Igazi megtérés

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Igazi megtérés

Transcript of True Repentance

Isten kegyelme elegendő minden szükségünk betöltésére. Isten megígérte a gyermekeinek az 1 Korinthus 10:13-ban, hogy sosem engedi, hogy erőnkön felül legyünk kísértve vagy próbára téve. Sőt, minden próbával vagy kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megadja, hogy el tudjuk viselni.

Mindenekelőtt, vajon Isten miért engedi meg a próbákat és kísértéseket az életünkben? Ez olyan, mint amikor ellenállást kifejtve megmozgatjuk testünk izmait, hogy azok erősek legyenek. Minden izom az emberi testben akkor erősödik vagy fejlődik, ha legyőzi az ellenállást, amikor az ember súlyt emel, fut vagy kondigépet használ, vagy bármi ehhez hasonló. Az alapelv mindig az, hogy az izmaidat meg kell mozgatnod egy ellenállással szemben és ennek eredményeként az izom erős lesz. Ha nem mozgatod meg az izmaidat, akkor sosem leszel erős, hanem csak kövér. Az étel elfogyasztása önmagában senkit nem tesz erőssé, hanem csak túlsúlyossá. Hatalmas különbség van egy kövér ember és egy erős ember között. Szellemi értelemben hasonló a helyzet. Ha csupán bibliaismereted lesz, az szellemileg kövérré tesz. Az ilyen emberek pedig még a sovány embereknél is gyengébbek lesznek.

Sok ember van, aki a bibliaismerete ellenére meglehetősen gyenge szellemileg. Még mindig elveszítik a türelmüket, még mindig buja szemmel néznek és sok más bűnt elkövetnek minden bibliaismeretük ellenére. Ők erősek? Egyáltalán nem. Túlsúlyosak. Isten megengedi, hogy próbákkal és kísértésekkel találkozzunk, hogy ezáltal erősekké váljunk. Megígérte azonban, hogy soha nem enged erőnk felett kísértetni, hogy győzni tudjunk. Ez egy csodálatos ígéret. Ez azt jelenti, hogy ha látok egy bizonyos próbát az életemben, soha sem kell azt mondanom magamnak, hogy: „Ó, ez túl sok nekem." Nem. Semmi sem túl sok. Minden próba az elviselő-képességemen belül van. Ha nem hiszem ezt el, akkor Istent azzal vádolom, hogy kevesebb ítélőképessége van, mint egy átlagos tanárnak. Elmondom, miért.

Ha egy diák ötödikes, akkor az osztályában tanító tanár nem fog neki egy hetedik osztályos feladatsort adni. Nem. Az iskolai tanárnak van annyi bölcsessége, hogy annak a gyermeknek egy ötödik osztályos feladatsort ad. Azért, mert a tanár tudja, hogy az a diák nem tud válaszolni egy hetedik osztályos kérdéssorra. Ugyanígy van ez a próbákkal. Isten nem fogja megengedni, hogy egy hetedik osztályos próbával szembesülj, ha jelenleg az ötödik osztályba jársz. Ezért, amikor nehéz helyzetbe kerülsz, és azt mondod: „Ez túl sok nekem." Ekkor te tulajdonképpen Istent vádolod, hogy Neki kevesebb ítélőképessége van, mint egy iskolai tanárnak. Azt mondom neked, hogy az ördög az, aki ezt a gondolatot adja neked, mert abban a pillanatban, ahogy ezt gondolod, már elbuktál. Az elbukásra programozod magad azáltal, hogy ezt mondod: „Ez túl sok nekem." Akarom, hogy tudd: nincs olyan próba, ami túl sok neked. Ha te Isten gyermeke vagy, Isten meghatározza, hogy milyen feladatsort kapj és Ő csak olyat ad, ami megfelel a te szellemi érettségednek. Ez egy nagy vigasztalás nekem.

Tételezzük fel például, hogy az ördög nagyon súlyos kísértéseket sorakoztat fel számomra a következő napra, ami túl sok nekem. Nem vagyok elég erős, hogy el tudjam viselni. Az ördögnek azonban szüksége van arra, hogy engedélyt kapjon Istentől, mielőtt azt a kísértést küldi. Az ördög megkérdezi Istent: „Megkísérthetem Zac-et ezzel?" Isten azt mondja: „Nem. Nem fogom hagyni, hogy megtedd, mert nem elég erős, hogy szembenézzen vele." Egy hónap múlva az ördög megkérdezi: „Most már megkísérthetem őt ezzel?" Isten azt mondja: „Nem, ő még mindig nem elég erős." Talán egy év múlva Isten azt mondja az ördögnek: „Most már megkísértheted Zac-et azzal a kísértéssel. Elég erős már, növekedett az elmúlt egy évben és elég erős, hogy szembenézzen vele." Nos, ez az, amikor a kísértés megérkezik az életembe és a Szent Szellem erejével le tudom győzni azt.

Ez ahhoz hasonló, mint amikor hetedik osztályos leszek, akkor kapom meg a hetedik osztályos kérdéssort, és az ötödik osztályban nem fogok hetedikes feladatsort kapni. Ez a tudat óriási vigasztalás számomra, mert ez érvényes az egész életemre, az életem végéig, míg Jézus vissza nem jön. Sosem fogok kapni olyan kérdéssort, ami túl nehéz nekem. Ez azt jelenti, hogy minden kísértés, amivel szembesülök, legyőzhető, mert egyik sem lesz túl nehéz a számomra. Vannak diákok, akik 100%-ot érnek el matematikából az első osztályban, a második, a harmadik, és a negyedik osztályban. Keményen küzdenek és elérik a 100%-ot minden évben, de ha te egy hetedik osztályos kérdéssort adtál volna nekik, amikor még ötödik osztályosok voltak, akkor biztosan nem értek volna el 100%-ot, hanem talán 25%-ot vagy 30%-ot. Lehetséges számunkra, hogy győzzünk a bűn fölött mindenkor emiatt az egy ígéret miatt, ami az 1 Korinthus 10:13-ban van: „Isten nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek". El kell hinnünk ezt!

Sosem tudsz győzni hit nélkül, ha nem hiszed, hogy Isten hűséges. Ez az, amit az 1 Korinthus 10:13 mond: Isten hűséges és megtartja ígéreteit. Nem engedi, hogy erőd feletti kísértést kapj. A Biblia beszél megtérésről és hitről, arról a két dologról, ami szükséges ahhoz, hogy elnyerjük mindazt, amit az evangélium ígér. Jézus megtérést és hitet prédikált. Péter megtérést és hitet prédikált. Pál apostol szintén a kettőt összekapcsolva tanított az Apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor az efézusi véneknek azt mondta: Három éven keresztül prédikáltam nektek, és mit tanítottam ez alatt a három év alatt? Komolyan bizonyságot tettem mindenkinek (21. vers), hogy meg kell térniük Istenhez és hinniük kell az Úr Jézus Krisztusban. Ez két olyan dolog, amit Isten egybeszerkesztett: Megtérés és hit. A Biblia pedig azt mondja, hogy „amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza." Amikor egyesítesz két atom hidrogént és egy atom oxigént, akkor vizet kapsz. Ha szétválasztod, akkor az többé nem víz. Ha veszel egy atom nátriumot, egy atom klórt és egyesíted őket, akkor nátrium-kloridot kapsz, ami hétköznapi nevén konyhasó. Ha szétválasztod, akkor az már nem só. Akkor az csak nátrium és klór.

A megtérés és hit az egyetlen megfelelő válasz Jézus Krisztus evangéliumára. Ha szétválasztod a kettőt, az már többé nem a helyes válasz Jézus Krisztus evangéliumára, ezért már nem fogja megteremni azokat az eredményeket, amiket az evangélium ígér. Sajnálatos módon, manapság rengeteg prédikáció csak a hitet hangsúlyozza. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a vízhez szükségünk van oxigénre, oxigénre, oxigénre. Persze! De szükségünk van hidrogénre is. Szükség van két atom hidrogénre és egy atom oxigénre, és akkor kapsz vizet. Ha továbbra is csak az oxigént hangsúlyozod, akkor, amit kapni fogsz az csak oxigén lesz és nem víz. Tehát, ha továbbra is csak a hitet hangsúlyozod, akkor nem a helyes választ fogod kapni az evangéliumra és az emberek nem fogják megtapasztalni azt, amit az evangélium ígér. Ez napjaink keresztyénségének tragédiája. Nagyon sok ember nem tapasztalja meg az evangélium csodálatos áldásait és kiváltságait, mert az igehirdetők szétválasztják azt, amit Isten egybeszerkesztett. A megtérés üzenetét prédikálni nem népszerű dolog, mert az a bűnre világít rá. Ezért az emberek a hitet hangsúlyozzák, ami sokkal pozitívabban hangzik. A megtérés egy kicsit negatívabban hangzik. Az igehirdetők pedig szeretnek valami pozitívat prédikálni.

Szükség van a pozitívra és a negatívra is. Ugyanúgy, mint az elektromosság esetében. Nem elég csupán a pozitív pólus. Szükség van egy pozitív pólusra és egy negatívra is ahhoz, hogy az áram folyjon. Nem lehet, hogy csak pozitív pólus legyen. Nem. Akkor semmiféle áram nem fog folyni. Hasonlóképpen, a megtérés a negatív pólus, elfordulni a bűntől, és a hit pedig a pozitív pólus: a bizalmunkat az Úr Jézus Krisztusba helyezni. Ha nincs meg mindkettő, akkor nem tudod megtapasztalni Jézus Krisztus evangéliumát. Azt mondhatjuk, hogy napjainkban nagyon sok keresztyén nem élte át az evangélium megtapasztalását. Ez az oka, hogy az életükkel nincsenek megelégedve. A legtöbb keresztyén be fogja ismerni, ha őszintén megkérdezed, hogy nem elégedett a keresztyén életével. Miért mondják ezt? Azért, mert hiányos üzenettel táplálták őket. A hitet tanították nekik anélkül, hogy a megtérést tanították volna. A megtérés az első lépés, mielőtt hitre jutnál. A megtérés azt jelenti, hogy elfordulunk mindentől, ami nem Isten, és magához Istenhez fordulunk. Az egyik legvilágosabb definíciója ennek az 1 Thesszalonika 1. fejezetében van. Az 1 Thesszalonika 1:9-ben ezt olvassuk: „megtértetek az Istenhez a bálványoktól". Figyeljük meg, hogy egyrészt Istenhez tértek, másrészt elfordultak a bálványoktól.

Mit jelent a bálvány? A legvilágosabb definíciója a bálványnak az, hogy valami elfoglalja azt a helyet az életedben, amit Istennek kellene. Ez nem csak fa- és kőtárgy lehet. Ezek külsőleges bálványok, melyeket könnyebb felismerni és még könnyebb megszabadulni tőlük. Minden, ami külsőleges, attól viszonylag könnyen meg tudunk szabadulni. A szívben lévő bálványok azok, amelyektől nehezebb megszabadulni. Van egy igevers az Ószövetségben, ahol az Úr szól Izrael népéhez az egyik prófétáján keresztül. Ez az Ezékiel 14. fejezetében van. Ezékiel prófétát Isten a Babilonban élő, tőle elfordult izraelitákhoz küldte, akik a bűneik miatt kerültek Babilonba. Az Úr azt mondta Ezékielnek, a 14. fejezet 3. versében: „Embernek fia! Ezek a férfiak a bálványaikkal töltötték meg a szívüket (...) Vajon engedjem-e, hogy megkérdezzenek engem?" Válaszoljak-e ezeknek az embereknek, akiknek a szívében bálványok vannak? Látjuk tehát, hogy a bálvány nem csak olyasmi, ami rajtad kívül van. Azután tovább megy, és azt mondja az Ezékiel 14:4-ben: „Ezokáért szólj velük, és mondjad nékik: Valaki a bálványaival tölti meg a szívét, és megy a prófétához: akkor én, az Úr felelek meg annak énmagam által bálványainak sokasága miatt." Az izraelitáknak sok bálvány volt a szívükben. Ugyanez a helyzet a keresztyénekkel napjainkban. Ez lehet bármi, ami elfoglalja Isten helyét az életedben: az üzleted, vagy a házad, a barátnőd, vagy a fiad, a bankszámlád, vagy a részvényeid és a tartalékaid. Bármi, ami elfoglalja Isten helyét az életedben. Ha szeretnéd tudni, hogy mi foglalta el Isten helyét az életedben, akkor kérdezd meg magadtól, hogy mi az, amin a legtöbbet gondolkodsz, amikor van egy kis szabad időd. Nos, amikor dolgozol, legyen az akár egy irodában vagy egy gyárban vagy bárhol, a munkádra kell koncentrálnod, ami szükséges a megélhetéshez. Oké. Tegyük ezt félre. Ha egy diák iskolába vagy egyetemre megy, és a tanulmányaira koncentrál, akkor az helyes dolog, amit tennie kell. De amikor vége a tanórának vagy az előadásnak, vége az irodai vagy a gyári munkának, és szabad vagy már, hogy azon gondolkodj, amin szeretnél, akkor min gondolkodsz az idő nagy részében? Az a dolog a te bálványod. Ez lehet sport, ez lehet zene, stb. Némelyik, ilyen általánosan elfogadott bálvány sokkal súlyosabb, mint az általánosan nem elfogadott bálványok, mert ezek nem tűnnek bálványnak.

A megtérés azt jelenti, hogy elfordulok mindentől, ami közém és Isten közé kerül. Hátat fordítok azoknak. A megtérés szó azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a gondolkozásunkat. A legjobban ahhoz lehet hasonlítani, mint a katonai parancs: „Hátra arc!" Amikor az ember 180 fokot fordul a régi helyzetéhez képest. Ez azt jelenti: A régi életmódom a bűn folyamatos cselekvése volt. Elfordulok attól, a hátamat mutatva a bűnnek, Isten pedig a szemem előtt van. Hátat fordítok nem csak a bűnnek, hanem mindennek, ami elfoglalta Isten helyét az életemben. Ha ezt még nem tetted meg, akkor a megtérésed csak részleges. Talán hátat fordítottál bizonyos dolgoknak, de nem mindennek. Ezért, mivel a megtérésed részleges, így az evangéliummal kapcsolatos megtapasztalásod is részleges. Például, szeretnék elutazni Bangalore-ból Bombay-be. Hátat fordítok Bangalore-nak és ahelyett, hogy 180 fokot fordulnék Bombay felé, mondjuk csak 135 fokot fordulok, de akkor Goa-ban fogok kikötni, nem Bombay-ben. Sok keresztény ott köt ki, ahol nem gondolta volna, hogy ki fog kötni, mert nem fordultak el a bűntől 180 fokig. Elfordultak, de nem teljesen. Ez az oka annak, hogy sok ember nem halad előre a keresztyén életében. A megtérésük nem teljes. Nem fordultak el mindentől, amiről tudták, hogy bűn az életükben.

Hadd mondjak még valamit a megtérésről. A megtérés nem olyasmi, amit megtettél egyszer és mindenkorra, amikor elkezdted a keresztyén életedet. Ez egy folyamatos hozzáállás, hogy minden ismert bűntől elfordulsz. Mert, ahogy növekszünk a keresztyén életben, újabb és újabb bűnöket fedezünk fel, amelyekről korábban nem gondoltuk, hogy azok bűnök. Ez az én tapasztalatom az elmúlt 25-30 évben. Folyamatosan fedeztem fel bűnöket az életemben. Mit értek bűn alatt? A Bibliában sok definíció van a bűnre. Hadd olvassak fel párat.

1 János 3:4 azt mondja: „a bűn pedig a törvénytelenség." Megszegni Isten parancsolatait, olyasmit cselekedve, amiről tudod, hogy rossz. Tudod a lelkiismeretedben, hogy az rossz, és mégis teszed. Ez bűn. Ez egy cselekvési bűn, amit az ember elkövet. Egy másik típusa a bűnnek, amire sok ember nem gondol, a mulasztási bűn. Ez azt jelenti, hogy valamit, amit meg kellett volna tenned, nem tettél meg. Ez a Jakab 4:17-ben van leírva, ahol azt mondja: „Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak". A lévita és a pap, akik elsétáltak a megvert ember mellett a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton, ahogy az irgalmas szamaritánus történetében olvasod. Mit tettek? Mi volt a bűnük? Nem rúgtak bele abba az emberbe. Nem köpték le. Nem szidták le és nem mondtak bántó szavakat, csak figyelmen kívül hagyták és átmentek az út másik oldalára. A mulasztás bűnét követték el. Ha belerúgtak volna és durva szavakkal illették volna, akkor cselekedeti bűnt követtek volna el. Nem tették, amit tenniük kellett volna, nem segítettek.

Tudod-e a számát a mulasztási bűnöknek, amik az életedben voltak? Amikre nem is gondoltál. Általában véve olyan bűnöket vallunk meg, amelyeket elkövettünk. „Uram, ezt a rossz dolgot tettem, azt a rossz dolgot tettem, és azt a másik rosszat is." Emlékszel-e olyan alkalomra, amikor a következőképp vallottál meg valamit az Úrnak? „Uram, segítenem kellett volna neki, de nem tettem. Mondanom kellett volna egy kedves szót, de nem mondtam. Bocsáss meg nekem, Uram! Imádkoznom kellett volna akkor, de nem imádkoztam. Keresnem kellett volna a közösséget Veled az Igédben, de nem kerestem." Sok cselekedeti bűn van. Amikor Isten jelenlétében vagyunk, világosságot kapunk ezekre a bűnökre, és amikor világosságot kapunk a bűneinkre, akkor el tudunk fordulni azoktól. Tehát, ahogyan egyre közelebb, közelebb és közelebb kerülünk Istenhez, annál nagyobb, nagyobb és nagyobb világosságot kapunk arra, hogy mi a bűn és mi nem bűn. Ahogy a bűnnek új területeit fedezzük fel az életünkben, elfordulunk azoktól. A következő évben valami másra is világosságot kapok, ami bűn az életemben, és elfordulok attól. Ha az Úrral járok, akkor az egész életem egy megtérés, megtérés, megtérés lesz. Ahogy fordulok, fordulok, fordulok el minden új dologtól, amit felfedezek, hogy az bűn az életemben.

Tehát, mi a világos definíciója a bűnnek? Kettőt már láttunk: Megszegni a törvényt, átlépni azon a határon, amit Isten adott. A másik pedig, hogy nem felelünk meg az elvárásoknak: Nem tesszük meg, amit kellene.

Lapozzunk oda, ami a legjobb definíciója a bűnnek, amit a Bibliában találtam. A Róma 3:23 azt mondja: „mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." Tehát a bűn az, amikor híjával vagyunk Isten dicsőségének. Ez azt jelenti, hogy Isten mércéje 100%, és én alatta vagyok annak. Minden, amivel alatta vagyok, az bűn. Mi a definíciója az Isten dicsőségének? A János evangéliuma 1:14 azt mondja: „Láttuk Isten dicsőségét Jézus Krisztusban, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal." Isten dicsősége látható volt Jézus Krisztus földi életében. Tehát, ahogy szemlélem Jézus Krisztus földi életét, akkor láthatom, hogy mi valójában a szentség. Minden, ami kevesebb annál és minden, ami ellentétes annak szellemével, az bűn: nem ér fel Isten dicsőségével. Így kapunk egy nagyon hasznos meghatározását a bűnnek: bármi, ami nem krisztusi az életemben. A Szent Szellem pedig meg fogja mutatni nekem, hogy mi nem krisztusi az életemben. Amikor azt meglátom, elfordulok attól, és azt mondom: „Uram, olyan akarok lenni, mint Te." Ez a megtérés. Ez még nem a cél elérése. Lehet, hogy 10 évbe is beletelik, mire olyan leszek, mint Ő. De elkezdtem. Megfordultam és azt mondom: „Úr Jézus, tehozzád akarok térni."

Ez a megtérés, és csak ez után lesz a hitünk valódi, ha a kettő összekapcsolódik. Ekkor tudunk növekedni a keresztyén életben.

Isten áldjon!

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Az ember bukása
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Kegyelem és hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Átformálás
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Jézus szentsége
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Az Újszövetség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)