46 A pénz szeretete gonosz dolog

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 46 The Love Of Money Is Evil

Ebben a tanulmányban egy kicsit mélyebben szeretnénk megnézni, hogy Isten és a pénz ellenségek, és ha ragaszkodni fogunk az egyikhez, akkor el fogjuk utasítani a másikat.

Nézzük meg ismét a Lukács 16:13-at, ahol Jézus azt mondta, hogy „senki sem szolgálhat két úrnak." Láttuk, hogy ez a két úr Isten és a mammon. A mammon pénzt és anyagi gazdagságot jelent. Vagy gyűlölni fogod az egyiket és szeretni a másikat, vagy ragaszkodsz az egyikhez és megveted a másikat. Ha szereted Istent, gyűlölni fogod a pénzt, ha ragaszkodsz Istenhez, meg fogod vetni a pénzt. Ha szereted a pénzt, az azt bizonyítja, hogy gyűlölöd Istent. Ha ragaszkodsz a pénzedhez, az azt bizonyítja, hogy megveted Istent. Ez világos. Az 1 Tim. 6:10 valójában azt mondja: „Minden rossznak gyökere a pénz szerelme." Nem a pénz az, ami minden rossznak a gyökere, hanem annak a szeretete, „és sokakat eltérít a hittől, tönkreteszik magukat, és sok problémát okoznak maguknak." (1 Tim. 6:10).

Ha tehát a pénzt nem a megfelelő helyen kezeljük az életünkben, akkor sok problémával kell szembenéznünk. Nem leszünk képesek fejlődni a keresztyén életben. Meg vagyok győződve, hogy ez az egyik fő oka annak, hogy sok keresztyén nem tud fejlődni a keresztyén életben. Láthatóan megrekednek a fejlődésben, mint a kis gyermekek, akik sosem nőnek fel. Képesek vagyunk jobban szeretni Istent, mint a pénzt? Sokszor kell prédikálni arról, hogy gyűlölnünk kell a pénzt? Nem, ez láthatóan nem működik. Egy ilyen negatív üzenet csak olyan farizeusokat hozna létre, akik azt képzelik, hogy gyűlölik a pénzt és szeretik Jézust, és azt képzelik, hogy ők nem olyanok, mint a többi hívő. Így önigazultak lesznek. Ez nem jó módszer.

Vegyünk egy példát. Gondoljatok egy fiatal lányra, aki mélyen beleszeretett egy fiatalemberbe, és úgy érzi, hogy nem élhet nélküle. Mindig rágondol, próbál találkozni vele, telefonálni neki, leveleket írni neki, mert mélyen szerelmes bele. A fiú nem jó ember, sőt inkább rossz. A lány szülei megpróbálják megmondani a lányuknak, hogy fejezze be a kapcsolatot vele és ne szeresse, hanem gyűlölje őt. Ez nem működik. Ugyanez a helyzet, ha azt mondom a hívőknek, hogy gyűlöljék a pénzt; nem fog működni. A szülők kitartóan mondják a lánynak: 'Nem ő a megfelelő fiú a számodra, nem az a típusú fiú, akibe bele kellene szeretned és megházasodnod vele. Fejezd be vele a kapcsolatot. ' Azonban semmi sem történik. Folytatják a találkozást titokban. Nem számít, hogy a szülők mit mondanak, a fiú iránti szerelme tovább növekszik.

Ugyanaz a helyzet sok hívővel. Sok száz igehirdetést hallanak arról, hogy gyűlölni kell a pénzt - semmi eredménye. Titokban még inkább szeretik a pénzt, és kötődnek ahhoz, pontosan úgy, ahogyan ez a lány ezzel a fiúval. Aztán egy nap csoda történik. A lány találkozik egy másik fiatalemberrel, aki sokkal jobban néz ki, sokkal figyelmesebb, sokkal kedvesebb, jobb a magaviselete, jobb munkahelye van, ígéretesebb jövő áll előtte, és minden szempontból előnyösebb. Hirtelen beleszeret ebbe a fiatalemberbe, és azt a korábbi fiatalembert már nem is akarja többé látni.

Amit a szülőknek nem sikerült elérni sok év alatt, azt egy pillanat alatt ez a fiatalember elérte a lánynál. Sose fogja többet telefonon hívni a korábbi fiatalembert. Befejezi a kapcsolatot vele. Azt mondja: 'Nem akarom többet látni őt, végeztem vele.' Mi történt? A szülei örülnek, mert ez a másik fiatalember nagyon jó ember. Hogyan szabadult meg a lány az első szerelmétől? Itt láthatjuk, hogyan szabadulhatunk meg a pénz és az anyagi dolgok iránti szeretetünktől.

A szívednek meg kell telni valaki más szeretetével. Ez az egyetlen megoldás. Az új szerelem felváltja a régit. Olyan ez, mint ahogyan a világosság elűzi a sötétséget. Tételezzük fel, hogy egy teremben teljes sötétség van, és felkapcsolod a villanyt. Mi fog történni? A sötétség és a világosság nem lehet egyszerre a teremben. Mindaddig a teremben teljes sötétség volt, és egy pillanat alatt elmúlt. Pontosan úgy, ahogyan a lány szíve olyan sokáig kötődött a rossz fiúhoz, és a szülők sosem tudták volna erőszakkal eltávolítani azt a szeretetet a lány szívéből, amint azonban találkozott egy jobb fiatalemberrel, azonnal megváltozott a helyzet Ne prédikáljunk tehát egy negatív üzenetet, hanem emeljük fel Jézust. Amikor a szíved vonzódik utána, szereted Őt, amikor látod, hogy milyen is Ő valójában, amikor szereted az Urat teljes szívvel, akkor automatikusan, kényszer nélkül megszűnik a pénz iránti kötődésed és szereteted.

Mit mondhatnánk azonban akkor, ha ez a lány, aki a látszat szerint szereti ezt a második fiút, azonban titokban még mindig az első férfival levelez, telefonál neki, és titokban találkozik vele. Mit mondanál erre? Azt, hogy képmutató. Csak megjátssza, hogy szereti a második fiút, de valójában még mindig az elsőt szereti. Nos, ez a helyzet sok hívővel. Azt mondják, hogy szeretik Jézust. Minden vasárnap délelőtt olyan énekeket énekelnek, mintha Jézusnak írt szerelmes levelek lennének. Némelyik ének vasárnap délelőtt olyan, mint az Úrnak írt szerelmes levél, csodálatos szerelmes levelek, az egész héten azonban az első férfi érdekel minket. Mit bizonyít ez?

Azt, hogy egyszerűen képmutatók vagyunk. Valójában egyáltalán nem szeretjük az Urat. Miért nem szeretjük az Urat? Nem kényszeríthetsz erre egy személyt. Nem ragadhatod meg ezt a lányt és mondhatod neki: 'Gyere, szeretned kell ezt a férfit!' A szeretet egy spontán dolog, nem lehet erőltetni. Ha nem jön automatikusan, akkor nem létezik. Csak ha nagyra értékelsz egy személyt, akkor vonzódsz hozzá. Amikor ez a lány nagyra értékelte ezt a második fiút, akkor vonzódott hozzá. Csak ha valóban látjuk Jézus dicsőségét, hogy Ő egy jó Isten, hogy szeret minket, hogy milyen nagy áldozatot hozott azért, hogy az övé legyünk, ahogyan élt, szenvedett és meghalt ezen a földön értünk, akkor szeretni fogjuk Őt. Ha így szeretjük Őt, akkor ezekhez a földi dolgokhoz való vonzódás valóban megszűnik.

Teljesen egyértelmű tehát, ha hívőnek is nevezed magad, de még mindig szereted a pénzt és az anyagi dolgokat, akkor nem szereted Jézust teljes szívvel. Lehetetlen szeretni Isten és a mammont is. Ha azt mondod, hogy nem szereted a mammont, de közben hajszolod azt, nem hazudsz-e? Ha azt mondod: 'Nem, nem érdekel már egyáltalán az első fiú,' de időnként futsz utána, nem hazudsz-e? Ez pont ugyanolyan. Azt mondod, de hát szükségünk van rá, hogy megéljünk ezen a földön.' Bizonyára így van. Ezt mondtam a kezdetektől fogva.

Nem mondom, hogy nincs szükségünk a pénzre. Még Jézusnak is szüksége volt pénzre, hogy megéljen ezen a földön, de sosem futott utána. Nem az volt az élete célja, hogy egyre több pénzt keressen. Nem! Hadd tegyek fel egy kérdést. Izgalomba jössz, amikor váratlanul sok pénzhez jutsz? Vágysz arra, hogy egyre több pénzed legyen? Ha a válaszod igen mindegyik kérdésre; izgalomba jössz, amikor sok pénzhez jutsz és vágysz rá, hogy egyre több pénzed legyen, akkor kedves barátom világos, hogy te a pénzt szereted: a mammont szolgálod.

Semmi rossz nincs abban, ha több pénzt keresel. Semmi rossz nincs a nagyon magas fizetésben. Nem! Kaphatsz 50 ezer rúpiát havonta, és mégis szereted Istent; ez teljesen lehetséges. Nem az a kérdés, hogy milyen sokat keresel. Nem mondhatom azt, hogy csak akkor szeretheted Istent, ha 300 rúpiát keresel havonta. Jézus nem ezt tanította. Nem jó a kérdés, hogy mennyit keresel; az a jó kérdés, hogy szereted-e pénzt és futsz-e utána. Ez a lényeg.

Sok hívő nagyon ostoba, mert azt gondolják, hogy ha több pénzt keresnek, az annak a jele, hogy Isten megáldotta őket. Néhány hívő még arra is vágyik, hogy Isten segítse meg őket, hogy egy nap nyerjenek a lottón; hogy hozzájussanak ahhoz a hatalmas százezer rúpiás nyereményhez csupán egy rúpiás szelvény megvásárlásával! Tudjátok, hogy a lottó a Sátán egyik csábítása, hogy becsapja az embereket, hogy a pénzt imádják? Abban reménykednek, hogy százezer rúpiát nyernek egy vagy öt rúpia befizetésével. Mire jó ez? Milyen áron szerzed meg azt a százezer rúpiát? Úgy, hogy százezer ember vásárolt lottószelvényt, és te annak a százezer másik - szerencsében reménykedő - embernek a csalódása árán gazdagodsz meg. Azt a százezer rúpiát szerzitek meg, amit százezer ember egy rúpiánként összeadott. Ez lenne Isten akarata, hogy így éljünk ezen a földön? Ez a lottó. Ez nem Isten módszere, hogy így szerezzük meg a megélhetésünkre valót. Nem! Gondoljátok, hogy Jézus venne lottószelvényt? Sok ember azt gondolja, hogy az boldoggá fogja tenni őt. Gonosz dolog más emberek pénzéből élni;jobb kevesebbel rendelkezni, amit mi magunk kerestünk meg. Nem gondoljátok azt, hogy ez nem Isten áldásának a jele?

Isten áldása nem anyagi dolgokban nyilvánul meg. Jézus szegény volt, és Ő volt a legáldottabb. Péter apostol egyszer azt mondta: 'Ezüstöm és aranyam nincs.' Pál szegény volt. Neki saját kezűleg kellett munkálkodnia, hogy megkeresse a megélhetéséhez valót. Az Ószövetségben van egy példa Lótról és Ábrahámról. Ábrahám sosem akart meggazdagodni, de Isten megáldotta őt és meggazdagodott. Lót azonban meg akart gazdagodni. Elment Sodomába, hogy pénzt keressen. Az 1 Mózes 12-13. fejezetében olvashattok erről, egészen a 19. fejezetig. Mi lett az eredménye? Lót élete teljesen tönkrement. Bálám igehirdetőként akart meggazdagodni. Mi lett az eredménye? Elveszítette az elhívását és a pokolra ment. Géházi, Elizeus szolgája (a 2 Kir. 5-ben olvashattok róla) meg akart gazdagodni. Ő nem egyszerűen elveszítette a lehetőségét, hogy próféta legyen Elizeus után, hanem leprás lett, és a gyermekei is. Látjátok, olyan sok példa van. Iskariótes Judás valamennyi pénzt akart megszerezni, és tönkretette magát, és a pokolra jutott. Elég sok figyelmeztetés van. Démás lehetett volna egy olyan apostol, mint Pál, szent írásokat írhatott volna, de helyette a pénzt választotta és tönkretette magát, elveszítette az elhívását. Kedves barátom, vedd ezt komolyan! A Biblia figyelmeztet minket:

Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba döntik ." (1 Tim. 6:9)

Egyetlen mód van elkerülni ezt a veszélyt, mondd el a következőt: 'Úr Jézus, szeretni akarlak téged teljes szívvel, nem 90%-al, hanem teljes szívvel és egész életemmel. Ments meg engem a pénz szerelmének ettől a rettenetes gonoszságától!'

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)