08 A hit

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 08 Faith

A Biblia azt mondja, hogy minden lehetséges nektek, ha hisztek. A megtérés, egy Isten felé való fordulást jelent. A második dolog a hit - a megtérés ikertestvére - ami az Isten bűnbocsánatának és az üdvösségnek az elnyeréséhez szükséges.

A Biblia sokat beszél a hitről. Amikor Jézus eljött a földre, arra bátorította az embereket, hogy higgyenek Istenben. A szolgálatának összes témája közül valójában ez volt az egyik legfontosabb dolog: hinni Istenben. Nem kaphatjuk meg Isten bűnbocsánatát, ha nem hiszünk. Nem kell megdolgoznunk a bűnbocsánat elnyeréséért. A bűnbocsánat túlságosan drága ahhoz, hogy meg tudjuk azt szerezni munkával, pénzzel, bármennyi zarándoklattal vagy bármi hasonló dologgal. Isten ingyen adja nekünk a bűnbocsánatot. Miért adja ingyen? Azért, mert annyira értékes, olyan drága, hogy azt sosem tudnánk megfizetni semennyi jó cselekedettel. A hit nem egy bonyolult dolog. Csupán azt jelenti, hogy kinyújtjuk a kezünket és elfogadjuk azt, amivel Isten megajándékoz minket. A Biblia az Ef. 2:8-ban a következőt mondja:

Kegyelemből tartatunk meg hit által."

Itt két fontos szó van, ami megjelenik az Újszövetségben, amelyeknek nagyon egyszerű jelentése van.

A kegyelem Isten kezének kinyújtását jelenti, hogy nekünk adja a segítségét, a bűnbocsánatát és az erejét minden feladathoz, amivel valaha szembenézünk az életben. Mi a hit? A hit a mi kezünk kinyújtása, hogy elfogadjuk a segítséget és az áldást Isten kezéből. Ha szeretnék adni neked egy Bibliát, ahhoz neked is szükséges kinyújtanod a kezed és elvenni azt, hogy a tiéd legyen. A hit által Isten az Ő kegyelméből felajánl nekem valamit, én kinyújtom érte a kezem és megragadom azt. Egy korábbi tanulmányban azt mondtam nektek, hogy Isten semmit sem akar ránk erőltetve lenyomni a torkunkon. Nem fogja ránk erőltetni, hogy elfogadjunk valamit, amit nem akarunk, mert szabadságot adott nekünk a választásra. Nem akar buta robotokat, hogy csupán azt tegyék, amit beprogramoztak nekik, hanem azt szeretné, hogy mi válasszunk. Ha a hitet választom, akkor a következőt mondom: „Uram! Hiszem, hogy Krisztus meghalt a bűneimért, feltámadt a halálból és elfogadom Őt, mint Uramat."

A Biblia sokat beszél az erőről, ami a mi Urunk Jézus Krisztus nevében van. Nincs más név a földön, ami által üdvösséget nyerhetnénk, ami által elnyerhetnénk a bűnbocsánatot, de csak akkor kaphatod meg azt, ha kinyújtod a kezed. Más szavakkal kifejezve, azt mondod az Úrnak: 'Úr Jézus, én bűnös vagyok. Szeretnék elfordulni a bűneimtől. Hiszem, hogy meghaltál értem, és most befogadlak az életembe.' Ez egy egyszerű ima. Ennek elimádkozása egy percet sem vesz igénybe, de ha őszintén elimádkozod azt, akkor egy pillanat alatt Isten gyermekévé válhatsz. Ez nem egy varázsige. Látod, Isten nem a különleges szavakra tekint. Éppen úgy, mint egy atya, amikor hallgatja a gyermekét. Ő sem azt nézi, hogy a gyermeke különleges kifejezéseket használva, nyelvtanilag helyesen mond-e dolgokat. Nem aggódik a gyermeke nyelvtana miatt. A gyermeke szavaira figyel, mint egy gyermeki szív vágyának a kifejezésére. Így van ez akkor is, amikor Istenhez szólunk. Isten inkább a szívedre figyel, mint a szavaidra. Jézus a következő szavakat mondta a János 6:37-ben:

„Aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem."

Nem számít, hogy ki vagy. Krisztus nemcsak a keresztyénekért, hanem az egész világ bűneiért halt meg. A Biblia minden embert egy kategóriába sorol: bűnösök. Lehet bármilyen vallásunk, mindannyian bűnösök vagyunk. Isten nem tesz különbséget. Mindannyian ugyanolyan természettel - Istentől távol - születünk. A Biblia kijelenti, hogy Krisztus mindenki bűnéért meghalt, ezért mindenki számára egyformán felajánlja a bűnbocsánatot. A hit azt jelenti, hogy kinyújtjuk a kezünket és megragadjuk mindazt, amit Isten megígért nekünk a Krisztusban. A Bibliában van egy vers, ami ezt mondja:

„Isten megáldott minket minden szellemi áldással a mennyei helyeken a Krisztusban" (Ef. 1:3).

Nos, miért van az, hogy néhány keresztyén jobban tud növekedni szellemileg, mint mások? Ennek oka a hit. Leírhatjuk ezt úgy, hogy Isten áldásai olyanok, mint egy ünnepi vacsora alkalmából megterített asztal. Ha egy villásreggeli vagy ebéd alkalmával odamész egy étteremben az asztalhoz, ott mindenféle étel ki van rakva. Senki sem fogja azonban azt a tányérodra tenni. Oda kell menned az asztalhoz és elvenni, amit szeretnél. Ezért, ha keveset veszel el, az lesz a te választásod. Másvalaki telerakja a tányérját az asztalon lévő minden edényből, mindenféle étellel. Te is megtehetnéd ugyanezt, de nem teszed meg. Így van ez sok keresztyénnel. Nem vesznek el mindent, amit Isten felajánl nekik, ezért szegények maradnak.

A hit azt jelenti, hogy meglátod azokat a dolgokat, amiket Isten adni akar neked, és te elveszed azokat. Gondolkozz el azon az ígéreten, amit az Ef. 1:3-ban olvastunk, hogy Isten megáldott minket minden szellemi áldással a mennyei helyeken a Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy minden egyes dolog, amire szüksége van a szellemünknek, a bűnbocsánattal kezdődik. Emlékezz rá, hogy a bűnök megbocsátása csak a kezdet. Mindaz, amiről a korábbi tanulmányainkban beszéltünk azért volt szükséges, hogy megalapozzunk egy csodálatos felépítményt, amit a következő tanulmányokban fogunk felépíteni. Az alap a múltbeli bűnös életünktől való megtisztulás, a bűnök elhagyása, az adósságunk kifizetése, a régi számlák lerendezése. Ez a megtéréssel és a hittel kezdődik, ami egy odafordulás Isten felé. Rendezem mindazt, ami rosszat cselekedtem a múltban, és ingyen megkapom Isten bűnbocsánatát, ha kinyújtom a kezem és azt mondom: 'Uram, te megáldottál engem minden szellemi áldással a mennyei helyeken a Krisztusban. Én szeretném megkapni azt.'

Ezt az alapelvet látjuk végig a Szentírásban. Az evangéliumokban olvasunk róla, hogy volt két vak ember, akik odamentek Jézushoz és megkérték, hogy gyógyítsa meg a szemüket. (Máté 9). Tudták, hogy Jézusnak van hatalma megnyitni a vak szemüket, és ezért odamentek és megkérték Őt, hogy tegye meg azt velük. Jézus kész volt megtenni azt. Ők vágytak is rá, hogy megkapják, de előtte Jézus mégis feltett nekik egy kérdést: hiszed-e, hogy képes vagyok megtenni azt? Ez az alapelv érvényes minden esetben, amikor Isten foglalkozik velünk. Megkéred Őt valamire: kéred, hogy bocsássa meg a bűneidet; mondjuk ez az első dolog, amit kérsz. Az Úr pedig ezt kérdi tőled: 'hiszed, hogy megbocsátok neked?' Ha azt válaszolod, hogy 'Uram, nem vagyok ebben olyan biztos,' akkor nem fogod megkapni azt. Ez ugyanolyan, mint amikor a két vak emberről olvasunk a Máté 9:27-29-ben. Azt olvassuk, hogy odamennek Jézushoz és megkérik, hogy nyissa meg a szemüket és Jézus azt mondja: „hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni?'

Tételezzük fel, hogy az egyikük azt mondta volna: 'nos, én nem vagyok ebben olyan biztos Uram, hogy meg tudod ezt tenni.' Tudod, hogy mi történt volna? Jézus elment volna és ők vakok maradtak volna. Semmi sem változott volna. Látod már, hogy mi a helyzet? Jézus meg akarta nyitni a szemét, de a vak ember nem kaphatta meg azt. Mi hiányzott? A hit, ez minden. Ezért lehet, hogy néha nagy vágyakkal odamész Istenhez. Isten meg is tudná adni a nagy vágyaidat. Ha azonban azt mondod, hogy 'nos, ha nekem van vágyam és Isten is vágyik rá, hogy megkapjam, akkor megkapom azt.' Nem, nem kapod meg azt, mert van még egy kérdés, amit meg kell válaszolnod: hiszed, hogy Isten meg fogja azt tenni? Ezt a kérdést olvassuk a Máté 9:28-ban, ahol a vak emberek nem azt mondták, hogy 'nem vagyunk benne biztosak,' hanem azt mondták: 'igen Uram.' Ez egy bátor megvallás volt: 'Igen Uram, mi hisszük, hogy te meg tudod tenni azt.' Ekkor mit tett Jézus? Megérintette a szemüket, és azt mondta: legyen nektek a ti hitetek szerint.' Jól megjegyeztétek? Nem a te vágyad szerint, nem is az én vágyam szerint, hanem a te hited szerint.

Jegyezd ezt meg barátom. Ha megkaptál volna mindent, amire csak vágytál, nagyon sok dolgot megkaptál volna mostanáig Istentől. Miért nem kaptad meg azokat? Pedig Isten vágyik rá, hogy megadja azt neked. Te is vágysz rá, hogy megkapjad azt, és mégsem kaptad meg. Mi ennek az oka? Az, hogy amikor azt kérdezi Isten, hogy 'hiszed-e, hogy meg tudom adni azt,' akkor te azt mondod: 'nem vagyok benne olyan biztos.' Ekkor az Úr azt mondja: 'legyen meg neked nem a te vágyad, hanem a te hited szerint.' Ez a különbség. Látod, hogy esik kint az eső? Te egy kis csészét viszel ki, hogy megtöltsd azt vízzel. Másvalaki egy vödröt ragad meg és megint másvalaki pedig egy nagy hordót. Ki az, aki a legtöbb vizet fogja fel és hozza be a házba? Az, aki egy nagy hordóval ment ki! Nem mondhatod azt, hogy Isten többet adott neki, mert Isten kivételezett vele. Nem! Te voltál az, aki kis csészével mentél ki, ezért annyit is kaptál. A másik személy egy hordóval ment ki, és ő sokkal többet kapott. Így van ez: a hit teszi mindezt.

Isten áldásai elérhetők mindenki számára. Megáldott minket minden szellemi áldással a mennyei helyeken, de nem mindenki fog azonos mennyiségű áldásban részesülni. A te hitedtől függ minden, mert a hit tetszik Istennek. Ezért, ha azt mondod: „hiszek Uram, hiszem, hogy hűséges vagy." Ez a következőt jelenti és ezért olyan fontos: „Uram, hiszem, hogy amit mondtál az igaz." Hiszed, hogy amit Isten mondott az igéjében az igaz.

Most szeretnék imádkozni. Csukjátok be a szemeteket és mondjátok el ezeket a szavakat: „Úr Jézus, hiszem, hogy meghaltál értem, és most megbocsátod a bűneimet." Mondd el még a következőt, ha bármi más szükség van az életedben: 'Hiszem Uram, hogy még azt is meg tudod adni nekem. Ámen.'

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)