55 Imádkozáskor Istent tegyük az első helyre

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 55 Praying Putting God First

Jézus volt egyedül a földön, amikor emberként itt élt, aki úgy imádkozott és kommunikált Istennel, hogy Isten mindig meghallgatta Őt. Ezért, ha valaki taníthat minket az imádkozásról és arról, hogyan kommunikáljunk Istennel, az maga Jézus.

Láttuk azt, hogy hogyan ne imádkozzunk. Jézus először megtisztította az alapot minden szeméttől. Pontosan úgy, ahogyan egy üres telket is meg kell tisztítani minden szeméttől, aztán mélyre ásni, mielőtt lehelyezed az alapot. Jézus azáltal takarított el minden szemetet, hogy elmondta az embereknek, hogyan ne imádkozzanak: ne keressék emberek elismerését és ne imádkozzanak azt feltételezve, hogy Isten meg fogja hallgatni őket, ha csak szavakat ismételgetnek. Most, hogy tisztáztuk ezt a két dolgot, és ha kétségetek van, hogy Isten nem ismeri a szükségeiteket, felejtsétek azt el.

Aztán Jézus ezt mondta: „Amikor imádkoztok, kezdjétek így: 'Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben."' Oka van annak, amiért Jézus ezt mondta nekünk, hogy így kezdjük az imánkat. Az egész Újszövetségbenaz egyik legfontosabb követelmény az ima megválaszolása szempontjából a hit. A Biblia a Jakab 1:6-7-ben azt mondja, hogy amikor bölcsességet kértek Istentől (a bölcsességről beszél, de az érvényes bármilyen imára), "kérd hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, az hasonlít a tenger habjához, akit a hullámok ide-oda hajtanak, és az ilyen ember ne gondolja azt, hogy bármit is kaphat az Úrtól." Itt látjuk tehát, hogy a hit milyen fontos követelmény amikor imádkozunk és kérünk valamit Istentől. Ha szükségben vagy, és van egy terhed, vagy nagyon vágysz valamire és reménytelenül kívánod azt, de ha nincs hited, a Jakab 1:7 azt mondja, hogy semmit sem fogsz kapni az Úrtól.

Sok ember nem érti ennek a fontosságát. Azt gondolják: 'rendben, imádkoztam és gondolom, hogy Isten meghallgatott.' A kérdés a következő: hittel imádkoztál? Hitted, hogy Isten meg fog hallgatni? Vagy nem vagy biztos abban, hogy Isten meghallgatott? Akkor olyan vagy, mint az ateisták, akik csodálkoznak, hogy ott fenn van egy Isten, aki meghallgat minket. A Biblia azt mondja: „ Aki Istenhez jön, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik Őt." (Zsidó 11:6). Ez a hit. Először is, hinned kell, hogy ott fenn van egy Isten, aki meghallgat téged, másodszor pedig, hogy megjutalmaz mindenkit, aki szorgalmasan keresi Őt, akárkiről is van szó.

Ezért, hogy bátorítson és megerősítse a hitünket Jézus azt mondta, hogy kezdjük így az imánkat: 'Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy.' Itt két állítás - két tény - van Istennel kapcsolatban, ami meg fogja erősíteni a hitünket. Az egyik, hogy Ő a mi Atyánk, és nem egy nagyvállalat vezérigazgatója, ahol az ajtóján kívül várakozva azt reméljük, hogy bebocsátást nyerünk. Ő nem valamiféle nagy vallási vezető, akinél megpróbálunk egy meghallgatást elérni, ahol hosszú várakozási lista van. Nem, Ő egy szerető Atya. Ahogyan egy gyermek odamehet, láthatja az apját és beszélhet vele bármikor, úgy te is megteheted ezt. Jézus ezt tanította. A mi Atyánk olyan valaki, aki szeret minket, gondot visel rólunk, érdeklődik irántunk és minden lehetséges módon segíteni akar nekünk. Amikor imádkozunk, annak az igazságnak kell a tudatában lennünk, hogy egy apához beszélünk. Ahogyan azt az utolsó tanulmányunkban megnéztük, az ima nem csupán ezeknek a szavaknak ismételgetését jelenti, hanem hogy tudatában vagyunk annak a valóságnak, hogy egy apához imádkozunk - aki a Mi Atyánk.

A másik tény, hogy egy olyan Valakihez imádkozunk, aki a mennyben van: Istenhez, aki uralkodik a mennyben, és akinek hatalma van az egész világmindenség felett. Nemcsak egy olyan Valaki, aki szeret minket, hanem olyan Valaki, akinek felfoghatatlan hatalma van, aki működteti az egész világmindenséget. Ő a mennyben van! Mivel tudjuk, hogy szeret minket, ezért a hitünk megerősödik, és mivel tudjuk azt is, hogy Mindenható és minden hatalom az Övé, a hitünk tovább erősödik. Ez a két dolog az, amit tudnunk kell - az egyik, hogy Isten tökéletesen szeret minket és a másik, hogy Isten Mindenható. Ez a két dolog az imának az első mondatából adódik: Mi Atyánk - aki szeret minket, aki a mennyben van - ezért mindent, ami történik, az ellenőrzése alatt tart. Ezért, ha nem ezzel kezdjük, akkor nem lesz hitünk.

Amikor elkezdesz beszélgetni Istennel, vagy kérsz tőle valamit, vagy mondasz valamit, jó várni és arra gondolni, hogy kihez is beszélsz. Ha bizonyos vagy abban, hogy olyan Valakihez beszélsz, aki rendkívüli módon szeret téged, és ez a Valaki minden hatalommal rendelkezik, hogy megtegyen bármit ebben a világmindenségben, azaz, ha látjuk Isten hatalmas voltát, hatalmának és szeretetének a nagyságát, akkor készek vagyunk az imádkozásra. Máskülönben az imánk haszontalan lesz, mert hit nélküli lesz. Ha úgy beszélsz Istenhez, mint egy idegenhez vagy valaki máshoz, imádkozhatsz órák hosszat és semmi sem fog történni. Az a véleményem, hogy a keresztyének sok imáját - valószínűleg 99%-át, vagy még többet - nem hallgatja meg Isten, mert nem hitből van.

Ha valamilyen földi dolgok történnek meg, akkor azt gondolhatod, hogy választ kaptál Istentől az imádra. Jézus azonban azt mondta a Máté 5-ben, hogy Isten egy jó Isten, aki felhozza a napot jókra és gonoszokra egyaránt. Esőt ad igazaknak és gonoszoknak egyaránt. Az anyagi áldások tehát mindenkire vonatkoznak. Még azokra is, akik nem imádkoznak azért. Az ateista ember farmján is esik az eső, anélkül hogy imádkozna érte. Ezért nem az általános áldásokról beszélek, amiben mindenki részesül, hanem csak a különleges dolgokról, amit Istentől kérünk. Megkaphatod, ha hittel kéred Őt, a mi Atyánkat, aki a mennyben van - Aki tökéletesen szeret, és Aki Mindenható.

A következő imában hat kérés van: Szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te királyságod, legyen meg a Te akaratod a földön, mint a mennyben van, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk másoknak, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Az első három dolog Istennel kapcsolatos, a másik három saját és hívő társaink szükségével kapcsolatos. Itt azt látjuk, hogy Jézus arra tanított minket, hogy a szükségeink előtt imádkozzunk Isten dicsőségéért, az Ő királyságáért és az Ő akaratáért. Ezzel arra tanított minket, hogy fontos Istent tenni az első helyre az életünkben. Még ha a szükségeink reménytelenek és nagyon nagyok is, Jézus mégis azt tanította nekünk, hogy azt a második helyre tegyük, mert akkor Isten királyságát keressük először, és minden más dolog megadatik nekünk . Ha nem Isten királyságát keresed először, hanem a többi dolgot, megkaphatsz valamit azokból, de az nem lesz segítség, vagy áldás.

Jézus tehát megtanította nekünk, hogy Isten-központúak legyünk az életünkben és az imáinkban egyaránt. Az egész emberi fajjal Ádám idejétől fogva az a baj, hogy énközpontú. Az ádámi fajjal bejött a világba a bűn, aminek egyik következménye az énközpontúság. Mindig azon gondolkozunk, hogy mit kaphatunk, és mi hasznos számunkra és családunk számára. A világon minden üzletember életének ez a mozgatórugója - milyen hasznom lehet abból? Előnyös lesz ez számomra? A keresztyének óriási többsége él így: Milyen hasznom lesz ebből? Jézus azért jött, hogy megszabadítson a bűntől. Továbbá azért jött, hogy megszabadítson minket a keresztyénségnek ettől az eltorzult, képmutató életmódjától, hogy istenfélő benyomást igyekezzünk kelteni másokban, hogy szellemiek vagyunk és ez minden. A magánéletünkben azonban a saját hasznunkat keressük pontosan úgy, mint a legtöbb üzletember a világban. Ez képmutatás!

Szükséges megváltoztatni a gondolkozásmódunkat. A Biblia a Róma 12:2-ben felszólít az elménk megújítására. Az elménk megújításának eredménye az lesz, hogy mindent Isten szemszögéből fogunk látni, és nem a mi önző, énközpontú szemszögünkből. Isten szemszögéből nézve tehát mindenekelőtt ezt mondjuk:'Imádkozni akarok Uram a Te nevedért, mert a Te nevedet meggyalázzák a világban, és mi azt akarjuk, hogy tiszteljék azt. Azt akarjuk, hogy a Te királyságod eljöjjön ebbe a világba, abba a világba, ahol most a gonosz uralkodik. Azt akarjuk, hogy Te és a Te királyságod uralma jöjjön el és a Te akaratod legyen meg. Uram a világ tele van olyan emberekkel, akik a saját akaratukat cselekszik, és én is a saját akaratomat cselekszem, de Uram, légy kegyelmes hozzánk és segíts nekünk, hogy megcselekedjük a Te akaratodat a földön, pontosan úgy, mint az a mennyben van. A mennyben az angyalok vidámak és örvendeznek, és azt akarom, hogy pontosan így legyen az én életemben is.'

Isten neve, az Ő királysága és az Ő akarata kell, hogy az első helyen legyen. Ha így van, akkor megtanultunk helyesen imádkozni.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)