18 További holt cselekedetek

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 18 More On Dead Works

Szeretnénk folytatni a tanulmányunkat a vallásos és a szellemi ember közötti különbségről, hogy meglássuk, mit mond a Biblia a holt cselekedetekről, szemben a jó cselekedetekkel és a gonosz cselekedetekkel. A legutolsó tanulmányunkban láttuk, hogy különbség van a test cselekedetei, a gonosz dolgok, amik olyan nyilvánvalók, hogy a tudatalattink megmondja azokat, és a holt cselekedetek között, amik lehetnek hasznos cselekedetek, de rossz forrásból származnak. Az utolsó tanulmányunkban kettőt vizsgáltunk meg a holt cselekedetek közül, amelyeket öröm nélkül, kelletlenül vagy nem szívesen végzünk, és azokat a cselekedeteket, amelyeket nem Isten iránti szeretetből végzünk.

Most folytatni szeretnénk és megnézünk néhány további cselekedetet, amelyek külsőre jónak látszanak, de Isten szemében holt cselekedetek.

A harmadik cselekedet, amit meg kell néznünk azok a cselekedetek, amelyeket buzgóság nélkül végzünk. A Jel. 3:15-19-ben az Úr a laodiceai gyülekezet véneihez beszél, és a következőt mondja: 'Langyosak vagytok, sem nem hideg, sem nem forró; félszívűek vagytok.' Továbbá azt mondja: 'Azt kívánom, hogy bárcsak hideg vagy forró lennél.' Nos, a világban az a mondás járja, hogy 'a valami jobb, mint a semmi,' de úgy tűnik, az Úr nem hisz ebben. Ő a következőt mondja: 'Kívánom, hogy hideg - halott, vagy forró légy. Ez a fajta félszívű keresztyénség engem nem érdekel', és végül a 19. versben azt mondja az Úr: 'Ezért légy buzgó.' A félszívű cselekedetek halott cselekedetek.

Egy ószövetségi parancsolatot idézve a Márk 12:30-ban Jézus azt mondta, hogy szeressük az Urat, a mi Istenünket. Itt azonban nem állt meg. Az Urat szeretnünk kell teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, teljes elménkkel és teljes erőnkkel. Azt mondta, hogy ez az első parancsolat. Más szavakkal, az egész valónkkal kell szeretni Istent. Pl. amikor dicsőíted Istent, nagy különbség van aközött, hogy teljes szívvel vagy félszívvel dicsőítesz. Amikor dicséred az Urat, mondhatsz halleluját és másvalaki is mond halleluját, de nagy különbség lehet a kettő között. A másik személynél a szíve mélyéről jön, valóban hálás Istennek és teljes szívvel dicséri az Urat, de te egy rituálét végzel el. Helyénvaló szavakat mondtál, nem bűn halleluját mondani, de holt cselekedet, ha nem a szíved mélyéről jön; vagyis nincs benne élet. Az imádatunknak és a dicséretünknek teljes szívből kell jönni.

Ha megfigyeled néhány ember imáját, megláthatod a különbséget. Azt gondolom, hogy semmi olyat nem mondanak az imájukban, ami bűn lenne, de az egész dolog halott. Milyen egy halott ima-összejövetel: az emberek bűnös dolgokért imádkoznak? Nem, jó dolgokért imádkoztak, de nincs benne élet. Cselekedetek, ima, imádat - bármit cselekedni buzgóság nélkül, az holt cselekedet.

A Biblia azt mondja, hogy 'Szellemben buzgónak' kell lenni - Szellemben folyamatosan tüzes (Róma 12:11). A szellemben buzgó azt jelenti, hogy Szellemben folyamatosan tüzes. Az Ószövetségben volt egy törvény, ami azt mondta, hogy "a tűz folyamatosan égve maradjon az oltáron" (3 Mózes 6:13). Sohasem szabad kialudni. Pál a következőt mondta Timótheusnak: gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van." Megvolt a veszélye ugyanis annak, hogy kialudjon. Nem lehet félszívű módon cselekedni. Fel kell gerjeszteni a lángot, a Szellemi ajándékokat, amiket Isten neked adott. Azért, mert néhány ember visszaél vele az nem jelenti azt, nekünk mellőzni kellene azokat és kidobni a szemétkosárba. Nem, hanem gyakorold azokat szabályos módon.

Sok keresztyén gyülekezet valószínűleg nem él durva bűnben, de élettelen, hiányzik a Szent Szellem égő tüze. Nem hidegek, de nem is forrók. Az Úr azt mondta, hogy az egész gyülekezetet laodiceában, „mert langyosak, ki fogja köpni a szájából." Látod, hogy a holt cselekedetek élettelen keresztyénséghez vezetnek, amit az Úr végül elvet? Meg kell térni a buzgóság nélkül végzett holt cselekedetekből!

A holt cselekedetek negyedik típusa a hit nélkül végzettcselekedetek. Az Ószövetségben ismeretlen fogalom volt a 'hitben való engedelmesség'. Ott csak engedelmesség volt - engedelmeskedni kell annak, amit az Úr mond. Amikor azonban az Újszövetséghez érkezünk, a Róma 1-ben találkozunk először ezzel a kifejezéssel és a Róma 16 végén megismétli azt:„a hitben való engedelmesség." Jakab azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Ezt mondhatom úgy is, hogy a cselekedet hit nélkül szintén halott, hit nélkül ugyanis lehetetlen Istennek tetszeni.

Tételezzük fel, hogy van egy jó cselekedeted, de az nem hitből van, akkor az egy holt cselekedet. Pl. imádkozol fél órát, és imádkozol sok erőteljes dologért, de nem hiszed el, hogy Isten egyet is megcselekszik azokból, mi a haszna akkor egy ilyen imának? Mi a haszna egy fél órás ima-összejövetelnek, ha nem hiszel egyetlen dologban sem, amit Isten megcselekszik veled? Az nem holt cselekedet? Lehet egy egész éjszakás ima-összejövetel, ami holt cselekedet, mert az emberek nem hisznek. A hit nélkül való imádkozás egy holt cselekedet. Valójában a hittel elmondott egy perces ima sokkal elfogadhatóbb Isten számára, mint egy egész éjszakás ima-összejövetel, ami hit nélküli ceremónia.

A hit nélkül végzett cselekedet holt cselekedet. Nem vagyok ellene a hosszú imáknak - Jézus egész éjszaka imádkozott és előfordulhat, hogy nekünk is ezt kell tennünk, de Jézus egész éjszakai imája az nem volt holt cselekedet; Ő hittel imádkozott. A hit jelent személyes meggyőződést is. A Róma 14:22-ben ezt olvassuk:

Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt."

Kell, hogy személyesen meg legyünk győződve a Szentírás igazságáról. A hit, amivel rendelkezel, arról azt mondja itt, hogylegyen az a saját meggyőződésed Isten előtt. Hacsak azért teszel valamit, hogy személyes meggyőződés nélkül utánozd azt, amit másvalaki is tesz, vagy mert néhány Isten embere ezt tanítja, az holt cselekedet. Lehet, hogy az jó cselekedet, és lehet, hogy Isten nagy embere tanítja azt a bizonyos tant és azt mondja neked, hogy tedd azt, és valami módon utánozod őt, az mégsem fog életet adni neked; az utánzás mindig halált hoz.

Hadd mondjak egy példát erre. Azt olvassuk a Zsidó 11:29-ben, hogy az izraeliták általmentek a Vörös tengeren hit által, majd azt mondja, hogy az egyiptomiak utánozták (követték) őket. Mi történt? Megfulladtak. Mit eredményezett az utánzás az egyiptomiak számára? Halált. Az izraeliták általmentek hit által. Az egyiptomiaknak nem volt hitük. Csak utánozták azt, amit az izraeliták tettek. Ez halott cselekedet volt. Ez azért van leírva, hogy figyelmeztessen minket. Lehet, hogy látsz egy testvért hit által cselekedni - egy szolgáló pl, hittel cselekszik valamit és te utánozod azt. Mi fog történni? Egy holt cselekedet. Isten sosem mondta, hogy ezt tedd.

Ezért ne utánozzuk egy másik ember szolgálatát, vagy ne hangsúlyozzuk, amivel a másik ember a szolgálatában rendelkezik. A Biblia azt mondja: „a hitetek mértéke szerint prófétáljatok" (Róma 12:6). Isten nem szeretné, hogy utánzók legyünk; mint a papagáj, ismétli, amit más mond. Isten azt akarja, hogy személyes meggyőződésünk legyen, és amit személyes meggyőződés nélkül teszel, az holt cselekedet még akkor is, ha az jó cselekedet. Istennél az ilyennek nincs értéke, mert nem az Istennel való személyes kapcsolatból származik.

Engedjétek meg, hogy bátorításként elmondjam nektek: Isten nem akarja, hogy olyan legyél, mint valaki más, azt akarja, hogy önmagad legyél. Egy bizonyos személyiséggel alkotott meg téged, egy bizonyos háttérrel és neveltetéssel, hogy önmagad legyél. Csak légy hálás és tedd, amit tudsz! Ez sokkal elfogadhatóbb lesz Isten számára, mintha megpróbálnál másvalakit utánozni.

Ötödik fajtája a holt cselekedeteknek, ha olyan dolgokat cselekszünk, amelyek lehetnek jó cselekedetek, keresztyén cselekedetek, de amelyeket személyes nyereség vagy hírnév elérése érdekében teszünk. Az Úr azt mondta a szárdiszi gyülekezet vezetőjének: „Az a neved, hogy élsz." Néha tehetünk keresztyén cselekedeteket, hogy hírnevet szerezzünk, hogy élők vagyunk, hogy növeljük a hírnevünket. A hírnevünk folyamatos növelése érdekében bizonyos dolgokat folyamatosan cselekszünk. Mások szemében nagyon szelleminek tűnünk, de Isten látja a mögöttes motivációt mindenben: hírnevet akarsz szerezni, hogy élsz. Mi az eredmény? Minden cselekedeted holt cselekedet. Minden, amit azért teszünk, hogy jó benyomást tegyünk másokra holt cselekedet .

Élő cselekedet ezzel szemben az, amit valaki azért tesz, hogy jó benyomást tegyen Istenre. Az élő cselekedeteket titokban tesszük, egyedül Isten színe előtt, ahol a bal kezed nem tudja, mit cselekszik a jobb, mert titokban tartod azt. Imádkozol, de nem hagyod, hogy más is megtudja. Böjtölsz, de nem hagyod, hogy bárki megtudja. Ezek az élő cselekedetek. A holt cselekedetek olyan cselekedetek, amik jó benyomást tesznek az emberekre, mert nem rejted azt el az emberek szeme elől. Mondhatjuk, hogy azok olyan cselekedetek, amelyekre ha később rágondolunk, akkor dicsőség tölt el minket.

Meglepődnék, ha felfigyeltél volna erre a kifejezésre az Ap.csel. 7:41-ben, ahol István az izraelitákról beszélt, hogy a saját kezük munkájában gyönyörködtek." Tudjátok mit jelent ez? Valamit cselekszel és utána ránézel a munkádra és azt mondod: „ Barátom, amit csináltál, az nagyon jó." Emlékeztek, amikor Nabukodonozor a palota tetején sétált Babilonban (Dániel 4:26), és azt mondta: „Egy hatalmas királyságot építettem fel óriási függőkertekkel, és minden mással, és mit kell az embereknek gondolniuk arról?'

Tudod barátom, hogy amikor az Urat szolgálod és teszel valamit - talán Isten használt téged egy nagy szolgálat létrehozásában az Úrnak - és aztán végigtekintesz azon, ahogyan Nabukodonozor tette, és azt mondod: „Óriási dolgot cselekedtem," és mások véleményére gondolsz a munkáddal kapcsolatban. Ez holt cselekedet. Ragadd meg mindezeket a gondolatokat és dobd a szemétkosárba; ez Babilon. Amit Nabukodonozor épített az Babilon volt, és amit te cselekszel az is Babilon. Az emberek szemében jónak látszó cselekedeteink alkalmasak arra, hogy Isten szemében a szennycsatornába kerüljenek. „Mindaz, ami az emberek szemében nagyszerű, az Isten előtt utálatos." (Lukács 16:15). Ha nem tünteted el radikális módon az életedből a holt cselekedeteket, akkor sosem leszel szellemi ember. Ha Isten munkáját cselekszed pl. havi fizetésért, akkor az holt cselekedet. Isten adhat neked pénzt, hogy gondoskodj a szükségeidről, ha azonban csak azért szolgálod az Urat, mert megfizetnek, mi az? Hívhatod azt keresztyén munkának, de valójában az nem az Úr szolgálata; hanem az Úr és a pénz szolgálata.

Isten segíthet nekünk, hogy nyitva tartsuk a szemünket, és szabadok legyünk a holt cselekedetektől.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)