A Sátán taktikái

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

A Sátán taktikái

Transcript of Satan's Tactics

Az utóbbi két igehirdetésben azt tekintettük át, hogy mi volt Isten terve az emberrel, amikor megteremtette őt, magasabb rendűvé téve őt az állatoknál, és hogyan gondoskodott minden szükségéről. Ha megértjük ezeket az alapvető elgondolásokat, akkor egész valónk megnyílik arra, hogy Isten terve megvalósuljon az életünkben - mindig és minden területen. Ha nem értjük meg, nem fogadjuk el, vagy nem hisszük el ezeket a világos tanításokat a Szentírás elején, és nem fogjuk fel ezeket, mert az ördög megvakította a szemeinket ezekkel kapcsolatban, akkor a keresztyén életünket silánynak fogjuk találni.

Ha egy átlagos újjászületett keresztyént megkérdeznél, és ha őszinte választ adna neked, akkor beismerné, hogy nem elégedett a keresztyén életével. Habár Isten akarata az, hogy teljes életünk legyen, de az sosem lesz teljes mindaddig, míg el nem hisszük, hogy az Istennek való teljes önátadás a legjobb a számunkra. Most pedig a bűn eredetét vizsgáljuk meg az emberiség történetében, ahogy azt a Mózes 1. könyvének 3. fejezete leírja. Az első néhány fejezetben látunk bizonyos alapelveket, több területen, az ember Istennel való kapcsolatát illetően, amelyek segítenek nekünk, hogy megértsük, hogyan kellene megvalósulni ezeknek az életünkben.

Az 1 Mózes 3. fejezetében például sok dolgot olvashatunk a kísértéssel kapcsolatban. Ha elmélkedünk rajta, hiszem, hogy ez némi betekintést ad nekünk a Sátán taktikáiba, hogy mi ne legyünk megtévesztve ugyanazon a módon. Azt olvassuk, hogy az első dolog, amit az ördög tett, hogy odament Évához és kételyt ébresztett benne Isten szavát illetően. Ugyanígy jön ma is: „Ez biztosan Isten szava?"

„Valóban ezt mondta Isten?"

„Valóban szükséges azt tenni, amit Isten mondott?"

„Veszélyes, ha nem engedelmeskedünk?"

Az ördög megpróbálja eltávolítani az életünkből azt az alapot, amit Isten Igéje nyújt. Így olyanok leszünk, mint az az ember, aki homokra építette a házát és összeomlott. Ez az, amit Évával is tett. Így szólt: „Valóban ezt mondta Isten?" Az évszázadok során az ördög mindig megkérdőjelezte Isten szavát. A Biblia a következőt mondja: „ a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által." (Róma 10:17) Ha az ördög sikeresen eltávolítja Krisztus szavát az életedből, akkor nem lesz semmilyen alapja a hitednek. A hit ellentéte a félelem. Ez az, amiért olyan sok félelemmel teli embert találsz a világban, akik homokra építették az életüket, és az darabokra hullott. Mindezekben látható még valami:

A Sátán megpróbálja elhitetni Évával, hogy ha nem engedelmeskedünk Istennek, az nem olyan komoly dolog. Úgy értve, hogy Isten annyira jó és szerető Isten, hogy nem fog téged szenvedni hagyni és elvetni csupán azért, mert engedetlen voltál egyszer egy területen. Ó, nem. Ő elnéző. Ő a szeretet Istene, még akkor is, ha azt mondta, hogy meg fogsz halni, ha engedetlen vagy, és eszel a fáról. Nem fogsz meghalni, ne aggódj! A bűn akkor jött be, amikor az asszony úgy döntött, hogy az ördögnek hisz és nem Istennek. A bűn ott kezdődik, amikor inkább azt hisszük el, amit az ördög mond, és nem azt, amit Isten. Miket mondhat az ördög? Azt mondja, hogy a bűnt nem kell komolyan venni. Nem leszel megbüntetve, ha rosszul cselekszel. Nem létezik a pokol. Nincs olyan, hogy örök halál. Ez néhány dolog azok közül, amivel az ördög az emberiséget táplálja.

Hazugságok.

„Bizony nem haltok meg."- mondja az ördög az 1 Mózes 3:4-ben. Alkalmazva ezt napjaink keresztyénségére: Mi fog történni egy keresztyénnel, aki test szerint él? Újjászületett keresztyénről beszélek, aki nem elővigyázatos a keresztyén életét tekintve, hanem továbbra is a testének kívánságai szerint él. A Róma 8-ban olvashatunk erről, ami újjászületett keresztyéneknek íródott. Ez egyértelmű, mert a Róma 8:12 azt mondja: „atyámfiai". Itt keresztyénekről van szó. A Róma 8:12-13 mondja: „ atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek ". Tehát, mit mond az újjászületett hívőknek? Ha ti, hívő létetekre, test szerint éltek, a bűnös természet kívánságai és szenvedélyei szerint, melyek a testünkben vannak, meg kell halnotok. Csakúgy, ahogy Ádámnak mondta: „bizony meghalsz." Az ördög pedig jött és azt mondta Évának: „Bizony nem haltok meg."

Továbbá mi az, amit sok prédikátor prédikál a hívők sokaságának? „Ha újjászülettél, ha egyszer elfogadtad Krisztust, és azután mégis test szerint élsz, nem fogsz meghalni, hanem biztos, hogy örök életed van." Ez nem ugyanaz a beszéd, mint ami az ördögtől jön? Hasonlítsuk össze ezt a két igeverset: Isten azt mondta Ádámnak, ha eszel a jó és rossz tudásának fájáról, bizony meghalsz. Isten azt mondja ma a Róma 8:13-ban: „atyámfiai, ha test szerint éltek, bizony meghaltok". Az ördög meghazudtolja Isten beszédét és azt mondja: nem haltok meg. Az ördög ma is meghazudtolja Isten szavait, és azt mondja: Ha test szerint éltek, nem haltok meg, mert egyszer már elfogadtátok Krisztust. Hogyan halhatnátok meg? Ez lehetetlen. Tudjátok, hány millió hívőt csapott be az ördög, hogy elhiggyék azt, hogy ha egyszer elfogadták Krisztust, akkor nem lehetséges számukra a szellemi halál? A Biblia azt mondja a Lukács 3:38-ban, hogy Ádám Isten fia volt.

Ezt írja a Lukács 3. fejezetének utolsó verse: De Ádám meghalt, elvesztette az örök életét, mert engedetlen volt. Mi történik ma Isten gyermekével, amikor úgy dönt, hogy test szerint fog élni? Isten szava a Róma 8:13 szerint fog beteljesedni. Bizony meghalsz. Ez fog megtörténni! De az ördög megkérdőjelezi Isten szavát. Minden törekvése az, hogy megtévessze az embert, hogy bűnben éljen, és végül az örökkévalóságot az ördöggel töltse a pokolban. Ez a szándéka. Pál egyik alkalommal azt mondta a 2 Korinthus 2-ben, hogy jól ismerjük a Sátán szándékait. A Sátánnak vannak taktikái és tervei, és mi nem lehetünk tudatlanok ezekkel kapcsolatban. Ne legyünk tudatlanok, ha olvassuk a Szentírást. A Sátán taktikája nem változott. Ugyanazt a taktikát alkalmazza, amit korábban. Módszere a következő: Kételkedést ébreszt Isten szavát illetően. Tagadja, eltörli és azt mondja, hogy nem fog megtörténni. Ez az első dolog, amit tanulhatunk, és egy figyelmeztetést kaphatunk az 1 Mózes 3-ból. Ha győzni akarsz, ha úgy akarsz élni, ahogy Isten akarja, hogy élj, akkor jobb, ha elfogadod Isten szavát, pontosan úgy, ahogy meg van írva.

A második dolog, amit szeretném, ha látnátok az, hogy amikor az ördög Évával beszélt, olyasmit mondott neki, amivel arra utalt, hogy Isten nem szeret annyira, mint ahogy gondolod. Nem a legjobbat akarja neked, hanem próbál megfosztani valamitől. Figyeljük meg, hogy mit mond az 1 Mózes 3:5-ben. Ez a következő mondat, amelyben azt mondja: „ Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói. " Természetesen, nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint Ő.

Micsoda hazugság! Elképesztő, hogy mennyire sikeres volt az ördög, hogy ezt elhitette Évával. Elképesztő látni, hogy az ördög mennyire sikeresen hitetett el rengeteg embert, hogy elhiggyenek egy hazugságot, mintha Isten meg akarna fosztani téged valamitől, ami jó a számodra. Hogyan lenne ez lehetséges? Isten azért teremtette az embert, hogy megfossza valamitől? Akkor meg sem kellett volna teremtenie őt. Az egésznek a célja, hogy Isten megteremtette az embert, az volt, hogy megáldja őt, és megadjon neki mindent, amire szüksége van, hogy az Ő természetének részese legyen, és uralkodóvá tegye őt az egész teremtésén.

Az ördög azonban olyannak mutatja be Istent, aki egy kemény munkafelügyelő, aki nem szeret, és aki meg akarja fosztani az embert valamitől. Az ördög azt mondja az embernek, hogy jobb, ha saját maga védi meg magát, és gondoskodik magáról, mert Isten nem fog gondoskodni róla. Micsoda hazugság! Isten azzal a szándékkal teremtette az embert, hogy megáldja és gondoskodjon róla, de az ördög elhiteti, hogy ez nem igaz.

Ma ugyanezt látjuk. Az ördög szertejár és meggyőzi a hívőket, hogy Isten nem törődik igazán velük, és ezért nem hallgatta meg például ezt a kérést sem. Burkoltan céloz rá; miért engedte Isten, hogy a gyermeked meghaljon? Miért hagyta, hogy az a betegség folytatódjon? Ez bizonyítja, hogy Isten nem szeret téged. Sok hívő sajnos elhiszi ezt. Mikor elhiszik ezt, tudjátok, hogy ez mihez vezet? Depresszióhoz, elbátortalanodáshoz, Isten elleni haraghoz, ami további betegséghez vezet a testben, és sok más problémához. Ha az ördögnek sikerül elhitetnie veled ezt a hazugságot, hogy Isten nem szeret, hogy nem törődik veled, és nem fog gondoskodni minden szükségedről, akkor ezzel sikerülne rávennie téged, hogy megtedd az első lépést a bűn felé, az első lépést egy legyőzött élet felé, mikor azt hiszed, hogy Isten nem szeret téged.

Az Újszövetség sokat beszél a hitről, és a hit az, hogy hiszem, hogy Isten szeret engem. Ez fontosabb, mint az, hogy ne essünk el. Mikor Péter közel volt ahhoz, hogy megtagadja Jézust, az Úr figyelmeztette: Péter, háromszor meg fogsz tagadni engem, de én nem azért imádkozom, hogy ne tagadj meg. Szükséges, hogy megtörjön a büszkeséged, tehát azért imádkozom, hogy miután megtagadtál és elhagytál engem, és az ördög fogást talált rajtad, és elérted a mélypontot, elérted a sziklás gödör alját, akarom, hogy emlékezzél arra: Isten még mindig szeret téged. Azért imádkozom érted, hogy a hited ne fogyjon el. Az Úr azt mondta Péternek: Imádkozom, hogy a hited ne fogyjon el, úgy értve, hogy amikor a saját képességed végére érsz, akarom, hogy még akkor is hidd, hogy Isten még mindig szeret téged. Ő még mindig szeret téged. Ez a hit. Hinni akkor is, ha elrontottam az életemet, még ha valami rosszat tettem is, Isten még mindig szeret engem. Mennyivel inkább, mikor igyekszem a tetszése szerint élni. Amikor bűnösök voltunk, Ő szeretett minket, amikor ellenségei voltunk, Ő szeretett minket, és mennyivel inkább most, amikor a gyermekei vagyunk. Amit tanulhatunk, mindjárt az ember teremtésének és bukásának elején, az ördög célja az, hogy kételkedést ébresszen bennünk Isten Igéjével, és Isten szeretetével kapcsolatban. Ha ez sikerül neki életednek e két területén, akkor azt kell, hogy mondjam, kudarcra vagy ítélve, mert bizonyosan elbuksz. Az ördög nem vezet a bukásba azonnal, hanem eltávolítja az alapzatunkat, és akkor egyszerűen magunktól elbukunk. Elbátortalanodunk. Így szólsz: Ha Isten nem szeret engem, ha nem válaszol az imáimra, milyen reményem lehet? Elbátortalanodunk, és így az ördög még több bűnbe vezet minket.

A következő dolog, amit szeretném, ha észrevennétek, hogy az asszony az érzékszerveiben bízott. Látta a szemeivel, hogy jó az a fa eledelre. Ezt a dolgot is meg kell tanulnunk ebből az igerészből, hogy nem bízhatunk az érzékszerveinkben. Ha az érzékszerveidben bízol, akkor meg leszel tévesztve, tévútra mész. Nem bízhatsz az érzékszerveidben. Például, ha az érzékszerveidben bízol, azt gondolhatnád, hogy a Nap kering a Föld körül, mert minden nap látod, ahogy a Nap felkel, halad az égbolton és lenyugszik nyugaton. Ha az érzékszerveidben bízol, azt mondod, a Nap mozog. De nem mozog. Ez egy látszat. A Föld az, ami forog a saját tengelye körül, ami azt a benyomást kelti, mintha a mozdulatlan Nap lenne mozgásban. Isten alkotta így, hogy tanítson minket mindennap, hogy ne bízzunk az érzékszerveinkben. Ne bízz abban, amit látsz!

A földrajzból tudjuk, hogy a Föld forog a saját tengelye körül, és az Egyenlítőnél körülbelül 1000 mérföld/óra sebességgel halad. Amikor lenézünk a földre, nem érezzük egyáltalán, hogy mozogna. A Föld nagyon stabilnak és mozdulatlannak tűnik. Pedig a Föld a talpunk alatt 1000 mérföld/órás, azaz 1600 km/órás sebességgel forog. Ilyen gyorsan forog a Föld, és mégsem érzed. Nem bízhatsz az érzékszerveidben. Ez az üzenet, amit tanulhatunk ebből. Ha az érzékszerveid alapján ítélsz, akkor meg leszel tévesztve.

Az asszony látta… és az érzékszervei alapján ítélt: Ez jónak tűnik számomra. Nem, az nem jó a számodra. Lásd azokat, akik alkoholt, cigarettát és káros drogokat fogyasztanak. Ránéznek arra, és azt mondják: „Ez jónak tűnik számomra, jól kiüt majd engem." Nem, az lerombolja a tested. Tehát ez az, amit még látunk ebben az igerészben. Továbbá, amikor az ember így elbukott, mi volt az, amit Isten várt tőle? Azt, hogy bízzon Benne. „Hidd, hogy szeretlek, még akkor is, ha nem tudod az okát annak, miért tiltottam meg, hogy erről a fáról egyél!" Nagyon érdekes, hogy Isten nem mondott Ádámnak és Évának egyetlen okot sem. Ha azután engedelmeskedsz, miután kaptál egy magyarázatot, hogy miért kellene engedelmeskedned, az nem a hit engedelmessége. A legmagasabb formája az engedelmességnek a hit engedelmessége. Ez a maximális szellemi növekedés útja. Ha azért engedelmeskedsz Istennek, mert tudod az okot, nos jó, ha engedelmeskedsz, de nem ez a legjobb formája az engedelmességnek. A Róma 1:5-ben találkozunk a „hit engedelmessége" kifejezéssel. Mit jelent ez? Mi az ellentéte a hit engedelmességének? A józan ész engedelmessége, ami azt jelenti, hogy tudom, miért kell ezt tennem, ezért úgy teszem. Mi a helyzet, ha nem tudod az okot? Az az engedelmesség magasabb szintje. Amikor Isten azt a parancsot adta Ádámnak, hogy ne egyen a jó és rossz tudásának fájáról, akkor nem mondta meg annak az okát. Isten könnyedén adhatott volna 25 okot is, hogy miért nem szabad enni róla. Ő csak azt mondta: Ne egyél róla! Mondom neked, ne egyél róla, mert ha eszel róla, meghalsz. De sosem mondott neki okot. Most napjainkban, mivel Isten adta nekünk a Szent Szellemet, mi tudjuk az okot.

Az alapvető különbség e két fa - a jó és rossz tudásának fája, valamint az élet fája - között, hogy az egyik esetben Ádám választhat egy egocentrikus életet. Ez azt jelenti, ha tudni akarom, mi a jó és mi a rossz, nem kell Istenhez mennem. Tudom magamtól. Tanácskozom a saját értelmemmel és eldöntöm, mi a jó és mi a rossz. Ez a halál útja. A másik fa az élet fája, ami magát Istent szimbolizálja, a Szent Szellem erejében. Ha azt választom, hogy e fa által élek, akkor azt mondom: „Uram, Tőled való függésben akarok élni minden időben, amikor szeretném tudni, mi a jó és mi a rossz. Nem fogok a saját értelmemre hagyatkozni. Tehozzád fogok jönni és megkérdezem: Uram, jó nekem, ha ezt teszem? Ez egy folyamatos Istentől függő élet, a Tőle való bölcsességgel élve mindennap. Az a tény, hogy sok éves tapasztalatom van, semmit sem számít.

Gondoljunk egy fán lévő ágra. Talán már 50 éve terem gyümölcsöket, de az ágnak továbbra is kötődnie kell a fához, ha ma gyümölcsöt akar teremni. Tehát ez egy állandó, folyamatos függés. Ahogy az új ágnak meg kell maradnia a fán, hogy gyümölcsöt teremjen, ugyanúgy a másik ágnak is, amely már 25 éven keresztül termett gyümölcsöket. Nem számít az sem, ha már 50 éve terem. Jézus azt mondta, hogy nélkülem nem tudtok gyümölcsöt teremni: „ Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek." (János 15:5) Az élet fája szimbolizálja az Istentől függő életet. Ezt jelenti a hit, a hit által való élet. „Uram, mondd meg nekem: ez jó vagy rossz?" Ez egy minden pillanatban Istentől kapott kijelentés, amely megőriz engem attól, amit Ő rossznak tart. Jézus így élt, és Isten azt akarja, hogy te és én is így éljünk. Ahogy azonban korábban már mondtam, a másik fa, a jó és rossz tudásának fája, amikor nincs szükségem egyáltalán Isten tanácsára. Ez az, ahogy az egész emberiség él a földön. Gondoljátok, hogy a földön mindenki gonosz életet él? Nem. Sok ember tesz jó dolgokat, de nem élnek Istentől való függésben. Isten nem pusztán azért teremtett minket, hogy jó dolgokat tegyünk. Azért teremtett minket, hogy Tőle való függésben éljünk. Azt mondta, menj és élj az élet fája által, és ne a tudás fája által, ahol saját magadtól függsz, mert van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, ahogy a Példabeszédek 14. rész 12. verse mondja, de a vége a halálba vezet.

A Példabeszédek 3:5-6 azt mondja: „ Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodj. Minden utadban megismered Őt, akkor Ő igazgatja az útaidat. " Azt látjuk ebben a versben, hogy a hitünk ellensége a saját értelmünk. Ha a saját értelmemre támaszkodom, el fogok tévelyedni. Ezért azt mondja: „bízz az Úrban és ne a magad értelmére támaszkodj." A saját értelmedre támaszkodás nem más, mint enni a jó és a rossz tudásának a fájáról. Az értelmem megmondja, hogy mi jó, és én azt teszem. Az értelmem megmondja, hogy mi rossz, és én nem teszem azt. Nem kell imádkoznom, nem kell megkérdeznem Istent semmiről. Amikor úgy éled a keresztyén életedet, hogy nem keresed Isten akaratát, hogy mi jó a számodra, és magad döntöd el, hogy mi a jó neked, akkor a jó és a rossz tudásának alapelve szerint élsz, amelyet Ádám választott. Mindannyian meg vagyunk ezzel fertőzve.

Igyekeztem kifejteni ezt az igerészt, hogy megmutassam, miként jött be a bűn az emberiség életébe. Ez az, ahogyan bejött: A saját értelmünkre támaszkodunk, és mi magunk döntjük el, hogy mi a jó nekünk. Mi a hit engedelmessége? Tegyük fel, hogy amikor az ördög azt mondja Évának: Isten azért nem engedi, hogy egyetek erről a fáról, mert olyanok lesztek, mint Ő, és Isten nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint Ő. Tegyük fel, hogy Éva azt válaszolja: Nos, nem tudom az összes okot, de egy dolgot tudok: Isten szeret engem. Mivel szeret engem, nem lehetséges, hogy bármi olyat visszatartson tőlem, ami jó nekem. Képzeljük el, hogy ezt mondta volna! „Nem értek mindent, és az eszem azt mondja: igen, ez egy jó fa, és úgy tűnik, Isten odaadhatta volna nekem, de nem adta. Azonban tudom, hogy Isten szeret engem, és még ha nem is értem, miért tiltotta meg nekem, engedelmeskedni fogok Neki.

Mennyire más történet lehetett volna belőle! Mennyire más történet lehetne a te életedben, amikor találkozol egy helyzettel, amit nem értesz, és azt mondod: nos, nem értem ezt, nem tudom a magyarázatát, de tudom, hogy Isten egy jó Isten. Az Ő bölcsessége nagyobb, mint az enyém, és azt fogom tenni, amit mond. Ez mindent megváltoztat az életedben. Tanuljunk ebből az igerészből és tanuljunk Istentől való függésben élni, keresve a Tőle való bölcsességet, hogy mi a jó és mi a rossz számunkra.

Isten áldjon meg titeket!

(Now Playing)
(Now Playing)
Az ember bukása
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Kegyelem és hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
Igazi megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Átformálás
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Jézus szentsége
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Az Újszövetség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)