45 Isten és a pénz ellenségek

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 45 God And Money Are Opposites

Ebben a tanulmányban olyan dologról lesz szó, amire a világ úgy tekint, mintha mindennél fontosabb dolog lenne, és ez a pénz. Milyennek kellene lennie a pénzhez való viszonyunknak, ha Istennek tetsző életet szeretnénk élni?

Tudjuk, hogy a pénz az egyik olyan terület, ahol könnyű megtévesztésbe esni. A világ tele van olyan emberekkel, akik a legkülönbözőbb okos trükkökkel becsapnak másokat, a pénz területén. Olyan sok ember rájött már, hogy nagyon okos módon hogyan csapjon be másokat, de senki sem csapta még be a pénz területén olyan mértékben az embert, mint a Sátán: egy téves értékítéletet adott az embernek a pénz szerepéről. Azt érzékelteti az emberrel, hogy a pénz fontosabb, mint Isten maga. Kellemetlen, ha valaki becsap engem százezer rúpiával. Inkább csapjanak be azonban százezer rúpiával, mint elkezdjek azon gondolkozni, hogy a pénz fontosabb az életemben, mint Isten, mert ez nem igaz. Mégis nagyon kevesen vannak, akik világosan látják ezt. A Sátán megtéveszti őket. Jézus azért is jött, hogy elhozza a menny világosságát ebben a kérdésben.

Nézzük meg a Lukács 16:13-at. Ez egy forradalmi vers. Nem gondolom, hogy sok keresztyén olvasta ezt a verset helyesen értelmezve. Sosem értelmeztem azt helyesen sok éven keresztül, az újjászületésemet követő legalább 20 éven keresztül. Mit mond ez a vers? Jézus ezt mondta: „Senki sem szolgálhat két Úrnak." Két úrról beszél itt, és azonnal arra gondolsz, hogy a két úr Isten és a Sátán, de nem Isten és a Sátán az, mert azt a világon mindenki tudja, hogy nem szolgálhatsz Istennek és a Sátánnak egyszerre. Ha megkérdeznélek téged, hogy „szeretitek-e a Sátánt," mindannyian azt fogjátok mondani, hogy nem. Szeretitek Istent? Igen. Szerethetitek egyszerre Istent és a Sátánt is? Nem, ez világos. Szolgálhattok egyidejűleg Istennek és a Sátánnak is? Bizonyára nem. Istenhez tartoztok? A Sátánhoz tartoztok? Azt mondjátok: „Bizonyára Istenhez tartozunk." Megvetitek a Sátánt és semmi közötök hozzá? Azt mondjátok, igen. Így ez nem kérdés.

Ha a két úr Isten és a Sátán lenne, akkor nem is kellene erről beszélni. Jézus azonban itt azt mondta:

Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak."

A két úr itt Isten és a mammon. A mammon pénzt, anyagi gazdagságot, vagy anyagi dolgokat jelent. Mit is mond ezzel a két úrral kapcsolatban? Most olvassuk el nagyon figyelmesen. Gyűlölnötök kell az egyiket és szeretnetek a másikat. Ezek Jézus szavai! Jézus elhozza a menny világosságát Istennek és a pénznek a területére, és kihangsúlyozza, hogy a pénz egy úr, és Isten egy másik Úr. Nem szolgálhattok két úrnak, mert mindkét úr arra hív titeket, hogy tegyetek meg valamit. Isten arra hív, hogy tegyél meg valamit és a pénz is arra hív, hogy tegyél meg valamit. Hoznod kell egy döntést: a kettő közül melyiknek engedelmeskedsz.

Mindenekelőtt, szakítani kell a két úr közül az egyikkel. El kell döntened, hogy melyiknek fogsz szolgálni. Jézus nem a pénz használatáról beszél. A pénz jó szolga, de rettenetes úr. Emlékezzetek erre! Pontosan olyan, mint a tűz: a tűz jó szolga, de rettenetes úr. Használod a tüzet és ellenőrzésed alatt tartod azt a konyhában, a gáztűzhelyen. Ez rendben van, de ha megengeded, hogy a tűz kiszabaduljon az ellenőrzésed alól, akkor mi történik? Az egész házad le fog égni. Ha a pénzt is úgy tudod kezelni, mint egy szolgát, és ellenőrzésed alatt tudod tartani, mint ahogyan ellenőrzésed alatt tartod a tüzet a gáztűzhelyen, akkor az egy csodálatos szolga; nagyon, nagyon hasznos.

Hogyan tudok ebben a világban élni pénz nélkül? A pénz hasznos: étel, ruházat, iskoláztatás, házvásárlás és minden más dolog biztosítása szempontjából, még Isten munkája szempontjából is! Szükség van pénzre Isten munkájához. A pénz segíthet a szegényeknek, de amikor a pénz uralkodik egy személy életén, tudod, mihez hasonlít az? Ahhoz hasonlít, mint amikor egy ház kigyullad, és elpusztítja az egész házat. Nem vagyunk tehát a pénz ellen, mint ahogyan a tűz ellen sem, de óvatosaknak kell lennünk, amikor a tűzzel bánunk. A tűz nagyon veszélyes. Ne légy gondatlan, amikor a tűzzel bánsz. Olyan sok ember meghalt már megégve a konyhában, mert gondatlanul bánt a tűzzel. Még sokkal több ember halt meg, mert gondatlanul bánt a pénzzel. Ugyanolyan körültekintőek vagytok a pénzkezelésben, mint a tűz kezelésében? Valójában óvatosabbaknak kellene lennetek, mert a pénz veszélyesebb, mint a tűz.

A megfelelő nézőpontból és megfelelő kiegyensúlyozottsággal kell tekintenünk erre a kérdésre. Nem valamiféle aszkéta, remete, szerzetes vagy apáca életet hirdetünk, vagy bármi hasonló dolgot. Nem. Egy normális életről beszélek, amikor meg kell keresned a pénzt a megélhetésedhez, bármilyen munkával, amit azért végzel, hogy pénzt keress. Természetesen úgy keresd meg a pénzt, hogy lelkileg ne tedd tönkre magad, és a családodat se hanyagold el, Isten királyságát téve az első helyre. Ha azonban már megkerested, emlékezz rá, hogy amit megkerestél az olyan, mint a tűz. Tartsd az ellenőrzésed alatt. Tekints arra szolgaként.

Engedjétek meg, hogy egy másik képet használjak. Tételezzük fel, hogy van egy szolga a házadban, és az a szolga olyanná válik, mintha a ház ura vagy úrnője lenne, és elkezdi átvenni az irányítást a háztartás felett. Te, aki a ház ura vagy úrnője vagy, ebben az esetben a szolga szerepébe kényszerülsz. A szolgád lesz a főnököd, aki megmondja, hogy ülj le, állj fel és ide vagy oda menj. Végső soron a szolga átveszi az uralmat a ház felett. Micsoda tragédia ez! A szolga, aki azért jön, hogy segítsen a házban, most a ház urává válik. Pontosan ez az, ami megtörtént sok keresztyénnel; a pénzt nem tudták megtartani a szolga helyén.

Sok szélsőséges magatartás van a keresztyének között a pénzhez való viszonyukat illetően. Néhány ember szélsőséges dolgokat hirdetett, ami irreális és lehetetlen aszerint élni. Isten nem hívott el mindenkit, hogy remete életet éljen. Isten nem hívott el mindenkit, hogy teljes idejű szolgáló legyen és feladja a munkahelyét; ezerből egyet hív el teljes idejű szolgálónak. A többi 999 hívőnek szükséges, hogy világi munkahelye legyen, de nekik tudni kell, hogyan viszonyuljanak a pénzhez; meg kell érteni, hogy milyen legyen a kapcsolat Istennel és a pénzzel.

Engedjétek meg, hogy egy képen keresztül bemutassam azt, amiről korábban beszéltem. Van egy férj, és a házadban van egy másik férfi is, aki szolgaként dolgozik ott, egy kertész, vagy esetleg egy szakács. Jó dolog, ha van egy kertész vagy egy szakács, de ha jobban szereted a szakácsot, mint a férjedet, akkor baj van. Ez a probléma sok hívővel. Minden rendben van a pénzzel, ha az a maga helyén van, de ha valaki beleszeret a szolgába és teljesen elfelejtkezik a férjéről, az nagy baj. Ez olyan, mintha a feleség elhatározná, hogy összeházasodik a férfi szolgálóval, a kertésszel, és közben teljesen megfeledkezik róla, hogy férjnél van. Ez egy pontos kép arról, hogy mi történik sok keresztyénnel, mi az, ami tönkreteszi az életüket. Az Istennel való kapcsolatukat tekintve ők valójában elváltak.

Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy szabadulj meg a kertésztől, mint szolgától? Nem. Feltétlenül tartsd meg a kertészt, tartsd meg a szolgát, de maradjon ő a maga helyén és ragaszkodj a férjedhez. Ragaszkodj Istenhez. Ragaszkodj olyan mértékben az Úr Jézus Krisztushoz, hogy a pénz ne jelentsen kísértést számodra, hanem maradjon szolga. Ha a férj és feleség kapcsolata rendben van, a szolga nem kerülhet képbe. A szolga dolgozhat a kertben, de nem kerülhet képbe, amikor a férj és a feleség kapcsolata rendben van. Te a férjeddel élsz együtt, és nem egy szolgáló férfival. Erről beszél itt Jézus.

Gyűlölni kell az egyiket és szeretni a másikat. El tudjátok mondani, hogy ilyen a kapcsolatotok Istennel és a pénzzel? Gyűlölöd az egyiket és szereted a másikat? Annyira szereted Istent, hogy a pénz iránti érdeklődésed ahhoz viszonyítva gyűlölet. Jézus azt mondta neked, hogy ragaszkodj az egyikhez és vesd meg a másikat. Ez azt jelenti, hogy a férjedet olyan nagyra értékeled, hogy nem szeretsz bele abba a szolgába, aki a kertben dolgozik. A Jézus iránti szereteted olyan nagy, hogy a pénznek számodra nincs egyáltalán értéke. Sok ember nem veszi ezt a verset komolyan, és sok ún. hívő nem érti meg, hogy ezáltal valójában gyűlölik Istent, megvetik Őt. E vers szerint ugyanis, ha szereted a pénzt és az anyagi dolgokat, akkor gyűlölöd Istent, megveted Őt. Igen, ez az igazság.

A Máté 23:3-ban azt olvassuk, Jézus azt mondta a farizeusokról, hogy a tanításaik helyesek voltak. A tanításaikkal minden rendben volt. Rendkívül vallásosak voltak, de a Lukács 16:14-ben azt olvassuk, hogy szerették a pénzt, ami azt bizonyította, hogy gyűlölték Istent. Vallásosak voltak, de gyűlölték Istent, mert nagyon szerették a pénzt . Nem lehet a magatartásod semleges a pénzzel kapcsolatban, pontosan úgy, ahogyan nem lehet semleges a magatartásod a Sátánnal szemben sem. Vagy szeretned kell a Sátánt vagy gyűlölni. Vagy szeretned kell a pénzt vagy gyűlölni. Vagy ragaszkodsz a pénzhez, vagy megveted azt.

Isten és a mammon olyanok, mint két ellentétes pólus, mint az északi és a déli mágneses pólus. Ha vonzódtok az egyik pólushoz, akkor a másik pólus taszít titeket. Mindenki, aki tanult fizikát tudja, hogy egy mágnesnek van egy északi és egy déli pólusa. Ha közelítesz egy másik mágnessel ahhoz, és az vonzódik annak a mágnesnek az egyik pólusához, akkor a mágnes másik pólusa automatikusan taszítani fogja. Akkor tehát hogyan tanulhatjuk meg a pénztől való függetlenséget, vagy a pénz gyűlöletét - amiről Jézus beszélt? Jézus erős szavakat használt. Pl. azt mondta, hogy gyűlöljük az apánkat és anyánkat, a feleségünket és gyermekeinket. Mit akart ezzel mondani? Itt pedig azt mondja, hogy gyűlölnünk kell a pénzt. Meg kell értenünk, hogy mit jelent az, amit mond. Ez nem azt jelentette, hogy ki kellene rúgnunk az apánkat és az anyánkat, a feleséget és a gyerekeket a házból. Nem ez a jelentése. Nem is azt mondja, hogy szabadulj meg a pénzedtől és legyél remete vagy szerzetes, vagy pásztor, vagy teljes idejű szolgáló, vagy menj és add oda minden pénzedet valamelyik keresztyén szolgálónak, vagy gyülekezetnek, vagy bármi ilyen dolog. Nem! Nem erről van szó.

Hadd használjak egy példát. Ha megnézed Jézus életét, Ő egy tökéletes példa arra, hogyan kell viszonyulni a pénzhez. Jézus ácsként dolgozott és megkereste a megélhetéséhez szükséges pénzt, de nem ragaszkodott ahhoz. Ez a válasz. Nézz Jézusra, és mondd el ezt: „Uram, szeretném, ha ugyanolyan viszonyom lenne az anyagi dolgokhoz, mint neked volt." Ez a válasz. Még sokkal többet kell erről a témáról beszélnünk, amit a következő tanulmányunkban folytatni fogunk.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)