02 Isten úgy intézi, hogy a gonosz a jót szolgálja

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 02 God Makes Evil Work for Good

Szeretnénk megnézni egy nagyon fontos kérdést. Ha a gonoszság Lucifer, az angyalok fejedelmének a bukásával keletkezett, akkor Isten miért nem pusztította el őt azonnal?

Isten megtehette volna ezt. Ha a Sátán az oka minden rossz dolognak a világban, Isten akkor miért nem pusztítja el a Sátánt? Miért nem pusztítja el az összes démont, hogy ne gyötörjenek minket? Miért kell az embereknek olyan sok dolog miatt szenvedni?

Ha Isten nem teszi meg ezt, biztosak lehetünk benne, hogy nagyon jó oka van rá. Nagyon sok dolog van Istennel kapcsolatban, amit nem érthetünk meg teljesen. Isten bölcsessége olyan, mint egy óceán és a mi értelmünk, mint egy kis csésze, ami az óceánnak vizéből csak egy nagyon kis részt tartalmaz. Ezért megérthetünk egy keveset Isten dolgaiból, de nem érthetjük meg Őt teljesen. Azzal a kevés felfogóképességgel és megértéssel, amit Isten adott nekünk megérthetünk néhány okot, hogy Isten miért nem pusztította el a Sátánt; miért engedi meg Isten, hogy a földi élet olyan nehéz, kiszámíthatatlan és veszélyes legyen sok szempontból.

Egyik oka ennek az, hogy ha Isten nagyon kényelmessé és könnyűvé tette volna az életet, akkor az emberek nem gondolnának az örökkévalóságra . Az embert nem csak egy rövid földi életre teremtette Isten. Még ha száz évig élsz is ezen a földön, az is nagyon rövid időszak az örökkévalósághoz viszonyítva. A növények és az állatok nem élnek örökké, de amikor Isten az embert megteremtette, úgy teremtette meg, hogy örökkévaló teremtmény legyen; hogy örökké éljen. A teste megromolhat a földön miután 70, 80 vagy 100 évet élt, de a benne lévő lélek örökkévaló; az sosem fog meghalni. Miután megszülettél, a lélek sosem hal meg, hanem örökké él. Fontos megértened ezt.

Egy dologban biztosak lehetünk, hogy Isten az Ő végtelen bölcsességében megengedte, hogy a földi élet nehéz legyen, hogy az emberek Őrá gondoljanak. Még a problémákat, a betegségeket, a próbákat és a nehézségeket, amiket a Sátán és a gonosz szellemek okoznak az életedben, azokat is a szerető Isten engedte meg, hogy Ő felé fordulj. Ilyen módon, még azok a próbák és nehézségek is egy szerető Isten megnyilvánulásai feléd. Látod, Isten olyan hatalmas és olyan mindenható, hogy még azt is megteheti, hogy a gonosz az Ő céljának beteljesülését szolgálja . Most nem érthetjük ezt meg. Egyszerűen azt gondoljuk, hogy a jó az jó és a gonosz az gonosz, és csak a jó dolgok támogatják Isten céljának elérését. Nem, Isten azért mindenható, hogy elérje, hogy a gonosz számunkra - emberi lények számára - a jó célt szolgálja.

Hadd mondjak el egy példát. Valójában ez a Biblia teljes üzenete, hogy Isten felhasználja a Sátánt és a gonosz szellemeket az Ő céljai véghezviteléhez. Ezért nem pusztítja el őket. Minden gonoszság, ami a világba bejön, végül is rá fogunk jönni, hogy azok valami csodálatos módon mind Isten tervének véghezvitelét szolgálják. Isten nem teremtett gonoszságot, de amikor az angyalok és az ember eldöntötte, hogy gonoszok lesznek, akkor eldöntötte, hogy a terve véghezviteléhez felhasználja azt. Ebben Isten mindenhatóságából látunk meg valamit. Ha ezt meglátjuk, akkor a hitünk megerősödik és rájövünk, hogy nem félünk többé a gonosztól, mert Isten meg tudja tenni azt, hogy az a javunkra váljon.

Hallottam egy üzletember történetét, aki korábban nagyon közel került Istenhez, de egy idő után, a jól menő üzleti élete miatt eltávolodott Istentől. Elment egy keresztyén gyülekezetbe és a gyülekezeti vének megpróbáltak vele beszélni, hogy forduljon vissza ismét az Istenben való hithez, hogy adja át az életét ismét Krisztusnak, de ő túl elfoglalt volt az üzleti dolgai miatt. Nem volt már ideje, hogy eljöjjön az összejövetelekre még vasárnap sem. Jól ment az üzlete. Aztán egy nap egy mérges kígyó megmarta az egyik fiát a három közül, és a gyerek súlyosan megbetegedett. Amikor az orvos minden reményt feladott, az apa valóban aggódni kezdett. Elküldött a gyülekezet egyik vénéért, hogy imádkozzon a gyermekért. A vén bölcs ember volt. Eljött és így imádkozott: „Uram, hálát adok neked, hogy elküldted ezt a kígyót, hogy megmarja ezt a gyermeket, mert hat éven keresztül próbáltam elérni a családját, hogy rád gondoljanak, és sosem jártam sikerrel. Amit én hat év alatt nem tudtam elérni azt ez a kígyó egy pillanat alatt elérte, sokkal sikeresebb volt. Most megtanulták a leckét, az Úr meggyógyította a gyermeket és garantálja, hogy ennek a családnak soha többé nem lesz szüksége kígyóra, hogy ismét emlékeztesse őket rád.'

Most elgondolkozhattok rajta, hogy egy kígyómarás jó vagy rossz dolog? Mindannyian egyetértünk abban, hogy kétség kívül rossz dolog, de a szóban forgó család esetében Isten hasznossá tette azt? Bizonyára Ő tette, mert a család eltávolodott Istentől és tönkretették a szellemi életüket a pénz hajszolása közben. Azonban a kígyómarás által (ami egy gonosz cselekedet) elérte, hogy visszaforduljanak Istenhez. Így az életük szellemileg áldottá válhatott; örökkévaló értékeknek élhettek. Ez egy példa arra, hogy Isten hogyan használja fel a gonoszt a jó véghezviteléhez. Ha nem lennének kígyók a világban, és nem lett volna kígyó, ami megmarja azt a gyermeket, valószínűleg örökre tönkretették volna magukat. Látjuk tehát, hogy Isten felhasznált egy olyan gonosz dolgot, mint egy kígyómarás. Nagyon gyakran így van ez a betegségekkel is. Vannak emberek, akik az életükben mindaddig nem gondolnak Istenre egyáltalán, míg egy nap hirtelen kórházba nem kerülnek rákkal, vagy valami más súlyos betegséggel. Azok az emberek, akik sosem gondoltak Istenre negyven éven keresztül, hirtelen elkezdenek Istenre gondolni.

Mindenekelőtt tisztázni kell egy kérdést: jó dolog Istenre gondolni vagy sem? Bizonyára jó. Egy ember, aki Isten nélkül, cél nélkül élte az életét sok pénzt kereshet, de végső soron csalódottan és az üresség érzésével fog meghalni. Isten úgy teremtett minket, hogy Ő legyen a legfontosabb dolog az életünkben, és ha nem gondolunk rá, elveszítjük teljesen az életünk célját. Ezért, ha egy ember 40 vagy 50 évet él anélkül, hogy gondolna Istenre, és azt követően rákot kap, és elkezd Istenre gondolni és felé fordulni, gondolhat arra, hogy a rák jó vagy rossz dolog? Természetesen, ha a rákot magát nézed, mindannyian elmondhatjuk, hogy a rák egy gonosz dolog. Minden bizonnyal, de vannak példák arra, hogy Isten hogyan használta fel a rákot az emberek Isten felé fordítására. Hogy van az, hogy jóllehet a rák maga gonosz dolog, de egy jó célra használja fel azt pontosan úgy, mint a kígyót?

Egy nap meg fogjuk érteni minden ember élettörténetét, amikor Jézus Krisztus visszajön erre a földre. Amikor Ő előtte fogunk állni és minden embert látni fogunk, akik a földön éltek a kezdetektől, a legelső embertől, és halljuk a történeteiket, meg fogjuk látni, hogy Isten sok dolgot felhasznált, hogy az embert a bűnös életmódjától a menny felé fordítsa. Gyógyíthatatlan betegségeket, tartós betegségeket, vadállatokat, kígyókat, még a szegénységet, a szenvedést és sok más gonosz dolgot is felhasznált Isten, hogy az embereket a bűnös életüktől a menny felé fordítsa, és egy örök otthonra találjanak a mennyben. Ezekből a példákból azt látjuk, hogy Isten felhasználta ezeket a gonosz dolgokat, amelyeket a Sátán cselekedett, hogy megmentse az embereket a Sátán karmaiból. Van egy ember, aki gonosz módon él, örök halálra van ítélve a pokolban, elválasztva Istentől és a Sátán munkálkodik benne. Azt követően néhány gonosz dolog által, mint betegség Isten felé fordul. Látjuk tehát, hogy Isten felhasznál minden dolgot, amit a Sátán hoz be a világba - a gonoszságot, hogy megszabadítsa az embereket a Sátán karmaiból és örök üdvösségre vezesse őket. Látjuk azt a csodálatos módszert, ahogyan Isten az Ő mindenható hatalmával munkálkodik. Elmondhatjuk, hogy Isten folyamatosan bolondot csinál a Sátánból. Ez a Biblia csodálatos üzenete. A Biblia az 1 János 3:8-ban azt mondja, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a Sátán munkáját lerontsa.

Elmondhatjuk, hogy az életben mindannyian egy gombolyag fonallal indultunk el. Évek során azonban úgy történt, hogy tízezer vagy még tíz milliónál is több csomót kötöttünk a fonalra. Most, amikor erre a gombolyagra ránézünk, frusztráltak, elcsüggedtek vagyunk, és rácsodálkozunk, hogy mit tehetnénk? Aztán elérkezik hozzánk a Bibliának a csodálatos üzenete, hogy Jézus Krisztus meg tud oldani minden csomót. Nem tudom, hogy milyen sok csomót kötöttél az életed során barátom, de szeretném elmondani neked a jó hírt - Jézus meg tud oldani minden egyes csomót. Ő képes visszaadni neked egy teljes gombolyag új fonalat az egész életeddel együtt, pontosan úgy, mintha ma születtél volna és újrakezdheted az egész életedet, ha Jézus Krisztus felé fordulsz. Hívd segítségül az Úr nevét és mondd azt: 'Úr Jézus, jöjj és rombold le a gonosz munkáját, rombold le ezeket a munkákat az életemben. Ámen.'

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)