12 Isten Igéje megújítja az elménket

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 12 God’s Word Renews Our Mind

Nem csodálatos lenne, ha megérthetnénk Isten gondolkodásmódját valamilyen problémát, vagy egy probléma megoldását illetően? Nézzük most meg Isten Igéjét a Róma 12:2-ben: A Szent Szellem itt a szívünkhöz szól, és szeretném, ha nagyon figyelnétek. Isten megpróbál a szívünkhöz szólni:

„N e szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata."

Azt látjuk itt, hogy Isten akarata az, hogy belsőleg átváltozzunk: a gondolkodásunk megújulásáról beszél. Egy korábbi tanulmányunkban a Mózes első fejezete alapján már megnéztük, hogy amikor Isten beszéde és a Szent Szellem kiáradt a kietlen földre, a kietlen állapotból rendet hozott létre: alakot, szépséget, világosságot és minden jó dolgot, míg végül Isten maga mondhatta el, hogy 'nagyon jó' (1 Mózes 1:31).

Tudnotok kell, hogy ez csak egy halvány képe annak, amit Isten tenni akar a mi életünkben is; hogy megragadja a mi kietlen, alaktalan, sötét életünket és megengedi a Szent Szellemnek, hogy munkálkodjon rajtunk. Engedjük, hogy Isten Igéje átjárjon és megváltoztasson belülről minket olyannyira, hogy végül, ha Isten belelátna az életünkbe, akkor azt mondaná: 'nagyon jó'. Más szavakkal: mi, akik olyan nyomorult, romlott, bűnös teremtmények voltunk, tele keserűséggel, irigységgel és a gonoszság olyan sok formájával, gyökeresen megváltoztunk. Isten Igéje és aSzent Szellem elkezdett munkálkodni bennünk, hogy maga Krisztus természetenyilvánvalóvá váljon általunk. Ezt jelenti a gondolkozásmódunk megújítása. Más szavakkal kifejezve: Isten akarata az, hogy az elménk kezdjen el úgy gondolkozni, ahogyan Ő gondolkozik.

Ha az elménk nem újul meg, az újjászületésünk és a bűnbocsánatunk ellenére még mindig gondolkozhatunk úgy, ahogyan a világi emberek gondolkoznak. Sajnos ez sok hívőre nézve igaz, mert nem növekednek. Pontosan úgy gondolkoznak, mint a világi emberek a pénzt, a szép nőket, a pozíciókat és a megbecsülést illetően, és ahogyan az ellenségeiket látják, és minden más dologban. Isten azonban mindezekhez teljesen más módon viszonyul.

Mit jelent az, hogy elváltozni? A következőt jelenti: megváltozni úgy, hogy Krisztushoz hasonlóvá válunk. Hol történik ez meg? Nem a fizikai megjelenésünkben. Isten nem fizikailag tesz minket Jézushoz hasonlóvá. Az nem használna semmit. Ő a belső jellemvonásainkat és életünket változtatja Krisztushoz hasonlóvá. Hogyan történik ez? A gondolkozásmódunk megváltoztatása által: megváltoztatja azt, ahogyan gondolkozunk. Azt cselekszi velünk, hogy olyan módon gondolkozzunk, ahogyan Ő; Isten Igéje szerint.

A Biblia Isten gondolkozásmódját írja le. Ha szeretnéd megismerni Isten gondolkozásmódját, akkor olvasd a Bibliát. Ha szeretnéd megtudni, hogy Isten hogyan gondolkozik a pénzről, mit gondol a házasságtörésről, a lopásról, mások becsapásáról, a féltékenységről, az önzésről vagy az önzetlenségről, az alázatosságról vagy a büszkeségről vagy sok más dologról, akkor csak olvasd el a Bibliát. A válasz ott van benne. Amikor Jézus eljött a földre, akkor Isten Igéjének hívták. Az ige ezt így fejezi ki: az Ige testté lett. Ez azt jelenti, hogy ha szeretnéd megismerni, hogy Isten mit gondol valamiről, bármi dologról, akkor meg kell nézned Jézus életét és választ fogsz kapni!

Isten Igéje nem csak írott formában létezik, hanem megnyilvánult emberi formában is. Ez a különbség az Ó - és az Újszövetség között. Az Ószövetségben Isten Igéje csak írott formában állt rendelkezésre. A Tízparancsolat két kőtáblára és a Törvény pedig sok pergamentekercsre volt felírva. Attól fogva azonban, hogy Jézus eljött, rendelkezésünkre áll Isten Igéje emberi formában is. Sokkal könnyebb Isten Igéjét az emberi formából megérteni, mint pergamentekercsről, vagy könyvből.

Isten akarata az, hogy az Isten Igéjében leírtakat bemutassa számunkra emberi formában. Hogyan történik ez? Az Isten szerinti gondolkozásmód megújítása által elkezdünk úgy gondolkozni, amint Ő gondolkozik. Amikor elkezdünk úgy gondolkozni, mint Ő, akkor elkezdünk úgy cselekedni, ahogyan Ő cselekedne. Az egész belső életünk az ellenőrzése alatt tartja a külsődleges viselkedésünket, és ezért mondja Isten Igéje a következőket: 'Ne szabjátok magatokat e világhoz.'

Amikor csecsemőként beleszülettünk ebbe a világba, nem rendelkeztünk egy sajátságos gondolkozásmóddal. Egy újszülött csecsemő nem világi, nem rendelkezik világi gondolkozásmóddal, mert éppen csak megszületett. Amikor azonban felnő, a természete fejlődik, ami egy Ádámtól örökölt, romlott természet, amit a világban körülöttünk látunk; ahogyan az emberek önző módon élnek; ahogyan körül vagyunk véve olyan emberekkel, akik hazugságokat mondanak. Ahogyan a csecsemő fejlődik, a gondolkozásmódja pontosan olyanná válik, mint mindenki másé a világban: önző, a maga hasznát kereső, büszke, gőgös, féltékeny másra, aki jobb nála, és sok más hasonló. Ezért kárt okoz másoknak és megsért másokat.

Amikor azonban Krisztus belép az újjászületett hívő életébe, akkor az lesz a vágya, hogy mindez megváltozzon. Egy újjászületett hívő teljesen olyan, mint egy újszülött csecsemő. Ettől fogva azonban meg kellene engedni ennek az új életnek, hogy fejlődjön és alakítsa a gondolkozásmódunkat, hogy kezdjünk el úgy gondolkozni, ahogy Isten. Ha engedjük, hogy a gondolkozásunk - a gondolkozási mintáink - fokozatosan megváltozzanak, rá fogunk jönni, hogy amikor szemben találjuk magunkat egy élethelyzettel, tudni fogjuk Isten válaszát arra a problémára.

Ha most kerülsz egy válsághelyzetbe az életedben, akkor azt mondod: 'Ó Istenem, mit tegyek, szeretném tudni a te akaratodat.' Egy válaszúthoz fogsz jutni az életedben. Meg kell hoznod ezt vagy azt a döntést, de nem tudod, mit tegyél. A Róma 12:2 viszont azt mondja, hogy megismerhetjük Isten akaratát az ilyen helyzetekben. Ha a korábbi éveidben egy keresztúthoz érkeztél vagy egy válságba kerültél, és megengedted aSzent Szellemnek, hogy Isten Igéje megváltoztassa a gondolkozásmódodat, akkor az életednek annál a kritikus pontjánál képes leszel rá, hogy 'bizonyságot' tegyél arról, hogy mi Isten „jó, kedves és tökéletes akarata" (Róma 12:2). Ha azonban nemtörődöm keresztyén vagy és nem fordítottál gondot arra, hogy megengedd Istennek, hogy megváltoztassa a gondolkozásmódodat, akkor válságba fog kerülni az életed és nem fogod tudni, hogy mit tegyél. Ha valamelyik idősebb istenfélő testvérhez fordulsz tanácsért, esetleg jó tanácsot tud adni neked.

Tudnod kell azonban, hogy ez egy ószövetségi módszer! Az Ószövetségben egyedül a próféta volt az a személy, aki ismerte Isten akaratát, ha igazi próféta volt. A próféták nagyon kivételes személyek voltak és néha évszázadok teltek el úgy, hogy nem volt igazi próféta. Ha azonban előfordult, hogy volt valakinek a környezetében igazi próféta, akkor oda kellett menni hozzá és megkérdezni, hogy mit tegyen az adott helyzetben. Még a királyoknak is oda kellett menniük a prófétákhoz. Ilyenkor a próféta megtudakolja Isten akaratát és elmondja a királynak; vagy neked, ha megkérdezed tőle.

A Biblia az Újszövetségben azt mondja: 'Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét: Ismerd meg az Urat! Mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és nagyok egyaránt." (Zsidó 8:11). Ezért az egyik kiváltság, amivel rendelkezünk (mert a Szent Szellem Isten maga jön, hogy lakozást vegyen a szívünkben) az, hogy belülről megismerhetjük Isten gondolkozásmódját anélkül, hogy oda kellene menni egy prófétához. Nem kell odamennetek egy prófétához, egy pásztorhoz, vagy egy vénhez, hogy megismerjétek Isten akaratát. Róma 12:2-ből a következőt látjuk: 'Ha megújul a gondolkozásmódotok, akkor ti magatok tudjátok bemutatni Isten akaratát.' Ez csodálatos! Egy közvetlen forró vonalatok van Istenhez - egy közvetlen kapcsolat magával Istennel.

Nagyon fontos, hogy kezdjétek el keresni Istent, és ne várjatok addig, míg válságba kerültök. Néhány hívő csak akkor fordul Isten felé, amikor már válságba került. Ha azonban a dolgok elkezdenek jóra fordulni, akkor elfelejtik, hogy fenntartsák a közvetlen kapcsolatot Istennel mindaddig, míg a következő válság nem jön, és akkor ismét Istenhez fordulnak. Nos, az ilyen hívők nem fognak növekedni. Akár van válság akár nincs, akár vannak problémák, akár nincsenek, nekünk ki kellene fejlesztenünk ezt a nyitott elme szerinti magatartást, hogy Isten beszédének a tanításai - különösen az Újszövetségből - hatni tudjanak ránk. Ebben az esetben elkezdjük megérteni, hogyan gondolkozik Isten, mi Isten hozzáállása a különböző dolgokhoz.

A Biblia azt mondja, hogy gondolkozzunk az Ő Igéjén. Figyeljük meg Jézus Krisztus életét is, ahol Isten Igéje emberi formában került bemutatásra. Ha megengedjük a Szent Szellemnek, hogy megmutassa nekünk a Szentírásból Jézus szépségét és dicsőségét, azt, ahogyan Ő élt a földön, akkor lesz egy megértésünk arról, hogy milyen Isten. A Biblia azt mondja, hogy Jézus földre való eljövetelének egyik célja az volt, hogy bemutassa az Atyát (János 1:18). Ezért, amikor Jézus Krisztus életét látjuk, abból megismerhetjük, hogy milyen az Atya Isten. Amikor a Szentírást olvassátok, a Szent Szellem megmutatja nektek, hogyan élt Jézus, hogyan viszonyult a különböző helyzetekhez, hogyan viselkedett a különböző körülmények között, és fokozatosan egy megértést kaphatunk az elménkben arról, hogy milyen Isten. Ily módon a Szent Szellem, ha engedelmeskedünk neki, megváltoztatja a gondolkozásmódunkat.

Az a bűnös személy, amilyen te és én vagyunk fokozatosan hasonlóvá válik Krisztushoz. Ekkor, ha egy napon válságba kerülünk, vagy egy különleges problémával találjuk magunkat szemben, szinte rögtön tudni fogjuk, ha itt lenne, Jézus hogyan viszonyulna ahhoz, hogyan viselkedne, és milyen döntést hozna. Így mi is ugyanazt a döntést fogjuk hozni, és az jó döntés lesz. Szeretnélek hívni titeket, ha sosem tettétek meg ezt korábban, hogy mától fogva kifejlődjön egy magatartásotok Isten Igéjének nyitott elmével való olvasására. Gondolkozzatok azon, és engedjétek meg a Szent Szellemnek, hogy megmutassa nektek Jézus dicsőségét a Szentírásban, és akkor meg fogjátok látni, hogyan viszonyult Jézus a különböző helyzetekhez, hogyan viselkedett az ellenségeivel, hogyan viszonyult az emberekhez, milyen volt a magaviselete. Kérd imában, hogy 'Isten Szelleme, változtass el engem az Ő képmására!' Ha ezt teszed, akkor meg fogod ismerni Isten akaratát a különböző helyzetekben anélkül, hogy odamennél egy prófétához vagy egy pásztorhoz.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)