40 Jézus engedelmeskedett az Atyának

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 40 Jesus Obeyed The Father

Szeretnénk ismét megnézni Jézus életét, különösen a szentség szempontjából. A szentségét most más szempontból nézzük meg: A teljes engedelmességét az Atya akaratának, bármi is az ára. Minél jobban nézzük Jézus életét, annál jobban meg fogjuk érteni, vélhetően hogyan kellene élnünk a földön, hogy az életünk tökéletesen békességes és rendezett legyen.

Gondoltatok már egyáltalán arra a rendre, ami a fizikai világmindenségben van? A csillagok és a bolygók az égen olyan tökéletes rendben mozognak, hogy hozzáigazíthatjuk az időnket egy milliomod másodperc pontossággal. Így mozognak évezredek óta. Sosincs pontatlanság, egy másodpercnyi csúszás sincs. Előre meg lehet mondani, hogy egy konkrét csillag, vagy bolygó hol lesz egy év múlva, két év múlva, egy konkrét időpontban, mert sosem lassulnak le és sosem mennek túl gyorsan; a saját pályájukon mozognak. Azzal a sebességgel mozognak, amit Isten meghatározott számukra. Ezért, ha az eget nézed, ott ilyen tökéletes rend van. Egyik bolygó sem ütközik egy másikkal. Minden tökéletes rendben mozog. Mi ez a titok?

A titok az, hogy pontosan engedelmeskednek Isten akaratának . Ezeknek az égitesteknek van egy üzenetük számunkra. A Biblia azt mondja, hogy habár azok nem beszélnek, a hangjuk mégis bejárja az egész földet. Mi az a hang, ami eljut hozzánk ezektől az égitestektől? Alapvetően a következő: „Van egy Teremtőnk" - mondják a csillagok és a bolygók, és „mi tökéletesen engedelmeskedünk ennek a Teremtőnek, és sosincs semmi problémánk. Minden szabályosan működik számunkra nap, mint nap, mert teljesen engedelmeskedünk a Teremtőnknek." Hallottátok ezt az üzenetet? Hiszed, hogy ez igaz?

Miért van olyan sok káosz, zűrzavar esetleg az életedben, és minden bizonnyal a világban? Az engedetlenség miatt. Egyetlen ember járt ezen a földön, Jézus Krisztus, aki tökéletes békességben és örömben élt állandóan, akit sosem zavart más emberek cselekedete, vagy próbálkozásai, az emberek gonoszságai, nem zavarta, hogy vannak-e követői vagy nincsenek. Jézus életének titka ugyanaz volt, mint a bolygók titka. Pontosan és tökéletesen engedelmeskedett a mennyei Atyja akaratának . Ahol Istennek való engedelmesség van, ott tökéletesség és szépség van, és ahol Istennek való engedetlenség van, ott káosz és rútság van.

Gondoljátok, hogy a csillagoknak és a bolygóknak teher az, hogy keringjenek azon pályán, amit Isten elrendelt számukra? Néhányan olyan távol vannak a naptól, hogy egész évben fagyott állapotban vannak. Néhány bolygó pedig olyan közel van a naphoz, hogy egész évben égeti őket. Egyikük sem panaszkodik. Hiszik, hogy a helyükön vannak, amit Isten rendelt el számukra; pontosan a megfelelő helyen. Jézus egész élete ilyen volt. Ő sosem vágyott arra, hogy olyan helyre menjen, amit az Atyja nem akart. Egész élete ennek az igazságnak a bemutatása volt, hogy ebben és a következő életben a leghasznosabb dolog az istenfélelem egyedül. Minden dolog között az istenfélelem a leghasznosabb. Senki sem élhet boldogabb, békességesebb, tartalmasabb életet, mint egy istenfélő ember.

A Biblia azt mondja, hogy az istenfélelem az élet forrása. Ha féled Istent, az olyan, mintha az életnek a forrása lenne benned. A Biblia a Péld. 23:17-ben bátorít minket: „Az Úr félelmében élj egész nap." Jézus ebben a félelemben élt. Néha mi azt gondoljuk, hogy amit Jézus tett az azért volt, mert Ő Isten Fia volt; néhány dolog automatikusan megtörtént vele. A Zsidó 5:8-ban azonban azt olvassuk, hogy „jóllehet Ő Fiú volt, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet." Miért kellett megtanulnia? Erről is olvasunk az előtte lévő versben (Zsidó 5:7), hogy Őt nem azért hallgatta meg az Atya, mert Isten Fia volt, hanem az istenfélelme miatt; mert félte az Atyát. A mennyei Atyjának a félelme volt az, ami miatt az imái meghallgatásra kerültek. Ez egy példa számunkra.

Gondoljunk úgy Jézusra, mint aki minden területen példa számunkra. Minél szentebb az életünk, az imáink annál inkább meghallgatásra kerülnek. Ezért mondja a Biblia a Jakab 5:16-ban, hogy hasznos az igaz ember buzgóságos könyörgése." Nem akárkinek az imája; hanem az igaz ember imája! Minél istenfélőbb egy ember, az imái annál inkább meghallgatásra kerülnek. Miért hallgatta meg az Atya Jézus imáit? Az istenfélelme miatt. Azt gondoljátok, hogy az imáitok meghallgatása szempontjából nem számít, hogyan éltek? Ez nem igaz. Dávid azt mondta a Zsoltárokban: „ Ha hamisság van a szívemben, az Úr nem fog meghallgatni." Egy istenfélő élet a leghatékonyabb, amit valaki valaha is megélhet. Szembenézhetsz problémákkal, de győztes leszel azok felett; minden egyes probléma felett. Ha 1000 problémád van, 1000 probléma felett leszel győztes. Egy sem marad megoldatlan. Győzhetsz minden egyes probléma felett, ha istenfélő vagy, mert Isten meghallgatja azoknak az imáját, akik félik Őt.

Hadd mondjak egy másik eredményét az istenfélelemnek. A Biblia azt mondja a Zsidó levélben, hogy Jézus fel volt kenve az örömnek olajával. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan friss boldogsága és öröme volt. Nem azért, mert Isten Fia volt, hanem, mert szerette az igazságot és gyűlölte a bűnt. Erről szól ez a vers. Jézus fel volt kenve az örömnek olajával a társai felett. Ez azt jelenti, hogy neki több öröme volt az életében, mint más hívőknek. Nem azért mert Isten Fia volt, hanem mert szerette az igazságot és gyűlölte a bűnt. El tudod ezt magadról is mondani? Minél jobban szereted az igazságot és minél jobban gyűlölöd a bűnt, az öröm olaja annál nagyon mértékben fog kiáradni az életedre. Isten csak olyan ember felé tudja elkötelezni magát, aki erkölcsileg becsületes. Minden szellemi hatalomnak ez a titka. Ha szeretnél szellemi hatalommal rendelkezni az életedben a Sátán felett, a körülményeid felett, a problémáid felett, akkor keresd az istenfélelmet. Tartsd teljesen tisztán a lelkiismeretedet, mert a lelkiismereted megítél téged. Ne gondolj arra, hogy más keresztyének mit csinálnak. A saját lelkiismeretedet kövesd és tartsd az teljesen tisztán. Meg fogod látni, hogy szellemi hatalom lesz az életeden.

A vallásos emberek Jézus idejében nem értékelték Jézus szentségét. Egyetlen istenfélő ember is óriási változásokat idézhet elő még egy városban is. A Jeremiás 5:1 azt mondja: Ha csak egyetlen istenfélő ember is lett volna Jeruzsálemben, abban az időben, a babiloniak nem foglalták volna el. Nem szomorú? Jeruzsálem megmenekülhetett volna egyetlen istenfélő ember miatt, de egy sem volt. Sodoma megmenekülhetett volna, ha tíz istenfélő ember lett volna ott, de tíz sem volt. Lehettek ezren megalkuvó emberek Sodomában és Jeruzsálemben, de nem tudtak segíteni. Mire néz Isten - a sokaságra? Nem, Ő sosem a sokaságra néz. Ezer megalkuvó ember nem tud megmenteni egy várost, de egyetlen istenfélő ember igen.

Gondolt valaki arra, hogy az, hogy Jézus Jeruzsálemben élt milyen óriási áldás lehetett az ottani zsinagógára? Amikor azonban bement és elmondta abban a zsinagógában az első üzenetét, már a felénél félbeszakították. A Lukács 4-ben azt olvassuk, hogy felvitték arra a hegyre, amelyen a városuk épült és le akarták dobni onnan. Mire tanít ez minket? Azt, hogy még a vallásos emberek sem értékelték az igazi szentséget. Még a vallásos emberek sem értékeltek egy embert, aki a szentséget, az istenfélelmet, a bűn felett való győzelmet és Isten parancsolatainak való engedelmességet hirdeti. Miért gyűlölték Jézust annyira? Mert bátran leleplezte a bűneiket. Leleplezte a pénzszeretetüket. Leleplezte az emberek tetszésének szeretetét. Leleplezte, hogy a saját hasznukat keresték. Leleplezte, hogy csak a rituálé, a hagyomány és a jelentéktelen apró szabályok betartása érdekelte őket, de nem éltek tiszta életet és nem voltak könyörületesek a szükségben lévőkkel. Ezért ellenségesen viszonyultak Jézushoz. Elutasították, félreértették, ellene szegültek, gyűlölték, kritizálták, kigúnyolták, üldözték, kiközösítette minden zsidó vallási vezető. Megfenyegették Őt, csúfneveket adtak neki és végül megölték Őt, mert a szentséget hirdette.

Látjátok már, hogy egy szent élet eredménye nem az, hogy kitüntetést fogtok kapni, hanem az, hogy valószínűleg keresztre feszítenek titeket. Nem feszítették volna keresztre Jézust, ha egyszerűen csak egy szent életet élt volna és nem háborgatta volna őket. A szentsége azonban olyan volt, ami leleplezte a sötétséget bennük, és el kellett dönteniük, hogy meghallgatják-e Őt. Jézus így mondta ezt a János 3:19-20-ban:

„A világosság eljött erre a világra, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Ők azonban gyűlölték a világosságot, mert a sötétségben vétkezni akartak. Nem mentek a világosságra, hogy a cselekedeteik le ne lepleződjenek." (Living Bible).

Kedves barátaim, a keresztyén vallásos világ ma pontosan ilyen. Ha valódi szentségben jártok, nem fogtok kitüntetést kapni, hanem helyette gyűlölni, elutasítani, félreérteni, üldözni és valószínűleg keresztre feszíteni fognak titeket. Ezért, mielőtt elkezded Jézust követni, tedd azt, amit Jézus mondott: ülj le, számold össze a költségeket. Érdemes. Menjünk ki Jézushoz a táboron kívülre, és hordozzuk az Ő gyalázatát.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)