Szabad akarat és a lelkiismeret

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Szabad akarat és a lelkiismeret

Transcript of Free Will And The Conscience

Most meg szeretnénk nézni azokat az alapelveket, melyeket a Biblia első fejezeteiben találunk. Különösen az első 4 fejezetben, hogy megértsük mi az ember fő problémája. Ez az, amit az elmúlt 4 alkalommal vizsgáltunk. Az 5. alkalommal most ismét meg szeretnénk nézni néhányat ezek közül a rejtett dolgok közül, amit a Szent Szellem ki akar jelenteni nekünk, amelyek segítenek megismernünk az ember problémáját. Ezt követően megtalálhatjuk az Isten által adott megoldást is. Megnéztük, hogy Isten szándéka az ember felé a gondoskodás, majd a Sátán taktikáit néztük meg. Megnéztük az ember bukását és a kétféle bűnt.

Ma pedig a szabad akaratról szeretnék néhány szót szólni. Az egyik legnagyobb ajándék, amit Isten az embernek adott, az a választás szabadsága. Isten nem adta a választás szabadságát a bolygóknak és a csillagoknak, vagy a fáknak. Nekik nincs választási lehetőségük. Az égitestek automatikusan engedelmeskednek Istennek már évezredek óta. Sosem voltak engedetlenek Istennek, még a másodperc tört részéig sem. Ha Isten egyetlen kívánalma az ember felé az engedelmesség lenne, akkor Isten megalkothatta volna az embert a csillagokhoz és a bolygókhoz hasonlóan. Úgy értem, ember formájúra, hús-vérből, de beprogramozva, mint egy robotot. Vannak számítógép vezérelt robotok napjainkban, amelyek szinte bármire beprogramozhatóak. A mindenható Isten is megteremthette volna az embert egy robothoz hasonlóvá, beprogramozva, hogy pontosan engedelmeskedjen Neki. Akkor az ember sohasem ment volna közel a jó és rossz tudásának fájához, mert be lett volna programozva, hogy ne menjen oda, mint ahogy egy számítógép programozva van, hogy megtegye mindazt, amit tanítunk neki. Isten megalkothatta volna ugyanilyen módon Ádámot és Évát és ők 100%-ban engedelmeskedtek volna. De Isten nem csupán engedelmességet kívánt. A bolygók és a csillagok engedelmeskednek Neki, a fák és a növények magjai engedelmeskednek Isten törvényeinek és sok minden más is. Isten olyan engedelmességre vágyik, amely önkéntes. Ez nagyon fontos, mert önkéntes engedelmesség nélkül nincs szentség. Isten szent, és az ember sosem szentelődhetne meg, ha nem maga választhatja az engedelmességet. Ezért a szabad akarat a legfontosabb előfeltétel ahhoz, hogy egy ember megszentelődjön, és Isten soha nem veszi azt el az embertől. Amikor egy ember újjászületik és keresztyénné válik, Isten nem veszi el a szabad akaratát. Amikor egy ember betöltekezik Szent Szellemmel, Isten nem veszi el a szabad akaratát. Az embernek továbbra is teljesen uralma van maga felett. Valójában, amikor egy ember betöltekezik Szent Szellemmel, akkor még inkább uralma van maga felett, mert a Biblia azt mondja, hogy a Szellem gyümölcse a mértékletesség, vagy önuralom. (Gal. 5:22)

Tehát, gyanakodva kell nézned bárkire, aki azt mondja, hogy amikor betöltekezik Szellemmel, akkor a terem egyik végéből a másik végébe lett hajítva, vagy nem tudta abbahagyni a nyelveken szólást, vagy nem volt semmi uralma maga felett. Ez mindig gyanakvóvá tesz engem, mert azt látom a Szentírásban, hogy a démonok azok, akik elveszik az ember önuralmát. A démonok által megszállt embernek nincs uralma saját maga felett. Személyesen láttam sok-sok ilyen esetet, amikor démonok által megszállt embereknek nem volt uralmuk maguk felett. Az ördög célja, hogy leuralja az embert. Isten nem akar úgy uralkodni az emberen, hogy elvegye a szabad akaratát. Az ördög az, aki el akarja venni az ember szabad akaratát. Láttam démonok által megszállt embert, akinek nem volt semmi uralma maga felett. Ezért olvashatsz a Bibliában démonok általi megszállásról, de nem lehet olvasni a Bibliában Szent Szellem általi megszállásról. Amit a Bibliában olvasunk, az Szent Szellemmel való betöltekezés.

Mi a különbség a betöltekezés és a megszállás között? A Szent Szellem betölt, a démonok megszállnak. A megszállás azt jelenti: teljes leuralás. A megszállt ember nem fogja tudni, miket beszél, mit tesz, mindenféle esztelen dolgot csinál. Egy Szent Szellemmel betöltött ember azonban teljesen, 100%-osan ura az ő ajándékainak mindenkor, ahogyan azt az 1 Korinthus 14 leírja: „a prófétalelkek engednek a prófétáknak." Ez egy nagyon fontos igevers. Ha nem ismerős nektek ez, hadd olvassam fel az 1 Korinthus 14:32-ből: „és a prófétalelkek engednek a prófétáknak." Ez azt jelenti, hogy ha a Szent Szellem betölt engem és gyakorlom az egyik ajándékot, az lehet: prófétálás, tanítás és nyelveken szólás. Bármelyik is legyen, teljes uralmam van az ajándékaim felett: el tudom kezdeni és abba tudom hagyni, amikor akarom. Ha azt mondanám, hogy „nincs uralmam magam felett," akkor nem tudnék uralkodni magamon, és nem tudnám abbahagyni a beszédet, amikor véget ér az alkalom. Ez nevetséges.

Ha egy démonok által megszállt ember állna itt, nem tudna uralkodni magán, nem tudná, mikor fogja elkezdeni, és nem tudná, mikor fogja abbahagyni. De a prófétaság Szelleme enged a prófétáknak, és a Szent Szellem minden ajándéka azért adatott nekünk, hogy a mi döntéseink szerint gyakoroljuk. Ha Isten a tanítás ajándékát adta egy embernek, például Isten adott nekem tanítói ajándékot, és ha felébresztesz engem 3 órakor az éjszaka közepén, és azt mondod, hogy egy órát prédikáljak vagy csak tíz percet, tudok úgy tanítani, mert az ajándék nekem adatott, és a tanítás Szelleme enged nekem.

Tehát, a szabad akarat egy olyan dolog, amit Isten adott Ádámnak, és Istennek adnia kellett Ádámnak egy választási lehetőséget annak érdekében, hogy Ádám szent legyen. Ezért amikor Éden kertjébe helyezte, nem azt mondta neki, hogy tégy, amit csak akarsz. Akkor honnan tudnád, hogy gyakorolja-e a szabad akaratát Isten oldalán? Tehát, Isten azt mondta: 10.000 fa van ott vagy még több, de van 1 fa, amelyről ne egyél! Ez nehezen teljesíthető parancs volt? Ha megengedik neked, hogy 10.000 féle dolgot tegyél egy szobában, és csak 1 dolog tiltott, akkor nem mondhatod, hogy nehéz teljesíteni, ez a legkönnyebb dolog a világon. Ha viszont Isten azt mondta volna Ádámnak: 10.000 fa van itt, amihez nem nyúlhatsz, és csak 1 fáról ehetsz, az nehéz lett volna. De nem úgy volt. Isten parancsolatai nem nehezek. Az Ő parancsolatai könnyűek. Az 1 János 5 azt mondja: „ az ő parancsolatai pedig nem nehezek." Az ördög mondja azt, hogy Isten parancsolatai nehezek és megterhelőek. Jézus azt mondta, hogy „ az én igám könnyű és az én terhem gyönyörűséges." Azt mondta a Máté 11:29-30-ban, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, mert az könnyű. Az ördög igája viszont nehéz. Az az iga, amikor a saját utadat választod az életben, az nehéz.

Tehát, azt látjuk, hogy a szabad akarat egy olyan dolog, amit Isten soha nem vesz el, életed végéig. Lehetsz a legnagyobb mértékben Szent Szellemmel betöltött ember a világon, teljes mértékben tudod uralni az ajándékaidat. Egészen az életed végéig választhatsz aközött, hogy követed az Urat vagy sem. Isten nem fog téged egy olyan módon megragadni, mintha azt mondaná, most már a mennybe kell jönnöd, akár tetszik, akár nem. Néhányan azt tanítják, hogyha egyszer Krisztusnak adtam az életem, Isten úgy megragad engem, hogy már nincs szabadságom, a mennybe kell mennem, ha akarom, ha nem. Azt mondják, ha egyszer üdvözültél, örökre üdvösséged van, ha akarod, ha nem. Hogy volna ez lehetséges? Hiszen ez azt jelentené, hogy az ember szabad akarata akkor megszűnt! Jézus azt mondta a János 10:27-29-ben, hogy az én juhaim hallják az én szómat, követnek engem, és amikor követnek engem, én örök életet adok nekik. Az örök életet nem adja mindenkinek.

„Az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, és én örök életet adok nekik, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből." (János 10:27-29)

Tehát, mi hisszük teljes szívünkből, hogy Jézus Mindenható, az Atya Mindenható, mi az Ő kezében vagyunk, és semmilyen hatalom ezen a világon nem tud minket kiragadni Jézus, vagy az Atya kezéből; a saját akaratunk miatt azonban kieshetünk az Ő kezéből. Ez az oka, amiért elveszíthetjük az üdvösségünket, amikor úgy döntünk, hogy többé már nem akarjuk követni az Urat. Ahogy egy ember el tud válni a feleségétől, el tud válni Krisztustól, és azt mondja: elég volt, nem akarok tovább menni ezen az úton. Vannak, akik így cselekednek. Ha Isten elvenné az ember szabad akaratát, és megszállná az embert, ahogy a démonok megszállják az embert, akkor természetesen, az ember semmiképp nem veszhetne el. Onnantól kezdve olyanná válna, mint egy robot. Vannak emberek, akik valami ehhez nagyon hasonlót tanítanak, hogy, amikor valaki elfogadja Krisztust, olyanná válik, mint egy robot, és soha többé nem veszhet el. Ez nevetséges. Vagy, ha egy ember betöltekezik Szent Szellemmel, akkor nem lesz uralma maga felett. Mindezek a téves tanítások azért vannak, mert az emberek nem értették meg a szabad akarat jelentőségét a megszentelődésben.

Most pedig alkalmazd ezt magadra. Neked kell választanod, hogy meg akarsz-e szentelődni vagy sem. Ahogy valaki mondta: minden ember annyira szent, amennyire szent akar lenni. Lehet, hogy még nem tudatosult számodra ennek az állításnak az igazsága, de ez teljes mértékben igaz. Az, hogy miért nem vagy jobban megszentelődve, akarod hallani annak az igazi okát? Azért van, mert nem akarsz jobban megszentelődni. Mert nem érdekel, hogy jobban megszentelődj, mint amennyire jelenleg vagy. Ha érdekelne, akkor jobban meg lennél szentelődve. Akkor olyan döntéseket hoztál volna az életed során, amelyek nagyobb megszentelődésre vezettek volna, de nem aszerint hoztad meg a döntéseidet, mert nem érdekelt a nagyobb megszentelődés. Tehát, minden a választáson múlik, és a döntéseken, amelyeket hozol, amik meghatározzák, hogy mivé válsz tíz év múlva. Például, Jézus azt mondta a Lukács 9:23-ban: „ Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap ," és csak akkor lehet az én tanítványom. Senki sem lehet az én tanítványom, aki nem veszi fel a keresztjét, és nem tagadja meg magát, minden nap. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy minden nap választásokkal szembesülök, és azokban a választásokban nemet kell mondanom a saját akaratomnak, és igent Isten akaratának. Ezt jelenti megtagadni önmagunkat, és felvenni a keresztet. Halálba adni a saját akaratomat, és Isten akaratát cselekedni.

Gondoljunk két emberre, mindketten ugyanazon a napon tértek meg, ugyanabba a gyülekezetbe járnak, ugyanazok a lehetőségeik, ugyanazokat az alkalmakat látogatják, és tíz évvel később, az egyik ember messze előrébb tart a másiknál szellemileg, pedig mind a ketten ugyanannyi alkalmon vettek részt, ugyanabban a gyülekezetben, ugyanazt a Bibliát olvassák, és ugyanazok a lehetőségeik. Miért különböznek? Azért, mert abban a tíz évben, mindabban a sokféle szituációban, amikkel az a két ember szembesült, és a választásokban, amelyeket tettek, az egyik testvér gyakrabban tagadta meg önmagát, és Isten akaratát választotta. A másik könnyelmű volt, és gyakrabban kedvezett önmagának. Az eredmény az, hogy az előbbi testvér mérföldekkel előrébb tart a másodiknál szellemileg, noha mindketten ugyanakkor indultak. Mi eredményezi a különbséget? A választások, amelyeket tettek. A szabad akaratoddal határozod meg, hogy mennyire leszel szent. A szabad akaratoddal határozod meg, hogy milyen ajándékaid lesznek a mennyben. A te választásaid határozzák meg, hogy mennyire leszel közel Jézushoz a mennyben. Ez a legnagyobb jutalom, amit Isten az embereknek felajánl.

Tehát látjuk, hogy a szabad akarat, amit Isten Ádámnak adott, egy nagyon becses ajándék. Számomra ez az egyik legnagyszerűbb jellemvonása Istennek, amit nagyon becsülök. Megtanultam értékelni azt a tényt, hogy Ő szabadságot ad nekem a választásra. Amikor megragadtam ezt, ez hatással volt az életemre. Olyanná válunk, mint amilyen Istent imádunk. Ha az isten, akit imádsz, tisztátalan, te is tisztátalanná válsz. Ha az Isten, akit imádsz, szent, akkor te is szent leszel. A 115. Zsoltár arról beszél, hogy az ember a bálványához lesz hasonló. 115. Zsoltár 8. „ Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük! " Olyanná válunk, mint amilyen Istent imádunk. Ha az igaz Istent imádom, Ő teljes szabadságot ad nekem a választásra, és úgy vezet engem, hogy én is hasonlóan viszonyuljak a munkatársaimhoz, akikkel együtt dolgozom, vagy akik a kezem alá dolgoznak. Teljes szabadságot fogok nekik adni. A gyülekezetben, ahol egy vén vagyok, a testvéreimnek szabadságot adok a választásra, és nem fogok rájuk ülni és leuralni őket, mint ahogy a szektavezetők teszik. A szektákban az emberek ezt teszik, mert nem ismerik az igaz Istent. Ők egy hamis istent imádnak. Nevezhetik Jézusnak, de az egy másik Jézus. Bárki, aki megpróbálja leuralni az életedet, bármilyen módon, az nem értette meg a legfontosabb dolgot Istenről, hanem az ördög módszerét értette meg. A démonok megszállnak embereket, a szektavezetők pedig megpróbálják megszállni az elmédet, az érzelmeidet és az akaratodat, de az istenfélő emberek megadják neked a szabadságot, amit maga a Mindenható Isten is megad. Ez egy nagyon fontos alapelv, és ha ezt nem érted meg, akkor zsákmányává válhatsz azoknak a pásztoroknak és a vezetőknek, keresztyén vezetőknek és prédikátoroknak, akik uralni akarják az életedet. Soha ne hódolj be nekik! Ez az ördög módszere. Az 1 Korinthus 7-ben azt mondja: „Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái." Nagyon-nagyon fontos emlékezni erre!

A másik nagy ajándék, amit Isten az embernek adott, az a lelkiismeret. Ez egy hatalmas ajándék! A lelkiismeret az, ami megmondja nekünk, ha valami rosszat teszünk. Azonnal jelzi. Már akkor is, amikor valami rosszat tervezel tenni. A lelkiismereted azt mondja: „Hé! Ez rossz, nem kellene ezt csinálnod!" A lelkiismeret az, ami rajta tart minket a szellemi élet útján. A lelkiismeret a szemhez hasonló. Jézus azt mondta: „ Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz." Ha tudni akarod, milyen a vakság, akkor csukd be a szemed 15 másodpercre, és tudni fogod, milyen vaknak lenni. Szörnyű dolog vaknak lenni! Mivel van fény és van látásunk, a fény a tárgyakra vetül, majd végül a kép eljut az agyunkhoz, így látjuk a tárgyakat és az embereket. Ha azonban a szemünk elromlik szürkehályog miatt, vagy valamilyen betegség miatt, akkor mindaz a fény nem jut be és nem leszünk képesek látni semmit. Ez történik, amikor egy ember nemtörődöm a lelkiismeretével kapcsolatban. Mindannyian tudjuk, hogy a látás egy nagyon becses ajándék. Két szemünk van. Még egy szem is elegendő, hogy sok mindent tudjunk csinálni, de mi nem akarjuk akár csak egyik szemünket is elveszíteni. Mindkettőt akarjuk használni, mert a két szem egy háromdimenziós látást eredményez. Miért van tehát, hogy oly sok ember nemtörődöm a lelkiismeretét illetően? A lelkiismeretünk a szellemünk számára ugyanolyan, mint a szemünk a testünk számára. Jézus azt mondta a Lukács 11-ben: „ A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, az egész tested világos lesz ." Azt mondta, legyünk óvatosak, hogy a szemünk ne vakuljon meg.

Hogyan alkalmazzuk ezt a lelkiismeretünkre? Amikor egy kis szilánk kerül a szemedbe, vagy por megy a szemedbe, mit teszel? Az irritálja a szemedet, ezért sokat pislogsz, és még ha valami fontos dolgot is csinálsz, abbahagyod azt, odamész egy mosdóhoz és kimosod a port. Ha nem mosod ki, akkor a por fokozatosan felhalmozódik a szemedben, és megvakulhatsz. Emberek, akiknek leprájuk van, gyakran nem tudják lecsukni a szemhéjukat, és ha a szemhéj folyamatosan nyitva van, az egyik probléma az, hogy a por felhalmozódik rajta és megvakulnak. Nem a lepra okozza a vakságot, hanem a szemen felhalmozódó por, mivel nem tudják becsukni a szemüket a lepra miatt, mert a lepra tönkretette azokat az izmokat, ami lecsukná a szemhéjat. Ahogy óvatosak vagyunk a látásunk védelmében, ugyanúgy óvatosnak kell lennünk a lelkiismeretünkkel kapcsolatban is. Például, ha tettél valami rosszat, az olyan mintha beszennyezted volna a lelkiismeretedet, és ha nem tisztítod meg, sőt teszel még egy dolgot, ami rossz, akkor tovább szennyezed a lelkiismeretedet. Hagyod, hogy a szenny felhalmozódjon a lelkiismereteden egy ideig, ami olyan, mintha por halmozódna fel a szemeden. Mi fog történni egy idő után? Szellemi vak leszel. Nem lesz látásod, amikor olvasod a Bibliát, és nem kapsz belőle semmi kijelentést. Nem fogod látni Isten valóságosságát, nem fogod látni a szellemi igazságokat. Nem leszel alkalmas arra, hogy Istentől kijelentéseket kapj, ami képessé tenne, hogy megfelelően élj ezen a földön. Sok problémád lesz, ha nem vagy óvatos a lelkiismeretedet illetően, hogy tisztán tartsd azt. Ezért javaslom az embereknek, hogy abban a pillanatban, amikor a lelkiismereted figyelmeztet valamire, tisztítsd meg azt, ahogyan a szemünkkel is tesszük. Menj oda Istenhez, valld meg azt: „Uram, bocsáss meg, ezt tettem." Vállald a felelősséget! Ne hárítsd a felelősséget más emberekre, ahogy Ádám tette! Mondd ezt: „Uram, ezt tettem. Sajnálom! Kérlek, bocsáss meg nekem!" Akkor Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. A Biblia ezt mondja: „ Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól ." (1 János 1:9) „ Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1 János 1:7) Tehát, a lelkiismeret egy nagyon-nagyon fontos része a szellemünknek. Ez lényünk legfontosabb része, és vigyáznunk kell arra ugyanúgy, ahogy vigyázunk a szemünkre.

Hadd mondjak még egy szemléletes dolgot: A lelkiismeret furdalás olyan, mint a fájdalom a testünkben. Amikor egy tüske megy a talpunkba, azonnal fájdalmat érzünk. Ez a fájdalom egy áldás, mert ha nem éreznéd a fájdalmat, a tüske a talpadban maradna, és nem is tudnád, hogy egy tüske van benne, a lábad megfertőződne, és felgyűlne a genny, de nem is tudnál róla, mert nem éreznél fájdalmat, hiszen a talpad alján van, végül a lábad elüszkösödne és amputálni kellene. Mi az, ami megmenti a lábunkat attól, hogy amputálják? A fájdalom. Tudjátok-e hogy a fájdalom az egyik legnagyobb áldás, amit Isten adott a testünkbe? A fájdalom, amikor hasfájásod van. Tételezzük fel, hogy folyamatos hasfájásod van. Ez elgondolkozásra kell, hogy késztessen. Jelzi, hogy valamilyen baj van a testedben. Az a fájdalom késztet arra, hogy elmenj az orvoshoz. Az orvos pedig azt mondja: „Beteg vagy, de itt ez a tabletta, ami meggyógyít." Beveszed a tablettát, antibiotikumot, vagy bármi is legyen az, és megoldódik a problémád. A problémát a fájdalom érzése segítségével ismerted fel. Gondolj bele, mi lenne, ha nem éreznél fájdalmat? Valami rosszul működik a szervezetedben és nincs hasfájásod. Azt gondolnád, hogy az élet szép, mert sosincs hasfájásod, sosincs fejfájásod. A fájdalom nélkül nem érzed, hogy folyamatosan károsodsz, a tested elpusztul, és egyszerűen nem érzed. Hála Istennek a fájdalom ajándékáért, aminek segítségével észrevesszük a dolgokat! Ha nem éreznél fájdalmat, akkor a tested nagyon hamar meghalna. A fájdalom az, ami megvéd minket a betegségtől.

A lelkiismeret hasonló ehhez. Amikor a lelkiismereted meggyőz téged, hogy „azt a dolgot rosszul tetted," az fájdalmas. Ha figyelmen kívül hagyod, azzal megölöd a lelkiismeretedet, és egy idő után már nem fogod többé hallani a lelkiismereted hangját. Szemléltetem ezt nektek: Gondolj egy két éves gyerekre, aki hazudni próbál az anyukájának. Az anyuka kérdez valamit: „Fiam, te csináltad ezt?" A kisfiú felfele néz, és azt mondja: „Nem, anya nem én tettem." De látod, ahogyan mondja, az arcára van írva, hogy most hazudik. Mert nem olyan ügyes abban, hogy eltitkolja a hazugságát. Önmagában a mód, ahogyan beszél, elárulja őt, mert a lelkiismerete azt mondja: „Rosszat tettél." Nézd meg ugyanazt a gyermeket 20 év múlva. Olyan sok hazugságot mondott már, hogy mire 20-25 éves lesz, rezzenéstelen arccal tud neked hazudni, és te elhiszed. Képes azt mondani: „Ó, nem tudom, miről beszélsz." Úgy mondja, hogy elhiszed azt a hazugságot. Az emberek jó színészek. Tudjuk, hogy milyen könnyű színészkednünk és hazudnunk valamiről. Miért jutottunk ide? Azért, mert megöltük a lelkiismeret hangját sok-sok éven keresztül, és kárt okoztunk magunknak ebben a folyamatban. Ez az oka, hogy sok ember nem tud szellemivé válni, mert megölték a lelkiismeretük hangját, egyre nagyobb és nagyobb mértékben. A tiltás ellenére rendszeresen szexuális kívánsággal tekintettek másokra, míg végül a lelkiismeretet teljesen megölték, és most már lehetetlen számukra, hogy tiszták legyenek, de van remény!

Ha megnyitjuk magunkat Isten Szent Szellemének, Ő újra érzékennyé tudja tenni a lelkiismeretünket. Apránként egyre érzékenyebbé tudja tenni a lelkiismeretünket és egy bizonyos idő alatt újra szellemi emberekké tudunk válni.

Ez az evangélium jó hír, ami elérhető a számodra is. Jöjj Jézus Krisztushoz és mondd a következőt: „Uram, bűnös vagyok. Bocsáss meg nekem! Tisztíts meg engem! Tölts be Szent Szellemeddel!" Ő válaszolni fog neked.

Isten áldjon!

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Az ember bukása
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
Kegyelem és hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
Igazi megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Átformálás
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Jézus szentsége
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Az Újszövetség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)