31 Isten terve az ember számára

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 31 God’s Purpose For Man

Már a Biblia legelső oldalán megmondja Isten annak okát, hogy miért teremtette az embert. Mivel az emberek teljesen elfelejtkeztek erről, a férfiak és asszonyok a világban mindenhol olyan problémákkal találják magukat szemben, amikre nem tudják a megoldást. Nem úgy tűnik, hogy megtalálnák az életük értelmét és célját. Igen, sosem fogod megtalálni azt, amíg nem térsz vissza oda, amit Isten az Igéjében mond.

A Biblia valójában olyan, mint egy használati útmutató - egy kézikönyv. Ha megvásárolsz egy magnót, egy mosógépet, vagy valami drága elektromos készüléket, akkor kapsz mellé egy kis könyvet. Ez a kis könyv tartalmazza a gyártó útmutatását, hogy hogyan használd azt a speciális készüléket, amit megvettél. Ha bölcs vagy, pontosan követni fogod a könyvben leírt utasításokat. Nem fogsz változtatni egyetlen dolgon sem, mert mire fogsz rájönni? Arra, hogy a gyártó jobban tudja, mint te, hogyan készült az a termék, és hogyan működik. Ha van valami speciális figyelmeztetés megadva: 'Ne tedd ezt, ne dugd ezt ide, vagy ne dugd a dugaszt abba,' bizonyos vagyok benne, hogy nem fogsz azzal kísérletezni. Pontosan engedelmeskedsz, mert tönkretehetsz egy drága 10 000 vagy 20 000 rúpiába került készüléket. Minden bizonnyal nem akarsz ilyen sok pénzt veszíteni. Kísérleteznél a készülékekkel, ha azok olcsóbbak lennének, de nem olyanokkal, ami nagyon drága.

Nos, mi az értéke a te életednek? Egy ember élete sokkal többet ér 20 000 rúpiánál, messze többet, mint egy sok százezer rúpiát érő lakás. Jézus egyszer azt mondta: 'Mit ér, ha az ember az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt vall?' Mondhatnánk úgy is, hogy Jézus fogott egy mérleget és az egész világot minden értékével, a dicsőségével és a megbecsülésével együtt ráhelyezte a mérleg egyik oldalára és az ember lelkét a másikra, és azt mondta, hogy egy ember lelke többet ér. Többnek értékelte, mint az egész világot. Tehát te nagyon értékes vagy. Akkor hogyan lehet az, hogy az az ember, aki olyan értékes, olyan gondatlan a gyártó utasításainak a követésében, amikor az életét éli? Ez egy tragédia. Ha tudni szeretnéd, hogy miért van olyan sok káosz a világon és miért mennek a dolgok olyan rosszul, a válasz a következő: Isten adott az embernek bizonyos útmutatásokat, de sosem követték azokat. Ez az oka a sok zavarnak a világban, az egyéni életben, a családokban, és a nemzetek között.

Most nézzük meg Mózes első könyvét. Itt egy olyan időszakról olvasunk, amikor Isten különböző dolgokat tett a földön. Minden egyes nap valami új dolgot cselekedett. Akármikor tett valamit Ő sosem mondta meg nekünk annak a célját, hogy miért tette azokat. Pl. az első napon világosságot teremtett. Mi volt a cél? Nos, nem tudjuk. Találgathatunk, de Isten sosem mondta, hogy mit miért tett. A következő napon, a mennyeket teremtette. Nem említette a célt. A következő nap a szárazföldet teremtette, a növényeket és a fákat, de nem említette a célt stb., és az állatokkal, a halakkal és madarakkal. Amikor azonban a végén eljutott az ember teremtéséhez, még mielőtt hozzáfogott volna az ember teremtéséhez, azt mondta: „ Teremtsünk embert, a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjon a tenger halain, és az ég madarain."

Itt látjuk az első célt, amiért Isten az embert teremtette, hogy az ember bemutassa az Istenhez való hasonlóságot. Ez azt jelenti, hogy ha az ember ide-oda mozdulna, láthatnád, hogy milyen Isten, mert Isten Szellem és láthatatlan. Isten azt akarta, hogy az Ő jelleme megnyilvánuljon egy teremtett lényen keresztül. Egy korábbi tanulmányunkban megnéztük, hogy Isten az angyalokat azelőtt teremtette, mielőtt az embert megteremtette. Nem úgy tűnik azonban a Bibliából, hogy Isten az angyalokat az Ő képére teremtette volna. Az angyalok nem tudnak Istenhez hasonlóan megnyilvánulni. Ez egy különleges előjog, amit Isten az embernek adott. Az ember Isten képére volt teremtve, hogy bemutassa Isten képét és jellemét.

Amint megértjük ezt, meglátjuk, hogy Jézus értünk való meghalásának a célja teljes egészében az volt, hogy vissza tudjunk térni Isten - velünk kapcsolatos - eredeti céljához. Tételezzük fel, hogy grafikai formában ábrázolnánk ezt: gondoljatok Istennek az emberrel kapcsolatos céljára úgy, mint egy kissé felfelé haladó ferde vonalra, mert Isten célja az ember számára az volt, hogy fejlődjön. Az volt Isten célja, hogy az ember folyamatosan haladjon felfelé ezen ferde vonal mentén. Valahol ennek a ferde vonalnak az elején azonban Ádám elbukott. Ezért sosem fejlődsz, hanem lefelé haladsz egy ferde vonal mentén, esetleg engeded, hogy ez a vonal lefelé tartson egy gödörbe. Mit tett Jézus? Lement a gödörbe, ahol az ember volt, és felemelte őt vissza erre a ferde vonalra.

Az Isten terve az ember számára az, hogy az embert visszahozza erre a ferde vonalra. Isten tökéletes terve az emberrel nem teljesült be Jézusban azzal, hogy kiragadott minket a bűnből és a kudarcos életünkből. Nem, az csupán visszavisz minket arra a helyre, ahol Ádám volt, mielőtt elbukott. Ez az Ádám bukásából való helyreállítás visszaviszi az embert arra a helyre, ahol a bukás előtt volt. Meg kell azonban értenünk, mi Isten célja, mi ez a ferde vonal? Az az Ő hasonlóságának visszatükröződése. Nem elég tehát azt mondani, hogy a bűneid megbocsáttattak. Sok keresztyént boldoggá tesz, és azt mondja: 'a bűneim megbocsáttattak.' Ez olyan, mintha azt mondanád: 'Isten kiemelt engem a gödörből és visszahozott a ferde vonalra.' Mi a helyzet azonban a ferde vonalon való előrehaladással? Meg kell értenünk, hogy az mit jelent. Az a növekedést jelenti a Jézus Krisztushoz való hasonlóságot illetően.

Amikor Jézus eljött a földre, nemcsak azért jött, hogy meghaljon a világ bűneiért. Az a földre való eljövetelének csak az egyik része. A kereszthalála csak egy nap hat órájának a legutolsó cselekedete volt. Ez volt: meghalt, eltemették, és feltámadt a harmadik napon. Az az élet azonban, amit 33 éven keresztül élt, mit kellett, hogy bemutasson? Feltételezhetően azt kellett bemutatnia, hogy Isten akarata szerint hogyan éljen az ember a földön. Jézus élete annak bemutatása volt, hogyan akarta Isten, hogy az ember éljen. Ezért, ha szeretnétek tudni, hogyan kellene élnetek, ez nagyon egyszerű. Csak meg kell néznetek Jézus Krisztus életét, amint az a Bibliában le van írva. Ott nem csak szavak vannak, hanem egy élő bemutató.

Az Ószövetségben nincs olyan ember, akit Isten példaképül állított volna, Isten parancsolatokat adott. Mindenki ismerte a Tízparancsolatot, ami szintén egy kép Isten akaratáról, hogyan éljen az ember. Az azonban egy nagyon halvány kép volt, nagyon, nagyon tökéletlen. Az egész törvény, amit Isten az embernek adott a kölcsönös kapcsolatról szólt, és minden más egy teljesen halvány kép volt. Jézus az egész Ószövetséget két mondatba foglalta össze. Azt mondta, hogy az egész törvényt így lehet összefoglalni: „ Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, erődből és elmédből, és szeresd felebarátodat, mint magadat." Ebben a két versben, ebben a két mondatban az ember egész feladatát összefoglalta. Sokkal jobb azonban, ha van egy példakép, aki megmutatja nekünk, hogyan tegyük ezt.

Nézzük meg, ha megpróbálnálak titeket úszni tanítani. Két módja van annak, ahogyan megtehetem ezt. Az egyik, hogy elmagyarázom nektek egy rajztáblán, különböző ábrák lerajzolásával, hogyan kell mozgatni a kezeteket, és a lábatokat, stb. Ezt követően azt mondom: „Rendben, most menj és ugorj bele a folyóba, és kövesd az útmutatást, amit a táblán láttál és ússzál! „Így nem fogsz megtanulni úszni. Még akkor sem, ha nagyon gondosan megtanulsz minden ábrát, amiket a táblára rajzoltam, és valószínűleg vízbe fogsz fulladni. Ez egy nagyon gyenge módszer. Ha azonban odamennénk a folyóhoz és azt mondanám, hogy „most figyelj engem, hogyan úszok! Tedd pontosan azt, amit én teszek!" Ez az a módszer, amivel meg fogod tanulni. Az útmutatások sosem olyan jók, mint a példamutatás. Bármennyi útmutatás bármilyen témában sosem olyan jó, mint egy példa.

Elmondhatjuk, hogy az Ószövetségben útmutatások voltak, az Újszövetségben pedig egy példakép. Az Újszövetségben van egy példaképünk. Jézus Krisztus az életével mutatta be, hogy mit jelent embernek lenni; hogyan kell élnünk. Amikor a Biblia azt mondja, hogy nem vagyunk a törvény alatt, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy most nincs szükségünk falitáblára, mert Jézus Krisztusban egy példaképet kaptunk. Ha azonban nem tekinted Jézus Krisztust példaképednek, akkor minden bizonnyal vissza kell menned a törvény alá. Hiba, hogy sok keresztyén azt mondja: „Mi nem vagyunk a törvény alatt. Nincs szükségünk a Tízparancsolatra. Nincs szükségünk Isten útmutatásaira." Feltéve, ha Jézus Krisztus válik a példaképeddé. Ha azonban Jézus Krisztus nem a példaképed, akkor nagyon is szükséged van a törvényre.

Mit jelent akkor kegyelemben részesülni, hogy szabadok legyünk a törvénytől? Azt jelenti, hogy most Jézusra tekintek, mint példaképemre, aki a földön élt, tökéletesen bemutatva Isten jellemét. Jézus a tanítványaihoz fordult éppen azelőtt, hogy a keresztre ment és azt mondta: „ Ha láttok engem, akkor láttátok az Atyát." Ha megfigyelitek hogyan éltem, miért éltem, meglátjátok, hogy milyen Isten. Láttátok, hogy Isten kedves, tiszta, szent, szeretetteljes, alázatos, ….

Az elhívásunk arra szól, hogy bemutassuk Istennek ezt a természetét. Tudjátok, mit olvasunk az 1 Mózes 1:26-ban. Isten eredeti terve az ember számára az volt, hogy visszatükrözze az Ő hasonlóságát; hogy megnyilvánuljon az Ő természete. Most ez az elhívás számodra és számomra. Ezért adta Isten nekünk a Szent Szellemet, hogy a Szent Szellem ereje által, be tudjuk mutatni Isten természetét a mindennapi életünkben.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)