Elkerülni a megtévesztést

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Elkerülni a megtévesztést

Transcript of Escaping Deception

Az egyik korábbi tanulmányunkban azt a tényt gondoltuk át, hogy Jézus Krisztus a kereszthalála által teljesen legyőzte a Sátánt. Mégis megengedte a Sátánnak, hogy életben maradjon, és tevékenykedjen a világban. Nézzétek meg ezt a sok zavart, amit okoz a világban. Jézus idejében is tevékeny volt. Isten gyermekét azonban, aki engedelmes Istennek, soha nem fogja legyőzni, hanem ő fogja legyőzni a Sátánt bármilyen módon is támadjon. A Biblia beszél arról, hogy a Sátán úgy járkál, mint egy ordító oroszlán, üldözi, zaklatja, megfélemlíti a keresztyéneket, de a keresztyének legyőzik a Sátánt, amikor oroszlánként jön el. A Biblia arról is beszél, hogy a Sátán kígyó képében is eljöhet, és megtéveszti az embereket. Ez sokkal veszélyesebb! Azt gondolhatnánk, hogy az üldözés a veszélyesebb, de a keresztyénség története azt tanítja, hogy az üldöztetés soha nem végzett ki egy gyülekezetet. Az üldöztetéstől felvirágzik egy gyülekezet, ahogyan valaki mondta egyszer, a mártírok vére magvetés a gyülekezet számára. A gyülekezet 2000 éves történelméből azt látjuk, hogy ahol üldöztetés volt, sokan hitre jutottak. Amikor azonban az ördög kígyó képében jön el, és megtéveszti a hívőket, akkor nagyon sok keresztyén életét tönkreteszi.

Feltehetjük a kérdést: miért engedi meg ezt Isten? Miért engedte meg Isten az ördögnek, hogy belépjen az Édenkertbe? Nem oroszlán képében jött, hogy megfélemlítse Ádámot és Évát, hanem kígyó képében jött el, hogy megtévessze őket, és úgy tett, mintha Éva barátja lenne. Miért nem akadályozta meg Isten, hogy a Sátán belépjen abba a kertbe? Ha megállította volna a Sátánt, Ádám és Éva soha nem mentek volna annak a fának a közelébe, akkor azonban nem is tudta volna őket az Úr próbára tenni. Az 1 Mózes 3. fejezetből azt tanuljuk meg, hogy mi az oka annak, hogy Isten megengedte a Sátán belépését a Paradicsomba - és ha beléphetett az Édenkertbe, akkor minden bizonnyal beteheti a lábát a gyülekezetedbe is. A gyülekezeted nem olyan tiszta, mint az Éden. Ha még oda is beléphetett Isten engedélyével, akkor biztosan beléphet a gyülekezetedbe is, hogy megpróbálja megtéveszteni az embereket. Miért engedi ezt Isten? Ugyanazért, amiért megengedte, hogy az ördög belépjen az Édenkertbe: hogy próbára tegye az embereket. Az embereket próbára kell tenni, hogy lássa Isten, vajon Őt értékelik-e, vagy a saját értelmük és okosságuk szerint járnak el. Ezt tette Éva is, a saját értelmére hagyatkozott, és elbukott. Ma is sok olyan ember van, akik figyelmen kívül hagyják Isten Igéjét, és tévútra kerülnek.

Mit tesztelt Isten Ádám és Éva esetében az Édenkertben, amikor megengedte a Sátánnak, hogy megpróbálja megtéveszteni őket? Csak egy egyszerű dolgot: „Megbíztok az én szavamban? Szigorúan aszerint fogsz eljárni, amit én mondtam vagy az értelmedet használod, és elkezdesz vitatkozni és egyezkedni a Sátánnal?" Tudjuk, hogy ők elbuktak. Isten még azt is megengedte a Sátánnak, hogy megpróbálja megtéveszteni Jézus Krisztust! „Változtasd ezeket a köveket kenyérré!" Jézus azonban nem hagyta, hogy az ördög megtévessze, és rávegye arra, hogy megtegyen bármit is - csak a Szentírásból idézett neki: ragaszkodott Isten írott Igéjéhez. Ádám és Éva nem ragaszkodtak Isten Igéjéhez. Jézus ragaszkodott Isten írott Igéjéhez háromszor is a pusztában a kísértések idején. Nekünk most két választásunk van, amelyen járhatunk: Az egyik út Ádám és Éva útja, azaz vitatkozni és érvelni oda-vissza, és figyelmen kívül hagyni Isten Igéjét. A másik út, hogy teljes mértékben Isten Igéjéhez ragaszkodunk, még olyan kis dolgokban is, mint „nem fogom a köveket kenyérré változtatni, mert a Biblia azt mondja: 'Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából származik.' Isten nem mondta nekem azt, hogy változtassam a köveket kenyérré, tehát nem fogom megtenni." Csodálatos, milyen pontosan követte Jézus a Szentírást. Ha te is pontosan követed a Szentírást, írásban tudom garantálni neked, hogy nem fog az ördög megtéveszteni. Ha megengeded az újszövetségi tanításnak, Jézus példájának, Jézus tanításának, és a Szent Szellem tanításainak az apostoli levelekben, hogy vezessenek, és az egyetlen vezetőd legyenek, és semmi mást nem fogadsz el ezen kívül, soha nem leszel megtévesztve. Ha azonban ezen kívül más dolgokat is elfogadsz és azt mondod: „Nos, ez értelmes dolognak hangzik, úgy tűnik, rendben van", ugyanúgy garantálom neked, hogy meg leszel tévesztve.

Jézus kifejezetten felhívta erre a figyelmet, amikor megkérdezték a tanítványai a Máté 24-ben: „Mi lesz a jele az utolsó napoknak? Mikor fogsz visszatérni?" Jézus természetesen sok jelet említett, mint például háborúk, háborúk hírei, éhínségek, földrengések, üldöztetések, stb., de figyeljük meg, hogy mi a legelső dolog, amit elmond, és amit többször elismétel utána. Az első dolog, amit elmond: „ Meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket!" (Máté 24:4) A megtévesztés (elhitetés) az első dolog, amire felhívja a figyelmet az utolsó napokkal kapcsolatban. Később ezt elismétli a 24. igeversben: „ Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. " Ezek a hamis próféták nagy jeleket és csodákat tesznek Jézus nevében, hogy ha lehet, még a választottakat is megtévesszék. Más szavakkal ezeket a jeleket és csodákat úgy fogják megtenni, hogy még a választottakat is meg lehet velük téveszteni. Tudjuk, hogy a választottak Isten népe. El tudod képzelni, hogy a választottak hajlanak a megtévesztésre, ha egy nagy ember egy másik vallás vagy egy másik isten nevében nagy jeleket és csodákat tesz? Nem! Lehetetlen! Miben áll a veszély a választottak megtévesztésekor? Abban, hogy Jézus nevében cselekszenek! Egy farkas, aki báránybőrbe bújva jön el. A báránybőr az evangéliumi tanítást jelenti. Bibliával fog jönni, nem egy másik szent könyvvel. Nem egy másik isten nevét fogja használni, hanem Jézus nevét - de ő egy csaló (hitető)! A Biblia azt mondja a 2 Korinthus 11:14-15-ben, hogy „a Sátán is átváltoztatja magát a világosság angyalává", „az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá". Az igazságról fognak beszélni, de ébernek kell lenned, mert egy másik Jézust fognak hirdetni! (2 Kor. 11:4-5) Egy másik szellemet fognak felkínálni neked, és egy másik evangéliumot fognak hirdetni, hogy tévútra vigyenek.

Hadd mutassak egy másik igeverset! Az 1 Timóteus 4:1 azt írja: „ A Szent Szellem kifejezetten azt mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől ". Itt nem a hitetlen emberekről beszél, hanem olyanokról, akik hitre jutottak, és eltávolodtak, mert „ hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelnek". Nem ragaszkodnak Isten Igéjéhez. Jézus azt mondta a Máté 7:22-ben, hogy az utolsó napon, amikor majd eljön az ítélet napja, sokan mondják majd neki - nem egy vagy két ember, hanem sokan, és a sok az jelenthet több százat is. Több száz vagy akár több ezer igehirdető fog előtte állni, és azt mondani: „Uram, Uram! Jézus nevében prófétáltunk, Jézus nevében űztünk ördögöket, Jézus nevében tettünk csodákat!" Az Úr azt mondja: „ És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők. " Azt fogja mondani nekik: „Soha nem ismertelek titeket, soha nem volt velem személyes kapcsolatotok, bűnben éltetek, távozzatok tőlem!" Őket a pokolba fogja küldeni! El tudod hinni, hogy olyan emberek, akik Jézus nevében csodákat tettek, végül a pokolra fognak jutni? Nos, ez attól függ, hogy hiszel-e a Bibliának vagy nem. Jézus azt mondta: „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim el nem múlnak". Én inkább Jézusnak hiszek, mint a te érvelésednek, vagy a saját okoskodásomnak. Az én értelmezésem és a te értelmezésed hibásak lehetnek, nagyon sok dologban becsapnak minket, de ebben nem leszek megtévesztve, mert Jézus szavainak hiszek. Nem fogadok el minden embert, aki Jézus nevében csodákat tesz, nem fogadok el minden embert, aki Jézus nevében prófétál, nem fogadok el minden embert, aki Jézus nevében démonokat űz ki - Jézus figyelmeztetése miatt! Mire fogok odafigyelni? Mi az, amit Jézus keresett ezekben az emberekben? Én is azokat fogom keresni. A szentséget kereste. Azt mondta nekik: „Bűnben éltetek! Soha nem prédikáltatok a bűn ellen, bűnben éltetek, szokásotokká vált bűnt, és csodákat tettetek." Tudom, hogy biztonságban vagyok, ha olyan emberekkel keresek közösséget, akikben Krisztus Szelleme van, akik távol tartanak engem a gonoszságtól és a bűntől, mert Jézus azért jött, hogy ezektől megszabadítson minket.

A másik jellemzője egy hamis prófétának, amiről Jézus beszélt - vegyük észre, mit mondott a Hegyi Beszédben, a Máté 7:15-ben. „ Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok (evangéliumi tanítással), de belül ragadozó farkasok." Mi az, amit egy farkas akar, amikor juhok ruhájába öltözködve jön el a juhok közé? Mi a célja? Nem azért jön, hogy megáldja a juhokat, hanem úgy tesz, mintha közülük való lenne, de az a célja, hogy megkaparintson magának valamit. Egy farkas csak azért megy a juhok közé, hogy megszerezzen magának valamit, ebben egészen biztos lehetsz. Mit akar tehát a farkas? El akarja ragadni a juhok közül, akit csak tud, hogy jóllakjon vele. Kapzsi és ragadozó, és el akar ragadni a juhok közül, amennyit csak tud, hogy saját magát táplálja. Ez egy hamis próféta jellemzője. Hogyan tudjuk tehát felismerni a hamis prófétákat? Nem a tanításáról, mert lehet, hogy a helyes tantételeket hirdeti; lehet, hogy csodákat tesz Jézus nevében; lehet, hogy démonokat űz Jézus nevében; lehet, hogy Jézus nevében tanít, és egy nagyon ékesszóló ember, de egy mohó vágyat észlelsz benne - most nagyon figyelj arra, amit mondok, ha be akarsz azonosítani egy hamis prófétát -, hogy „felfaljon" mindent, amit a tiéd, és elvegye azt magának - elsősorban a pénzedet és a vagyontárgyaidat.

Ez az egyik módja a hamis próféták beazonosításának. Ha csak a tanításra figyelsz, azaz „a juhoknak ruhájára", akkor tévútra fogsz kerülni. A juhok ruhája alá kell nézned, és meg kell nézned, mire törekszik: a pénzedre. A Szentírásból idéz azért, hogy megszerezze a pénzedet. Beszél a szükségről, és arról, hogy „méltó a munkás a maga bérére". Jézus soha nem beszélt így embereknek azért, hogy pénzt csikarjon ki belőlük. Egyetlen olyan eset sincs, amikor Jézus pénzt kért volna emberektől, hogy támogassák Őt vagy a szolgálatát. Az emberek adtak neki önként és jókedvűen, Ő ezeket elfogadta, és valóban azt mondta, hogy „méltó a munkás a maga bérére", de a munkásnak nem kell körbe járkálnia, és bért kérnie az emberektől a munkájáért, mert hiszen kinek a munkása ő? Hogyha az „A" cégnél dolgozol, akkor elmész vajon a „B" céghez, hogy fizetést kérjél tőlük? Nem! Az „A" cégtől kapod a fizetésedet, és ha tőlük nem kapod meg, mert például elfelejtették odaadni neked, akkor odamész az „A" cég főnökéhez, és azt mondod: „Hé, hol van a fizetésem, amiért megdolgoztam?" Nem mehetsz oda az utcán egy emberhez, és nem mondhatod neki, hogy adjon neked pénzt, mert nem neki dolgoztál! Ha te az Úr szolgálója vagy, akkor kihez kellene odamenned, hogy tudasd vele a szükségleteidet? Az emberekhez? Akkor te az emberek szolgája vagy. Én az Urat szolgálom 40 éve, és soha nem mentem oda egyetlen emberhez sem, amikor szükségem volt valamire. Nem hogy pénzt, de semmi mást nem kértem emberektől. Mert az Urat szolgálom, ezért ahhoz megyek oda, akit szolgálok, aki a gazdám, és Neki mondom el, mire van szükségem, de nem is kell odamennem Hozzá ezért, mert mindig gondoskodik rólam, mielőtt kérnem kellene. Ő sokkal hűségesebb, mint bármilyen A, B, C vagy X, Y, Z cégek!

Emlékezzetek tehát erre! Óvakodjatok a ragadozó farkasoktól, akik arra törekszenek, hogy elragadják azt, ami a tiétek! Nem érdekli őket a jóllétetek, hanem az érdekli őket, hogy megszerezzék tőletek, amitek van. Egy másik dolog, amit Jézus mondott a Máté 7:16-ban: „ Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? " Engem nem tudnak lenyűgözni az emberek ajándékai. Az embereknek meglehet a Szellem gyümölcse és a Szellem ajándéka, de ha az ajándékokra figyelek, akkor megtévesztenek. Ha azonban a gyümölcsre figyelek, akkor nem fognak megtéveszteni. Te mire figyelsz, mit keresel az emberekben? Én a gyümölcsöt keresem, nem az ajándékot, mert Jézus nem azt mondta, hogy az ajándékaikról ismeritek meg őket, hanem azt, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Később beszél az ajándékokról is a Máté 7:22-ben: csodatételek, próféciák, démonok kiűzése. Jézus azt mondja, „nem erről fogjátok őket megismerni, mert azok az emberek még csak nem is az én szolgálóim". Róluk azt mondja, hogy a pokolra fognak jutni! Ha tehát az ajándékokra figyelsz, meg fognak téveszteni.

Emlékezzetek erre mindig! Ezek olyan figyelmeztetések, amelyek megvédenek titeket a megtévesztéstől. Ha az emberek ajándékait figyeled, el fognak hitetni. Keresd a gyümölcsöt! Milyen gyümölcsöt? Krisztus Szellemét. Az alázatosságot elsősorban. Nézd meg, hogy az az ember alázatos-e! Vizsgáld meg azt, hogy az az ember Krisztushoz vezet téged, vagy saját magához vonz. Vizsgáld meg, hogy Krisztus Szelleme van-e benne, ami teljesen szabad a pénz szeretetétől. Jézus Krisztusban nem volt egy szikrája sem a pénz szeretetének. Egyáltalán nem! Vizsgáld meg ezt az emberekben, és akkor nem fognak megtéveszteni.

A 2. évszázadban volt egy kis írás, ami a legkorábbi keresztyén írások közé tartozik, ami fennmaradt számunka a 2. századból! Ez egy kis könyvecske, aminek a címe: A tizenkét apostol tanítása vagy Didache. Ez egy nagyon érdekes írás - nem tudom, ki írta, de minden bizonnyal 18 évszázaddal ezelőtt keletkezett. Abban az időben még nem volt Biblia, az embereknek nem volt nyomtatott Bibliájuk, csak itt-ott fordult elő egy-egy másolat tekercseken, de az is nagyon ritka volt. A legtöbb gyülekezetnek még az Ószövetség sem volt meg teljesen, de voltak olyan emberek, akik szertejártak, és azt állították magukról, hogy tanítók vagy próféták. El tudjátok képzelni, micsoda megtévesztés ment végbe azokban az időkben? Sokkal rosszabb volt a helyzet, mint ma, mert nekünk van Bibliánk! Ennek ellenére mégis megtévesztik az embereket. Abban az időben azonban az embereknek nem volt Bibliájuk, ezért az apostolok egy egyszerű szabályt fektettek le, hogy megvédjék az embereket, amely által mindenki védelmet kaphatott. Azt mondták: „Ha bárki úgy megy oda hozzátok, hogy pénzt kér tőletek saját maga számára, az egy hamis próféta. Ha pénzt kér tőled a szolgálatára, az egy hamis próféta." Nem! Nem kérünk pénzt emberektől. Persze, kérhetjük az embereket, hogy adjanak pénzt mások szükségleteire - de nem saját magunk számára. Így védték meg az embereket azokban az időkben a megtévesztéstől. Nagyon figyeljetek oda, amikor azt látjátok, hogy ragadozó farkasok jönnek a különféle ajándékkal, hogy mire kérnek pénzt tőletek? A 2 Korinthus 8-9. fejezetének Szellemében, ahol arról van szó, hogy a másik gyülekezet szegényeinek adakozzanak, és ők maguk is egyszerűen élnek? Vagy azért, hogy ők luxusban éljenek, hatalmas házakat építsenek maguknak, és drága járműveket vegyenek maguknak, és így tovább? Nos, az ilyen emberek ragadozó farkasok! Vigyázzatok!

Annak ellenére, hogy az Úr figyelmeztetett, és mégsem hallgatsz Rá, akkor sajnos megérdemled, hogy megtévesszenek ezek a hamis próféták.

Nagyon sok módszere van az ördögnek, hogy hasznot húzzon Isten embereiből. Mit próbál meg Isten letesztelni mindezek által? Pontosan azt, amit Ádám és Éva esetében letesztelt az Édenkertben. „Úgy fogadod a szavaimat, ahogyan vannak? Megfogadod a figyelmeztetéseimet? Vagy figyelmen kívül hagyod a figyelmeztetéseimet, és azt mondod: Velem minden rendben van!" A Bibliában olvasunk olyan emberekről, akik arcra borultak az Úr előtt, és úgy imádták Őt. Mindenki így imádta Istent, ami Urunkat a Teremtéstől a Jelenések könyvéig. Az indiai kultúrában mi tudjuk, mit jelent az, ha a lábunkat mutatjuk valakinek. Ha felemeled a talpadat, és azt mutatod oda valaki felé, akár a meztelen talpadat, vagy a cipőd talpát, az egy sértés. Ha azonban leborulsz valaki előtt arccal a földre, az az imádat jele. Mit gondolsz azokról az emberekről, akik arcra borulnak Isten előtt? Ezek az emberek imádják Őt. Mit gondolsz azokról az emberekről, akik a hátukra esnek, és a talpukat mutatják Isten felé? Azok az emberek megsértik ezzel Istent! Ennek ellenére sok igehirdető mégis azt állítja, hogy ez Isten és a Szent Szellem erejének megnyilvánulása. A Szent Szellem arra vezeti az embereket, hogy így sértegessék Istent, hogy a talpukat mutassák Isten felé?? Egyáltalán nem! A bűnösök azok, akik hátraesnek Krisztus jelenlétében; a démonok azok, akik hátralökik őket. Én magam is láttam olyan eseteket, hogy a démonjaik hátralökték az embereket. A Bibliában is olvasunk ilyen eseteket, hogy a démonok dobálják az embereket, de a Szent Szellem soha, soha nem tesz ilyet! Jézus mindig felemelte az embereket. Amikor az emberek a földre estek az Úr előtt, mindig az arcukkal borultak a földre, hogy imádják Őt, és nem a talpukat mutatták Neki. Csak néhány példát mutatok nektek arra a hatalmas megtévesztésre, amely a keresztyénség körében nagymértékben jelen van. Megcsodálják az ilyen embereket, és azt mondják: „Azta! Ez Isten ereje!"

Tudjátok, hogy az Apostolok Cselekedeteiben is szó van ilyen emberekről, akiket megtévesztettek? Az Ap.csel. 8-ban olvassuk, hogy Samáriában, ahová Filep elment hirdetni az Igét, volt egy Simon nevű mágus, aki elképesztő dolgokat tett az emberek előtt, és ámulatba ejtette az embereket mindenféle varázsmutatványokkal. Tudjátok, hogy nevezték az emberek ezt a varázslót? Az Ap. csel. 8:10 azt írja, hogy „Isten ama nagy erejének" nevezték Simont. Odafigyeltek rá, mert „sok időn át az ördögi mesterkedésekkel ámította őket". Nos, ma is vannak követői ennek a Simon mágusnak, akiket Isten nagy erejének neveznek. Hogy lehet az, hogy a hívőket elhitetik ezek az emberek? Ennek egyetlen oka van: Nem akarják elfogadni Isten Igéjét. Világosan látják a Bibliából, hogy Jézus soha nem lökött hátra senkit, de ezt ők figyelmen kívül hagyják. Világosan látják a Bibliából azt is, hogy az apostolok sem löktek hátra senkit, de őket nem érdekli Isten igéje - csak a showműsor! „Ez a Simon Isten ama nagy ereje!" Nos, ha azt akarod, hogy megtévesszenek, akkor megvan rá a lehetőséged. Isten nem fog ebben megakadályozni! Nem akadályozta meg Ádámot és Évát sem abban, hogy megtévesszék őket, és sok ezer más embert sem akadályozott meg abban, hogy meg legyenek tévesztve, sőt sok millió embert az elmúlt kétezer év alatt! Nem fog téged sem megakadályozni ebben, ha figyelmen kívül hagyod a Bibliát! A Biblia tanítása világos. Ha figyelmen kívül hagyod Jézus és az apostolok példáját, akkor megérdemled, hogy megtévesszenek, tévútra vigyenek, és tönkre tegyék a keresztyénségedet és az életedet.

Jézus gyakran mondta ezt: „Akinek van füle a hallásra, hallja!" Ezzel azt tanította nekünk, hogy nem mindenkinek van füle a hallásra. Ugyanez a helyzet ma is. Sok ember van, akik hallják ezeket a dolgokat, és annak ellenére, hogy egyértelmű a Bibliából, hogy az Úr meg tud tartani minket az eleséstől (Júdás 1:24), nem pedig azt okozza, hogy elessünk. Megtart minket az eleséstől. A Zsoltár 91 azt írja, hogy ezren esnek el az egyik oldaladon, és tízezren a másik oldaladon, de hozzád nem is közelít. Isten nem arra törekszik, hogy az emberek elessenek, hanem arra, hogy állva maradjanak. Mindig azt mondja: „Kelj fel és járj!" Nem pedig azt, hogy essél el, és mutasd a talpadat! Nem ezt mondja!

Kedves testvéreim, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni ezekben a napokban! Ne hagyjátok, hogy a ragadozó farkasok elhitessenek titeket, akik csak a pénzetekre hajtanak, és a varázslásaikkal elkápráztatnak titeket Jézus nevében azért, hogy tévútra vigyenek titeket! Azt az embert kövessétek, akiben Krisztus Szelleme van, akik arra törekszenek, hogy istenfélő életre vezessenek titeket, és arra ösztönöznek, hogy megszabaduljatok a bűneitektől. Ez az, ami segíteni fog nektek ebben az életben is, és az örökkévalóságban is. Az utolsó napokban hitető szellemek jönnek. Az emberek rossz állapota még rosszabbra fog változni. Az emberek inkább pénzt szeretők, mint Istent szeretők lesznek, ezt írja a 2 Timóteus 3. Legyünk óvatosak ezekben a napokban, amelyekben élünk, mert ezek a hatalmas megtévesztés napjai. A 2 Thessz. 2:10-11 világosan figyelmeztet minket arra, hogy akik nem fogadják be az igazság szeretetét, azokra Isten rábocsátja a tévelygés szellemét. Maga Isten fogja megengedni nekik, hogy meg legyenek tévesztve, mert nem fogadják be az igazság szeretetét. Azt írja a 2:9 igevers, hogy a hamis jelek és csodák fogják megtéveszteni őket, amelyeket a Sátán fog előhozni. Úgy tűnhet, hogy valami jó is származhat ezekből a dolgokból, de az a kérdés, hogy végül mire fog ez téged elvezetni? Krisztushoz, az igazi Jézushoz, vagy egy másik, hamis Jézushoz? Isten Igéjének követésére vagy a megtévesztésre?

Isten segítsen nektek, hogy halljátok meg ezeket a szavakat, és megvédjenek titeket!

Isten áldjon!

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Az ember bukása
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Kegyelem és hit
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
Igazi megtérés
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Átformálás
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Jézus szentsége
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
Az Újszövetség
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)