72 Keresztyén alaptanítások

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 72 God’s Plan For Those Who Have Failed

Ebben az utolsó tanulmányunkban szeretnénk megnézni egy bátorító Igét azok számára, akik úgy érzik, hogy az életük kudarcot vallott. Rengeteg ember érzi úgy, hogy annyira elrontotta az életét, hogy azon tűnődik: 'Mit kezdhetek most az életemmel Isten érdekében?' Van egy reményt adó üzenet Isten Igéjében az ilyen emberek számára. Sok hívő testvér van, akik úgy érzik, hogy mivel bűnt követtek el és Istent hibáztatták hosszú időn keresztül a múltban, ők már nem tölthetik be az életükben Isten tökéletes akaratát. Azt mondják: 'Igen, volt idő, amikor fiatal voltam, és ha akkor teljesen Istennek szenteltem volna magam, és az Ő tökéletes akarata szerint éltem volna, akkor esetleg lehetséges, de olyan sok szennyes dolgot tettem az életemben. Mit tehetek most?' Nos, a logika és a saját emberi okoskodásunk szerint ez jól hangzik, de nézzük meg a Szentírást, és rá fogsz jönni, hogy Isten gondolatai teljesen mások; Isten útjai teljesen mások. Van remény, még számodra is. Figyeljük meg, hogy a Biblia mivel kezdi. Kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet. Erről ír az 1 Mózes 1:1. Amikor a menny és a föld teremtése megtörtént, attól fogva Isten bármikor tesz valamit az tökéletes. Isten sosem cselekszik semmi tökéletlent, hanem csak néhány angyal, akiket Ő teremtett, de elbuktak. Ezt az Ézsaiás 14:11-15 és az Ezékiel 28:13-18 írja le. Amikor az angyalok bukása megtörtént, az 1 Mózes 1:2-ben azt olvassuk: A föld kietlen, puszta és sötét volt. Mit tett Isten ekkor? Nem hagyta a földet ebben az állapotban. Azt mondta, hogy a Szent Szellem munkálkodott, Isten pedig szólt és újrateremtette a földet. Munkálkodott a kietlen, puszta és sötét tömegen, és valami csodálatosat alkotott belőle, hogy végül az 1 Mózes 1:31-ben azt tudja mondani: nagyon jó! Nos, mit tanít nekünk a Biblia első fejezete? Azt, hogy ha a gonosz az egész életedet tönkre is tette, de ha engedelmes vagy Isten szavának ("Isten szólt…", "Isten szólt …", "Isten szólt…" látjuk az első fejezetben) a Szent Szellem által kihozhat valami kiválót a te életedből is, nem számít, hogy milyen sokat hibáztál.

Lucifer bukása előtt Istennek volt egy tökéletes terve a mennyre és a földre. Amikor Lucifer fellázadt, ezt a tervet meg kellett változtatni. Isten azonban újrateremtette a mennyet és a földet, és mégis valami jót hozott ki abból. Nézzük meg, hogy mi történt azután. Isten férfit és nőt teremtett, és volt egy tökéletes terve Ádámra és Évára vonatkozóan. Isten tökéletes tervében Ádámnak és Évának nem volt megengedve, hogy egyenek a tiltott fáról. Az nem Isten akarata volt. Isten világosan megmondta, hogy ne egyenek arról. Istennek tehát volt egy terve számukra és a terv az volt, hogy ne egyenek arról, de ők ettek arról, figyelmen kívül hagyták Isten tervét. Nos, ha a logika és az értelem szerint nézzük, azt kell mondanunk: 'Igen, ők nem vihetik véghez Isten tökéletes tervét, hanem elő kell venni Isten második legjobb tervét,' de mit olvasunk itt? Azt olvassuk, hogy az Úr odament Ádámhoz és Évához a bűnbeesésüket követően és azt mondta nekik: 'Ne aggódjatok, meg fogom oldani ezt a problémát. El fogom küldeni az asszony magvát (ez Krisztus), aki el fog jönni és a kígyó, azaz a gonosz fejére tapos, és lerombolja az erejét felettetek.' Itt Krisztus haláláról beszél, aki meghalt a mi bűneinkért és győzött a Sátán felett a Golgotán.

Most mondd meg nekem, mit válaszolsz arra a kérdésre, hogy Krisztus halála része volt Isten ránk vonatkozó tökéletes tervének az egész örökkévalóságtól fogva, vagy nem? A Biblia azt mondja a Jel. 13:8-ban, hogy a „Bárány megöletett a világ alapítása óta." Benne volt az Isten gondolatában az örökkévalóságtól fogva, vagy az Isten második legjobb terve volt? Közületek hányat bátorítana, hogy Krisztus golgotai halála Isten második legjobb terve volt? Az nem egy tökéletes terv volt? De az volt. Mégis, amikor a Mózes harmadik könyvéhez lapozol, a logika szerint azt kell mondanod, hogy Krisztusnak csak azért kellett meghalnia, mert Ádám és Éva vétkezett. Ha Ádám és Éva nem vétkezett volna, akkor egyáltalán nem lett volna szükség rá, hogy Krisztus meghaljon a kereszten. Tehát Isten tökéletes terve volt az, vagy sem? Nem szerezhettünk volna tudomást Isten szeretetéről, ha Ádám nem vétkezett volna, és nem lett volna golgotai kereszt. Mi tehát a válasz? Összezavarodtál. Az emberi értelmünk nem képes felfogni, hogy Isten akkor is be tudja tölteni a tökéletes tervét, ha az ember vétkezett . Az emberi logika ebben az esetben nem működik. Félrevezet minket. Ezért mondja a Biblia:„Ne támaszkodj a te elmédre, hanem bízzál az Úrban teljes szívvel. " Ha Isten a matematikai logika szerint munkálkodott volna, akkor azt kellene mondanunk, hogy Krisztus eljövetele a földre Isten második legjobb terve volt. Ez azonban istenkáromlás, mert az Isten tökéletes terve volt. Isten nem hibázott! Isten ismeri a véget a kezdetektől, és csendben tervezett számunkra az Ő szeretetével valami olyat, ami lehetőséget ad a hibázásunknak. Tudja, hogy hibázni fogunk. Megengedi számunkra, hogy hibázzunk és ebből kiindulva készített egy tökéletes tervet számunkra. Ez a bátorítás szava számotokra.

Isten tökéletes terve Ádám számára bizonyára nem az volt, hogy egyenek a jó és gonosz tudásának a fájáról, mivel azonban Isten ismerte a véget a kezdetektől, ezért tudta, hogy hibázni fognak. Ezért Isten már egy olyan tervet készített, ami számolt azzal a hibázással. Hasonló módon sok dolog megtörtént az életünkben, amit Isten sosem akart, de az Ő végtelen szeretetében és tökéletes bölcsességében lehetőséget adott a hibázásra, és így még mindig véghezviheted az Ő tökéletes tervét. Az Ő útjai nem a mi útjaink. Az Ő gondolatai nem a mi gondolataink. Ezért ne engedd, hogy a logikád és az eszed azt mondja: 'Ó, most nem cselekedhetem Isten tökéletes tervét az életemben.' Isten üzenete a Biblia ezen lapjairól számunkra ez: Isten megragadhat egy bukott embert és valami dicsőségeset hozhat ki belőle, és még azt is eléri, hogy véghezvigye Isten tökéletes tervét az életében. Ez van a Biblia első lapjain és ezt sosem szabad elfelejteni. Ha bukott ember vagy, Isten meg tud ragadni és véghezviszi általad - nem a második vagy a harmadik legjobb tervét, hanem - a tökéletes tervét az életedben. Ezért fontos számodra, hogy az életed hátralévő részét szenteld oda teljesen Istennek. Sok bukásunkat, még ha nem is része Isten tökéletes tervének, talán azért engedte meg, hogy megtanítson nekünk valamit. Sosem tanuljuk meg az alázatosságot sajnálatos módon, csak ha sokszor elbukunk. Olyan sokszor megpróbálunk győzelmet aratni a bűn fölött, de mi csak hibázunk, és végül rájövünk, hogy Isten segítsége nélkül nem megy. Igen, ezt a hibáinkon keresztül tanuljuk meg. Vegyük Péter példáját. Péter vezetői képzésének része volt a bukás. Az Úr nem tudta véghezvinni Péter összetöretését tanítás által, de amikor háromszor megtagadta az Urat, ami bizonyára nem Isten tökéletes akarata volt, akkor elvégzett valamit Péterben. Az összetörte őt és Isten tökéletes akarata volt, hogy Péter összetörjön. Isten tehát fel tudja használni a bukásokat, hogy elvégezzen valami jó dolgot. Isten egyik legnagyobb problémája velünk, hogy olyan módon áldjon meg, hogy az áldás hatására ne teljünk meg büszkeséggel. Ha győzelmet aratsz a harag felett, és az büszkévé tesz téged, azáltal sokkal mélyebb gödörbe fogsz esni, mint maga a harag. Nem csak az a fontos tehát, hogy győzelmet arassunk a bűn felett, hanem az is, hogy alázatosak legyünk. Hogyan történik ez meg? Csak úgy, ha Isten megengedi, hogy sokszor hibázzunk? Az igazi győzelemnek mindig az alázatosság a velejárója.

A másik dolog, ha sokszor hibáztunk, sosem fogunk lenézni másokat, mert ismerjük a bukásainkat. Nem azt mondjuk persze, hogy az embereknek ezért meg kellene maradniuk a bűnben. Nem. Pál beszél erről; 'ha az én becstelenségem dicsőséget hoz Istennek,' és ha követed ezt a gondolatmenetet, akkor erre jutsz: 'minél rosszabbak vagyunk, annál jobban tetszünk Istennek, de jogos azoknak a kárhoztatása, akik ilyeneket mondanak.' (Róma 3:7-8).

Ne mondjuk azt, hogy bűnt kell elkövetnünk, hanem mondjuk azt, hogy ha vétkeztünk, Istent ez nem akadályozza meg abban, hogy betöltsük az Ő tervét az életünkben. Minden ember, akit Isten használt követett el hibákat: Péter, Pál, János, Jakab, te, én, mindenki. Isten nem hívott el olyan embereket, akik egész életükben sosem követtek el hibát. Ha Isten az Ő tökéletes tervét csak azoknak az életében tölthetné be, akik sosem vétkeztek, akkor azt kellene mondanunk, hogy Jézus az egyetlen személy, aki valaha betöltötte Isten tökéletes tervét az életében, senki más. Istennek sok nagy embere nem mondja el neked a vétkeit, de ők is vétkeztek.

A kérdés most az, hogy el tudod-e ezt hinni vagy sem. Ha nem hiszed el, és ha azt mondod: 'Nem, az én esetemben ez lehetetlen,' nem fog működni. Ha azonban el tudod hinni és ezt mondod: 'Uram, neked semmi sem lehetetlen, te elveszed a mocskot, amit létrehoztam az életemben és véghezviszel valami dicsőségeset, véghezviszed a tökéletes tervedet,' az meg fog történni a hited szerint. Gondolj a tékozló fiúra, aki elvesztegetett olyan sok évet, és atyja minden pénzét. Amikor azonban visszatért, a Biblia azt mondja, hogy a legszebb palástot és a legjobb helyet kapta. Mi volt az? Ez egy olyan üzenet, ami azt mondja, hogy Isten felemelhet egy embert, aki elrontotta az életét és valami dicsőségeset hozhat létre az életében. Ez a tékozló fiú története. Gondolj arra az emberre, aki napszámosokat fogadott fel. Kiment reggel 6-kor és felfogadott munkásokat és aztán kiment délután 5-kor is, hogy felfogadjon ismét munkásokat, akik csak egyetlen órát dolgoztak a tizenkettőből. Más szóval, az életük 90%-át elvesztegették (11 órát a 12-ből), de aztán dolgoztak és a jutalmukat ők kapták meg először. Mire tanít ez a példázat minket a Máté 20-ban? Arra, hogy Isten azokkal is tud kezdeni valamit, akik az életük 90%-át elrontották.

Senki sem olyan reményvesztett, hogy Isten nem tudna valamit kezdeni vele. Az 1 János 3:8-ban azt olvassuk: Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ő ki tud bontani minden csomót, amit a gonosz összekötözött az életedben. Ne hallgass a gonosz hazugságaira, amikor azt mondja: 'Nem, az lehetetlen,' ha hiszel neki, az lehetetlen lesz. Ha azonban hiszel Istennek, aki fogja az összetört edényt, és mint a fazekas újraformázza azt, akkor beteljesedhet az életedben, bármilyen hibáid, baklövéseid is voltak.

Kezdhetsz egy új életet, és ha már ezerszer kezdtél újat, ma ezeregyedszer is megteheted. Isten valami dicsőségeset hozhat ki az életedből. Adj dicsőséget Istennek és hidd el ezt az igazságot, és egy nap az örökkévalóságban Isten meg fogja mutatni neked, hogy a bukásod ellenére Ő óriási dicsőséget vitt véghez a földi életedben.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)