58 Imádkozás a szellemi szükségeinkért

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 58 Praying for Spiritual Needs

Ebben a tanulmányban azt fogjuk megnézni, hogyan válaszolja meg Isten a szellemi szükségeinket, ha azt kérjük tőle imában; hogyan tud megszabadítani minket minden gonosz befolyástól és mindenfajta gonosz dologtól az életünkben.

A Máté 6:9-11-ben, ahol Jézus a tanítványait imádkozni tanította mindenekelőtt azt látjuk, Jézus arra tanította a tanítványait, hogy az imában az első helyre tegyék Istent: Isten nevét, Isten királyságát és Isten akaratát. Azt követően arra tanította őket, hogy imádkozzanak a saját szükségeikért: mindenekelőtt a fizikai és anyagi szükségeikért. Semmi testies nincs abban így imádkozni, mert ha nincs fizikai életünk, hogyan imádkozhatnánk azért, hogy bármi mást megtegyünk. Ezért szükségünk van a test életben tartására, ami fontos ahhoz, hogy meg tudjuk tenni Isten akaratát. Ezért arra tanított minket, hogy így imádkozzunk: „A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" - ez életszükséglet. Ezt néztük meg az utolsó tanulmányunkban.

Most szeretnénk továbbmenni a magunkkal kapcsolatos második kérésünkhöz, ami „bocsásd meg a vétkeinket," és az ugyancsak magunkkal kapcsolatos harmadik kéréshez, hogy „szabadíts meg minket a gonosztól." Emberi lényként alapvetően két problémánk van - az egyik a múltunkkal, a másik a jövővel kapcsolatos. Ezt megfogalmazhatnánk így is: a múltban olyan sok rossz dolgot cselekedtünk és szükséges, hogy bűnbocsánatot nyerjünk. A jövőben pedig a romlott természetünkből adódóan, még mindig sok gonosz dolgot megtehetünk. Ennek a veszélye miatt szükséges segítséget kérnünk Istentől, hogy képesek legyünk legyőzni a gonoszt a természetünkben, hogy ne tegyünk gonosz dolgokat a jövőben. Ezért azt mondhatjuk, hogy az első kérésünk a múlttal kapcsolatos, a második pedig a jövővel. Ez az életünk két oldala - múlt és jövő.

Az első kérés a múltra vonatkozik: 'Uram, olyan sok bűnt elkövettem. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet.' Nem kell listát készítened az összes bűnödről. Azt gondolom, hogy lehetetlen listát készíteni bárkinek a több millió bűnéről, amiket elkövetett az életében. Tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, mert olyan sok dolgot tettünk, ami nem tetszik Istennek, és ezért kérjük Őt, hogy bocsássa meg nekünk, ahogyan mi megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Látjátok, ennek egyetlen feltétele van. Amikor az Úrhoz jövünk és kérjük, hogy bocsásson meg nekünk, fontos, hogy mi magunk is bocsássunk meg másoknak, akik rosszat tettek velünk. Nem igazságtalan Istentől, hogy ezt kéri tőlünk?

Jézus egyszer elmondott egy történetet egy királyról, aki megbocsátott egy embernek, egy szolgájának, elengedte neki az óriási tartozását; tegyük fel, hogy tíz- vagy százmillió rúpiát. Ennek az embernek ilyen óriási tartozása volt a király felé és a király elengedte neki. Tíz, vagy százmillió rúpiás adósság elengedése egy fantasztikus megtapasztalás. Egy ember ugrálna és ujjongana örömében, hogy ilyen sokat elengedtek neki. Aztán Jézus azt mondta, hogy ez az ember kiment az utcára, ugrált örömében és találkozott egy másik személlyel, egy szolgatársával, aki tartozott neki tíz rúpiával. Torkon ragadta őt és azt mondta: 'Jobb, ha visszafizeted nekem azt a tíz rúpiát, amit kölcsönkaptál tőlem, különben börtönbe juttatlak.' Aztán elvitte őt a bíróságra a tíz rúpia adósság miatt és börtönbe juttatta őt.

Tudjátok mit tett a király, amikor ezt meghallotta? Magához hívatta azt a szolgát, és azt mondta neki: 'Hé, gyere ide! Nem engedtem el neked százmillió rúpia adósságot és te nem tudtad elengedni annak a másik személynek a tíz rúpia adósságát? Miért tetted ezt? Rendben, most neked is meg kell tanulnod a leckét. Ha nem bocsátasz meg másoknak, én sem fogok megbocsátani neked. Börtönbe kerülsz a társad mellé és visszafizeted nekem a százmilliódat és ő is vissza fogja fizetni neked a tíz rúpiádat.' Ennek a történetnek a tanulságaként Jézus azt mondta: 'A mennyei Atya pontosan így fog cselekedni veled, ha nem bocsátasz meg másoknak.'

Szeretném elmondani nektek drága testvérek, hogy a keresztyének között az egyik legnagyobb bűn, ami megtalálható az egész világon ma, az a meg nem bocsátó szellem és magatartás bűne. Ha neked ilyen problémád van másokkal, arra Jézus azt mondta, hogy a te bűnöd sem lesz megbocsátva. Még ha elsőre meg is bocsátott, Isten vissza fogja vonni azt a megbocsátást és nem bocsát meg neked. Hallottál már valaha a megbocsátásról? Igen, hallottam. Itt azt látjuk, hogy Isten nem bocsátja meg azt, amit korábban már megbocsátott. Ez a jelentése a Máté 18-ban leírt történetnek. A király megbocsát a szolgának, de később visszavonja azt a megbocsátást. Jézus azt mondta: „A mennyei Atya ugyanúgy fog veletek cselekedni."

Látjátok, hogy egy másik személynek való meg nem bocsátás Isten szemében milyen súlyos bűn? Ebből a hat imakérésből (Szenteltessék meg a Te neved, a Te királyságod jöjjön el, a Te akaratod legyen meg, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg a mi vétkeinket és szabadíts meg minket a gonosztól), Jézus egyet kiemelt, és kihangsúlyozta azt az ima végén. Mi volt az? A másoknak való megbocsátás kérdése. A Máté 6:14-15-ben ezt így ismételte meg:

„H a megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."

Gondolkozz el ezen egy pillanatra. Ha van valaki a földön, akinek nem bocsátottál meg, akkor a mennyei Atyád sem fog megbocsátani neked. Ez az igazság! Nem fogsz a mennybe jutni, ha valakinek nem bocsátasz meg a földön. Kérlek, emlékezz erre! Jézus Krisztus halála által nem léphetünk be Isten királyságába a bűnök megbocsátása nélkül. Nem részesülhetsz bűnbocsánatban, ha egy ember is van, akinek nem bocsátottál meg. Ezért kérjük az Urat, hogy bocsásson meg nekünk és bocsássunk meg minden embernek, akik valaha ártottak nekünk az életünkben. Ne törődj vele, ha nem tudod elfelejteni a gonoszságot. Isten nem azt kéri tőled, hogy felejtsd el, amit az emberek tettek veled.

Csak arra kér téged, hogy bocsáss meg nekik. Ezt az egyszerű szót kell mondani az Úrnak: 'Uram, én megbocsátok ennek, annak és amannak a személynek. Nem fogom azt többé felhozni ellenük, bármit is tettek.'

Ezt követően továbbmehetünk a következő imára: 'És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.' 'Uram, segíts nekem elfutni a kísértések elől. Adj nekem erőt.' Kedves barátom, ne próbálj úgy cselekedni, mint egy bátor személy. A Biblia azt mondja, hogy kerüld a bálványimádást és az ifjúkori kívánságokat. Ne hozd magad olyan helyzetbe, ahol szükségtelen kísértéseknek teszed ki magad. Nem! Fuss el onnan. 'Uram, segíts nekem; ne vigyél bele engem olyan helyzetekbe, ahol olyan dolgokkal kell szembenéznem, ami túl sok nekem, hogy ellent tudjak állni. Uram, szabadíts meg engem mindenfajta gonoszságtól, különösen a bűn gonoszságától. A romlottság a természetem része, kérlek Uram, szabadíts meg engem attól, és mindezek a dolgok, amiket kérek a Te dicsőségedre és a Te neved tiszteletére legyenek, mivel Tiéd a királyság, a hatalom és a dicsőség.' Jézus az imát úgy fejezi be, hogy azt mondja Ámen - azaz úgy legyen.

Nézzük meg az utolsó kérést egy pillanatra: szabadíts meg minket a gonosztól. Itt ismét nemcsak rólam van szó, hanem rólam és hívő társaimról. Szabadíts meg minket a gonosztól a Te királyságod érdekében, a Te dicsőséged érdekében. Uram, szégyent hoznak a Te nevedre a keresztyének, amikor a Te nevedet emlegetik, és közben gonoszul cselekszenek. Ezért szabadíts meg minket Uram a gonosztól; mindentől, ami szégyent hoz a Te nevedre, szabadíts meg minket. Ez annak beismerése, hogy én nem tudom megszabadítani magam, mint ahogyan nem tudom megszerezni a megbocsátást sem. Isten kell, hogy megbocsásson nekem.Nem tudom megszabadítani magam önkontroll által, megvallás, vagy bármi ilyen dolog által. Kérem Istent, akinek egyedül van hatalma rá, hogy megszabadítson engem. Uram, szabadíts meg minket a gonosztól! Beismerjük, hogy egyedül Te vagy elég erős ahhoz, hogy megszabadítsál minket. A gonosz túlságosan erős és a testi vágyaink is nagyon erősek, a szemünk kívánsága is nagyon erős, és a nyelvem olyan nehezen kontrollálható, a bennem lévő harag is túl erős. Ezért szabadíts meg minket a haragtól, a szemünk kívánságától, a keserűségtől és a rossz szokásainktól, a hazugságtól a munkahelyünkön. Uram, néha olyan nagy a nyomás, de szabadíts meg minket. A Te hatalmad képes megtenni ezt.'

Ekkor Jézus azzal fejezte be az imát, amivel kezdte - Istennel. A Biblia mondja, hogy Isten az első és az utolsó. Jézus megtanított minket, hogy úgy fejezzük be az imát, hogy beismerjük, Istené a királyság, a hatalom és a dicsőség. Ez egy alázatos ember imája, aki elismeri, hogy Isten minden és ő maga pedig semmi. 'Ó Isten, Tiéd a királyság, Tiéd minden hatalom és Tiéd minden dicsőség, ami olyan életet adhat nekünk, amilyen életet élnünk kellene. Más szavakkal, amikor megcselekedted ezeket a dolgokat és megválaszoltad az imáinkat, semmi elismerést nem fogunk azért magunknak tulajdonítani. Nem fogunk úgy tenni, mintha mi tettük volna azt. Neked adunk minden dicsőséget, Neked egyedül.

Az utolsó szó pedig az imában az Ámen. Ez egy héber szó, ami azt jelenti: 'úgy legyen'. Ez a hitnek a kifejezése. Pontosan úgy, ahogyan az ima a hit kinyilatkozásával kezdődött: 'Mi Atyánk, aki szeret minket, aki a mennyben van, aki mindenható király és a világmindenség uralkodója,' az ima befejezése szintén a hit kinyilvánítása. Ámen, ami azt jelenti: 'Uram, minden, amiért imádkoztam, hiszem, hogy az úgy lesz. Meg fog történni, amit kértem és hiszem, hogy a nevedet tisztelni fogják, a Te királyságod el fog jönni és a Te akaratod meglesz, úgy, mint a mennyben, és betöltöd minden szükségünket, meg fogod bocsátani minden bűnünket, és meg fogsz szabadítani minket minden gonosztól, és a Te neved fog megdicsőülni.'

Amikor bármelyik imát azzal a szóval fejezzük be, hogy 'Ámen', az több egy apró jelzésnél a többiek felé, hogy vége az imának. Az egy sokatmondó kijelentés. Ezáltal azt mondjuk: 'Hiszem, hogy annak meg kell lenni pontosan úgy, ahogyan ez a testvér imádkozta, és én is azt mondom: Ámen - úgy legyen.' Ez a hitnek egy kifejezése.

Nem kell elismételnünk a Jézus által elmondott imát minden alkalommal, amikor imádkozunk. Jézus ugyanis azt mondja a Máté 6:9-ben, hogy így imádkozzatok. Ez azt jelenti, hogy minden imánkat úgy kell kezdeni, hogy Isten legyen a középpontban. Ez a hit kifejezése, és a végén Istennek kell adni a dicsőséget és kifejezni a hitet, hogy Isten meg fogja válaszolni az imánkat. Legyen minden imánk ilyen a jövőben.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)