69 Isten tökéletes akaratának megtalálása (2)

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 69 Proving God’s Perfect Will (2)

Szeretnénk folytatni azt a témát, hogy hogyan találhatjuk meg Isten tökéletes akaratát az életünkben. Ez nagyon fontos, mert ha megtaláljuk Isten tökéletes akaratát, akkor élhetjük a leghasznosabb életet minden emberhez képes, aki valaha élt a földön.

Az utolsó tanulmányunkban Istent tökéletes akarata megismerésének fontosságát néztük meg. Ha ismerjük Isten tökéletes akaratát, akkor a földi napjainkat maximális haszonnal tölthetjük el. Amikor az embereknek van megtakarított pénzük, tanácsra van szükségük, mi lenne a legjobb befektetés, hogy maximális megtérülésre és maximális haszonra tegyenek szert. Az emberek nagyon elővigyázatosak, hogy maximális eredményt érjenek el, biztos megtérülését a pénzüknek. Nem ilyen körültekintőek azonban, hogy az életük befektetésével a lehető legjobb hasznot érjék el. Az ilyen ember ostoba, mert azt gondolja, hogy a pénz fontosabb, mint az élete. Valóban így van? Szó sincs róla. Ha be szeretnéd fektetni a pénzedet maximális megtérüléssel, nem inkább igaz ez az Isten által adott 70 vagy 80 évnyi földi életedre, hogy hogyan fektesd be azt, hogy maximális megtérülés legyen? A maximális megtérülést sosem lehet pénzben mérni. Azt egyedül csak Isten királysága számára hasznos értékben lehet mérni, mert egyedül az lesz örökérvényű.

Ezért szükséges megismernünk, hogy mi a legjobb módja a földi életünknek. Isten elkészített egy tervet mindegyikünk élete számára. Sosem fogod azonban megismerni ezt, ha nem keresed Istent ezért. Ezért az utolsó tanulmányunkban, felsoroltunk 12 kérdést, amit meg kell válaszolnunk, ha meg akarjuk ismerni Isten tökéletes akaratát. Kettőt azok közül már megnéztünk.

Először fel kell tennünk ezt a kérdést magunknak: 'Ez a dolog, amit éppen fontolgatok, ellentétes Jézus és az apostolok bármelyik tanításával, vagy ellentétes az Újszövetség szellemével, már amennyire ismerem azt?"

Másodszor : 'Meg tudom ezt tenni tiszta lelkiismerettel?' Engedjétek meg, hogy mondjak pár szót a tiszta lelkiismeretről. Lehet, hogy néha megöljük a lelkiismeretünket, ha a lelkiismeretünk tiltja, hogy megtegyünk valamit, és elhallgattatjuk a lelkiismeretünket azzal, hogy megkérjük, hallgasson el, megyünk tovább és megtesszük azt, amit tilt. Ha ezt tovább folytatjuk néhány alkalommal, lépésről-lépésre, akkor a lelkiismeretünk már nem fog gondot okozni, mert megöltük azt.

A harmadik kérdés, amit fel kell tenni magunknak: 'Olyan dolog ez, amit megtehetek Isten dicsőségére?' Az 1 Kor. 10:31 ezt mondja nekünk: Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekszetek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek." Isten az Ő dicsőségére teremtett minket, és az üdvösségünk annak megtalálásán alapszik, hogy megtegyünk mindent az Ő dicsőségére. Isten ilyen módon tervezte ezt meg, mert ez a legjobb a számunkra. Különben a saját dicsőségünket keressük és elpusztítjuk magunkat. Ez történik a világban. Az emberek a saját dicsőségüket keresik és a saját javukat sokféle módon. Küzdenek és csatákat vívnak egymással és közben elpusztítják magukat. Ez sajnos megtörténik a keresztyén gyülekezetekben is.

Tételezzük fel, megpróbálod kitalálni, hogy egy bizonyos cselekedet, amit megtennél tetszene-e Istennek vagy nem. Talán egy TV műsort néznél meg vagy elmennél egy bizonyos helyre. Itt van egy jó kérdés, amelyet tegyél fel magadnak, mivel azt mondja a Szentírás, hogy 'akármit teszel, mindent Isten dicsőségére tegyél.' Kérdezd meg tehát: 'Uram, meg tudom ezt tenni a te dicsőségedre? Megnézhetem azt a Te dicsőségedre? Elmehetek oda a Te dicsőségedre?' Ha úgy találod, hogy nem, akkor ne tedd. Még akkor sem, ha teljesen ártatlannak látszik, ha nem tudod őszintén azt mondani, hogy megteheted azt Isten dicsőségére, akkor ne tedd meg azt.

A negyedik kérdés, amit fel kell tenni magunknak: 'Meg tudom ezt a dolgot tenni úgy, hogy közben közösségben legyek Jézussal? Olyan dolog ez, hogy Jézussal együtt tudunk ülni vagy cselekedni?' Vegyük pl. a következőt: jó az egy hívő számára, hogy cigarettát szívjon? Meg tudod kínálni egy cigarettával Jézust is, és kérni Őt, hogy szívja együtt veled? Ha igen, akkor tedd meg. Helyes az, ha egy hívő túlzott mértékben alkoholt iszik? Kérdezd meg magadtól, hogy Jézus veled tartana-e egy ilyen ivászatban? Ha nem, akkor jobb, ha te sem teszed azt. Van itt egy bizonyos film, Jézus elmenne veled megnézni? Akkor menj és nézd meg. Egy bizonyos TV műsor, megnézné azt veled Jézus? Akkor menj és nézd meg, különben ne tedd. A Biblia azt mondja a Kol. 3:17-ben:

„M indent, amit csak cselekszetek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa."

Mindent, amit csak tesztek, szükséges, hogy a Jézussal való közösségben tegyétek.

Az ötödik kérdés, amit megkérdezhetünk magunktól az a következő: 'Meg tudom kérni Istent, hogy áldjon meg engem, amikor ezt a bizonyos dolgot megteszem?' Talán vannak kétségeid, hogy az jó dolog vagy rossz. Nem vagy biztos benne. Talán egy határeset. Ekkor tedd fel az ötödik kérdést magadnak. A Biblia azt mondja a 2 Kor. 9:8-ban:

Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek."

Isten kegyelmet ad és az Ő áldását adja minden jócselekedetre. Ezért kérdezd meg magadtól és a lelkiismereted meg fogja mondani neked. Olyan dolog ez, amire kérheted Isten áldását, hogy adja az áldását rá, amikor meg akarod azt tenni? Ha nem, akkor ne tedd.

A hatodik kérdés: 'Fogja ez a cselekedet tompítani a szellemi tisztánlátásomat valami módon?' Olvasunk arról, hogy Pál ezt tanácsolja Timótheusnak (2 Tim. 2:15):

Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét."

Pál azt mondja, hogy nagyon óvatos légy, hogy mindig Isten jelenlétében légy, mint egy munkás, akinek nem kell szégyenkeznie. Ezért ez a bizonyos cselekmény, amin most éppen gondolkozol, olyan valami, ami (lehet jó, lehet jó olyan sokféle módon) tompítani fogja a szellemi tisztánlátásodat? Ez azt jelenti, hogy nem leszel szellemileg olyan tiszta látású, ha ezeket a dolgokat tovább folytatod. Sok törvényes dolog van a világban, mint a zene, a sport, vagy a szórakozás, és bizonyos jó TV műsorok. Semmi rossz nincs ezekkel a tevékenységekkel való elfoglaltságnak, de amikor ezek a tevékenységek mennyisége eltúlzottá válik, az ember szolgájává válik ezeknek és elveszíti a szellemi tisztánlátását. Többé már nem lesz olyan tiszta a szellemi látásod. Látjuk, hogy sok hívő Istenért végzett munkáját a Sátán már lerombolta.

A hetedik kérdés: 'Szellemileg előnyös ez számomra? Szellemileg előnyös ez, és a legjobb ismeretem szerint épít ez engem?' Pál a következőt mondja:

Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá." (1 Kor. 6:12).

Később kis változtatással megismétli ezt és ezt mondja:

„Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít." (1 Kor. 10:23). A kérdés tehát nem az, hogy megengedett-e valami vagy nem. Sok keresztyén ezen a szinten éli az életét, hogy megengedett-e vagy nem, megengedi azt Isten vagy nem. Nem Isten megengedő akaratáról beszélek az életedben, hanem Isten tökéletes akaratáról.

Isten sok dolgot megenged, ami nem az Ő tökéletes akarata. Ezért, ha Isten megengedő akarata szerint akarod élni az életed, csak kérdezd meg magadtól, hogy valami helyes-e vagy sem. Ne tégy semmi gonosz dolgot, ne tégy semmi törvénytelent és akkor Isten megengedő akaratában leszel. Ha azonban Isten tökéletes akarata szerint szeretnéd élni az életedet, akkor egy további kérdést is fel kell tenned: 'Szellemileg előnyös ez számomra és épít ez engem? Olyan valami ez, ami segít engem ebben? Hasznos dolog az szellemileg? Épít ez szellemileg engem, segít nekem, hogy jobb tanítványa legyek Jézusnak? Ha ilyen kérdéseket teszel fel, akkor meg fogod találni Isten tökéletes akaratát a szellemedben.

Amikor azt mondom, hogy szellemileg hasznos és építő, ne értsetek félre. Nem azt mondom, hogy csak a Biblia olvasása, az ima és az összejövetelekre való járás a szellemileg hasznos és építő tevékenység. Teremtmények vagyunk testtel teremtve és ennek a testnek vannak bizonyos szükségei. Lehet idő, amikor pihenésre van szükséged. Néha az alvás a legdicsőségesebb dolog lehet, amit tehetünk Istenért. Lehet, hogy van idő, amikor szellemileg az alvás a leghasznosabb és legépítőbb dolog, amit tehetünk. Vagy lehet valamilyen kikapcsolódós és szórakozás - elmenni egy piknikre a gyermekeiddel a leghasznosabb és leginkább építő dolog lehet szellemileg, amit megtehetsz. Ne gondold tehát, hogy csak a böjtölés, az ima és a Biblia olvasása hasznos és építő dolgok szellemileg. Szükségünk van pihenésre, szükségünk van bizonyos mennyiségű nyugalomra és szükségünk van ételre is, hogy együnk. Semmi rossz nincs ezekben a dolgokban. Nem vagyunk aszkéták. Jézus is aludt, Jézus is evett jó ételt. Ne ess tehát végletekbe, amikor felteszed ezt a kérdést.

Vannak tehát itt jó kérdések, amiket megkérdezhetsz magadtól, és amikor megválaszolod azokat, meg fogod tudni, mi Isten tökéletes akarata az életedre vonatkozóan: 'Olyan dolog ez, amit meg tudok tenni Isten dicsőségére? Olyan dolog ez, amit meg tudok tenni Jézussal való közösségben? Kérhetem Istent, hogy áldjon meg engem, amikor ezt teszem? Tompítja ez a szellemi tisztánlátásomat? Szellemileg hasznos lesz ez és épít engem?' Ha ezeket a kérdéseket felteszed, akkor meg fogod ismerni, hogy mi Isten tökéletes akarata az életedre.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)