haszna lehet az Úrból, hanem arra, hogy 'az Úrnak milyen haszna lehet belőle? Milyen haszna lehet az Úrnak az ő földi életéből? Mi az a maximum, amit az Úr kaphat?' Ha becsületes vagy önmagadhoz, amikor ezt az írást olvasod, megkérdezheted magadtól, hogy milyen a saját magatartásod az Úr felé? Azon gondolkozol, hogy mi lehet a következő dolog, amit megkaphatok az Úrtól magamnak vagy a családomnak? Vagy azon gondolkozol, hogy 'minél többet adj az Úrnak' a földi életed során, mielőtt elhagyod ezt a földet? Mi az a több, amit kaphat az Úr tőlem?' Személy szerint azt szeretném, hogy tetőtől talpig mindent neki adjak, és azt akarom, hogy az életem egy neki átadott élet legyen.

Sok különbség van a kétféle magatartás között. Ez a kétféle ember ott ülhet egy keresztyén gyülekezetben egymás mellett, és lehet, hogy nem vagy képes különbséget tenni közöttük, mert itt szívbeli magatartásról van szó. Mindkettő kimehet evangelizálni, mindkettő kimehet az Urat szolgálni és mindkettő lehet odaszánt. A belső motiváció mégis teljesen más lehet. Tudod, a motiváció az, és nem a cselekedetek, ami meghatározza, hogy valaki szellemi, vagy nem.

Jézus elment a zsinagógába és a farizeusok is elmentek. Gondolod, hogy Isten mindkettőt ugyanúgy elfogadta? Jézus tanulmányozta a Bibliát és a farizeusok is tanulmányozták a Bibliát. Gondolod, hogy az Atya mindkettőt ugyanúgy elfogadta? Jézus kiment igét hirdetni és a farizeusok is kimentek. A farizeusok teljes idejű munkások voltak, és Jézus is teljes idejű munkás volt három és fél éven keresztül, de gondolod, hogy ugyanúgy éltek? Óriási különbség volt közöttük. Az evangéliumokban valójában folyamatosan ezt a különbséget látjuk Jézus és a farizeusok között. Valójában ott a szellemi és a vallásos közötti ellentmondás látható. Ellentmondás van az Újszövetség, az új szerződés Szelleme szerinti élet, amit Isten tett az emberrel és a törvény betűje szerinti élet, az Ószövetség között. Óriási különbség van a kettő között.

Amikor Ádám vétkezett, tudod, hogy mit tett? Eltakarta magát fügefalevéllel. A fügefalevél a vallásosság jelképe, amivel egy ember szalonképessé próbálja magát tenni Isten és az emberek előtt. Tudjátok, hogy mit tett Jézus a sok leveles - zöldellő - fügefával? Megátkozta azt és az egész fa elszáradt. Ez azt tanítja nekünk, hogy átok van a vallásosságon. Jézus azért jött, hogy megnézze a gyümölcsöt a fügefán; Nem szerette annak a leveleit. A fügefa nem csupán arra volt teremtve, hogy levelei legyenek. Hasonlóképpen Isten nem arra teremtette az embert, hogy csak vallásos cselekedetei legyenek. Igen, vannak vallásos cselekedetek, de ha belül az egésznek a forrása nem a szellemi élet, akkor Istent az nem érdekli, mert átok van rajta.

Mit adott Isten Ádámnak? Isten megfosztotta őt a fügefalevelektől és egy állatbőr ruhát adott neki; megölt egy állatot és annak bőrével takarta be őt. Ezzel Isten azt mutatja be, hogy a saját természetét adja nekünk. A fügefalevél öltözetet Ádám készítette el; összevarrta a fügefaleveleket és azt az öltözetet magára öltötte, hogy elfedje magát. Amikor Isten meglátta, azt mondta neki: 'dobd le azt, nem akarom azt.' Az lehetett jó fügefalevelekből, azaz nem rothadtakból, de nem volt elfogadható Isten számára. Isten azt mondta: 'én fogok neked adni ruhát.'

Isten Krisztus természetét adta nekünk . Ezt jelenti számunkra az állati bőr. Megkérdezhetjük, hogy akkor 'miért tartotta Isten törvény alatt az embert 1500 éven keresztül?' Azért, hogy megmutassa vele az ember alkalmatlanságát. Isten nem szeretné azt, hogy az ember egész életében a Törvény szerint élje az életét. Isten azért hagyta az embert a Törvény alatt, hogy megmutassa neki, nem ez a járható út: 'Sosem leszel képes elérni az Én természetemet ilyen módon.' Isten azt akarta, hogy az ember a saját képességei végére jusson, és a Törvény célja az volt, hogy ez megvalósuljon. Azok az emberek, akik eljutottak saját képességeik végére, elkezdték keresni Istent. Számukra Isten adni tudja a saját természetét, és ez feleslegessé teszia vallásosság fügefaleveleit, és Jézus Krisztus természetét adja nekik.

Jézus Krisztus természete azt jelenti, hogy ugyanazzal a szellemmel szolgáljuk Istent, mint amivel Krisztus szolgálta az Atyát: nem szolgaként, hanem fiúként. Kedves barátaim! Isten nem arra hívott el minket, hogy a szolgái legyünk, hanem hogy a fiai, és a Fia Szellemével szolgáljuk Őt.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)