57 Imádkozás az anyagi szükségeinkért

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 57 Praying For Our Material Needs

Szeretnénk ismét megnézni azt a titkot, hogyan kaphatunk választ az imáinkra Istentől. Ha figyelmesen tanulmányozzátok és megtanuljátok ezt a módszert, amit Jézus mondott nekünk az imádkozással kapcsolatban, az megváltoztathatja az életeteket.

Az utolsó tanulmányunkban azt néztük meg, hogyan tegyük Istent az életünkben és az imáinkban az első helyre. A Máté 6:9-10-ben beszél Jézus az imádkozásról: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben." Az első teher, kérés és vágy a szívemen az, hogy a Te neved szenteltessék meg. A második teher, kérés és vágy a szívemen pedig az, hogy a Te királyságod jöjjön el, és a harmadik vágy, kérés a szívemen az, hogy a Te akaratod legyen meg itt a földön, mint az a mennyben van. Gondoljátok, hogy sok hívő valóban így gondolja? Én azt gondolom, hogy sok hívő gyermekkorától fogva elimádkozza ezt az imát, mint egy papagáj, de sosem állnak meg, hogy elgondolkozzanak azon, hogy mit is mondanak valójában. Ugyanezt a hibát követik el, amiről Jézus a legelején beszélt: „Ne úgy imádkozzatok, mint a képmutatók," és „az imátok ne üres szavak ismételgetése legyen."

Ha egyszer tökéletesen megértitek, hogy Jézus mit próbál meg hangsúlyozni, akkor rájöttök, és elkezdetek helyesen imádkozni, akkor szellemi emberré váltok. Valóban szellemiek lesztek, ha az elsődleges vágy az életetekben az, hogy Isten neve dicsőüljön meg, az Ő királysága jöjjön el a földre, és az Ő akarata legyen meg. Ez a legfontosabb dolog az életetekben és nem az, hogy pénzt keressetek, vagy meggyógyuljon a hátfájásotok és hasonlók. Ezek a dolgok is fontosak, de másodlagosak. El tudjátok képzelni, hogy mi fog történni, ha folyamatosan úgy imádkoztok, hogy Istent az első helyre teszitek az életetekben? Teljesen meg fogja változtatni az életeteket. Más férfivá, más asszonnyá váltok ahelyett, hogy minden más földi problémával foglalkoznátok.

Ez az oka annak, amiért Jézus azt mondta nekünk, hogy Istent tegyük az első helyre, mert különben sok probléma sosem fog megoldódni, ha nem tesszük Istent az első helyre. Megszabadulhatsz az egyik problémahalmaztól és a problémák másik halmaza jön helyette, mert nem Isten az első az életedben. Ha Istent teszed az első helyre az életedben, azt nem mondom, hogy nem lesz több problémád, de azt igen, hogy Isten beavatkozik és megdicsőít téged a problémák közepette. A Biblia azt mondja a Zsoltár 34:20-ban: Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr." Ez a különbség. A világi emberek is sok problémával néznek szembe, de őket senki sem fogja megszabadítani azoktól. Nekünk van egy mennyei Atyánk. Tanuld meg tehát mindenben Istent tenni az első helyre. Ne az üzleti érdekedet, a tanulmányaidat, a gyermekeidet, a férjedet vagy a feleségedet, az otthonodat, a gazdagságodat vagy bármi mást tegyél az első helyre. Tedd Istent az első helyre és meg fogod látni a különbséget az életedben. Ekkor válsz igazi tanítvánnyá.

Ha ezt már megtanultuk, azt követően Jézus arra tanított minket, hogy így imádkozzunk: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól." Figyeld meg, hogy egy, ill. két szó sosem található meg ebben az imában: az 'Én' és az „Engem'. Még hozzátehetünk egyet, ami hasonló; 'enyém'. Ez a három szó - 'Én', 'Engem' és 'enyém' sokszor előforduló szavak a nyelvünkben. Az 'Én' nagyon fontos egy személy számára, az egyik legfontosabb szó az angol nyelvben. Az 'Én', 'engem', 'enyém' azonban nincs egyszer sem megemlítve ebben az imában. Azt követően, hogy Isten nevét, Isten királyságát és Isten akaratát keressük, azaz miután Istent tettük az első helyre az életünkben, a következő, amit az Úr meg akar tanítani nekünk az, hogy önző módon ne csak magunkra gondoljunk, hanem gondoljunk a hívő társainkra. Az Atyának ugyanis sok gyermeke van.

Éhesek vagytok? Élelemre van szükségetek? Igen, ha imádkoztok Isten bizonnyal meg fogja adni nektek a napi kenyeret. Ne felejtkezz el azonban arról, hogy Istennek vannak más gyermekei is, és azok is éhesek. Nemcsak te vagy egyedül. Imádkozz értük is. Ha te bőségében vagy az ételnek, ne felejtkezzél meg Isten többi gyermekéről, akinek nincsen. Ezért mondta Jézus, hogy amikor imádkoztok, ezt mondjátok: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma." Amikor bűnbocsánatért imádkozunk, mondjuk ezt: 'Bocsásd meg nekünk a bűneinket,' és amikor a szabadulásunkért imádkozunk, akkor mondjuk ezt: 'szabadíts meg minket a gonosztól.'

Az Úr tehát nemcsak az énközpontúságból próbálta megszabadítani az embereket olyan értelemben, hogy Isten nem az életük középpontja, hanem abból a fajta énközpontúságból is, ahol egyáltalán nem gondolunk más emberekre. Megtanított így imádkozni: „Adj nekünk, bocsáss meg nekünk és szabadíts meg minket."

Ebben az imában - a mindennapi kenyérért való imádkozással - Jézus nem azt kéri tőlünk, hogy imádkozzunk az egész évre való kenyerünkért, vagy bármi hasonló, hanem az Úr, ha megad nekem csak annyit, ami elegendő a mai napra, akkor az jó. Nem azt mondom, hogy ne lenne szükséged ételre vagy pénzre holnapra, vagy megtakarítások, vagy bármi hasonló. Itt egyáltalán nem erről van szó. Lehetnek megtakarításaid a jövőbeni szükségeidre, vagy bármi más. Nincs abban semmi rossz, azonban boldognak és megelégedettnek kell lenned, ha Isten csak annyit adott neked, ami mára elegendő. Ez a lényeg. Ez azt jelenti, ha Isten csak annyi ételt adott neked, ami a mai napra elegendő, akkor jó, dicsőség az Úrnak. Köszönjük neked Urunk, amit ma adtál, és Te gondoskodni fogsz a holnapról is. Ha tudtok tervezni holnapra is, tervezzetek előre. Semmi rossz nincs abban, de légy hálás azért, ami ma van és kérd Istent az aznapi szükségeid biztosításáért. Az Úr megadja nekünk minden nap az aznapi kenyerünket.

Jézus nem tanított minket arra, hogy luxusdolgokért imádkozzunk. Nem kér napi jégkrémet, napi süteményt, vagy hasonlókat. Itt csupán napi kenyérről van szó; csupán egyszerű ételekről, amik táplálják a testünket és a lelkünket, és jó egészséget biztosítanak nekünk. Ez minden. Az Úr csak annyit adjon nekünk, ami elég a mai napra. Itt nincs szó telhetetlenségről. Amikor Jézus anyagi dolgokért tanított minket imádkozni, akkor a szükségeink betöltéséért imádkozunk és nem luxusdolgokért. Nem találunk sehol olyat az Újszövetségben, ami arra bátorítana minket, hogy luxusdolgokért imádkozzunk Istenhez. Ezzel szemben ebben az imában azt látjuk, amit az Úr maga tanított, arra bátorítva minket, hogy a szükségeinkért imádkozzunk. Igen, igaz, hogy a mennyi Atyátok tudja, mi a szükségetek még mielőtt kérnétek Tőle. Nem tudja az Atya, hogy szükségünk van a napi kenyérre? Biztosan tudja. Akkor miért nem ad, anélkül, hogy kérnénk? Ennek az az oka, hogy szeretne velünk beszélgetni, és azt akarja, hogy örömünk legyen és előjogunk a megválaszolt imára, amikor a napi kenyeret kérjük.

Ezért étkezés előtt keresztyénként mindig meghajtjuk a fejünket, imádkozunk és hálát adunk Istennek az ételért. Remélem, hogy mindannyian ezt teszitek. Remélem, hogy otthon nem főhajtás, ima és hálaadás nélkül étkeztek. Erre nem azért van szükség, hogy az étel íze jobb legyen, vagy hasonló. A hála kifejezéseként tesszük ezt, és ezáltal elismerjük, hogy Isten gondoskodott rólunk. Vannak ateista és istentelen emberek a világon, akik elkezdenek étkezni anélkül, hogy bárkinek hálát adnának. Jó, hadd menjenek a maguk útján, de mi tudjuk, hogy Isten adta azt nekünk. Isten megnyitotta a szemünket, hogy meglássuk ezt. Az ateisták vakok; nincsenek tisztában vele, hogy ki biztosította számukra az ételt. Mi ezért imádkozunk Istenhez, nem azért, hogy tájékoztassuk Őt a szükségünkről, mert Ő már tudja azt, hanem, hogy kifejezzük a Tőle való függésünket, még az anyagi szükségeinket illetően is.

Nos, ez is arra tanít minket, hogy nincs semmi rossz abban, ha olyan anyagi dolgokért imádkozunk, amire szükségünk van. Imádkozhatunk ruházatért; ha ruhára van szükségünk. Imádkozhatunk egy házért, amire szükségünk van, hogy tudjunk hol lakni. Imádkozhatunk a gyermekeink iskoláztatásáért, mert azt akarjuk, hogy ők is megtanulják megkeresni a napi kenyerüket. Csak akkor tudják megkeresni a napi kenyerüket a legtöbb országban, ha megfelelő képzettséggel rendelkeznek. Ezért semmi rossz dolog nincs abban sem, ha a gyermekeink továbbtanulásáért is imádkozunk. Így mindezek a kérések az imalistánkon az 'add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma' részhez tartoznak. 'Uram, biztosítsd nekünk, ami szükséges a mi életünkhöz ezen a földön.'

Nagyon érdekes azt látni, hogy az ima a napi kenyérért rögtön az után következik, hogy a 'Te akaratod legyen meg, miként a mennyben, úgy a földön is.' Ha ezt a két kérést egymás mellé tesszük, azaz közvetlenül egymás után, akkor valami ilyesmit látunk: 'Az a vágyam, hogy a Te akaratod legyen meg, mint a mennyben, úgy a földön is, és annak érdekében, hogy a Te akaratodat tegyük a földön, kérlek, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket, hogy legyen erőnk megcselekedni azt.' Ebből látjátok, hogy azért kérünk anyagi dolgokat Istentől, hogy megcselekedhessük az Ő akaratát és ne a miénket. Ezért nagyon fontos először azért imádkozni, hogy a 'Te akaratod legyen meg a földön, miképpen az a mennyben van,' és azt követően jöjjenek az anyagi szükségeink.

Sok keresztyénnel az a baj, hogy csak az anyagi szükségekért imádkozik, ahol nincs kapcsolat Isten akaratának az életében való megcselekvésével. Néhány ember vagy azt gondolja, hogy imádkozhat Istenhez bármilyen anyagi dologért, vagy hogy rossz dolog anyagi dolgokért imádkozni, és csak szellemi dolgokért kellene imádkozni. Ez nem igaz. Ez nagyon szelleminek hangzik, de ellentétes Jézus tanításával, aki azt tanította nekünk, hogy még mielőtt a bűnök bocsánatáért és a gonosztól való megszabadításáért imádkoznánk, imádkozzunk a testi szükségekért. Soha ne gondoljuk azt, hogy ezt a testet a Sátán teremtette. Isten teremtette, és amikor Istent helyezzük az életünkben az első helyre, akkor teljesen helyénvaló Istentől azt kérni, hogy betöltse minden anyagi szükségünket. Nem luxus dolgokról van szó, hanem szükséges dolgokról. Isten beszéde azt mondja:

"Istenem, töltsd be minden szükségünket a Te gazdagságod és dicsőséged szerint a Jézus Krisztus által."

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
07 Megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
08 A hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Képmutatás
Zac Poonen
(Now Playing)
60 Büszkeség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
63 Hitetlenség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Hazugság
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 A harag
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)