60 Büszkeség

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 60 Pride

Szeretnénk kicsit mélyebben megnézni mi is a bűn valójában. A bűn minden betegségnél jobban pusztít minket. A bűn az, ami káoszt és zűrzavart hozott a világba. Minden problémánkra adott válasz elsősorban a bűnből való szabadulásunkban rejlik, sokkal inkább, mint a betegségeinkből való meggyógyulásban.

Elfogadjuk, hogy a bűn sokkal súlyosabb dolog, mint a betegség? Tegyük fel, hogy hallasz egy üzenetet arról, hogy Jézus minden betegséget meg tudott gyógyítani, és hogy Jézus minden bűntől meg tud szabadítani, melyiket választanád, ha választani kellene a kettő közül? Tételezzük fel, hogy Jézus megjelent neked és azt mondta: 'Meg tudlak szabadítani minden bűnödtől vagy meg tudlak gyógyítani minden betegségedből,' melyiket választod? Azt gondolom, hogy a legtöbb ember a minden betegségéből való gyógyulást választaná, beleértve a hívőket is. Ennek az az oka, hogy sosem értették meg igazán, milyen komoly dolog a bűn. A lelkünkben keletkező romboló bűn láthatatlan, és ezért nem vagyunk tudatában, hogy milyen ártalmas. Olyan ez, mint amikor egy dohányos cigarettát szív, és rombolja vele a tüdejét, de ő nem látja azt. Ha valóban látná azt, akkor abbahagyná a dohányzást. Ugyanez a helyzet a bűnnel. Nem látjuk azt mindaddig, míg annak súlyossága miatt, az általa okozott kár teljesen tönkre nem tesz minket. Ezért az Újszövetség elsődleges üzenete nem az, hogy Jézus meg tud gyógyítani minden betegségünkből, hanem az, hogy Jézus meg tud szabadítani minden bűnünktől. A 'Jézus' szó jelentése a Máté 1:21 szerint nem gyógyító, hanem szabadító. Ő azért jött, hogy megszabadítson minket minden bűnünktől. Jézus természetesen gyógyít betegséget, de az egy másodlagos dolog. Elsődlegesen azért jött, hogy megszabadítson minket a bűneinktől.

Ahhoz, hogy meg tudjunk szabadulni a bűneinktől, először meg kell értenünk, hogy mi a bűn, amitől szabadnak kell lennünk? A betegségről tudjuk, hogy mi az. Az utolsó tanulmányunkban láttuk, hogy vannak bűnök, amelyek belső (szívben lévő) bűnök, amiket Jézus megítél, amelyek sokkal súlyosabbak, mint a Tízparancsolatban felsorolt bármelyik külső bűn. Az utolsó tanulmányunkban egy belső bűnt néztünk meg, ami a képmutatás.

Ebben a tanulmányban meg szeretnénk nézni egy másik bűnt, amiről Jézus szintén beszélt és sokkal súlyosabb, mint sok más bűn, amit a Tízparancsolat felsorol, és ez a bűn a büszkeség. A Lukács 18-ban Jézus elmondott egy példázatot két emberről, akik elmentek a templomba imádkozni. Az egyik egy farizeus volt, a másik pedig egy vámszedő. Abban a korban a vámszedő a legtöbb esetben csaló volt, aki becsapta az embereket. Mindenki tudta, hogy ők bűnösök. Másrészt a farizeusok a nép szemében úgy tűntek fel, hogy külsőleg nagyon szentek. Egy farizeus a Lukács 18:11-ban megállt és így imádkozott: Isten! Hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ez a vámszedő is," és azt követően felsorolt minden jó dolgot, amit tett; böjtölt kétszer hetente, fizette a tizedet stb. A vámszedő ezzel szemben, aki távol állt tőle, ezt mondta: „Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!" Jézus azt mondta, hogy ez a bűnös ember ment inkább haza megigazulva, mint a farizeus. Mi volt a baj a farizeussal? Mi volt a bűne, amit Isten megítélt? A büszkeség! A büszkeség volt az, ami a Sátán gonoszságát okozta. Korábban angyal volt, egy tökéletes angyal. Amint a büszkeség bejött a szívébe, gonosszá változott. Ehhez egy másodperc sem kellett, egy pillanat alatt megtörtént. Amint a gondolat bejött a szívébe, Isten levetette őt. A Biblia azt mondja az 1 Péter 5:5-ben, hogy „Isten a kevélyeknek (büszkéknek) ellene áll." Isten mindig harcol a büszke emberek ellen. Ahol büszke embert talál, ellene áll, harcol ellene, mert a büszkeség ellentétes Isten természetével. Pontosan úgy, ahogyan tiszta személy létedre te is gyűlölöd a koszt, a mocskot és a szemetet, jóllehet egy disznó nem gyűlöli a mocskot és a koszos vizet. Te miért gyűlölöd azt, miért tartod távol magad tőle, hogy össze ne piszkold magad, jóllehet egy disznó nem undorodik tőle? Ez természet kérdése.

Nem undorodunk a büszkeségtől, mert a büszkeség a természetünk része. Nem látjuk azt koszos dolognak. Pontosan olyanok vagyunk, mint a disznó, dagonyázva a pocsolyában és közben azt gondoljuk, hogy 'ez rendben van így.' Isten természete azonban ennek az ellentéte. Isten gyűlöli a büszkeséget! A Biblia azt mondja, hogy Jézus megalázta magát. Lejött a mennyből a földre, szolgai formát vett fel és ezáltal bemutatta, hogy milyen Isten természete; alázatos és szelíd lelkű. Ezáltal megmutatta, hogy az embernek milyennek kellene lenni. Isten úgy teremtette az embert, hogy alázatos legyen. Amikor az ember büszke, az a Sátán természete, amit Isten gyűlöl, aminek Isten ellene áll, mert az bűn.

Ha bármire büszke vagy, pl. büszke vagy arra, hogy jól nézel ki, az bűn. Jézus azért jött, hogy megszabadítson téged ettől, hogy sose legyél többet büszke arra, hogy jól nézel ki. Semmi rossz nincs abban, ha valaki jól néz ki, de büszkének lenni arra, az rossz dolog. Mi a helyzet az értelmi képességeddel? Semmi rossz nincs abban, ha valaki nagyon okos. Lehetsz a legokosabb személy a világon a legmagasabb IQ-val. Ez nem bűn, de ha büszke vagy erre, még akkor is, ha csak egy kicsit, az már bűn. Ha büszke vagy a házadra, amiben élsz, büszke mindarra, amit elértél az életben, büszke a társadalomban elfoglalt pozíciódra, büszke a családodra, amihez tartozol, mindezek bűnök. Ha Jézus nem szabadított meg ezektől a bűnöktől, azt kell mondanom, hogy Jézus nem lett a megmentőd. Akkor mi az, amitől Ő megmentett téged?

Sok ember szeretne megmenekülni a pokoltól, de nem tudja, hogy a Biblia szinte sosem beszél a pokoltól való megmenekülésről? Sokkal többet beszél viszont a bűnből való szabadulásról és Isten ítéletéről a bűn felett. Találsz egyetlen verset is a Bibliában arról, hogy megmenekülj a pokoltól? Szinte sehol! A legtöbb megmeneküléssel kapcsolatos vers a bűnből való szabadulásról szól. Az első ígéret az Újszövetségben az, hogy nevezzétek Őt Jézusnak, mert Ő fogja megszabadítani az Ő népét - nem a pokoltól, és nem a betegségeikből - , hanem a bűneiktől . A pokoltól való megmenekülés a bűntől való megszabadulás következménye . Ha megszabadulsz a bűntől, automatikusan meg fogsz szabadulni a pokoltól is. Ez olyan, mint ha azt mondanánk, hogy ha megszabadulsz a betegségedből, akkor megmenekülsz a haláltól is. Meg kell szabadulnod a betegségedből, és akkor meg fogsz menekülni a haláltól is. Ez automatikusan megtörténik. Nem kellene tehát azt mondanod, hogy ha megszabadultál a bűntől, akkor meg fogsz menekülni a pokoltól is, mert ez automatikusan megtörténik.

Ezért mondtam az elején, hogy meg kell értenünk, hogy mi a bűn valójában. A büszkeség más emberek elismerésének keresését jelenti, egy olyan dicsőség élvezését, amit Isten ingyen adott nekünk. Ez bűn. A Biblia azt mondja az 1 Korinthus 4.7-ben: „Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna?" Csak gondolkozz el ezen egy pillanatra! Gondolj mindarra a dologra, amivel rendelkezel az életedben: egészség, szép külső, intelligencia, egy ház, egy munkahely, egy beosztás; nem te választottad ezeket. Te sosem kaptad volna meg egyiket sem azon képességek nélkül, amit Isten adott neked. Talán bizonyos intelligenciával születtél, beleszülettél egy bizonyos családba, de nem te választottad ezeket. Miért vagy akkor büszke ezekre? Mid van, amit nem úgy kaptál? Mondhatod azt, hogy nagyon sokat dolgoztál és nagyon sok pénzt kerestél. Ez azért van, mert Isten nagyon sok éven keresztül egészséget adott neked. Gondolj egy másik személyre, aki az ágyban fekszik, béna, vak, vagy süket. Ha ilyen volnál, sosem tudtad volna véghez vinni mindazt, amit véghez vittél. Mi az tehát, amit nem úgy kaptál?

Mi a helyzet a szellemi ajándékokkal, a bibliaismereteddel. Emberek lehetnek büszkék a bibliaismeretükre. Ez bűn. A bibliaismeret önmagában nem bűn, de arra büszkének lenni, az bűn. Ha egy igehirdető büszke arra, hogy ő egy csodálatos igehirdető, akit elismernek és meghívnak mindenhová, akkor ő mindenki között a legnagyobb bűnös. Nem az igehirdetése miatt, hanem mert büszke arra. Amikor ugyanis hazamegy, az igehirdetéséből elismeréssel nyugtázza, hogy olyan sok ember nagyra értékelte őt. Lehet, hogy egy nagy gyülekezeted van és nagyon büszke vagy arra. A tiéd az egyik legnagyobb gyülekezet a városban és a te gyülekezeted jobban növekszik, mint a többi gyülekezet. Nincs semmi rossz ebben, de ha büszke vagy erre, akkor gonosz vagy. Jézus azért jött, hogy megszabadítson a büszkeségtől. A büszkeség ugyanúgy nincs benne a Tízparancsolatban, mint a képmutatás, de ezek bűnök, és Jézus azért jött, hogy megszabadítson ezektől. Jézus beszélt azokról, akik emberek tetszését keresik, amikor pénzt adnak, amikor imádkoznak, amikor böjtölnek. Mik ezek? Mindez büszkeség. Jézus azt mondta a tanítványainak: 'ne legyetek ilyenek.'

Ha lenézünk másokat, akkor büszkék vagyunk. Gondolj a tékozló fiú történetére. Mi volt a baj a történetben szereplő idősebb fiúval? Lenézte a fiatalabb testvérét. Azt mondta: 'Látod milyen ő, és látod, hogy milyen vagyok én?' Ha összehasonlítod magadat másokkal, és azt gondolod, hogy te milyen csodálatos személy vagy, mennyivel jobb vagy - talán tisztább, vagy szentebb, - ez büszkeség. Lehet, hogy arra vagy büszke, hogy szent vagy. Talán szentebb vagy, mint valaki más, és te büszke vagy arra, és azt mondod: 'Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik ember, abban a felekezetben.' Ha büszke vagy a felekezetedre, amihez tartozol, az bűn. Semmi rossz nincs abban, ha egy jó gyülekezethez tartozol, de ha büszke vagy arra, az bűn.

Látjátok, sok bűn van sok emberben; sok jó dolog, amit teszünk, vagy amivel rendelkezünk. A büszkeség bűne a legvallásosabb és az un. szellemi tevékenységekben fedezhetők fel, de nem ismerik fel azt. Jézus gyűlöli azt. Képzeld el, hogy van valami az életedben, amit Jézus gyűlöl; nem akarsz megszabadulni attól? Kérd Istent, hogy mutassa meg neked most azokat a dolgokat az életedben, amikre büszke vagy, mert azok tönkretesznek téged. Kérd Jézust, hogy szabadítson meg azoktól most!

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)