52 A szülők és a gyermekek felelőssége

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 52 Responsibilities of Parents and Children

Szeretnénk a keresztyén otthonról való vizsgálódásunkat folytatni, amit az utolsó három tanulmányunkban néztünk meg. Az első két tanulmányban a férj és a feleség felelősségét vizsgáltuk és az utolsó tanulmányunkban a gyermekneveléssel foglalkoztunk. Ez egy nagyon fontos terület és ezzel most egy kicsit részletesebben is foglalkozunk.

Nézzünk most meg egy parancsolatot, amit Isten a gyermekeknek adott. Gondoltad volna, hogy Isten egyetlen parancsolatot adott Ádámnak és Évának? Mindannyian ismeritek a Tízparancsolatot, amit Mózes adott az izraelitáknak. Isten azonban csak egyetlen parancsolatot adott Ádámnak és Évának, és ők engedetlenek voltak azzal az egy parancsolattal kapcsolatban. Ennek eredményeként ők egy zűrzavart hoztak be a világba, az otthonukba, a kölcsönös kapcsolataikba. Az elsőszülött gyermekük felnőve egy gyilkos lett, aki megölte a második gyermeküket. Ez tragikus volt. Hasonló módon Isten csupán egyetlen parancsolatot adott a gyermekeknek is, nem nehezítette meg a helyzetüket. Isten a gyermekeknek nem 10 parancsolatot adott, hanem csak egyet! Az Efézus 6:1-3-ban olvassuk ezt a parancsolatot. Ez része volt az Ószövetségben adott Tízparancsolatnak. Az 5. parancsolat ezt mondja: „Tiszteld atyádat és anyádat." Az Efézus 6:2 azt mondja, hogy ez az első parancsolat, amit Isten ígérettel együtt adott. Az ígéret a következő volt: hosszú ideig élj, és hogy jól legyen dolgod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked."

Először a szülőkhöz szeretnék szólni. Szeretnélek megkérdezni titeket szülők, hogy szeretnétek-e, hogy a gyermekeiteknek jól legyen dolguk? Szeretnétek-e, hogy a gyermekeitek hosszú ideig éljenek a földön? Vagy azt szeretnétek, hogy a gyermekeitek élete lerövidüljön? Szeretnétek, hogy a gyermekeiteknek rossz dolga legyen? Nem beszélve róla, hogy a gyermekeid legyenek értelmesek, egészségesek, ügyesek, gazdagok vagy kiválóak, vagy bármi egyéb. Amikor azt mondja az Ige, hogy 'jól legyen dolguk,' ez azt jelenti, hogy szellemileg lesz jó dolguk. Még akkor is, ha egy hivatalban küldöncként dolgoznak, vagy egy vállalatnál takarítóként, az nem számít. Ha istenfélők, akkor ők nagyok Isten szemében. Nem a földi pozíciójuk a fontos. A lényeg, hogy szellemileg jól legyen dolguk.

Mit jelent az, hogy hosszú életük lesz a földön? 100 éves korig fognak élni? Nem, Jézus csupán 33 éves koráig élt. Hosszú életet élni az Újszövetség szóhasználatában azt jelenti, hogy teljes egészében sikerül Isten tervét megvalósítani az életükben, függetlenül attól, hogy 20, vagy 60, vagy 100 éves korukban halnak meg. A lényeg Isten tervének maradéktalan megvalósítása az életükben mielőtt elhagynák ezt a földet, mert Istennek van egy konkrét terve a gyermekeitek számára. Kérlek titeket szülők emlékezzetek erre, és ne romboljátok le azt a tervet, más értékeket ültetve a gyermekeitek fejébe, hogy azt gondolják más dolgok fontosabbak, mint Isten királysága és az Ő igazsága. Igazságosság, egyenesség, őszinteség, ezek fontosabbak, mint bármi más ezen a földön.

Ezért apák az Efézus 6:4 azt mondja nektek: „Ti atyák ne ingereljétek a gyermekeiteket." Ne ingereljétek őket szüntelenül, megszidva őket éjjel és nappal, hanem neveljétek fel őket az Úr tanítása és intése szerint. Mindenekelőtt tanítsátok meg őket a szellemi alapelvekre, és másodszor pedig intsétek őket. Szükséges megbüntetni a gyermekünket, mert a Biblia ezt mondja a Péld. 22:15-ben:

A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesszeje messze elűzi tőle azt."

Minden gyermek szíve tele bolondsággal születik bele ebbe a világba. Nem számít, hogy kinek a gyermeke. Lehet az egy ateista gyermek, vagy egy istenfélő házaspár gyermeke, mindkettő ugyanazzal a hústesttel születik és ugyanazzal az „óemberrel," ami hajlamos a bűnre; bolondsággal van tele a szívük.

Hogyan lehet annak az ateista gyermeknek és annak az istenfélő házaspár gyermekének a szívéből kiűzni azt a bolondságot? Csupán egyetlen módon - a fenyítő vesszővel! Nincs más lehetőség. Azok a szülők, akik nem használják a vesszőt, nem fogják felnevelni a gyermeküket istenfélő módon. Használnunk kell a fenyítő vesszőt, mert ki akarjuk űzni a bolondságot. A Biblia nagyon világossá teszi azt, hogy a fenyítő vessző messzire el fogja űzni a bolondságot. A bolondság a szívünkben van, de a vesszővel a fenékre verve az kiűzi a bolondságot a szívből. Ez Isten módszere. Jó, ha ezt követitek a modern pszichológiai tanítások helyett.

Mi az eredménye mindazoknak a technikáknak, amit a modern pszichológia tanít? Látjátok, hogy mi történik a nyugati világban ma. Azok a gyermekek a szüleik ellen lázadva nőttek fel, nem tisztelik a szüleiket. Ez az eredménye a modern pszichológiának és Isten Igéje mellőzésének. Menj és nézd meg azokat az otthonokat, ahol az emberek követték a Péld. 22:15 szerinti egyszerű régimódi tanítást és meglátod a különbséget. A Biblia azt mondja, hogy megmentheted a gyermekedet a pokoltól a vessző használatával; ne spórolj vele, még ha krízisben van is. Milyen helyzetben kell használnunk a vesszőt? Amikor nem engedelmeskednek annak az egy parancsolatnak, hogy tiszteljék a szüleiket. Ezt a legfontosabb megtanulni a gyermekeknek.

Ha a gyermeked eltör valami drága dolgot, talán van egy drága tálad vagy vázád, vagy valami hasonló, ami Kínában készült, és véletlenül leejtették azt és eltörött, meg fogod büntetni őket ezért? Ez ostobaság. Ha lázadásból, vagy haragból teszik azt, meg kell büntetni őket, de ha nem, ha véletlenül tették azt, akkor nem. Nagy lehet a károd pénzben kifejezve, de ne büntesd meg a gyermekeidet azért, amit véletlenül követtek el. Te és én nem teszünk dolgokat véletlenül, nem hibázunk? Mit kell megtanítani a gyermekeinknek? Ezt az egyetlen parancsolatot, amit Isten adott a gyermekeknek: „Tiszteld atyádat és anyádat." Ez azt jelenti, hogy mindenekelőtt tiszteld őket.

Ha egy fiú vagy egy lány vagy, és elolvastad ezt az írást, hadd mondjam el neked, hogy 'ha szeretnéd, hogy jól menjenek a dolgaid, és ha szeretnéd betölteni életed napjainak azt a hosszát, amit Isten kijelölt számodra ezen a földön,' akkor tiszteld atyádat és anyádat. Még ha 75 éves vagy is, és még élnek a szüleid, tiszteld őket. Tiszteld őket halálodig. Nem kell engedelmeskedned nekik, miután elhagyod az otthonodat és saját otthonod lesz, és saját jövedelmedből élsz. Jézus engedelmeskedett Józsefnek és Máriának mindaddig, míg az ő házukban élt. Attól a pillanattól fogva, hogy elhagyta azt a házat, miután bemerítkezett, tisztelte az anyját, de már nem neki engedelmeskedett. Amikor az anyja odament hozzá és azt mondta neki, hogy elfogyott a bor a kánai mennyegzőn, Ő azt mondta: „Asszony, mi dolgom veled, ne szólj bele a szolgálatomba." Jézus a Szentírásnak engedelmeskedett, de tisztelte az anyját. Gondoskodott róla, amikor ott függött a kereszten: megkérte Jánost, hogy gondoskodjon róla egy otthont biztosítva számára, de nem hallgatott rá miután elhagyta a szülői házat.

Mindaddig, míg otthon éltek a szüleitek felügyelete alatt, a parancsolat számotokra az, hogy engedelmeskedjetek a szüleiteknek. Tedd meg, amit mondanak, kivéve, ha olyat mondanak neked, hogy valamilyen területen engedetlen lennél Isten Igéjének. Ekkor engedelmeskedj Istennek és mondd a következőt: 'Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embernek,' pontosan úgy, ahogyan Péter apostol mondta az Ap.csel. 5:29-32-ben. Minden más területen azonban engedelmeskedned kell nekik. Tisztelned kell őket egész életedben, még akkor is, amikor elhagyod az otthonodat; add meg a tiszteletet nekik, sose mondj gonosz dolgot róluk. Sok gyengeséget láthatsz meg a szüleid életében, de fedezd el azokat.

Tudod, hogy Noé fia, Khám miért lett átkozott? Amikor meztelenül látta az apját, ahelyett, hogy betakarta volna, elment és elmondta másoknak. Te beszélsz az apád gyengeségéről, amit otthon látsz, vagy az anyád gyengeségéről? Átok lesz rajtad, mint Khámon volt. Szokjál le erről. Miért kellene nyilvánosságra hoznod apád és anyád gyengeségét? Ha akarsz, imádkozz értük, de fedezd el azt, kivéve, ha tanácsot szeretnél kérni valamelyik istenfélő testvértől, akihez odamész és megosztod vele. Ha van egy problémád a szüleiddel, amivel szembenézel, mondd el egy istenfélő testvérnek, hogy tudjon róla, mert különben nem tud segíteni neked. Ez az egyetlen eset, amikor feltárhatod azt, ahogyan az apád és az anyád viselkedik, ami lehet, hogy nem Istentől való. Ha azonban kibeszéled a gyengeségüket, az el fogja hozni Isten ítéletét az életedre, mert nem tiszteled őket. Ez nagyon fontos.

Szülőként nagyon fontos számunkra, hogy a gyermekeinket megtanítsuk engedelmeskedni, és hogy törjük meg a makacs akaratukat, amikor még fiatalok úgy, hogy tanulják meg a szüleiknek való engedelmességet. Így készítjük fel őket az Istennek való engedelmességre egy napon a jövőben. Ha nem törjük meg az akaratukat, amikor még fiatalok, akkor sosem fognak tudni Istennek engedelmeskedni később az életükben. Csoda kell hozzá, ha mégis. Megtörténik néhány esetben, mert Isten hatalmas, de nekünk, mint szülőknek a felelősségünk az, hogy megtegyük azt a korai ifjúságuk idején. Mikor kell elkezdeni a megbüntetésüket és a helyreigazításukat? Olyan korán, amikor már képesek megérteni. Ha meg tudják érteni, amit mondasz nekik már 1-1,5 éves korukban, akkor ez az az idő, amikor kezdd el a megbüntetésüket, ha engedetlenek. Ha korán kezded, korábban is tudod befejezni. Amikorra a gyermek 13 éves, már nem kell többé használni a vesszőt, ha elkezdted a gyermek egy éves korában, és ha istenfélelemmel tetted azt és teljes szívvel.

Ha azonban nemtörődöm voltál, akkor problémád lesz, amikor a gyermeked tinédzser lesz. Nem tudja, hogyan kell tisztelettudóan beszélni. Nem tudja, hogyan kell engedelmeskedni neked. Nem tudja, hogyan engedelmeskedjen Istennek. Ez a tragédia sok keresztyén otthonban. Mit kellene tennünk? Megtérni és ezt mondani: 'Uram, légy könyörületes hozzám.' Azok, akiknek a gyermekei még kicsik, még nem tinédzserek, nekik mit mond a Szentírás? Neveld fel őket az Úr félelmében. Tanítsd őket istenfélelemre.

A legnagyobb dolog, amit megtehettek, mint férj és feleség, hogy legyetek egyek. A gyermekeitek megbüntetésében ne legyetek különböző véleményen. Legyetek egyek a Szentírásnak való engedelmességben. Amikor a férj és a feleség kétfelé húznak, az káoszt hoz az otthonba. Megnyitja az ajtót a gonosznak, hogy jogosan bejöjjön és tönkretegye a gyermekeiteket. Legyetek egyek és ne adjatok helyet a gonosznak közöttetek, hogy bejöjjön és támadja a gyermekeiteket. Légy jó példa. Ne mondd a gyermekeidnek, hogy olyasmit tegyenek meg, amit te magad sem tudsz megtenni. Az apa és az anya egysége és a jó példa rendkívül fontos. Egy ilyen élet a forrása annak, hogy Isten az istenfélelem útján tudja vezetni a gyermekeidet.

Egy utolsó dolog: a szülők imádkozzanak a gyermekeikért; név szerint mindegyikükért. Egész életedben imádkozz a gyermekeidért; név szerint minden nap, hogy istenfélő módon nőjenek fel. Ekkor Isten szíve elégedett lesz, ha az otthonod istenfélő példává válik, és világosság lesz egy sötét világban.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)