Amit hiszünk


Christian Fellowship Church, Bangalore - 2015
Christian Fellowship Church, Bangalore - 2015

  1. Hisszük, hogy a Biblia (66 könyv) Isten inspirált és csalhatatlan beszéde, ami egyedüli és elégséges iránymutatás a földi életünkre.
  2. Hisszük, hogy az egy örökkévaló Isten három személyben létezik: Atya, Fiú és Szent Szellem.
  3. Hiszünk Urunk, Jézus Krisztus isteni mivoltában, szűztől való születésében emberi formában, tökéletes - bűn nélküli - életében, helyettesítő halálában a bűneinkért való váltságul, testének feltámadásában, felemeltetésében az Atyához és a szentjeiért való személyes visszajövetelében a földre.
  4. Hisszük, hogy a bűn miatt minden ember a halál és a teljes elveszettség állapotában van, és egyetlen mód van a bűnök bocsánatának elnyerésére, a bűnök megbánása és az Úr Jézus Krisztus halálában és feltámadásában való hit.
  5. Hiszünk a Szent Szellem újjáteremtő munkájában, aki újjászül egy személyt, hogy ez által Isten gyermekévé váljon.
  6. Hisszük, hogy a megigazulás egyedül a Krisztusban való hit által lehetséges, aminek bizonyítéka az Istent dicsőítő jó cselekedetek.
  7. Hiszünk az újjászületést követő víz alá merítéssel történő keresztségben az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében.
  8. Hiszünk a Szent Szellemmel való folyamatos betöltekezés szükségességében, ami erőt ad a Krisztusról való bizonyságtételhez - éltünkkel és beszédünkkel.
  9. Hiszünk az igazak örök életre és gonoszok örök kárhozatra való feltámadásában.

A részletesebben kifejtett hitvallásunkhoz kattints ide.