Cikkek


Hogyan hanyatlik le egy szellemi mozgalom?
Nem az üldözés és az ellenállás miatt lesz nehéz keresztyénnek lenni az utolsó napokban, hanem mert..
Töltekezzetek be Szent Szellemmel
Isten áldása vagy jóváhagyása (Részlet „Új..

Amit hiszünk

Body: 

Christian Fellowship Church, Bangalore - 2015
Christian Fellowship Church, Bangalore - 2015

  1. Hisszük, hogy a Biblia (66 könyv) Isten inspirált és csalhatatlan beszéde, ami egyedüli és elégséges iránymutatás a földi életünkre.
  2. Hisszük, hogy az egy örökkévaló Isten három személyben létezik: Atya, Fiú és Szent Szellem.
  3. Hiszünk Urunk, Jézus Krisztus isteni mivoltában, szűztől való születésében emberi formában, tökéletes - bűn nélküli - életében, helyettesítő halálában a bűneinkért való váltságul, testének feltámadásában, felemeltetésében az Atyához és a szentjeiért való személyes visszajövetelében a földre.
  4. Hisszük, hogy a bűn miatt minden ember a halál és a teljes elveszettség állapotában van, és egyetlen mód van a bűnök bocsánatának elnyerésére, a bűnök megbánása és az Úr Jézus Krisztus halálában és feltámadásában való hit.
  5. Hiszünk a Szent Szellem újjáteremtő munkájában, aki újjászül egy személyt, hogy ez által Isten gyermekévé váljon.
  6. Hisszük, hogy a megigazulás egyedül a Krisztusban való hit által lehetséges, aminek bizonyítéka az Istent dicsőítő jó cselekedetek.
  7. Hiszünk az újjászületést követő víz alá merítéssel történő keresztségben az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében.
  8. Hiszünk a Szent Szellemmel való folyamatos betöltekezés szükségességében, ami erőt ad a Krisztusról való bizonyságtételhez - éltünkkel és beszédünkkel.
  9. Hiszünk az igazak örök életre és gonoszok örök kárhozatra való feltámadásában.

A részletesebben kifejtett hitvallásunkhoz kattints ide.

Több